Strategier for kunnskapssamarbeidet med EU

Norge er i perioden 2021-2027 med EUs program for forskning og innovasjon, Horisont Europa, og EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus +. Begge er verdens største i sine slag. Det er utarbeidet egne norske strategier for samarbeidet.

EØS-avtalen sikrer at Norge kan delta i Horisont Europa på lik linje med bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner i EU-medlemsland. Forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa er betydelig større en forløperen Horisont 2020. Programmet har et totalbudsjett på om lag 95,5 milliarder euro i løpende priser (om lag 955 milliarder norske kroner). Norges kontingent er anslått til om lag 25 milliarder kroner. 

Her kan du lese hele strategien

Erasmus+ er EU-programmet som støtter utveksling, mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning, men også i opplæring, ungdoms- og idrettsarbeidet. Det europeiske samarbeidet bidrar til kvalitet og relevans i utdanningene, ny kunnskap, interkulturell kompetanse, innovasjon og nettverk for fremtiden. Det har et budsjett på om lag 260 milliarder kroner for perioden 2021-2027. Det norske bidraget er anslått til om lag 8 milliarder kroner.

Her kan du lese hele strategien for Erasmus+