Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 21-40 av 23730 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 5

  24.01.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 5, 2020.

 • Presseinformasjon: Eriksen Søreide til Arctic Frontiers i Tromsø

  24.01.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar 27. januar på årets Arctic Frontiers-konferanse i Tromsø. Arktisk samarbeid, havspørsmål og fokus på kunnskap er sentrale temaer under konferansen.

 • Nøkkeloverrekkelser i Nærings- og fiskeridepartementet

  24.01.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  I forbindelse med endringene i regjeringen er det lagt opp til nøkkeloverrekkelser i Nærings- og fiskeridepartementet:

 • Nøkkeloverrekkelse i Kulturdepartementet

  24.01.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  I forbindelse med skifte av statsråd i Kulturdepartementet vil det bli nøkkeloverrekkelse i dag kl. 13.30 på statsrådens kontor.

 • Endringar blant dei politiske rådgivarane

  24.01.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Etter endringane i regjeringa i dag har Statsministerens kontor engasjert fleire nye politiske rådgivarar.

 • Endringar blant statssekretærane

  24.01.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  I samband med endringane i regjeringa i dag, er det i statsråd gjort endringar blant statssekretærane.

 • Nøkkeloverrekkelser i departementene

  24.01.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  I forbindelse med endringene i regjeringen er det lagt opp til nøkkeloverrekkelser i departementene etter følgende oppsett:

 • Tilskudd til arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme i kommunene

  24.01.2020 Nyhet Radikalisering

  Justis- og beredskapsdepartementet lyser ut midler til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

 • Frist for akkreditering for forsvarsministermøtet i NATO

  24.01.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Journalistar som vil vere med på forsvarsministermøtet i NATO 12.-13. februar 2020, må melda seg til NATO før 4. februar.

 • Nett-tv

  Endringer i regjeringen

  24.01.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen.

 • Statsministeren varsler endringer i regjeringen

  24.01.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  I statsråd på Slottet i dag kl. 11.00 vil det bli gjort endringer i regjeringen.

 • Brexit: Hva skjer i Norge 31. januar?

  24.01.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Alt ligger nå til rette for at Storbritannia forlater EU med en avtale 31. januar. Likevel blir det meste som før. Brexit endrer ikke Norges forhold til Storbritannia i inneværende år. De betingelser som gjelder før 31. januar, vil i all hovedsak

 • Nye regler for fartøy som fører inntil 12 passasjerer

  23.01.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Sjøfartsdirektoratet har ferdigstilt en ny forskrift for fartøy som fører inntil 12 passasjerer. Forskriften gjør det enklere for blant annet barnehager, skoler og leirskoler som tar med barn ut i båt.

 • Tydeliggjør retten til opplæring i kvensk

  23.01.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen la i januar 2018 fram Målrettet plan for kvensk språk 2017-2021. Planen inneholder en rekke tiltak for å styrke og revitalisere kvensk språk. Et av tiltakene i planen var å tydeliggjøre i opplæringsloven at elever med kvensk/norskfinsk

 • Nytt geodataråd oppnevnt

  23.01.2020 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Roar Skålin, direktør ved Meteorologisk institutt, er ny leder av Nasjonalt geodataråd. Hele rådet på 15 medlemmer er oppnevnt for fire år.

 • Norge signerer avtale om klimafinansiering

  23.01.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Norge signerer i dag en avtale om finansiering til Det grønne klimafondet (GCF) på 3,2 milliarder kroner. Regjeringen dobler den norske støtten til fondet og inngår dermed tidenes største bistandsavtale med en multilateral klimaorganisasjon fra

 • Medhold for staten i ankesaken om Grunnloven § 112

  23.01.2020 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Borgarting Lagmannsrett har gitt staten medhold i ankesøksmålet mot Olje- og energidepartementet knyttet til tildelingen av 23. konsesjonsrunde. Retten er enig med staten i at petroleumsvirksomhet i Barentshavet ikke er i strid med Grunnloven § 112.

 • Rekordår i skogbruket

  23.01.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Skogeierne i Norge solgte over 11 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2019, viser tall fra Landbruksdirektoratet. Det er over to prosent mer enn i 2018, og i siste 10-års periode har volumet økt år for år. Tømmeret har en bruttoverdi

 • Pris for banebrytande kornforedling

  23.01.2020 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Forskar og kornforedlar Lars Reitan fekk Plantearvenprisen 2019 for arbeidet sitt med å utvikle meir robuste norske kornsortar, spesielt bygg. Plantearvenprisen blir delt ut av Norsk genressurssenter i NIBIO til personar, institusjonar eller

 • Stabile reintall i tamreindrifta

  23.01.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Per 31. mars 2019 var det ca. 215 tusen tamrein i Norge. Omtrent 150 tusen dyr beiter i Finnmark reinbeiteområde, mens det var 12-14 tusen dyr i hvert av reinbeiteområdene i Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og tamreinlagene.

Til toppen