Internasjonalt kunnskapssamarbeid

Gjennom internasjonalt samarbeid vil Kunnskapsdepartementet bidra til økt kvalitet, fornyelse og relevans innenfor områdene barnehage, utdanning og forskning. I tillegg til Norden og Europa har åtte land status som prioriterte samarbeidspartnere for Norge på kunnskapsfeltet: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

faksimile av forsiden

Panorama-strategien

Land som Brasil, India og Kina blir stadig viktigere, også innenfor forskning og høyere utdanning.

Illustrasjon

Internasjonalt forskningssamarbeid

Forskning foregår i stadig større grad gjennom samarbeid på tvers av landegrenser.

bilde av Wang og Røe Isaksen

Forskningssamarbeid med Kina

Norge og Kina undertegnet en felles handlingsplan for å styrke samarbeidet innen forskning, teknologiutvikling og innovasjon i perioden 2017-2020.

Aktuelt nå

faksimile av forsiden

Evaluering av Panorama-strategien

20.03.2020: Evalueringsrapporten er utarbeidet av Ideas2evidence og forelå i mars 2020. Rapporten formidler resultatene fra evalueringen av regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina Russland og Sør-Afrika.

Humboldt-Universität Berlin

Vil utvide ordninga med stønad til språkkurs

29.08.2017: Regjeringa utvide ordninga med stønad til språkkurs frå neste studieår. Studentane skal få stipend også dersom dei ikkje begynner på planlagd utdanning etter fullførd språkkurs.

flagg

Endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv

23.10.2017: Nytt EU-direktiv skal gi enklere og raskere godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.