Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 21-40 av 1005 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • US-Europe Joint Statement on Afghanistan

  27.01.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Special Representatives and Special Envoys of the European Union, France, Germany, Italy, Norway, the United Kingdom and the United States met in Oslo on 24 January 2022 to discuss the situation in Afghanistan, including sessions with

 • Foreslår krav om mindre CO2-utslipp fra lastebiler

  27.01.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Klimakrisen er vår tids største utfordring. I Norge står vegsektoren for nær 20 prosent av de totale utslippene. Det er vi nødt til å gjøre noe med. Derfor samordner vi nå norske krav med EU-regelverket med mål om å redusere CO2-utslipp fra

 • Holocaustdagen 27. januar

  27.01.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den internasjonale holocaustdagen markeres hvert år ved Akershuskaia i Oslo, i regi av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. I år er kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen hovedtaler.

 • Drift og forvaltning av IKT-løsninger i statlige virksomheter

  27.01.2022 Nyhet Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet har i samarbeid kartlagt drift og forvaltning av IKT-løsninger i staten. Rapporten fra A-2 Norge AS viser at mer enn halvparten av virksomhetene har satt

 • 65 millioner kroner til stimulering av filmproduksjon

  27.01.2022 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  - Filmbransjen er hardt rammet av pandemien, og disse stimuleringsmidlene er derfor sårt tiltrengt. Vi ønsker en filmbransje som har kapasitet til å produsere norske kvalitetsfilmer og det bidrar vi nå til, sier kultur- og likestillingsminister

 • Kommunene kan nå søke om ekstra midler til tryggere skoleveier og nærmiljøer

  27.01.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Trygge skoleveier og nærmiljøer er en forutsetning for at barna skal kunne ferdes trygt i trafikken. Jeg er glad for at vi nå får på plass en ordning som skal stimulere til nettopp dette. Det er et mål for oss at flere barn skal sykle eller gå til

 • Færre har sluttet på videregående skole under koronapandemien

  26.01.2022 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Aldri før har så mange fortsatt på videregående skole. Til tross for at skolehverdagen har vært sterkt preget av pandemien, er det en lavere andel som har sluttet nå enn tidligere.

 • Fortsatt mulig å søke om bostøtte etter søknadsfristen

  26.01.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  I desember ble bostøtten utvidet slik at flere kunne få hjelp med å betale høye strømregninger. Nå åpner kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) for at de som ikke søkte om bostøtte i desember, likevel kan søke og få søknaden behandlet

 • Siste delrapport om framtidig bruk av Nasjonalgalleriet overlevert

  26.01.2022 Nyhet Kultur- og likestillingsdepartementet

  I dag mottok Kultur- og likestillingsdepartementet siste rapport om framtidig bruk av Nasjonalgalleriet. Rapporten er del to i et oppdrag som Sparebankstiftelsen påtok seg i 2018, under Solberg-regjeringen. Første del av rapporten ble levert i

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 3

  26.01.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Den internasjonale straffedomstolen og Sudan; Kypros; kvinner, fred og sikkerhet; den israelsk-palestinske konflikten; Colombia; Nord-Korea; og angrepene mot Abu Dhabi.

 • Midlertidig løsning for FOT-ruten Røros–Oslo

  26.01.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet har avsluttet kontraktsforholdet med Air Leap og inngått en midlertidig avtale med Widerøe for å sikre kontinuitet på FOT-ruten Røros-Oslo. Widerøe starter sine ruteflyginger fredag ettermiddag 28. januar.

 • Presentasjon av petroleumsaktiviteten på norsk sokkel

  26.01.2022 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet inviterer til en oppdatering om petroleumsaktiviteten på norsk sokkel. Møtet inngår som en del av Norges gjennomføring av Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

 • Like standarder for miljø, bærekraft og mattrygghet i matproduksjonen i EU

  26.01.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  På landbruksministermøtet i EU 17. januar presenterte det nye franske formannskapet sine prioriteringer for landbruks- og matområdet.

 • Ny rapport om norske finansforetaks investeringer og Parisavtalen

  26.01.2022 Nyhet Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet

  I april 2021 inviterte Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet norske finansforetak til å teste et verktøy for å vurdere investerings- og utlånsporteføljers samsvar med ulike klimascenarier, og om porteføljene er utsatt for klimarisiko.

 • Forslag om å gjeninnføre strukturen i domstolene sendes på høring

  26.01.2022 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring forslag om å gjeninnføre domstolstrukturen fra før domstolreformen 2021.

 • Fylkesnytt fra Agder 1/2022

  26.01.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Agder er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, med blant annet en artikkel om gartnernæringa som har det tøft og biovarme som kan bli en del av løsningen.

 • Finner ikke tegn til utenlandsk påvirkning mot valget i 2021

  26.01.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Forsvarets forskningsinstitutt har undersøkt om utenlandske aktører forsøkte å påvirke fjorårets stortingsvalg. Analysene viste ingen tegn på direkte valgpåvirkning, men avdekket at utenlandske aktører er aktive i å forsøke å påvirke nordmenn blant

 • Afghanistan-samtalene i Oslo er avsluttet: – Begynnelsen på viktig dialog

  25.01.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg takker de modige kvinneaktivistene, menneskerettighetsforsvarerne og de andre afghanerne som deltok i møtene med Taliban i Oslo. Det er viktig at de for første gang har sittet ansikt til ansikt med Taliban etter maktovertakelsen. De har

 • E6 Helgeland er ett skritt nærmere ny, helhetlig vei

  25.01.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Jeg er veldig glad for at de to strekningene ned mot grensa til Trøndelag nå skal bygges ut. Det er blant de siste delene av E6 Helgeland som gjenstår før vi har en trygg, trafikksikker og god vei på den lange strekningen opp mot Saltfjellet, sier

 • EU-Parlamentet vil skjerpe dyrevelferden

  25.01.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EU-Parlamentet har diskutert sluttrapporten fra EU-Parlamentets midlertidige komité for beskyttelse av dyr under transport, og ber EU-Kommisjonen utarbeide forslag til strengere regelverk i tråd med svært omfattende og detaljerte anbefalinger.