Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om studieforbund og nettskoler

Forskrift om studieforbund og nettskoler trer i kraft 1. januar 2010.

Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. desember 2009 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) § 5 annet ledd bokstav e) siste punktum, § 5 annet ledd bokstav f) siste punktum, § 5 tredje ledd første og annet punktum, § 6 annet og tredje ledd, § 7 annet punktum, § 10 annet punktum og § 14 annet punktum.

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov

Til toppen