Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 41-60 av 28036 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Innfører regionale tiltak i seks kommuner i Vestfold og Telemark

  04.03.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Det er en betydelig økning i smitte av den engelske virusvarianten i kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg. Etter ønske fra kommunene, og anbefaling fra statsforvalteren, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet,

 • Sparebanker som deler ut utbytte bør vektlegge utdelinger til gaver

  04.03.2021 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet forventer at norske banker er tilbakeholdne med å dele ut utbytte fremover. Sparebanker som deler ut utbytte, bør legge vekt på å dele ut gaver til allmennyttige formål.

 • Reindriften viktig for "Matnasjonen Norge"

  04.03.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Reindriften får en viktig rolle i oppfølgingen av strategien "Matnasjonen Norge". Næringen skal nå komme med konkrete innspill på mat- og reiselivsområdet.

 • Finalistene til Bedriftsutviklingsprisen i landbruket er klare

  04.03.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Også i år var det mange spennende fylkesvinnere av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket. De har alle skapt arbeidsplasser med utgangspunkt i gårdsbruket, de inspirerer, bruker nye råvarer eller introduserer nye produksjonsmåter. Nå er det kåret tre

 • Nye krav til veiing av fisk

  04.03.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Automatiske vekter og veiesystemer skal sørge for at fisken som landes blir korrekt registrert.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om ny lønnsstøtteordning

  04.03.2021 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner legger frem regjeringens forslag til ny lønnsstøtteordning på en pressekonferanse fredag 5. mars kl. 12. Ordningen er utformet i dialog med NHO, LO og Virke, som også vil delta på pressekonferansen.

 • FNs kvinnediskriminerings-konvensjon (CEDAW) - utlysning av tilskuddsmidler

  04.03.2021 Nyhet Kulturdepartementet

  Nå kan organisasjoner søke midler til arbeidet med å koordinere sivilt samfunns skyggerapport til CEDAW.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2021

  04.03.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2021 (per 3. mars).

 • Ber om mer informasjon om kapitalkrav for lån til eiendomsprosjekter

  04.03.2021 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om mer informasjon om hva myndigheter i andre land anser som «spekulativ finansiering av fast eiendom» etter det europeiske kapitalkravsregelverket. Det er avgjørende for om bankene skal bruke en høyere

 • Halv takst i bomstasjonen på E10 Leirvik

  04.03.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det er svært gledelig at takstene i bomstasjonen på E10 Leirvik ved Trældalstunnelen ble halvert torsdag 4. mars. De ekstra midlene har vi forhandlet fram sammen med Fremskrittspartiet (FrP), sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 • Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket

  03.03.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad ledet 2. mars et digitalt møte i Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket. Arbeidstilsynet orienterte om oppdraget de har fått med smittebegrensning av korona i arbeidslivet.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 8

  03.03.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Somalia, Haiti, Den sentralafrikanske republikk, Syria, Jemen, den israelsk-palestinske konflikten, høynivåmøte om klima og sikkerhet, samt uformelt møte om selvforsvarsretten.

 • Satser på forskning og utvikling innen global helse

  03.03.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet inngår rammeavtale med Folkehelseinstituttet (FHI) om forskning og utvikling innen global helse.

 • Orientering om reglene om FN-erstatning og den ordning Forsvarsdepartementet har opprettet for håndteringen av slike krav

  03.03.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  På vegne av norske veteraner ivaretar Forsvarsdepartementet oppgaven med å forberede FN-erstatningssaker til behandling og fremsender disse til FN for behandling. Det er et krav fra FN at sakene fremsendes av norske myndigheter, og ikke av den som

 • Presseinformasjon: Program for FNs sikkerhetsråd i mars

  03.03.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Arbeidsprogrammet for FNs sikkerhetsråd i mars er klart. Det blir høynivådebatt om matsikkerhet og konflikt. Mandatene til ekspertpanelet for Nord-Korea-sanksjonsregimet og FNs fredsbevarende operasjon i Sør-Sudan (Unmiss) skal fornyes.

 • Nett-tv

  Digitalt møte: Vil flere unge kvinner satse på landbruket?

  03.03.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Vil unge kvinner satse på landbruket? Valg av utdanning, likestilling og ønsker for fremtiden i landbruket skal Olaug Bollestad diskutere med unge kvinner som tar landbruksrelevant utdanning på videregående skole.

 • Nå deler regjeringen ut penger til tusenvis av studentjobber

  03.03.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Studentsamskipnader, fagskoler, høyskoler og universiteter får i disse dager tildelt penger til flere sosiale lavterskeltilbud for studenter, bedre psykiske helsetilbud og penger til å lønne studenter for å drive faglig og sosial oppfølging av

 • Nett-tv

  Statsministeren møter pressa tysdag kveld

  02.03.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg er tilgjengeleg for presse kl. 20.00 tysdag kveld.

 • Over 140 organisasjoner får penger til å spre koronainformasjon til innvandrere

  02.03.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Nå fordeles over 40 millioner kroner til frivillige organisasjoner som skal spre koronainformasjon til innvandrergrupper. - Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle for integreringen og som kanal for å nå innvandrerbefolkningen med

 • Nett-tv

  Norsk landbruk har et godt innovasjonssystem, viser OECD-rapport

  02.03.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norge skårer høyt i OECDs landbruksrapport på innovasjon, matsikkerhet, dyrehelse og dyrevelferd. Rapporten, som ble overlevert og presentert for Landbruks- og matdepartementet i dag, peker samtidig på flere forbedringspunkter innen miljø, klima og