Pressekontakter i Kunnskapsdepartementet

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Pressehenvendelser til politisk ledelse og departementet går gjennom pressekontakter i Kommunikasjon.