Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 21-40 av 23197 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Enighet i FN om å styrke beskyttelsen av menneskerettighetsforsvarere

  19.11.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  En norskledet resolusjon om menneskerettighetsforsvarere er enstemmig vedtatt i FNs komité for menneskerettighetsspørsmål. - I en tid hvor menneskerettighetene er under sterkt press, er det viktig at et samlet FN tar til orde for å styrke

 • Utenriksminister Ine Eriksen Søreides uttalelse om situasjonen i Hongkong

  19.11.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg er svært bekymret over situasjonen i Hongkong og oppfordrer partene til å samarbeide om å redusere spenningsnivået. Det er avgjørende at grunnleggende rettigheter blir respektert. Situasjonen kan kun løses gjennom dialog, sier

 • Statsministeren på Compact with Africa i Berlin

  19.11.2019 Nyhet Statsministerens kontor

  - Norge ønsker et sterkere samarbeid mellom Afrika og Europa når det gjelder investeringer og næringsutvikling. Også norske bedrifter trenger nye markeder å vokse i og Afrika representerer spennende muligheter, sier statsminister Erna Solberg.

 • Mer helhetlig helsehjelp til barn og unge

  19.11.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen fortsetter arbeidet med å gi barn og unge et mer sammenhengende helsetilbud. Nå sender Helse- og omsorgsdepartementet et forslag på høring som klargjør at helsestasjons- og skolehelsetjenesten også kan behandle barn og unge med lettere

 • Genetisk verdifull ulv merket og flyttet

  19.11.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Det ble nylig registrert en genetisk verdifull ulv nord i Hedmark utenfor ulvesonen. Det er viktig å unngå felling av slike ulver for å bedre ulvebestandens genetiske situasjon. Ulven ble derfor merket og flyttet innenfor ulvesonen av

 • Ti år med stadig sterkere nordisk samarbeid

  19.11.2019 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Det nordiske forsvarssamarbeidet (Nordefco) fyller ti år i år. - Det er et nært, operativt samarbeid som bidrar til et sikrere Norden. På forsvarsministermøtet i dag gjorde vi et nytt grep for å være bedre beredt hvis en krise oppstår, sier

 • Invitasjon til seminar om OECDs landstudie av Norge

  19.11.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet inviterer til åpent seminar mandag 25. november klokken 10 til 16 i Akersgata 64 (Hovedbølet). Formålet med seminaret er å definere de viktigste problemstillingene som OECD må ta tak i når de skal i gang med denne

 • Utenriksminister Ine Eriksen Søreides kommentar om israelske bosettinger

  19.11.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den norske holdningen til de israelske bosettingene ligger fast og er forankret i en rekke resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd og vurderinger fra Den internasjonale domstolen i Haag.

 • Nasjonale klima- og miljøhensyn skal ivaretas bedre i arealplanleggingen

  19.11.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har oppdatert et rundskriv om nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet. Det er blant annet gjort en oppdatering om bygging på forurenset grunn.

 • Ambassade etablert i Tbilisi

  19.11.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  1. juli ble Norges ambassade til Georgia opprettet. Det er første gang Norge har ambassade i landet.

 • To dager med EØS, Efta og Nato

  19.11.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har to dager med møter i Brussel, 19. og 20. november. Det er EØS-rådet, Efta og Nato som er hovedstolpene i programmet.

 • Havet kan være nøkkelen til fremtidig matsikkerhet

  19.11.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Statsministerens kontor

  Med bedre havforvaltning kan det bli mulig å høste og produsere over seks ganger mer mat fra havet i verden enn vi gjør i dag, viser en ny rapport.

 • Utredning om obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

  19.11.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet mottok 19. november 2019 en rapport fra Skatteetaten om bruk av opplysninger fra a-ordningen for obligatorisk tjenestepensjon i privat sektor.

 • Kryptokompetansen skal være nasjonal

  19.11.2019 Pressemelding Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Bruk av kryptoteknologi er helt avgjørende både for å beskytte informasjon om enkeltindividet og informasjon som har betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser. Regjeringen lanserer derfor nå en ny kryptopolitikk.

 • Presseinvitasjon: Fiskeri- og sjømatministeren til Bodø

  19.11.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Møte med studentar ved Nord universitet, innlegg på Havets døgn og besøk til Salmobreed Salten står på programmet når fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik besøker Bodø torsdag 21. november.

 • Møte i OEDs kontaktutvalg for EU/EØS-saker

  19.11.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet arrangerer 6. desember et møte med departementets kontaktutvalg for EU/EØS-saker

 • Nesvik møtte sin portugisiske kollega

  19.11.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Sjømathandel, matsikkerhet og brexit var tema da fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik møtte Portugals nye havminister Ricardo Serrão Santos.

 • Gratulasjon til Arena Senter for europaforskning

  18.11.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Gratulerer Arena med viktig europaforskning i 25 år! Forskning på felles muligheter og utfordringer er viktig for europeisk samarbeid og for Norges samarbeid med Europa. Derfor økte regjeringen støtten til forskning på Europa i endring med seks

 • Foreign Minister on Sri Lanka elections

  18.11.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  'Congratulations to the people of Sri Lanka on a democratic presidential election and to Gotabaya Rajapakse on being sworn in as president today. Looking forward to continuing our partnership on economic development, democracy and reconciliation',

 • Seminarserie: Perspektivmeldingen 2020: Seminar om den digitaliserte økonomien

  18.11.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Vi løfter debatten om morgendagens velferdssamfunn gjennom tre seminarer i høst og vinter. Hva utfordrer norsk økonomi og velferden, og hvor er løsningene?

Til toppen