Utdanning og nye bærekraftsmål

Verden er i ferd med å lage nye utviklingsmål. FNs åpne arbeidsgruppe har fremmet forslag til 17 nye bærekraftsmål. Utdanning blir en sentral del.

elev
Foto: KD

FNs tusenårsmål skal innfris i 2015. Nye mål, som vil gjelde fra 2015 til 2030, utvikles i disse dager. Disse kalles bærekraftsmålene, etter at Rio+ 20-konferansen vedtok at målene skal være bærekraftige. Det ble også besluttet at målene skal være universelle, og gjelde alle land, inkludert Norge.

FNs åpne arbeidsgruppe har fremmet forslag til 17 nye bærekraftsmål. Det pågår forhandlinger utover våren, og målene vil bli endelig vedtatt på et FN-toppmøte i september.

Se forslaget til nye bærekraftsmål

Det foreslåtte målet på utdanningsfeltet er å sikre inkluderende og likeverdig utdanning av høy kvalitet og fremme livslange læringsmuligheter for alle. Det foreslås også en rekke delmål, som blant annet setter søkelyset på viktigheten av kvalifiserte lærere og på at flere voksne lærer seg å lese.

Dankert Vedeler i Kunnskapsdepartementet leder styringskomiteen for Utdanning for alle, som har hatt en viktig rolle i utarbeidelsen av de nye målforslagene på utdanningsområdet.

Om prosessen på Norads nettsider

Til toppen