Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 21-40 av 19229 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ny leiar av Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

  21.09.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  I statsråd i dag blei lagdommar Ingvild Mestad utnemnde til ny leiar for Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll.

 • Nytt utvalgt kulturlandskap i Nordland

  21.09.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Røst i Nordland er et av de ni nye utvalgte kulturlandskapene i jordbruket. Røst er et øylandskap i Lofoten og inneholder både biologiske og kulturhistoriske verdier. Dagens jordbruk viderefører en del av historien om fiskerbonden, som drev både

 • Utdrag frå olje- og energiminister Kjell-Børge Freibergs kalender for veke 39

  21.09.2018 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Presseinformasjon: Statssekretær Halvorsen til Washington, D.C.

  21.09.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen besøker Washington, D.C. 24. september 2018.

 • Høring - endring av verdipapirfondforskriften – egenhandel

  21.09.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring et utkast til endring av reglene i verdipapirfondforskriften om personlige transaksjoner i forvaltningsselskap for verdipapirfond.

 • Byggkvalitetutvalget i gang med viktig jobb

  21.09.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet satte før sommeren ned et ekspertutvalg som skal komme med forslag til hvilke virkemidler som er best egnet for å sikre forsvarlig byggkvalitet. Utvalget har i dag sitt første møte og er i gang med det

 • Evaluering av Finansportalen

  21.09.2018 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Menon Economics har på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet evaluert Finansportalen. Evalueringsrapporten konkluderer blant annet med at Finansportalen bidrar til økt kunnskap hos forbrukerne, og lavere søkekostnader når forbrukere skal

 • Åpner for etablering av Biltema på Heiane Vest i Stord

  21.09.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet opprettholder Stord kommune sitt vedtak om å gi dispensasjon for etablering av Biltema på Heiane Vest.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2018

  21.09.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2018 (pr. 21. september).

 • VGS-elever som mobber kan bli pålagt å bytte skole

  21.09.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår at elever som mobber kan bli tvangsflyttet også i videregående skole. - Pålagt skolebytte skal kun være et tiltak i ekstraordinære tilfeller der andre tiltak ikke har vært nok. Vi må sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø

 • Alle elever skal få tilbud om gratis leirskole

  21.09.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  20 prosent av elevene i grunnskolen får ikke tilbud om leirskole. Nå vil regjeringen gi kommunen plikt til å tilby leirskoleopphold eller annen skoletur med overnatting som en del av grunnskoleopplæringen.

 • Lene Grenager tildelt Arne Nordheims komponistpris for 2018

  20.09.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Komponisten og cellisten Lene Grenager er tildelt Arne Nordheims komponistpris for 2018. Prisen blei overrekt av kulturminister Trine Skei Grande torsdag 20. september, under Ultimafestivalen. Prisvinnaren får 200 000 kroner og eit diplom.

 • 50 år med universitet i Tromsø

  20.09.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  - Da UiT ble etablert for 50 år siden, var det noen som litt nedlatende omtalte det som et "distriktspolitisk eksperiment". Det var i så fall et svært vellykket eksperiment, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i forbindelse med

 • Tildelingsrunden 2018 avsluttet: Restauksjonen av laksetillatelser fullført

  20.09.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - Vi har nå fullført siste auksjon av laksetillatelser. Dette var tillatelsene som gjensto etter hovedauksjonen i juni. Med dette er den første tildelingsrunden med det nye trafikklyssystemet avsluttet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik

 • Ny stortingsmelding om nasjonale minoriteter i 2020

  20.09.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Formålet med den nye stortingsmeldingen er å beskrive utviklingen de siste 20 årene og foreslå hvordan regjeringen kan bidra til å styrke de nasjonale minoritetenes språk, kultur og situasjon i det norske samfunnet framover, sier kommunal- og

 • Vedtak i fire småkraftsaker

  20.09.2018 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i fire vannkraftsaker i Finnmark, Troms og Sogn og Fjordane. Departementet har omgjort NVEs avslag til konsesjon for Mundalselvi kraftverk. Departementet har opprettholdt NVEs avslag for Hamnaelva

 • Stokkøya i Åfjord heidra med Den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2018

  20.09.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2018 blei i dag tildelt Torhild Langklopp og Roar Svenning for deira initiativ og arbeid med å skjøtte kystlyngheilandskapet på eigedomen sin, Troningen gard, på Stokkøya i Åfjord kommune.

 • Bioøkonomi i landbruket: Fra møkk til vekst

  20.09.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Har du hørt om nattmannen? Fra 1600-tallet var det han som stod for tømming av utedoer i byene, og han solgte avfallet som gjødsel. Statusen til nattmannen var lav, men viktigheten av arbeidet var høy. Avløpsslam, som vi kaller det i dag, er

 • Motsyklisk kapitalbuffer uendret

  20.09.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag besluttet at det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene holdes uendret, i tråd med råd fra Norges Bank.

 • Presseinformasjon: Eriksen Søreide til utanriksministermøte i Canada

  20.09.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide vil delta på det fyrste møtet for verdas kvinnelege utanriksministrar i Montreal, Canada frå 21. til 22. september.

Til toppen