Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 21-40 av 30209 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vil erstatte tollova med ny vareførsellov og ny tollavgiftslov

  17.09.2021 Nyheit Finansdepartementet

  Regjeringa har i dag lagt fram forslag til ny lov om inn- og utførsel av varer og ny lov om tollavgift. Dei to nye lovene skal erstatte dagens tollov, og sikre at lovverket er oppdatert og betre tilpassa Tolletaten sine ansvarsområde.

 • Forlengelse av permitteringsordningen og midlertidige dagpengeregler

  17.09.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen vedtok i statsråd fredag å forlenge enkelte særregler om permittering og dagpenger frem til 1. november 2021.

 • Høstens reinsdyrkjøtt er nå i butikk

  17.09.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Slaktesesongen på reinsdyr i gang, og ferskt reinsdyrkjøtt er nå tilgjengelig i butikk. Tilbakemeldingene fra reindriften er at årets rein har svært god kvalitet.

 • Endringar blant statssekretærane

  17.09.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag gitt statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem avskil i nåde som statssekretær for næringsminister Iselin Nybø.

 • Regjeringen åpner for fireårige studier i kinesisk, japansk og arabisk

  17.09.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  - I vår globale verden trenger vi flere med høy kompetanse i kinesisk, japansk og arabisk. Dette er krevende studier og språk det tar lang tid å beherske godt. Ofte må studentene tilbringe lange perioder i utlandet etter utdanningen eller ta hele

 • Gir om lag 3 millionar kroner for å auke sjømatgleda

  17.09.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  16 aktørar får til saman 2 980 000 kroner til prosjekt som skal gi barn og unge smaken på sjømat.

 • To arrangementer på energisamarbeidet mellom Norge og EU

  16.09.2021 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Norge arrangerer et seminar om CCS, og en konferanse om Europas grønne giv og 'Fit for 55'-pakken i Brussel 30. september og 1. oktober.

 • Utreder konkrete traséer for Nord Norge-banen

  16.09.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det er særlig viktig at vi får en skikkelig utredning av Nord-Norgebanen, slik at vi har et godt beslutningsgrunnlag. Det har vi nå presisert overfor Statens vegvesen, som har det overordnede ansvaret for å utrede fremtidens transportløsninger i

 • Ny samfunnskontrakt skal hindre diskriminering i rekruttering av lærlinger

  16.09.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  En ny avtale med partene i arbeidslivet skal sikre flere ungdommer læreplass og jobb etter endt læretid.

 • Ny dato for Statsbudsjettet 2022: 12. oktober 2021

  16.09.2021 Pressemelding Finansdepartementet

  Statsbudsjettet 2022 blir lagt frem tirsdag 12. oktober 2021.

 • Foreslår endringar i pensjonstrygda for fiskarar

  16.09.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  I dag sender regjeringa på høyring eit forslag til endringar i lov om pensjonstrygd for fiskarar.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om koronasituasjonen 17. september

  16.09.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Invitasjon til pressekonferanse om koronasituasjonen fredag 17. september kl. 13.00 med helse- og omsorgsminister Bent Høie, assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold.

 • DAT tildeles kontrakt på flyruten Stord–Oslo

  16.09.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet har tildelt kontrakt for drift av flyruten Stord - Oslo i perioden 1. oktober til 31. desember til DAT A/S og UAB DAT LT. Selskapene var eneste tilbyder i konkurransen

 • Undertegnet kraftutvekslingsavtale med Storbritannia

  16.09.2021 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statssekretær Lars Andreas Lunde og den britiske ambassadøren Richard Wood undertegnet torsdag 16. september en avtale mellom Norge og Storbritannia om grensekryssende krafthandel og overføringsforbindelser for kraft.

 • Foreslår nye regler for regulering av pensjon

  16.09.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Fra og med neste år skal alderspensjon under utbetaling få en årlig regulering som tilsvarer et gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten.

 • Professor Anne-Mette Magnussen skal lede utvalget om rolleforståelse i politiet

  16.09.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet nedsetter et utvalg som skal vurdere om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i sitt forhold til den private organisasjonen Norsk narkotikapolitiforening (NNPF). - Dette gjør vi for å sikre befolkingens

 • Ankar tingrettsdommen om fellinga av ulveflokk

  15.09.2021 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Oslo tingrett kom i sommar til at vedtaket frå 2019 om felling av ulvane i Letjenna-flokken er ugyldig. Staten ved Klima- og miljødepartementet ankar no dommen til lagmannsretten innan fristen 15. september.

 • Ny 3-årig bibliotekvederlagsavtale

  15.09.2021 Nyhet Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet har de siste månedene gjennomført forhandlinger sammen med 28 bransjeorganisasjoner og har nå sikret ny bibliotekvederlagsavtale for 2022 - 2024.

 • Beitestatistikk for sau i utmark

  15.09.2021 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  NIBIO har laga ei nettside som viser dyretal og tap på utmarksbeite for sau organisert i beitelag under tilskotsordninga Organisert beitebruk (OBB). Dette omfattar om lag 75 prosent av all sau sleppt i norsk utmark.

 • TFO 2021: Fortsatt stor interesse for norsk sokkel

  15.09.2021 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra 31 selskaper i forbindelse med utlysningen av TFO 2021.