Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 21-40 av 18661 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Invitasjon: Møte om engangsartikler av plast

  22.06.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Engangsartikler av plast er en stor kilde til marin forsøpling. Det er nødvendig med en bred innsats både nasjonalt og internasjonalt for å redusere unødvendig bruk av engangsartikler. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen utfordrer ulike deler av

 • Utvalg skal utrede autismefeltet

  22.06.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har i dag oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede autismefeltet og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom.

 • Michaelsen og Høie møtte brukerne i helse- og omsorgstjenesten

  22.06.2018 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Torsdag 21. juni møtte eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og helseminister Bent Høie Kontaktforum for brukerne av helse- og omsorgstjenesten.

 • OECD-evaluering av Norge under Anti-bestikkelseskonvensjonen

  22.06.2018 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  OECDs Working Group on Bribery har nettopp gjennomført sin fjerde evaluering av Norges implementering av konvensjonen om bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser av utenlandske offentlige tjenestemenn i internasjonale forretningsforhold.

 • Statsministerens program veke 26

  22.06.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Måndag 25. juni Kl. 13.30: Statsminister Erna Solberg taler på den internasjonale

 • Vil ha mer systematisk arbeid med informasjonssikkerhet i staten

  22.06.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Regjeringen har ambisiøse mål for modernisering og effektivisering i offentlig sektor. For å lykkes, er det viktig at informasjonssikkerheten ivaretas på en god måte. Vi har derfor bestilt en bred gjennomgang av arbeidet med informasjonssikkerhet

 • Samarbeider om å ta fiskesmuglere

  22.06.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen vil øke innsatsen mot fiskesmuglere, og vurderer mer effektive tiltak.

 • Norge og Sverige utvider politisamarbeidet

  22.06.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Politiets beredskapstropp og tilsvarende spesialenhet i Sverige vil i fremtiden kunne bistå hverandre operativt under terrorhendelser og andre krisesituasjoner.

 • Nytt utvalg skal gjennomgå regelverket for høyere utdanning

  22.06.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har i dag satt ned et lovutvalg som skal gjennomgå og vurdere endringer i regelverket for universiteter, høyskoler og studentsamskipnader.

 • To selskaper får gi gjeldsopplysninger

  22.06.2018 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet

  Gjeldsregisteret AS og Norsk Gjeldsinformasjon AS får konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak. Med det får banker og andre finansforetak bedre oversikt over lånesøkeres forbruksgjeld. Regjeringens mål er å hindre at norske

 • Møte om konkurransesituasjonen i meierisektoren

  22.06.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I lys av utfasingen av eksportsubsidiene og utfordringer på det nasjonale markedet for meierivarer, ser regjeringen behov for å styrke konkurransen i markedet og konkurransekraften til norske meieriprodukter.

 • Sommertur dag 1

  22.06.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Her er reiseruten for den første dagen av samferdselsministerens sommertur.

 • Nye regler om fotografering fra luften

  22.06.2018 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Ny forskrift om kontroll med informasjon innhentet med luftbårne sensorsystemer er fastsatt av Kongen i statsråd 22. juni 2018.

 • Fornyet arbeid med en helhetlig boligpolitikk

  22.06.2018 Pressemelding Finansdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen er opptatt av at boligmarkedet skal være velfungerende og effektivt og har gjennomført mange tiltak de siste årene for å oppnå dette. Nå fornyer regjeringen boligstrategien sin for å fortsette arbeidet med et helhetlig perspektiv på

 • Presseinvitasjon: Fiskeriministeren til Fredrikstad

  22.06.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Per Sandberg besøker Nordic Aquafarms i Fredrikstad måndag 25. juni.

 • Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017

  22.06.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Regjeringen la i dag fram den årlige meldingen om eksporten av forsvarsmateriell. I 2017 eksporterte Norge våpen og militært utstyr for om lag 5,4 milliarder, mot 3,6 milliarder i 2016.

 • TBU: Hovedpunkter fra rapporten etter inntektsoppgjørene 2018

  22.06.2018 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) la fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran årets hovedoppgjør 26. februar og en endelig utgave 26. mars, jf. NOU 2018: 8. I denne rapporten gis en oversikt over hovedtrekkene så

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 26

  22.06.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 26, 2018.

 • Fjorten nye utvalde kulturlandskap i jordbruket fram mot 2020

  22.06.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  No blir det arbeidd med å få på plass 14 nye landskap i ordninga «Utvalde kulturlandskap i jordbruket» fram mot 2020. I dag markerte statsrådane Ola Elvestuen og Jon Georg Dale at ni nye område er på plass i 2018.

 • Vil utrede luftfartssystemet ved Hammerfest

  22.06.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen er opptatt av å legge til rette for næringsutvikling i hele landet. I Hammerfestområdet har olje- og gassrelatert virksomhet skutt fart de siste årene, og trafikken ved Hammerfest lufthavn har økt betydelig. Vi ber nå Avinor om å