Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 21-40 av 22827 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nordiske ministre møtes i Oslo om samfunnssikkerhet og beredskap – Haga-samarbeidet

  11.10.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Ministre fra de fem nordiske landene møtes i Oslo tirsdag 15. oktober for å styrke samarbeidet om samfunnssikkerhet og beredskap landene imellom.

 • Utbyggingsplaner for Norges første flytende vindpark

  11.10.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet, Statsministerens kontor

  Statsministeren mottok i dag utbyggingsplanene for Hywind Tampen - Norges første flytende vindpark.

 • Kunngjøring av prøveordning for arrangementsstøtte

  11.10.2019 Nyhet Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet ønsker å bidra til mangfold i idretten ved å innføre en tilskuddsordning som gir flere mulighet til å arrangere internasjonale mesterskap i Norge. Tilskuddsordningen innføres som en prøveordning, og nye søknader om

 • 0,7 millionar kroner til Sokndal kommune

  11.10.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - I april i år vart Sokndal kommune råka av ein stor og dramatisk skogbrann. Då må storsamfunnet stille opp og ta ein del av rekninga, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Departementet betaler no ut 0,7 millionar kroner til

 • Oppstartsmøte for programgruppen for helsesykepleierutdanning

  11.10.2019 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Programgruppen er nå i gang med utviklingsarbeidet.

 • Presseinvitasjon: Helseminister Bent Høie markerer byggestart for Drammen sykehus på Brakerøya

  11.10.2019 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  I samband med nytt Drammen sykehus på Brakerøya vil helseminister Bent Høie markerer byggestart måndag 14. oktober.

 • Ny tilskuddsordning for personer med funksjonsnedsettelser

  11.10.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet oppretter en ny tilskuddsordning for å bidra til at personer med funksjonsnedsettelse kan delta på større arrangementer for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, på lik linje med andre.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 42

  11.10.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 42, 2019.

 • Forsvarets bidrag til kapasitetsbygging i Sahel-regionen i 2020

  11.10.2019 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Regjeringen har besluttet at Forsvaret skal bidra til trening og mentorering av regionale sikkerhetsstyrker i Sahel-regionen i Afrika. I 2020 vil Norge delta med forsvarspersonell og økonomisk støtte til et regionalt akademi for kapasitetsbygging i

 • Klarere regelverk rundt kommunikasjonskontroll

  11.10.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår i dag endringer i reglene om behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll. I dag slettes opplysninger fra kommunikasjonskontroll som ikke har hatt betydning for etterforskning eller forebyggelse av et

 • Ingrid Dahl Hovland blir ny vegdirektør

  11.10.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Statens vegvesen har et viktig samfunnsoppdrag i samferdselssektoren. Etaten har tunge oppgaver innenfor utbygging, drift- og vedlikehold av vei, trafikksikkerhet, trafikant og kjøretøy og langtidsplanlegging. Med Ingrid Dahl Hovland får vi en

 • Fire nye sjefer i Forsvaret

  11.10.2019 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Kongen i statsråd har i dag utnevnt fire generalmajorer som blir nye sjefer i Forsvaret. Elisabeth Gifstad Michelsen blir Heimevernets nye sjef. Henning-André Frantzen blir sjef og rektor ved Forsvarets høgskole, Ingrid Margrethe Gjerde blir sjef

 • Utvalg skal se på reguleringen av eiendomsmegling

  11.10.2019 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal evaluere eiendomsmeglingsloven og foreslå en fremtidsrettet regulering (eiendomsmeglingsutvalget). Professor Espen Rasmus Moen skal lede utvalgsarbeidet. Utvalget er bredt sammensatt av eksperter, bransjen,

 • Victor Norman skal lede demografiutvalg

  11.10.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Nordmenn lever stadig lengre, samtidig som vi føder færre og færre barn. Det blir færre i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist. Nå skal Victor Norman lede et utvalg som skal utrede hvilke konsekvenser befolkningsendringene får for distriktene.

 • Ingrid Sølvberg er ny oljedirektør

  11.10.2019 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Ingrid Sølvberg ble av Kongen i statsråd i dag utnevnt til ny Oljedirektør etter Bente Nyland.

 • Andreas Hilding Eriksen er ny departementsråd

  11.10.2019 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd i dag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.

 • Jørn Sigurd Maurud blir ny riksadvokat

  11.10.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har i statsråd i dag utnevnt Jørn Sigurd Maurud som ny riksadvokat.

 • Endringer i politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet

  11.10.2019 Nyhet Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag forlenget konstitusjonen av statssekretær Hannah Sumeja Atic i Nærings- og fiskeridepartementet fra og med 15. oktober inntil 15. november 2019.

 • Konferanse om urbant landbruk

  11.10.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet inviterer til konferanse om urbant landbruk. Konferansen markerer startskuddet for arbeidet med strategien for urbant landbruk.

 • Nett-tv

  Gratulerer Abiy Ahmed med Nobels fredspris

  11.10.2019 Nyhet Statsministerens kontor

  - Nobelkomiteen har i dag tildelt årets fredspris til Etiopias statsminister Abiy Ahmed. Jeg vil gratulere ham på vegne av den norske regjeringen, sier statsminister Erna Solberg.

Til toppen