Internasjonalt kunnskapssamarbeid

Gjennom internasjonalt samarbeid vil Kunnskapsdepartementet bidra til økt kvalitet, fornyelse og relevans innenfor områdene barnehage, utdanning og forskning. I tillegg til Norden og Europa har åtte land status som prioriterte samarbeidspartnere for Norge på kunnskapsfeltet: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

faksimile av forsiden

Panorama-strategien

Land som Brasil, India og Kina blir stadig viktigere, også innenfor forskning og høyere utdanning.

Illustrasjon

Internasjonalt forskningssamarbeid

Forskning foregår i stadig større grad gjennom samarbeid på tvers av landegrenser.

Faksimile

Norden 2017: Innsats for kompetanse, omstilling og inkludering

Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017. Økt kompetanse, omstilling, inkludering og demokratisk medborgerskap er blant de prioriterte temaene.

Aktuelt nå

Bilde fra Katmandu

Nytt partnerskapsprogram med universiteter i utviklingsland

21.10.2015: Regjeringen foreslår å innføre et nytt partnerskapsprogram for samarbeid med universiteter i land i Sør. Norske universiteter og høyskoler inviteres med på arbeidet med å utforme ordningen.

Humboldt-Universität Berlin

Vil utvide ordninga med stønad til språkkurs

29.08.2017: For å gjere terskelen enda lågare for dei som kan tenkje seg å studere i Tyskland, vil regjeringa utvide ordninga med stønad til språkkurs frå neste studieår. Studentane skal få stipend også dersom dei ikkje begynner på planlagd utdanning etter fullførd språkkurs.

Bilde fra samling i Nordisk ministerråd

- Skolen har den viktigste rollen

06.04.2016: I fjor kom rundt 30 000 ungdommer til de nordiske landene som asylsøkere. Å gi dem utdanning er en felles utfordring for de nordiske utdanningsministrene.

Viktig samarbeid med Brasil

Nyhet Dato: 18.11.2015

Statssekretær Bjørn Haugstad deltok i den norske delegasjon for høyere utdanning og forskning som besøkte Brasil.

Lettere å få godkjent utdanning fra utlandet

Pressemelding Dato: 06.11.2015

Nå skal det bli lettere å få godkjent kvalifikasjoner i høyere utdanning på tvers av landegrenser. Det kan bli viktig for å integrere flyktninger her i landet.

Bedre samarbeid med viktige kunnskapsnasjoner

Pressemelding Dato: 06.10.2015

Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og Japan er ikke land Norge tradisjonelt sett har samarbeidet mye med innen høyere utdanning og forskning. Det ønsker regjeringen nå å gjøre noe med.