Internasjonalt kunnskapssamarbeid

Norsk utdanning, forskning og innovasjon styrkes gjennom internasjonalt samarbeid.

Illustrasjon fra forsiden til strategien

Panorama – strategi for bilateralt kunnskapssamarbeid

Strategien har mål om at norsk forsking og høgare utdanning skal samarbeide meir med land av særleg interesse for Noreg. Samstundes skal det vere klare retningsliner for samarbeidet, som tek opp etterretningstrugslar, akademisk fridom og etiske problemstillingar.

illustrasjonsbilde

Strategier for kunnskapssamarbeidet med EU

15.11.2022

Norge er i perioden 2021-2027 med EUs program for forskning og innovasjon, Horisont Europa, og EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus +. Begge er verdens største i sine slag. Det er utarbeidet egne norske strategier for samarbeidet.

Aktuelt nå

Midtveisevaluering av Erasmus+ og norsk posisjonsnotat til neste programperiode

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Det er det største utdanningsprogrammet i verden, med et budsjett på ca. 26 milliarder euro for perioden 2021-2027. Programmet dekker hele utdanningsløpet fra barnehage til voksenopplæring, samt ungdom og idrett, og er delt inn i tre typer hovedtiltak: mobilitet, partnerskap for samarbeid og støtte til politikkutvikling.

Europakommisjonens arbeidsprogram for 2022 – Forskning og utdanning

Europakommisjonen legger hver høst ut et arbeidsprogram for påfølgende år, som løfter frem de viktigste initiativene som vil komme fra Kommisjonen. Kommisjonen la tirsdag 19. oktober frem sitt arbeidsprogram for 2022.

Norge skal delta i samfunnsoppdrag innenfor Horisont Europa

Norge deltar fullt ut i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram – Horisont Europa. Nå har regjeringen besluttet hvordan vi skal delta i den nyskapende delen av programmet som kalles samfunnsoppdrag (missions).

Norsk handlingsplan for Det europeiske forskningsområdet (ERA) 2022-24

Norge har foreløpig forpliktet seg til å delta i 17 av 20 ERA-tiltak i perioden 2022-2024 knyttet til en ny satsing i EU på Det europeiske forskningsområdet – «European Research Area» (ERA).

Norwegian comment to the European strategy for universities and the Council Recommendation on building bridges for effective European higher education cooperation – April 2022

Europakommisjonen la 18. januar 2022 frem en utdanningspakke som besto av en europeisk strategi om universiteter og et forslag til rådsanbefaling om tettere samarbeid i europeisk høyere utdanning.