Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

 • Nato etablerer kunnskapssenter for klima og sikkerhet

  10.07.2024 Nyhet Utenriksdepartementet

  Klima, fred og sikkerhet henger sammen. Klimaendringene kommer til å ha stadig mer å si for sikkerhet og fred i verden de neste tiårene.

 • Nordisk samarbeid styrker NATO: Signerte felles nordisk erklæring om grensekryssende luftsamarbeid på toppmøtet

  10.07.2024 Nyhet Forsvarsdepartementet

  - Med hele Norden i NATO gir dette nye muligheter for enda tettere samarbeid. Det er et behov for betydelig større luftområder for alliert luftaktivitet. Her har Norden et fortrinn; med store områder til disposisjon, en betydelig samlet

 • Kvinnefokus på Nato-toppmøtet i Washington

  09.07.2024 Nyhet Utenriksdepartementet

  Under Nato-toppmøtet i Washington lanseres Natos nye strategi for Kvinner, fred og sikkerhet. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar på et arrangement der kvinners deltakelse i freds- og sikkerhetsarbeid er tema.

 • Milliardavtale vil mangedoble produksjonen av norske artillerigranater

  09.07.2024 Pressemelding Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet

  Forsvarsmateriell har på oppdrag fra regjeringen inngått en avtale med Nammo som vil muliggjøre en markant økning i produksjonen av artilleriammunisjon og missiler. Avtalens verdi er i overkant av én milliard kroner, og Nammo har forpliktet seg til

 • Ferie og kjæledyr

  09.07.2024 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Som dyreeigar er det viktig å planlegge ferien slik at også dyret ditt har det godt.

 • Norge donerer reservedeler fra Sea King-helikoptre til Ukraina

  09.07.2024 Nyhet Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet

  - Det er viktig for Norge som medleder i den maritime kapabilitetskoalisjonen at Ukraina raskt får bygget opp sin kystvakt og maritime evne. Norge donerer derfor nå reservedeler fra Sea King som kan understøtte drift og vedlikehold av Sea

 • Et styrket Nato samlet på toppmøte i Washington

  09.07.2024 Pressemelding Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Nato-landenes øverste ledere samles til toppmøte i Washington for å stake ut den sikkerhetspolitiske løypa framover og markere at forsvarsalliansen er 75 år.

 • Uttalelse fra utenriksminister Eide om missilangrep mot Ukraina

  08.07.2024 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge fordømmer Russlands massive missilangrep mot Kyiv og en rekke andre byer i Ukraina i dag. Minst 20 mennesker er drept, mange titalls er såret, og de fysiske ødeleggelsene er store. Det er svært alvorlig at angrepene igjen har rammet sivile og

 • Legger fram strakstiltak mot overdoser i sommer

  08.07.2024 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Økningen i overdoser gir grunn til bekymring, og sommeren kan være en utfordrende tid. Derfor har helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre i dag iverksatt flere strakstiltak.

 • Utredningsoppdrag: Alternativ kryssing av Nordfjorden på ferjestrekningen Anda-Lote

  08.07.2024 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Jeg har gitt Statens vegvesen i oppdrag å se på alternativ kryssing av Nordfjorden på strekningen Anda-Lote på E39, slik vi lovet i ny Nasjonal transportplan. Statens vegvesen arbeider med sikte på at denne leveres i 2025, sier samferdselsminister

 • Opplev Norges naturperler i sommer

  08.07.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Lite planer for sommeren? Statskog har turtips som gir gode friluftslivsopplevelser og tilbud på utleiehytter og gratis buer.

 • Ekspertutvalg skal utrede samfunnsøkonomiske konsekvenser av klimaendringene

  08.07.2024 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal fremskaffe mer kunnskap om samfunnsøkonomiske konsekvenser av klimaendringene.

 • Endringer i yrkestransportforskriften: Overgangsordninger og dispensasjon

  05.07.2024 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Fra 1. september må alle som har drosjeløyve være tilknyttet sentral, i tillegg til at de som ønsker å drive drosjesentral må ha sentralløyve. Samferdselsdepartementet fastsetter nå det nærmere innholdet i kravene som må være oppfylt for å få

 • Regjeringen gjør ytterligere innstramminger i regelverket for russiske fiskefartøy

  05.07.2024 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen innfører begrensninger på hvor lenge og hvor russiske fiskefartøy får ligge til kai i Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes. Disse er de eneste tre havnene som fortsatt er delvis åpne for russiske fiskefartøy. Regjeringen har også besluttet at

 • Søk rentekompensasjon!

  05.07.2024 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil gjøre skolen mer praktisk og variert, og har opprettet en ordning der skoler kan få rentekompensasjon for investeringer som bidrar til mer praktisk og variert opplæring.

 • Drosjeutvalget har levert siste delutredning: Samferdselsministeren vil sette seg inn i utvalgets anbefalinger

  05.07.2024 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har mottatt Drosjeutvalgets andre og siste utredning. Den inneholder forslag for et tilfredsstillende drosjetilbud i hele landet, gode arbeidsforhold i næringen, hvit økonomi, sikkerhet og etterlevelse av

 • Enklere og mer relevant energimerkeordning for bygninger

  05.07.2024 Pressemelding Energidepartementet

  Energidepartementet sender på høring forslag til endringer i energimerkeordningen for bygninger. Endringene skal gjøre ordningen enklere, mer relevant for hele bygningsmassen og legge bedre til rette for bruk av oppvarmingsløsninger som samspiller

 • Støtte til områder berørt av vindkraftverk

  05.07.2024 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Miljødirektoratet har fordelt 18,3 millioner kroner til natur- og friluftslivstiltak i områder berørt av vindkraft. - Det er bra at de som blir direkte berørt av vindkraftutbygginger nå får tilbake en andel av verdiskapningen for å investere i natur

 • Nytt rekrutterings- og samhandlingstilskudd for helsetjenesten

  05.07.2024 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Et nytt tilskudd skal bidra til å forsterke samarbeidet mellom kommuner og helseforetak om tjenesteutvikling og gode pasientforløp. Formålet er å legge til rette for et godt desentralisert helsetilbud, med god kvalitet og riktig arbeidsdeling.

 • Statement by Minister of Foreign Affairs, Espen Barth Eide, on Israeli settlements

  04.07.2024 Nyhet Utenriksdepartementet

  The recent decisions by the Government of Israel to "legalize" five settlement outposts, to declare 12 700 dunams as “state lands”, and to advance the approval of 6016 housing units in dozens of settlements in the occupied Palestinian territory, are

 • Side 2 av 426
 • Side 2 av 426