Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 21-40 av 17451 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ser store fordeler ved innovative offentlige anskaffelser

  16.02.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Daniel Bjarmann-Simonsen, representanter fra Europakommisjonen samt norske organisasjoner var samlet  da Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterte til seminar om innovative anskaffelser på

 • Dialog om borgernes rettigheter etter brexit

  16.02.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge, Island og Liechtenstein diskuterte denne uken med Storbritannia hvordan den politiske enigheten mellom EU og Storbritannia om borgernes rettigheter kan utvides til også å omfatte EØS/EFTA-landene.

 • Regjeringen øker skadeerstatning for barn

  16.02.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Det ble i statsråd i dag besluttet å sette i kraft endringene, som innebærer at erstatningsnivået for barn og unge heves betydelig.

 • Regjeringa vil bygge ut rv 555 Sotrasambandet

  16.02.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Regjeringa har i statsråd i dag lagt fram forslag om utbygging av rv 555 Sotrasambandet i Hordaland. Utbygginga er foreslått organisert som eit OPS-prosjekt og skal medverke til betre trafikkavvikling mellom Sotra og Bergen.

 • Bedre kriminalitetsbekjempelse med ny hvitvaskingslov

  16.02.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem forslag til ny hvitvaskingslov. Lovforslaget gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv i norsk rett. - Jeg er glad for at vi i dag kan legge frem forslag til nye og oppdaterte regler som skal forhindre

 • Oppnemner særskilte meklarar for lønnsoppgjera

  16.02.2018 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Kongen i statsråd oppnemnde 16. februar eit korps på 14 særskilte meklarar for to år.

 • Endring blant statssekretærane

  16.02.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag utnemnt politisk rådgivar Frida Blomgren til statssekretær for kulturminister Trine Skei Grande i Kulturdepartementet.

 • Oppfordrer kommunene til å rydde i ulovlige krav ved gravearbeid

  16.02.2018 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet

  Kvalifiserte foretak opplever å gå glipp av oppdrag om gravearbeid på kommunale veier på grunn av ulovlige krav om sentral godkjenning. Kommunal- og moderniseringsministeren og samferdselsministeren sender nå et brev til alle landets kommuner med

 • 11,9 millioner kroner til bedre levekår for personer med nedsatt funksjonsevne

  16.02.2018 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  - Det er viktig for denne regjeringen å bidra til inkludering og skape like muligheter for alle, uavhengig av funksjonsevne. Tildeling av cirka 11,9 millioner kroner for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne

 • The Government's Bioeconomy Strategy

  16.02.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  The Government's Bioeconomy Strategy is now available in english. The strategy was developed in a collaboration between the Ministries of Trade, Industry and Fisheries, Agriculture and Food, Climate and Environment, Education and Research, Local

 • Alle sektorer fornyer, forenkler og forbedrer

  16.02.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Siden regjeringen tiltrådte i 2013 har den hatt stor oppmerksomhet på å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Nå har alle statsråder valgt ut de viktigste forenklingstiltakene for sine sektorer fra de siste fire årene. Disse presenteres på

 • Statsministeren besøkte Seoul

  15.02.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg besøkte 15. februar Sør-Koreas hovedstad Seoul for politiske samtaler med president Moon Jae-in. 16. februar reiser hun til Pyeongchang for å overvære de norske utøvernes deltakelse under vinter-OL.

 • Troms og Finnmark enige om avtale for sammenslåing

  15.02.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Finnmark og Troms har i dag blitt enige om en avtale for hvordan sammenslåingen skal gjennomføres. - Jeg er veldig glad for at fylkeskommunene har blitt enige. Nå kan de bruke kreftene på den viktige oppgaven med å bygge en ny og sterk fylkeskommune

 • Presseinvitasjon: Storberget og fylkesordførerne i Troms og Finnmark snakker med pressen

  15.02.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Mekler Knut Storberget og fylkesrådsleder i Troms og fylkesordfører i Finnmark møter pressen torsdag ettermiddag for å gi siste status om forhandlingene om sammenslåingen.

 • Psykologiutdannede fra ELTE-universitetet kan få norsk autorisasjon

  15.02.2018 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Kandidater som startet på masterutdanningen ved ELTE-universitetet før Helsedirektoratet endret godkjenningspraksis i 2016, skal få tilbud om et eget opplegg som kan føre til norsk autorisasjon som psykolog.

 • Kulturdepartementet inviterer til idéverksted om forenkling av tilskuddsordninger

  15.02.2018 Nyhet Kulturdepartementet

  Staten overfører hvert år flere milliarder kroner i tilskudd til frivillige organisasjoner. Noen ordninger er store og brede, som momskompensasjonsordningen, andre er små og smale. Både frivillig sektor og staten er tjent med tilskuddsordninger som

 • Listhaug åpnet Sivilforsvarets nye spydspiss i Bodø

  15.02.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug åpnet i Bodø i dag den siste av Sivilforsvarets seks nye mobile forsterkningsenheter (MFE). Enhetene er Sivilforsvarets spydspiss ved store hendelser.

 • Kampen mot MRSA i landbruket nytter

  15.02.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mattilsynet har i 2017 tatt ut prøver fra 826 svinebesetninger i Norge. Ingen av prøvene var positive for den varianten av MRSA Norge har kjempet for holde unna norske svinebesetninger i flere år. Det er svært gledelig og viser at kampen mot

 • Vedtak i fire småkraftsaker

  15.02.2018 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i fire vannkraftsaker i Aust-Agder, Nordland og Hedmark. Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon og vilkår for Harstveitbekken kraftverk. Søknadene om Ådalen kraftverk, Forsa kraftverk/Forsa

 • Krav til ansvarlig næringsliv – ny portal for næringslivet

  15.02.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Sammen med GIEK, Eksportkreditt, Innovasjon Norge, Norfund, Norad, Forskningsrådet, Norges OECD-kontaktpunkt har Utenriksdepartementet lansert en ny portal for ansvarlig næringsliv.