Europakommisjonens arbeidsprogram for 2022 – Forskning og utdanning

Europakommisjonen legger hver høst ut et arbeidsprogram for påfølgende år, som løfter frem de viktigste initiativene som vil komme fra Kommisjonen. Kommisjonen la tirsdag 19. oktober frem sitt arbeidsprogram for 2022.

Opptakten til arbeidsprogrammet var Kommisjonspresident von der Leyens linjetale (State of the union) i september.

Arbeidsprogrammet til Europakommisjonen for 2022 bærer navnet Gjøre Europa sterkere i fellesskap og inneholder nye initiativ langs de seks ambisjonene i Kommisjonspresident von der Leyens politiske prioriteringer:
Grønn omstilling

  1. Et Europa tilpasset den digitale tidsalder
  2. En økonomi som fungerer for folk
  3. Et sterkere Europa i verden
  4. Fremme europeisk livsstil
  5. Et nytt krafttak for europeisk demokrati

Forskning og innovasjon vil ha en nøkkelrolle i å møte utfordringene knyttet til europeisk gjenoppbygging og grønn og digital omstilling. Et viktig mål er at Europa fortsatt ligger i forskningsfronten og langt fremme i nye bølger av innovasjon.

Et Europa tilpasset den digitale tidsalder legger vekt på at tilførsel av høy digital kompetanse og utdanning er nøkkelen for at folk fullt ut skal dra nytte av digital teknologi. Kommisjonen vil møte kompetanse- og kunnskapshullet ved å foreslå tiltak som skal underbygge og fremme digital kompetanse i skole og høyere utdanning. 

Under overskriften Et sterkere Europa i verden varsles en forsvarspakke, som skal inneholde et veikart for teknologier knyttet til sikkerhet og forsvar. Det skal styrke forskning og innovasjon for å redusere EUs strategiske avhengigheter.

Likhet og rettferdighet i utdanning fremheves for å Fremme europeisk livsstil. Kommisjonen viser til ulikheten i utdanning som pandemien medførte, påvirket noen studenter mer enn andre. Kommisjonen vil sikre fremtiden til den neste generasjonen av europeiske forskere og akademikere og bevare den ledende globale statusen til europeiske universiteter og samtidig øke samarbeidet. For å få til dette viser Kommisjonen til den varslede EU-strategien for universiteter og at de vil foreslå måter å styrke det transnasjonale samarbeidet i høyere utdanning og gjøre samarbeidet bærekraftig.

Under samme overskrift omtales det nye programmet ALMA. Programmet skal hjelpe unge mennesker som verken er i utdanning eller arbeid med å få en jobberfaring i utlandet, med sikte på å hjelpe dem inn igjen i utdanningssystemet eller arbeidslivet. Her omtales også forslag om å opprette et felles system for forenklet deling av helsedata, som bl.a. skal bidra til bedre forskning – og nye medisiner.

Her er arbeidsprogram med vedlegg.