Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 41-60 av 19632 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forsikringsdistribusjonsdirektivet innlemmes i EØS-avtalen 26. oktober 2018

  19.10.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Kongen i statsråd har i dag gitt tilslutning til å innlemme forsikringsdistribusjonsdirektivet i EØS-avtalen. Dette forutsetter at EØS-komiteen på møtet 26. oktober 2018 treffer en beslutning om dette.

 • Nesvik settestatsråd for Dale

  19.10.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  Kronprinsen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Harald Tom Nesvik som settestatsråd for statsråd Jon Georg Dale.

 • Inviterer til inspirasjonsdager om matglede for eldre

  19.10.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer til seks inspirasjonsdager om matglede og helse for eldre. Det er nå gjennomført tre vellykkede dager med stor deltagelse, de neste er Hamar, deretter

 • Presseinvitasjon: Næringsministeren møter mineralnæringen

  19.10.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Mandag 22. oktober inviterer næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til et innspillsmøte med mineralnæringen. Første del av møtet er åpent for pressen.

 • Norge går til panelsak mot USA i Verdens handelsorganisasjon (WTO)

  18.10.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Vi mener at USAs tilleggstoll på stål og aluminium er i strid med WTO-regelverket. WTOs tvisteløsningsmekanisme er den ordinære måten å løse uenighet på når man ikke har nådd frem via tvisteløsningskonsultasjoner. Derfor har vi, sammen med EU og

 • Ny avtale om forskningssamarbeid med Kina

  18.10.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Norge og Kina ønsker mer samarbeid innen utdanning og forskning. I forbindelse med det pågående statsbesøket i Kina har Kunnskapsdepartementet blant annet signert en ny avtale med Kinas forsknings- og teknologidepartement på vegne av Norges

 • Norsk-kinesisk havdag i Shanghai

  18.10.2018 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Sammen med kongeparet og Alibaba-grunnlegger Jack Ma markerte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) åpningen av Marine Harvest sin nye laksefabrikk i Shanghai.

 • Statsbesøk til Kina

  18.10.2018 Nyhet Utenriksdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide ledsaget DD.MM. kong Harald og dronning Sonja på statsbesøk til Kina fra 15.-18. oktober 2018. I delegasjonen deltok også næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 • Statens vegvesen og Troms fylkeskommune skal samarbeide om betre vegar på Senja

  18.10.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vegnettet på Senja har store utfordringar og behov for utbetringar. Det er behov for skredsikring og fleire strekningar har svært tronge og uoversiktlige parti. Fokk og drivsnø fører ofte til at vegane må stengast om vinteren. Samstundes blir

 • Statens naturskadeordning kan avhjelpe flomskadene

  18.10.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruksdirektoratet har ansvar for den offentlige naturskadeordningen som kan gi erstatning for skader på ting som ikke kan dekkes av privat forsikring.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Statsråd Mæland presenterer den nye oppgåvemeldinga

  18.10.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fredag 19. oktober legg kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland fram den nye stortingsmeldinga om nye oppgåver til fylkeskommunane.

 • Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2019

  18.10.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge og Russland er enige om fortsatt bærekraftig forvaltning av de viktige fellesbestandene i Barentshavet.

 • Et tredje selskap får gi gjeldsopplysninger

  18.10.2018 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Experian Gjeldsregister AS får konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak.

 • Ny statistikk over landbruksbranner

  17.10.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbrukets brannvernkomité har offentliggjort statistikk over landbruksbranner så langt i 2018. Statistikken viser at det har vært en generell positiv utvikling i antall branner.

 • Vurdering av habilitet for forsvarsministeren

  17.10.2018 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har bedt Forsvarsdepartementet om å vurdere habiliteten hans i saker som kan berøre selskapet Båtsfjord Reiseservice AS. Bakgrunnen er at Bakke-Jensen er eneeier i aksjeselskapet Båtsfjord Reiseservice AS.

 • Nett-tv

  Diskusjonsmøte om etiske retningslinjer mot kroppspress i bloggbransjen

  17.10.2018 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Det var bred enighet om at det trengs etiske retningslinjer mot kroppspress på diskusjonsmøte med bloggere, ungdommer, påvirkere, nettverk og annonsører 16. oktober.

 • Nett-tv

  Seminar om norsk barnevern sett med internasjonale øyne

  17.10.2018 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Det norske barnevernet er stadig tema for debatt, både i Norge og internasjonalt. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) ønsker en nyansert, informert og kunnskapsbasert debatt om barnevernet.

 • Presseinformasjon: Statssekretær Halvorsen til Polen

  17.10.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen reiser til Polen 23.-24. oktober for å delta på tryggingskonferansen Warsaw Security Forum og ha politiske møte.

 • Kulturministeren overrekte jubileumsgåve på 15 millionar til Den Norske Turistforening

  17.10.2018 Nyheit Kulturdepartementet

  Generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i Den Norske Turistforening (DNT) fekk i dag ein gåvesjekk pålydande 15 millionar kroner av kulturminister Trine Skei Grande.

 • Skal forske på bearbeidelse av fortiden

  17.10.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Når det er begått urett mot enkelte grupper i samfunnet, slik som mot kvinnene som hadde relasjon til tyskerne under krigen, kan skadevirkningene sitte i lenge. Nå skal to forskningsprosjekter bidra til bearbeidelse av det som skjedde.

Til toppen