Internasjonalt kunnskapssamarbeid

Norsk utdanning, forskning og innovasjon styrkes gjennom internasjonalt samarbeid.

Illustrasjon fra forsiden til strategien

Panorama – strategi for bilateralt kunnskapssamarbeid

Strategien har mål om at norsk forsking og høgare utdanning skal samarbeide meir med land av særleg interesse for Noreg. Samstundes skal det vere klare retningsliner for samarbeidet, som tek opp etterretningstrugslar, akademisk fridom og etiske problemstillingar.

illustrasjonsbilde

Strategier for kunnskapssamarbeidet med EU

12.10.2021: Norge er i perioden 2021-2027 med EUs program for forskning og innovasjon, Horisont Europa, og EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus +. Begge er verdens største i sine slag. Det er utarbeidet egne norske strategier for samarbeidet.

faksimile av forsiden

Internasjonalt forskningssamarbeid

Forskning foregår i stadig større grad gjennom samarbeid på tvers av landegrenser.

Aktuelt nå

Norske forskningsmiljøer henter nesten en halv milliard til klimaforskning

Ferske tall viser at norske forskere, privat næringsliv og offentlig sektor henter hjem om lag 470 millioner kroner til klimaforskning gjennom den siste utlysningen i Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Norske miljøer er med i hele 23 av 72 prosjekter.

Fleire studentar frå fattige land til Noreg

170 millionar kroner til prosjekt for å fremme studentutveksling gjennom NORPART-programmet vart lyst ut i år.

Europakommisjonens arbeidsprogram for 2022 – Forskning og utdanning

Europakommisjonen legger hver høst ut et arbeidsprogram for påfølgende år, som løfter frem de viktigste initiativene som vil komme fra Kommisjonen. Kommisjonen la tirsdag 19. oktober frem sitt arbeidsprogram for 2022.

Regjeringa vil gjere det enklare å dra på utveksling for studentar i profesjonsutdanningane

Regjeringa har som mål at fleire studentar skal ta heile eller deler av utdanninga si i utlandet. For at fleire skal reise ut vil regjeringa bruke minst 27 millionar kroner på auka mobilitet innan mellom anna helse- og sosialutdanningar