Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 21-40 av 16898 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Tillatelse til fortsatt regulering av Hjertvatn, overføring av Røvatn og bygging av Røvatn kraftverk

  08.12.2017 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Ballangen Energi AS har i statsråd i dag fått konsesjon til fortsatt regulering av Hjertvatn i Sørelva i Forsåvassdraget, økt slukeevne og installert effekt i eksisterende Hjertvatn kraftverk, overføring av vann fra Røvatn til Hjertvatn og til å

 • Mer forutsigbare og effektive planprosesser

  08.12.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Vi sørger nå for mer forutsigbare og enklere planprosesser, så bedrifter kan bruke mindre ressurser på byråkrati og mer tid på verdiskapning, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. En ny forskrift om oppstartfasen i planarbeidet

 • Første direktør for ny sentral klareringsmyndighet i sivil sektor

  08.12.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  I statsråd i dag er Gudmund Gjølstad (44) åremålsbeskikket som direktør for det nye direktoratet Sivil klareringsmyndighet for en periode på seks år. Det nye direktoratet skal være den sentrale klareringsmyndigheten for sivil sektor.

 • Alkolås kan bli påbudt i norske busser og minibusser

  08.12.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det skal være trygt å ferdes på norske veier. Bussjåfører har et spesielt ansvar for å ivareta sikkerheten til sine passasjer og omgivelser. Vi vil derfor øke tryggheten til passasjerer og trafikanter ved å innføre et påbud om bruk av alkolås i

 • Røe Isaksen settestatsråd for Hofstad Helleland

  08.12.2017 Nyhet Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Torbjørn Røe Isaksen som settestatsråd for statsråd Linda Hofstad Helleland.

 • Endring blant statssekretærane

  08.12.2017 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag utnemnt Knut Morten Johansen til statssekretær for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Samferdselsdepartementet.

 • Steinar Holden blir leiar for Sysselsettingsutvalet

  08.12.2017 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Professor Steinar Holden blir leiar for Sysselsettingsutvalet som skal foreslå tiltak for å få fleire nordmenn i jobb. Arbeidet skal skje i to fasar.

 • Følger opp det nordisk-baltiske digitaliseringsarbeidet

  08.12.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Arbeidet med å skape et grenseløst digitalt Norden og Baltikum står på agendaen når nordiske og baltiske ministre for første gang møtes til et eget ministerråd for digitalisering i Oslo i dag.

 • 50 millioner til barnehageforskning i to nye sentre

  08.12.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  To nye sentre ved Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger får tilsammen 50 millioner kroner til å forske på barnehager. Aldri før er det gitt så mye til forskning på barnehage.

 • 2,7 millioner kroner til Birkenes og Marnardal kommuner

  08.12.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Flommen på Sørlandet i høst førte til skader på offentlig infrastruktur i både Birkenes og Marnardal. Kommunene får nå tildelt til sammen 2,7 millioner kroner av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i kompensasjon for kostnadene til å utbedre

 • Alle fylker får eget mobbeombud

  08.12.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Fra høsten 2018 innfører regjeringen en ordning med mobbeombud i alle landets fylker. Det vil styrke det lokale arbeidet med mobbing i både barnehager og skoler.

 • Høring - forskriftsregler om IFRS 9 og overgangsregler for tapsnedskrivninger for kapitaldekningsformål

  07.12.2017 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet inviterer utvalgte høringsinstanser fra finansnæringen til høringsmøte mandag 11. desember kl. 14.00 - 15.00.

 • Ønsker innspill til strategi for økologisk jordbruk

  07.12.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen skal utarbeide en strategi for økologisk jordbruk. Strategien skal bidra til videreutvikling av økologisk produksjon og forbruk. Aktører innen økologisk jordbruk inviteres til å gi innspill til strategien. Frist for innspill er 15.

 • Trapper opp tiltak mot terror-propaganda på Internett

  07.12.2017 Nyhet Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Norge deltar i vellykket europeisk samarbeid for å stoppe spredning av ekstremistisk propaganda på Internett. Nå vil EU ha flere internettaktører med på samarbeidet.

 • - Nyttig og viktig strategi for personvern i samferdselssektoren

  07.12.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren er positiv til Datatilsynet nye strategi for arbeidet med et godt personvern i samferdselssektoren. - Dette er både viktig og til riktig tid. Det ligger til rette for en fantastisk utvikling av teknologiløsninger i

 • Utenriksministeren til WTO-konferanse i Buenos Aires

  07.12.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Bevaring og styrking av WTO er helt avgjørende for norsk handelspolitikk og for norske interesser. En aktiv handelspolitikk forankret i WTO er viktig for vekst i norsk økonomi. Økt proteksjonisme og et svekket internasjonalt handelsregime vil

 • God inntektsvekst i jordbruket

  07.12.2017 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Inntektene per årsverk i jordbruket auka med 2 prosent i 2016, etter to år med sterk inntekts-auke. Inntektsauken var 8 prosent på Jæren, 7 prosent på Vestlandet, 11 prosent i Trøndelag og 1 prosent i Nord-Norge. På Austlandet gjekk inntektene ned

 • Forskning for å utvikle bioøkonomien og redusere klimautslipp fra landbruket

  07.12.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det er bevilget midler til flere store forskningsprosjekter som skal bidra til å utvikle bioøkonomien, og redusere klimautslippene fra landbruket.

 • Svært bekymret for beslutning om Jerusalem

  06.12.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jeg er svært bekymret for at den amerikanske beslutningen om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad kan bidra til økt ustabilitet i regionen og føre partene lengre vekk fra forhandlingsbordet. Utestående spørsmål i konflikten mellom

 • Statssekretær Halvorsen til OSSEs ministermøte i Østerrike

  06.12.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen deltar 7. desember på utenriksministermøtet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Møtet finner sted i Wien.