Tolletaten

Tolletaten skal motvirke ulovlig inn- og utførsel av varer og legge til rette for korrekt og effektiv inn- og utførsel av varer.

Hovedoppgavene til Tolletaten er å forvalte regelverk for toll og vareførsel inn og ut av landet, kontrollere at varer er riktig deklarert, fastsette og kontrollere grunnlaget for toll og utføre oppgaver for andre etater på grensen.

Per 31. desember 2022 hadde Tolletaten 1 541 ansatte. 

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://www.toll.no/