Pressekontakter i Finansdepartementet

Her finner du kontaktinformasjon og annen informasjon for pressen.

Alle pressehenvendelser til politisk ledelse går via presse- og kommunikasjonsenheten.

  • E-post: presse@fin.dep.no
  • Pressetelefon: (+47) 22 24 44 11 (bemannet kl. 08.00-16.00 på hverdager)

FINs behandling av journalisters personopplysninger

Lengre saksbehandlingstid grunnet håndtering av koronavirus

Finansdepartementets ansatte har som følge av det pågående koronautbruddet svært stort arbeidspress.

Vår viktigste prioritet nå er å bidra sammen med våre underliggende etater og den øvrige forvaltningen til den felles dugnaden vi nå er inne i.

Som en konsekvens av dette kan svar på henvendelser og behandling av saker ta noe lengre tid enn vanlig. Dette vil også bety at de frister som er satt i lovverket, for eksempel ved behandling av innsynsforespørsler, vil bli brutt. Finansdepartementet beklager dette, men håper på folks forståelse for dette i den helt spesielle perioden vi nå er inne i.

Departementet vil samtidig understreke viktigheten av åpenhet i den situasjonen vi nå er i, og åpenhet vil være førende for departementets arbeid både nå og fremover i tid.

E-postvarslinger:

Nyhetsvarsel
Du kan holde deg oppdatert på hva som skjer innenfor et tema eller motta alle nyheter fra departementet ved å abonnere på vårt nyhetsvarsel. Du kan velge mellom å motta nyhetsvarsel daglig eller ukentlig. Husk å bekrefte påmeldingen innen 10 dager etter å ha mottatt bekreftelse på abonnementet på e-post.

Pressevarsel/Pressemeldinger
Du kan også melde deg på en liste for å få e-post om utvalgte nyhetssaker/pressemeldinger som vi sender ut kort tid etter at vi har publisert innholdet. Dette er primært beregnet på media, men vi tilbyr tjenesten til alle som er interesserte. Dersom du ønsker dette kan du registrere deg her:

Hva beskriver deg best:

Sosiale medier

Du kan følge departementet på FacebookTwitter, Flickr og LinkedIn.

Innsynsforespørsler

Innsynsforespørsler til departementet rettes  via e-post til postmottak@fin.dep.no eller eInnsyn

E-post til Finansdepartementet

Finansdepartementet er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova (lov av 19. mai 2006 nr. 16). Det betyr blant annet at departementets journal og alle departementets saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra departementet, som hovedregel er offentlige. Den som ønsker det, kan be om innsyn i departementets saksdokumenter etter offentleglova. Vil du ha et skriftlig svar, må du oppgi navn og ordinær postadresse. 

Pressekontakter: