Internasjonalt kunnskapssamarbeid

Gjennom internasjonalt samarbeid vil Kunnskapsdepartementet bidra til økt kvalitet, fornyelse og relevans innenfor områdene barnehage, utdanning og forskning.

Illustrasjon fra forsiden til strategien

Panorama-strategien (2021-2027)

Regjeringa vil at norsk forsking og høgare utdanning skal samarbeide meir med land av særleg interesse for Noreg. Samstundes vil dei ha klare retningsliner for samarbeidet, som tek opp etterretningstrugslar, akademisk fridom og etiske problemstillingar.

illustrasjonsbilde

Nye strategier for norsk deltakelse i Horisont Europa og Erasmus+

Norge skal være med i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Nå girer regjeringen opp ambisjonene i en ny strategi og setter som mål at norske bedrifter, forskningsmiljøer og offentlig sektor skal hente hjem 2,8 prosent av det utlyste budsjettet.

Illustrasjon

Internasjonalt forskningssamarbeid

Forskning foregår i stadig større grad gjennom samarbeid på tvers av landegrenser.

Aktuelt nå

Regjeringa vil at fleire studentar frå det globale sør skal kome på utveksling

No blir det lyst ut 170 millionar kroner til prosjekt for å fremme studentutveksling gjennom NORPART-programmet.

Brasil og Norge fortsetter forskningssamarbeidet

Den brasilianske forskningsministeren Marcos Cesar Pontes og forskings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim har underskrevet en revidert avtale om forskningssamarbeid

Regjeringa vil gjere det enklare å dra på utveksling for studentar i profesjonsutdanningane

Regjeringa har som mål at fleire studentar skal ta heile eller deler av utdanninga si i utlandet. For at fleire skal reise ut vil regjeringa bruke minst 27 millionar kroner på auka mobilitet innan mellom anna helse- og sosialutdanningar