Nytt innhold fra Finansdepartementet

Her finner du alt innhold som er publisert på Finansdepartementets sider. Du kan skrive søkeord i fritekst-søkefeltet. Bruk navigatorene for å innsnevre på innholdstype og tidsrom.

Viser 1-10 av 6662 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Finansministeren holder foredrag

  13.08.2020 Kalenderhendelse Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner holder foredrag om norsk økonomi og veien ut av koronakrisen på et arrangement i regi av Rederiforbundet

  Tidspunkt: 13.08.2020, kl 18:00

 • Finansministeren møter partene i arbeidslivet

  12.08.2020 Kalenderhendelse Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner møter partene i arbeidslivet

  Tidspunkt: 12.08.2020, kl 11:45

 • Finansministeren besøker Trondheim

  05.08.2020 Kalenderhendelse Finansdepartementet

  Kl. 09:30–10:30 NTNU og Sintef - hvordan kan utdannings- og forskningsmiljøene i Trondheim bidra til verdiskaping og arbeidsplasser fremover? Sted: NTNU, Gløshaugen Kl. 10:45–11:45 Hvordan jobber NTNU og bedriftene for å realisere mulighetene

  Tidspunkt: 05.08.2020 Hele dagen

 • MVA-fritaket har gitt reduserte priser og økt etterspørsel etter elbiler

  21.07.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har sammen med Klima- og miljødepartementet gjennomført en midtveisevaluering av merverdiavgiftsfritaket for elbiler. Evalueringen er oversendt til EFTAs kontrollorgan, ESA.

 • Midlertidig startavskrivning for investeringer i maskiner innføres

  20.07.2020 Nyhet Finansdepartementet

  EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen, ESA, har i brev 20. juli 2020 godkjent innføring av 10 prosent ekstra startavskrivninger for maskiner og produksjonsutstyr (saldogruppe d). Tiltaket ble notifisert ESA den 15. juli 2020.

 • Norge inngår ny låneavtale med IMFs lavinntektslandsordninger

  06.07.2020 Nyhet Finansdepartementet

  En ny låneavtale på 400 millioner SDR - tilsvarende 5,2 milliarder kroner - mellom Norge og IMFs låneordninger for lavinntektsland (PRGT) trådte i kraft 1. juli. Midlene vil bidra til å gi lavinntektslandene bedre finansiell støtte.

 • Eiendomsmeglingsutvalget

  03.07.2020 Artikkel Finansdepartementet

  Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal evaluere eiendomsmeglingsloven og foreslå en fremtidsrettet regulering (eiendomsmeglingsutvalget). Utvalget ble oppnevnt 11. oktober 2019. Det er bredt sammensatt med medlemmer fra akademia,

 • Europakommisjonen ønsker innspill til revisjonen av Solvens II-direktivet

  03.07.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Europakommisjonen har lagt ut en høring om mulige endringer i det regulatoriske rammeverket for forsikringsforetak (Solvens II-direktivet).

 • DNB får endre konsernstruktur

  02.07.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag åpnet for at DNB kan endre sin konsernstruktur, slik at DNB Bank ASA kan bli øverste morselskap i DNB-konsernet.

 • ESRB anbefaler at finansforetakene holder tilbake overskudd under Covid-19-pandemien

  01.07.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) offentliggjorde 8. juni en anbefaling til nasjonale myndigheter om å be banker, verdipapirforetak, forsikringsforetak og sentrale motparter om å avstå fra å dele ut overskuddsmidler i lys av den økonomiske

Til toppen