Rundtur i departementet

Rundtur i departementet

Finansdepartementet har kontorer i den gamle regjeringsbygningen (G-blokken) i Akersgt. 40. Arkitekt Henrik Bulls art noveau-inspirerte steinbygning er et av hovedverkene fra norsk arkitektur rundt århundreskiftet. Deler av bygningen er vernet av Riksantikvaren.

Les mer