Internasjonalt kunnskapssamarbeid

Gjennom internasjonalt samarbeid vil Kunnskapsdepartementet bidra til økt kvalitet, fornyelse og relevans innenfor områdene barnehage, utdanning og forskning.

Illustrasjon fra forsiden til strategien

Panorama-strategien (2021-2027)

Regjeringa vil at norsk forsking og høgare utdanning skal samarbeide meir med land av særleg interesse for Noreg. Samstundes vil dei ha klare retningsliner for samarbeidet, som tek opp etterretningstrugslar, akademisk fridom og etiske problemstillingar.

Bilde av tilhørere på konferanse

Regjeringen sier ja til norsk deltakelse i Horisont Europa og Erasmus+

Regjeringen ønsker at Norge skal delta i en rekke av EUs programmer i perioden 2021 til 2027. Horisont Europa og Erasmus+ er de to største programmene Norge skal delta i.

Illustrasjon

Internasjonalt forskningssamarbeid

Forskning foregår i stadig større grad gjennom samarbeid på tvers av landegrenser.