Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå utarbeider og gir ut offisiell statistikk i Norge, i tillegg til å drive en betydelig forskningsvirksomhet.

SSBs statistikk dekker de aller fleste samfunnsområder. SSB har ansvaret for nasjonalregnskapet og annen viktig økonomisk statistikk. Dette er informasjon som blant annet brukes i arbeidet med nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet. Andre eksempler på økonomisk statistikk er tall for Norges handel med utlandet, skatteinntekter, prisstigning, produksjon, sysselsetting og arbeidsledighet. SSB har også et samordningsansvar for statistikk produsert i andre offentlige etater, og hovedansvaret for Norges deltakelse i internasjonalt statistikksamarbeid.

Ved utgangen av 2018 hadde SSB 848 ansatte, og 2019-budsjettet er på 866,4 millioner kroner. SSB er lokalisert i Kongsvinger og Oslo.

Tildelingsbrev og årsrapporter

Nettside: https://www.ssb.no/

Til toppen