Nytt innhold fra Finansdepartementet

Her finner du alt innhold som er publisert på Finansdepartementets sider. Du kan skrive søkeord i fritekst-søkefeltet. Bruk navigatorene for å innsnevre på innholdstype og tidsrom.

Viser 1-10 av 5982 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Pressekonferanse om boliglånsforskriften

  19.06.2018 Kalenderhendelse Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen holder pressekonferanse om boliglånsforskriften tirsdag 19. juni klokken 11.30.

  Tidspunkt: 19.06.2018, kl 11:30

 • Svar på spørsmål nr.1803 fra stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen

  18.06.2018 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  Tvangsmulkt

 • Svar på spm. 1779 fra Tore Storehaug

  18.06.2018 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  CO2-avgift

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse om boliglånsforskriften

  18.06.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen holder pressekonferanse om boliglånsforskriften tirsdag 19. juni klokken 11.30.

 • Budsjettarbeidet

  15.06.2018 Artikkel Finansdepartementet

  Finansdepartementet er budsjettsekretariat for regjeringen, og skal samordne arbeidet med budsjettene som regjeringen legger fram for Stortinget. Departementene skal legge fram for Finansdepartementet alle saker som kan få betydning for utgifter og

 • Om budsjettene

  15.06.2018 Artikkel Finansdepartementet

  Finansdepartementet starter arbeidet med budsjettet omkring ett år før det legges frem for Stortinget. Regjeringen holder sin første budsjettkonferanse omkring et halvt år før fremleggelsen i oktober.

 • Om budsjettene

  15.06.2018 Artikkel Finansdepartementet

  Finansdepartementet starter arbeidet med budsjettet omkring ett år før det legges frem for Stortinget. Regjeringen holder sin første budsjettkonferanse omkring et halvt år før fremleggelsen i oktober.

 • Statsbudsjettets hovedprinsipper

  15.06.2018 Artikkel Finansdepartementet

  Sammenlignet med mange land, har Norge et oversiktlig budsjettsystem. Stort sett hele den offentlige økonomi behandles i tilknytning til Gul Bok og Skatte- og avgifts-proposisjonen. Det at både kommuneøkonomien, folketrygden og stort sett alle

 • Hvordan finne fram i statsbudsjettet?

  15.06.2018 Artikkel Finansdepartementet

  Her finner du en oversikt over budsjettets inndeling og hva de ulike budsjettdokumentene inneholder. Statsbudsjettet blir inndelt i kapitler som igjen er inndelt i poster. Kapitlene som angir formålet med bevilgningen, nummereres fortløpende i ulike

 • Budsjettkalender

  15.06.2018 Artikkel Finansdepartementet

  Tidsplan for regjeringens og Stortingets arbeid med statsbudsjettet.