Forskrifter til voksenopplæringsloven

Denne forskriften gjelder for skoler som driver virksomhet etter voksenopplæringsloven kapittel 4 om diverse skoler.

Denne forskriften gjelder for skoler som driver virksomhet etter voksenopplæringsloven kapittel 4 om diverse skoler.

Forskriften skal legge til rette for organisert opplæring i diverse skoler. Forskriften skal også være med på å sikre at grunnlaget for statstilskudd til den enkelte skolen er korrekt, og at skolene bruker det offentlige tilskuddet og skolepengene i samsvar med voksenopplæringsloven og forutsetningene for godkjenningen.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov

Til toppen