Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 21-40 av 24421 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forskuddspenger fra NAV på konto

  01.04.2020 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Permitterte som har rett på dagpenger og har søkt om forskudd fra Nav, får penger på konto fra og med i dag.

 • Øker støtten til Norsk Folkehjelp gjennom femårig samarbeidsavtale

  01.04.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein var til stede da en ny femårig avtale i dag ble signert mellom Norad og Norsk Folkehjelp for støtte til organisasjonens arbeid for å bekjempe fattigdom og ulikhet i 17 utviklingsland.

 • Enklere å få opplysninger om konkursgjengangere

  01.04.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  En ny nettløsning gjør opplysninger om konkursgjengangere som ikke kan stifte nye selskap mer tilgjengelig.

 • Mer gunstig å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket

  01.04.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det innføres en ordning der dagpengemottakere som arbeider i landbruket bare trenger å føre halvparten av timene på meldekortet.

 • Nett-tv

  Koronasituasjonen: Pressekonferanse med justisministeren, forsvarsministeren og helseministeren

  01.04.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  På dagens pressekonferanse stiller justis- og beredskapsminister Monica Mæland, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og helse- og omsorgsminister Bent Høie. Helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold fra Folkehelseinstituttet vil også

 • Intens innsats for å hjelpe nordmenn på reise hjem til Norge

  01.04.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norges ambassader rundt om i verden og Utenriksdepartementet jobber på spreng døgnet rundt med å bistå flest mulig nordmenn på reise i utlandet med å komme hjem til Norge.

 • Digitalt møte om nedrustning og ikke-spredning

  01.04.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide møtte tirsdag mastergradsstudenter ved Universitetet i Oslo til et digitalt møte. De deltar på forskningsprogrammet Oslo Nuclear Project (ONP) som ledes av professor Målfrid Braut-Hegghammer. ONP analyserer

 • Dugnaden mot spredning av korona-virus forandrer frigjørings- og veterandagen 8. mai

  01.04.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet, Statsministerens kontor

  På grunn av korona-pandemien vil årets markering av frigjørings- og veterandagen på Akershus festning kun bestå av bekransning, flaggheis og salutt. For å begrense smittespredning vil vi ikke invitere gjester eller publikum. Overrekkelse av medaljer

 • Regjeringen forbedrer rammevilkårene for hestesport, hestehold og hesteavl

  01.04.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen fremmer forslag for Stortinget om å frita Norsk Rikstoto fra plikt til å betale totalisatoravgift til staten for hele året 2020. Dette vil hjelpe hestenæringen i en svært krevende situasjon.

 • Ny avtale skal forhindre uregulert fiske i Polhavet

  01.04.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Stortinget har nå godkjent en ny avtale som skal forhindre uregulert fiske i internasjonal del av Polhavet og fremme forskning på fiskebestander i området.

 • Beitekrise ble hovedtema i møte med sametingspresidenten

  01.04.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Beitekrisen i reindriften, koronasituasjonen og arbeidet med norsk-svensk reinbeitekonvensjon var temaet i møtet mellom landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF) og sametingspresident Aili Keskitalo.

 • Store forskjeller i oppfølgingen av sårbare barn og unge

  31.03.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Mange kommuner sier de klarer å ta godt vare på utsatte barn og unge mens barnehager og skoler er stengt. Samtidig erkjenner flere kommuner at de sliter med å sikre god nok oppfølging. Det er vanskeligst å nå frem til barnehagebarn og flerspråklige

 • Tros- og livssynssamfunn og ordningene for frivillige organisasjoner

  31.03.2020 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Tros- og livssynssamfunn, som er registrert som frivillige organisasjoner i Frivillighetsregisteret, vil beholde statlig tilskudd de allerede har mottatt eller det er vedtatt at de skal motta.

 • Norge bidrar til FNs nye koronafond for global innsats

  31.03.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Vi er glade for at FN agerte så raskt på vårt forslag om å etablere et felles koronafond. Norge gir et første bidrag på 150 millioner kroner til fondet slik at arbeidet kan komme i gang så snart som mulig. Vi oppfordrer også andre land til å bidra

 • Virkningstidspunkt for høringsforslag om egenendringsadgang og rederiskatteordningen

  31.03.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Regjeringen har konkludert med at den foreslåtte lovendringen om egenendringsadgang og rederiskatteordningen bør får virkning først fra det tidspunkt den eventuelt er vedtatt og sanksjonert.

 • Statskog stokker om på skogsdriften

  31.03.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statskog omprioriterer skogsdriften for å holde oppe aktivitet for små og sårbare entreprenører.

 • Forsvarsdepartementet tar ankeutvalgets avgjørelse til etterretning

  31.03.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Statens anke i saken om feriepenger til HVs innsatsstyrker ble ikke fremmet til behandling i Høyesterett. Forsvarsdepartementet tar ankeutvalgets avgjørelse til etterretning, og vil utbetale feriepenger i henhold til dommen fra Frostating

 • Ber Mattilsynet vente med dispensasjoner

  31.03.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri-og sjømatministeren ber Mattilsynet vente med å gi flere dispensasjoner fra fiskekvalitetsforskriften, i påvente av en mulig innstramming i retningslinjene.

 • Norsk pandemiregister er opprettet og i drift i rekordfart

  31.03.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  I dag starter sykehusene registrering til Norsk pandemiregister for å kunne følge forløpet av alle pasienter med bekreftet covid-19 i norske sykehus.

 • Norsk produksjon av nød-respiratorer

  31.03.2020 Pressemelding Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  De norske bedriftene Laerdal Medical og Servi har sammen med Forsvarets forskningsinstitutt utviklet en nød-respirator som kan bidra til å doble antall pustemaskiner ved norske sykehus innen mai. Pustehjelp er nødvendig for at noen av de sykeste

Til toppen