Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 21-40 av 20421 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • 1 milliard i økt verdiskaping av jakt og viltkjøtt

  17.01.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norsk institutt for naturforskning anslår at det i løpet av 10 år vil være mulig å øke omsetningen fra småviltjakt og hjorteviltjakt med 1 milliard kroner.

 • Arbeidsgruppe: Permitteringer må tilpasses konjunkturene

  17.01.2019 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Det er viktig å ha en permitteringsordning som er enkel å administrere og som raskt kan tilpasses ulike konjunktursituasjoner, skriver en arbeidsgruppe som har hatt i oppdrag å se på den norske permitteringsordningen.

 • Torturkomiteens landrapport på Norge er publisert

  17.01.2019 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Den europeiske torturkomités (CPT) landrapport etter besøket i Norge er i dag publisert.

 • Rekordår for skogbruket

  17.01.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det var rekordhøy hogst i Norge i 2018. Siden 2014 er det bevilget ¾ milliarder kroner til skogsveier og tømmerkaier.

 • Hvilket byggverk blir Norges beste?

  17.01.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statens pris for byggkvalitet lyses ut for andre gang. Denne gangen er Direktoratet for byggkvalitet særlig på jakt etter gode transformasjonsprosjekter, der bygninger og områder er endret og har fått nytt liv. Fristen for påmelding er 15. mars.

 • Fiskeriministeren til London

  17.01.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Brexit og handel med sjømat står på programmet når fiskeriminister Harald T. Nesvik besøker London neste veke.

 • Akuttberedskap i barnevernet i 83 prosent av kommunene

  17.01.2019 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  83 prosent av landets kommuner har nå etablert akuttberedskap i barnevernstjenesten. Regjeringen er godt fornøyd med at en så stor andel av landet nå har dette på plass, men understreker at de kommunene som fremdeles ikke har akuttberedskap, må få

 • Strengere regler for bruk av lusemidler

  17.01.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Reglene for bruk av legemidler mot lakselus strammes inn.

 • Vil forenkle for 3 milliarder kroner i 2019

  17.01.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Arbeidet med forenkling for næringslivet har gitt omtrent to milliarder kroner brutto i årlige besparelser i 2018. For 2019 er målet å forenkle for nye tre milliarder kroner.

 • Endringer i bingoregelverket vedtatt

  17.01.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  De nye endringene i bingoregelverket følger opp stortingsmeldingen fra 2016-2017 Alt å vinne - ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk.

 • Helsetilsynet har gjennomgått over hundre saker i barnevernet

  17.01.2019 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Helsetilsynet har på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet gjennomgått over 100 enkeltsaker i barnevernet. Formålet er å få kunnskap om når det svikter og når det går bra i barnevernets arbeid og for å se på kvaliteten i barnevernets

 • Følger utviklingen i Venezuela nøye

  17.01.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  10. januar 2019 lot Nicolás Maduro seg gjeninnsette som president i Venezuela. Resultatet fra presidentvalget i mai 2018 er omstridt, og regimet har blitt oppfordret til å holde nyvalg.

 • Rapport om antibiotikaresistens og smittevern i Norge

  16.01.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Norge har fortsatt et av de laveste nivåene av antibiotikaresistens i Europa. Dette slår Det europeiske smittevernbyrået fast, etter å ha vurdert det norske arbeidet med å implementere Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens.

 • Over 400 millioner kroner til miljøvennlig energiforskning

  16.01.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Energix-programmet i Norges forskningsråd gir støtte til 40 nye prosjekter innen miljøvennlig energi.

 • Kontrollen av tunge køyretøy i Nord-Noreg blir styrka

  16.01.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - I lys av dei alvorlege ulukkene med tungbil denne vinteren, har eg no bedt Statens vegvesen om å styrke kontrollinnsatsen i Nord-Noreg. I tillegg vil tollvesenet styrke dekk- og kjettingkontrollane på grenseovergangane, seier samferdselsminister

 • Presseinvitasjon: Røe Isaksen til Østfold

  16.01.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker bedrifter i Fredrikstad, Halden og Sarpsborg torsdag 17. januar. Pressa er velkommen til å delta på heile besøket.

 • Fylkesnytt fra Oslo og Viken 1/2019

  16.01.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nyetablerte Fylkesmannen i Oslo og Viken er ute med sitt første nummer av Fylkesnytt, de har blant annet en artikkel om Oslo og Viken som har to finalister til den nasjonale finalen om Bedriftsutviklingsprisen.

 • Forslag til endringer i EuVECA og EUSEF, og ELTIF

  15.01.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til gjennomføring i norsk rett av fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordning (EU) 2017/1991 om endring av EuVECA-forordningen (forordning (EU) nr. 345/2013 om europeiske

 • Innføring til OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

  15.01.2019 Nyhet Utenriksdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  - Regjeringen er opptatt av å fremme ansvarlig næringsliv både i Norge og internasjonalt. Jeg håper den norske innføringen til OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger blir et viktig og inspirerende verktøy for norske selskaper, sier

 • Plan for videreutvikling av Gullfaksfeltet

  15.01.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg fikk i dag overrakt endret plan for utbygging og drift (PUD) for videreutvikling av Gullfaksfeltet.

Til toppen