Nytt innhold fra Finansdepartementet

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Her finner du alt innhold som er publisert på Finansdepartementets sider. Du kan skrive søkeord i fritekst-søkefeltet. Bruk navigatorene for å innsnevre på innholdstype og tidsrom.

Viser 1-10 av 6051 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Pressekonferanse om Perspektivmeldingen 2017

  31.03.2017 Kalenderhendelse Finansdepartementet

  Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen presenterer Perspektivmeldingen 2017 fredag 31. mars på Kuben videregående skole. Perspektivmeldingen belyser de viktigste utfordringene velferdssamfunnet og norsk økonomi står overfor de neste

  Tidspunkt: 31.03.2017, kl 12:00

 • Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og overpantsettelse

  29.03.2017 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag fastsatt i forskrift at sikkerhetsmassens verdi til enhver tid skal utgjøre minst 102 prosent av verdien av obligasjonene med fortrinnsrett (OMF) til dekning i sikkerhetsmassen. Forskriften trer i kraft straks.

 • Forskrift om endring av forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften)

  29.03.2017 Forskrift Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet 29. mars 2017 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 11-11 første ledd.

 • Utslipp og opptak av klimagasser

  29.03.2017 Artikkel Finansdepartementet

  Utslipp og opptak av klimagasser.1 Mill. tonn CO2-ekvivalenter 1990 2005 2015 20202 20302 Utslipp av klimagasser3 51,7 55,1 53,9 51,8 48,3 Olje- og gassutvinning 8,2 14,3 15,1 15,1 13,9 Industri og bergverk 19,6 15,3 11,9 12,2 12,1

 • Nett-tv

  Nærmere klimamålet

  29.03.2017 Pressemelding Finansdepartementet, Statsministerens kontor, Klima- og miljødepartementet

  Oppdaterte utslippsfremskrivinger av klimagasser viser for første gang en nedgang frem mot 2020. Nedgangen anslås å fortsette mot 2030 og det største bidraget forventes å komme fra veitrafikk.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om Perspektivmeldingen 2017

  28.03.2017 Pressemelding Finansdepartementet

  Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen presenterer Perspektivmeldingen 2017 fredag 31. mars på Kuben videregående skole.

 • Innlegg på Rederiforbundets Årskonferanse

  28.03.2017 Kalenderhendelse Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen (FrP) holder innlegg på Rederiforbundets Årskonferanse. Tema: Future Growth and Finance in the Ocean Industries Pressekontakt for finansminister Siv Jensen (FrP): Politisk rådgiver Julia Brännström Nordtug Tlf. 464 28

  Tidspunkt: 28.03.2017, kl 13:15

 • Svar på spm. 861 fra Marianne Marthinsen

  28.03.2017 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  Hvilke avgifter er økt og hvilke er redusert under dagens regjering? Hva er provenyet?

 • Svar på spm. 862 fra representant Wickholm

  27.03.2017 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  Hva er prisdifferansen fra 2013 til 2017 på barnehageplass, el-avgiften, veibruksavgiften på bensin og diesel og egenandeler i helsevesenet?

 • Svar på spm. 860 fra Marianne Marthinsen

  27.03.2017 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  Økonomiske konsekvenser av diverse forslag