Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

Viser 41-60 av 3786 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Justis- og beredskapsministeren besøker Bodø fredag 9. desember

  08.12.2022 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  I Bodø vil Emilie Enger Mehl (Sp) besøke 330-skvadronen og Hovedredningssentralen avdeling Nord-Norge. Justisministeren vil også redegjøre for regjeringens forsterkede innsats i arbeidet med digital sikkerhet og motstandskraft. Det skjer hos

 • Forlenger overgangsordninga for Sentral godkjenning

  08.12.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  -Vi har lytta til innspela vi har fått, særleg frå anleggsbransjen. For å sikre føreseielege rammevilkår, blir overgangsordninga for Sentral godkjenning no forlenga, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

 • Regjeringen vil skjerpe miljøkravene i offentlige anskaffelser

  08.12.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Offentlig sektor er for dårlige til å stille klima- og miljøkrav i sine anskaffelser. Nå vil regjeringen skjerpe regelverket slik at miljø alltid vektes med minst 30 prosent i alle offentlige innkjøp.

 • Evaluering av samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

  08.12.2022 Nyheit Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  På oppdrag frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har KPMG gjennomført eit FoU-oppdrag om evaluering av det tverretatlege samarbeidet om arbeidslivskriminalitet mellom politiet,

 • Nytt i statsministerens program veke 49

  07.12.2022 Pressemelding Statsministerens kontor

  Søndag 11. desember Kl. 09.45: Statsministeren møter FNs høgkommissær for flyktningar, Filippo Grandi, til samtale i statsministerbustaden. Kl. 10.30: Statsminister Jonas Gahr Støre møter fredsprisvinnarane i regjeringa sitt representasjonsanlegg i

 • Joint Statement, EI2-meeting in Oslo

  07.12.2022 Nyhet Forsvarsdepartementet

  The annual ministerial meeting for the 13 countries in the European Intervention Initiative (EI2) took place in Oslo 7th of December 2022. This joint statement was issued.

 • Notifikasjon om videreføring av momsfritak for elbiler sendt til ESA

  07.12.2022 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har sendt en formell notifikasjon til ESA om forlengelse og endring av merverdiavgiftsfritaket for elbiler. Med ESAs godkjenning vil det endrede fritaket kunne videreføres ut 2024.

 • Avinor har vedtatt bygging av ny lufthavn: - En gledens dag for Bodø

  07.12.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet, Forsvarsdepartementet

  - Jeg er svært fornøyd med at styret i Avinor nå har fattet vedtak om utbygging av ny lufthavn i Bodø. Flyttingen av lufthavna vil gi muligheter for en svært positiv byutvikling, som også vil styrke den regionale utviklingen. Dette er en

 • Norge hedrer svensk vaksinekoordinator

  07.12.2022 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Statsministerens kontor

  Den tidligere vaksinekoordinatoren Richard Bergström hedres av Norge og blir kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden. Bergström og Sverige sørget sammen med EU for at Norge ble inkludert i EUs innkjøpsordning og fikk tilgang til covid-19-

 • Ny NAV-rettleiar

  07.12.2022 Nyheit Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Saman med NAV vil regjeringa utarbeide ny rettleiar for økonomisk sosialhjelp.

 • Kunnskapsministeren vil gi lokalpolitikerne mer makt til å si nei til nye privatskoler

  07.12.2022 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  I dag sender Kunnskapsdepartementet forslag til nye innstramninger i privatskoleloven ut på høring. Forslaget innebærer at kommuner og fylkeskommuner får mer innflytelse over godkjenning av private skoler.

 • Presseinvitasjon: Fjord Norge og Trøndelag viser fram det beste av Norge i Berlin

  07.12.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regionene Fjord Norge og Trøndelag skal representere Norge på den internasjonale mat- og reiselivsmessen Grüne Woche (IGW) i Berlin. 400 000 personer er ventet å besøke Messe Berlin, og 56 utstillere fra de to norske regionene vil servere det beste

 • Fekk heider for smart bruk av geodata

  07.12.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Geodata kan brukast til å sikre oss betre mot overvatn, til å kartlegge natur raskare og for å få meir kunnskap om mikromobilitet . Flomkuben frå 7Analytics, Field Group og Bymiljøetaten vann kvar sin kategori i årets kåring av gode døme på bruk av

 • Nett-tv

  Regjeringen inviterer til frokostseminar om kjønnsbalanse i norsk næringsliv

  07.12.2022 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen inviterer 12. desember til åpent frokostseminar om bedre kjønnsbalanse i ledelsen i norske selskaper.

 • Semje om nye satsar i reiseavtalene

  07.12.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  - Eg er glad for at partane er einige om nye satsar i reiseavtalene i staten, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

 • Samde om totalkvote for makrell i 2023

  07.12.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Noreg, EU, Færøyane, Grønland, Island og Storbritannia har i dag underteikna ein avtale om ei totalkvote på 782 066 tonn makrell for 2023. Dette er i tråd med det internasjonale havforskingsrådet ICES si tilråding og inneber ein nedgang frå kvoten

 • Søk UNESCO-midler

  06.12.2022 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Søk om støtte til prosjekter om presse- og ytringsfrihet, bærekraftig utvikling, immateriell kulturarv, verdensarv, dokumentarv og demokratiutvikling

 • Kortere oppgjørsfrist ved overføring av pensjonsmidler til egen pensjonskonto

  06.12.2022 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag fastsatt i forskrift at oppgjørsfristen ved overføring av pensjonsmidler til egen pensjonskonto skal være 10 virkedager.

 • Ekspertgruppe skal gi råd om finansiering for å nå bærekraftsmålene

  06.12.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet

  En ekstern ekspertgruppe er gitt i oppdrag av regjeringen å komme med råd om hvordan vi kan sikre effektiv finansiering for å nå bærekraftsmålene.

 • Utbyggingsplan for Verdandefeltet i Norskehavet innlevert

  06.12.2022 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Equinor, på vegne av rettighetshaverne, har i dag levert inn plan for utbygging og drift av Verdandefeltet.