Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rundskriv

Rundskriv er (Finansdepartementets) likelydende skriv til departementene. De kan inneholde både direktiver, fullmakter eller rent orienterende stoff.

Rundskrivene fra Finansdepartementet er inndelte i to kategorier med egne nummerserier:

Rundskriv av varig karakterer nummerert fra 101 til 199

Når et rundskriv av varig karakter blir endret eller justert, vil samme nummer bli benyttet. Rundskriv av varig karakter er knyttet til bevilgningsreglementet og reglementet for økonomistyring i staten med tilhørende bestemmelser om økonomistyring i staten. Rundskrivene inneholder presiseringer og utdypende bestemmelser til reglementene.

Rundskriv av årlig karakter er nummerert fra 1 til 99 der første rundskriv i hvert år begynner med 1

Rundskriv av årlig karakter gir informasjon til departementene og underliggende virksomheter f.eks. om tidsfrister som gjelder for budsjettprosessen og avleggelse av regnskap til Finansdepartementet. For budsjettene gir Finansdepartementet ut årlig et Hovedbudsjettskriv og Tillegg til hovedbudsjettskriv. For statsregnskapet gir Finansdepartementet årlig et rundskriv om Statsregnskapet - årsavslutning og frister for innrapportering.

Klikk her for oversikt over alle rundskriv fra Finansdepartementet

Rundskriv av varig karakter

Nummer Tittel
 
Dato
R-118 Budsjettering og regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter fra 2017 20.10.2016
 R-117 Internrevisjon i statlige virksomheter 29.09.2016 
R-116 Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 12.03.2015
R-115 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap. Rundskrivet gir nærmere bestemmelser om innhold og oppstilling av årsregnskapet, jf. bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 3.4. 24.11.2016
R-114 Bruk av de statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhetsregnskapene.
Lenke til de enkelte regnskapsstandardene.
19.12.2018
R-113 Presisering av håndtering av fellesføringer i tildelingsbrev og årsrapport 24.08.2009
R-112 Bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering 07.10.2015
R-111 Bruk av belastningsfullmakter og betalinger mellom statlige virksomheter 25.11.2013
R-110 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet. Kgl. res. om utvidet innsparingsperiode. 13.01.2017
R-109 Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser mv. 30.04.2014
R-108 Statens prosjektmodell - Krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i staten 08.03.2019
R-107 Behandling av uoppklarte differanser og feilføringer hos regnskapsførerne og/eller i statsregnskapet 25.11.2013
R-106 Presiseringer for virksomheter med unntak fra brutto-budsjetteringsprinsippet.

Kravene i rundskriv R-106 er fra 1.1.2016 fullt ut dekket av bestemmelsene om økonomistyring i staten eller av andre rundskriv.

UTGÅTT
R-105 Bruk av betalingskort i statlige virksomheter ved anskaffelse av varer og tjenester 11.11.2015
R-104 Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer innenfor statens konsernkontoordning (vedlegg i word-versjon). 11.11.2015
R-103 Arbeidsgiveravgift for statlige virksomheter 21.12.2016
R-102 Standard kontoplan for statlige virksomheter ble obligatorisk fra 1. januar 2014. Oppdatert november 2018. Se temaside om standard kontoplan for nærmere informasjon. 29.11.2018
R-101 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet 02.10.2019
R-0564/pdf

R-0564/epub

Reglement for økonomistyring i staten
Bestemmelser om økonomistyring i staten
Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 23. september 2019. Endringene er beskrevet i brev av 2. oktober 2019. Se også omtale på regelverkforvalter DFØ sine sider.

2015-utgaven av Reglement og Bestemmelser gjeldende ut 2019 finner du her.

 

23.09.2019

Årlige rundskriv

2019      
R-7/2019   Statsbudsjettet 2019 – Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – Ny saldering  
R-6/2019   Statsbudsjettet 2020 – Retningslinjer for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok 27.08.2019
R-5/2019   Statsbudsjett og statsregnskap 2019 - Rentesats for annet halvår 2019 for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 20.6.2019
R-4/2019   HOVUDBUDSJETTSKRIV FOR 2020
Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2020
11.04.2019
R-3/2019   Statsbudsjettet 2019 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2019 04.03.2019
R-2/2019   Overføring av ubrukt bevilgning til 2019 17.01.2019
R-1/2019   Statsbudsjett og statsregnskap 2019 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter  11.04.2019
       
2018      
Nummer     Dato
R-11-2018

 

Rapportering til statsrekneskapen for 2019

28.11.2018
R-10-2018

 

Krav om å tilby elektronisk faktura ved salg av varer og tjenester fra statlige virksomheter

15.11.2018
R-9-2018

 

Retningslinjer for materialet til regjeringens konferanse i mars om statsbudsjettet for 2020.
Vedlegg: 
1-R9-Konsekvensjusteringer  
2-R9-Satsingsforslag
3-R9-Gevinstrealisering
4-R9-Tabeller-Nettobudsjettert
5-R9-Mellomværende

 

14.11.2018
R-8-2018   Statsregnskapet for 2018 - Årsavslutning og frister for innrapportering. Skjemaer for rapportering lastes ned fra DFØ (lenker i rundskrivet). 08.11.2018
R-7-2018   Statsbudsjettet 2018 – Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – Ny saldering 04.09.2018
R-6-2018   Statsbudsjettet 2019 - Retningslinjer for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok 24.08.2018
R-5-2018   Statsbudsjett og statsregnskap 2018 - Rentesats for annet halvår 2018 for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 20.06.2018
R-4-2018   HOVUDBUDSJETTSKRIV FOR 2019
Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2019
23.03.2018
R-3-2018   Statsbudsjettet 2018 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2018 06.03.2018 
R-2/2018   Overføring av ubrukt bevilgning til 2018 22.01.2018
R-1/2018   Statsbudsjett og statsregnskap 2018 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter  20.12.2017
2017      
Nummer     Dato
R-11/2017   Rapportering til statsrekneskapen for 2018 12.12.2017
R-10/2017   Retningslinjer for materialet til regjeringens første konferanse om statsbudsjettet for 2019.
Vedlegg:  1-R10-Konsekvensjusteringer  
2-R10-Satsingsforslag
3-R10-Tabeller-Nettobudsjetter
 15.11.2017
R-9/2017   Statsregnskapet for 2017 - Årsavslutning og frister for innrapportering. Skjemaer for rapportering lastes ned fra DFØ (lenker i rundskrivet). 07.11.2017
R-8/2017   Statsbudsjettet 2017 – Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – Ny saldering 31.08.2017
R-7-2017   Statsbudsjettet 2018 - Retningslinjer for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok 18.08.2017
R-6-2017   Informasjon om endringer i krav til rapportering til statsregnskapet for nettobudsjetterte virksomheter 15.08.2017
R-5-2017   Statsbudsjett og statsregnskap 2017 - Rentesats for annet halvår 2017 for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 20.06.2017
R-4-2017   HOVUDBUDSJETTSKRIV FOR 2018
Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2018
 24.03.2017
R-3/2017   Statsbudsjettet 2017 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2017 06.03.2017
R-2/2017   Overføring av ubrukt bevilgning til 2017 21.01.2017
R-1/2017   Statsbudsjett og statsregnskap 2017 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter  19.12.2016
2016      
Nummer   Tittel  Dato
R-10/2016   Rapportering til statsrekneskapen for 2017 09.12.2016
R-9/2016

 

Retningslinjer for materialet til regjeringens første konferanse om statsbudsjettet for 2018.
Vedlegg: 1-R9-Konsekvensjusteringer  
              2-R9-Satsingsforslag
              3-R9-Tabeller-Nettobudsjetterte 

22.11.2016
R-8/2016   Statsregnskapet for 2016 - Årsavslutning og frister for innrapportering.
Skjemaer for rapportering lastes ned fra DFØ (lenker i rundskrivet).
09.11.2016
R-7/2016   Statsbudsjettet 2016 – Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – Ny saldering  30.08.2016
R-6-2016   Statsbudsjettet 2017 - Retningslinjer for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok  30.08.2016
R-5/2016   Statsbudsjett og statsregnskap 2016 - Rentesats for annet halvår 2016 for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 22.06.2016
R-4/2016   HOVUDBUDSJETTSKRIV FOR 2017
Regningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2017
18.03.2016
 R-3/2016   Statsbudsjettet 2016 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2016  01.03.2016
R-2/2016   Overføring av ubrukt bevilgning til 2016 20.01.2016
R-1/2016   Statsbudsjett og statsregnskap 2016 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter  22.12.2015
       
2015      
Nummer   Tittel Dato
R-10/2015    Rapportering til statsrekneskapen for 2016 17.12.2015
R-9/2015    Retningslinjer for materialet til regjeringens første konferanse om statsbudsjettet 2017.

Word-versjoner:
Vedlegg 1) mal konsekvensjustering, Vedlegg 2) mal satsingsforslag, Vedlegg 3) tabeller nettobudsjetterte virksomheter
 1.12.2015
R-8/2015   Statsregnskapet for 2015 - Årsavslutning og frister for innrapportering.
Skjemaer for rapportering lastes ned fra DFØ (lenker i rundskrivet).
11.11.2015
 R-7/2015    Statsbudsjettet 2015 – Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – Ny saldering 03.09.2015 
R-6/2015   Statsbudsjettet 2016 - Direktiver for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok 21.08.2015
R-5/2015   Statsbudsjett og statsregnskap 2015 - Rentesats for annet halvår 2015 for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 23.06.2015
R-4/2015   Hovudbudsjettskriv for 2016 - Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2016 20.03.2015
 R-3/2015   Statsbudsjettet 2015 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2015 27.02.2015
R-2/2015   Overføring av ubrukt bevilgning til 2015 21.01.2015
R-1/2015   Statsbudsjett og statsregnskap 2015 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter  22.12.2014 
       
 2014       
Nummer   Tittel Dato

R-12/2014

 

Rapportering til statsrekneskapen for 2015

11.12.2014

R-11/2014

 

Retningslinjer for materialet til regjeringens første konferanse om statsbudsjettet 2016

Word-versjoner:
Vedlegg 1) mal konsekvensjustering, Vedlegg 2) mal satsingsforslag, Vedlegg 3) tabeller nettobudsjetterte virksomheter

28.11.2014

R-10/2014

 

Statsregnskapet for 2014 - Årsavslutning og frister for innrapportering.
Skjemaer for rapportering lastes ned fra DFØ (lenker i rundskrivet).

13.11.2014

R-9/2014

 

Informasjon om endringer i krav til rapportering til statsregnskapet av refusjoner av lønn fra 1.1.2015

19.09.2014

R-8/2014

 

Statsbudsjettet 2014. Tilleggsløyvingar i haustsesjonen - nysaldering

12.09.2014

R-7/2014

 

Statsbudsjettet 2015 - Direktiver for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok

27.08.2014

R-6/2014

 

Statsbudsjettet og statsregnskap 2014 - Rentesats annet halvår for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

26.06.2014

R-5/2014

 

 Hovudbudsjettskriv for 2015

02.04.2014

R-4/2014

 

Statsbudsjettet 2014 - Tilleggsbevilgninger og ompriorieringer våren 2014

28.02.2014

R-3/2014

 

Forberedelse av innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen.

Vedlegg i regnearkformat. kan benyttes i rapporteringen.

27.01.2014

R-2/2014

 

Overføring av ubrukt bevilgning til 2014

Oversikt som viser overgang mellom kontoplan for 2012 og 2013

20.01.2014

R-1/2014

 

Statsbudsjett og statsregnskap 2014 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

08.01.2014
       
2013      
Nummer   Tittel Dato

R-10/2013

 

Rapportering til statsrekneskapen for 2014

12.12.2013

R-9/2013

 

Retningslinjer for materialet til regjeringens første konferanse om statsbudsjettet for 2015

Word-versjoner:
Vedlegg 1) mal konsekvensjustering
Vedlegg 2) mal satsingsforslag
Vedlegg 3) tabeller nettobudsjetterte virksomheter

13.12.2013

R-8/2013

 

Statsregnskapet for 2013 - Årsavslutning og frister for innrapportering.

Skjemaer for rapportering lastes ned fra DFØ (lenker i rundskrivet).

11.11.2013

R-7/2013

 

Rundskriv - Statsbudsjettet 2013. Tilleggsløyvingar i haustesesjonen - ny saldering

17.09.2013

R-6/2013

 

Statsbudsjettet 2014 - direktiver for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok

20.08.2013

R-5/2013

 

Statsbudsjettet og statsregnskap 2013 - Rentesats annet halvår for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

21.06.2013
R-4/2013 

 

Hovedbudsjettskriv for 2014

04.04.2013

R-3/2013

 

Statsbudsjettet 2013 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2013

27.02.2013

R-2/2013

 

Overføring av ubrukt bevilgning til 2013

Oversikt som viser overgang mellom kontoplan for 2011 og 2012

22.01.2013

R-1/2013

 

Statsbudsjett og statsregnskap 2013 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

04.01.2013

       
2012      
Nummer    Tittel  Dato

R-10/2012

 

Rapportering til statsrekneskapen for 2013

07.12.2012

R-9-2012

 

Retningslinjer for materiale til regjeringens første konferanse om statsbudsjettet for 2014.Vedlegg 1 mal konsekvensjustering , Vedlegg 2 mal satsingsforslag, Vedlegg 3 tabeller nettobudsjetterte virksomheter

07.12.2012

R-8/2012

 

Statsregnskapet for 2012 - Årsavslutning og frister for innrapportering.

Skjemaer for rapportering lastes ned fra DFØ (lenker i rundskrivet).

08.11.2012

R-7/2012

 

Statsbudsjettet 2012. Tilleggsløyvingar i haustsesjonen – ny saldering

11.09.2012

R-6/2012

 

Statsbudsjettet 2013 - direktiver for bekreftelsebrev og innlevering av tekst til Gul bok

08.08.2012

R-5/2012

 

Statsbudsjettet og statsregnskap 2012 - Rentesats annet halvår for mellomværende med statskassen og korrigert rentesats for 2012 for statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

27.06.2012 

R-4/2012

 

Hovudbudsjettskriv for 2013 - Retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettforslaget for budsjettåret 2013

22.03.2012

R-3/2012

 

Statsbudsjettet 2012 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2012

28.02.2012

R-2/2012

 

Overføring av ubrukt bevilgning til 2012

Oversikt som viser overgang mellom kontoplan for 2010 og 2011

24.01.2012

R-1/2012

 

Statsbudsjett og statsregnskap 2012 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

03.01.2012

       
2011      
Nummer   Tittel Dato

R-10/2011

 

Rapportering til statsrekneskapen for 2012

12.12.2011

R-9-2011

 

Retningslinjer for materiale til regjeringens første konferanse om statsbudsjettet for 2013.Vedlegg 1 mal konsekvensjustering ,  Vedlegg 2 mal satsingsforslag, Vedlegg 3 tabeller nettobudsjetterte virksomheter

02.12.2011

R-8/2011

 

Statsregnskapet for 2011– årsavslutning og frister for innrapportering.

Skjemaer for rapportering lastes ned fra DFØ (lenker i rundskrivet).

14.11.2011

R-7/2011

 

Statsbudsjettet 2011. Tilleggsløyvingar i haustsesjonen - nysaldering

12.09.2011

R-6/2011

 

Statsbudsjettet 2012 - direktiver for bekreftelsesbrev og innlevering av tekst til Gul bok

23.08.2011

R-5/2011

 

Statsbudsjettet og statsregnskap 2011 - Rentesats annet halvår for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

24.06.2011

R-4/2011

 

HOVUDBUDSJETTSKRIV FOR 2012

18.03.2011

R-3/2011

 

Statsbudsjettet 2011 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2011

10.02.2011

R-2/2011

 

Overføring av ubrukt bevilgning til 2011

Oversikt som viser overgang mellom kontoplan for 2009 og 2010

24.01.2011

R-1/2011

 

Statsbudsjett og statsregnskap 2011 - Rentesats for mellomværende med statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter

03.01.2011

       
       

  

Til toppen