Voksenopplæringsloven

Lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)

Fra 1. januar 2010 trer den nye voksenopplæringsloven i kraft. Loven er en oppfølging av Tronutvalgets anbefalinger (NOU 2007:11 Studieforbund – læring for livet).

Erstatter lov 28. mai 1976 nr. 35 om voksenopplæring.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter