Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 41-60 av 16910 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Følger opp det nordisk-baltiske digitaliseringsarbeidet

  08.12.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Arbeidet med å skape et grenseløst digitalt Norden og Baltikum står på agendaen når nordiske og baltiske ministre for første gang møtes til et eget ministerråd for digitalisering i Oslo i dag.

 • 50 millioner til barnehageforskning i to nye sentre

  08.12.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  To nye sentre ved Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger får tilsammen 50 millioner kroner til å forske på barnehager. Aldri før er det gitt så mye til forskning på barnehage.

 • 2,7 millioner kroner til Birkenes og Marnardal kommuner

  08.12.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Flommen på Sørlandet i høst førte til skader på offentlig infrastruktur i både Birkenes og Marnardal. Kommunene får nå tildelt til sammen 2,7 millioner kroner av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i kompensasjon for kostnadene til å utbedre

 • Alle fylker får eget mobbeombud

  08.12.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Fra høsten 2018 innfører regjeringen en ordning med mobbeombud i alle landets fylker. Det vil styrke det lokale arbeidet med mobbing i både barnehager og skoler.

 • Høring - forskriftsregler om IFRS 9 og overgangsregler for tapsnedskrivninger for kapitaldekningsformål

  07.12.2017 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet inviterer utvalgte høringsinstanser fra finansnæringen til høringsmøte mandag 11. desember kl. 14.00 - 15.00.

 • Ønsker innspill til strategi for økologisk jordbruk

  07.12.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen skal utarbeide en strategi for økologisk jordbruk. Strategien skal bidra til videreutvikling av økologisk produksjon og forbruk. Aktører innen økologisk jordbruk inviteres til å gi innspill til strategien. Frist for innspill er 15.

 • Trapper opp tiltak mot terror-propaganda på Internett

  07.12.2017 Nyhet Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Norge deltar i vellykket europeisk samarbeid for å stoppe spredning av ekstremistisk propaganda på Internett. Nå vil EU ha flere internettaktører med på samarbeidet.

 • - Nyttig og viktig strategi for personvern i samferdselssektoren

  07.12.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren er positiv til Datatilsynet nye strategi for arbeidet med et godt personvern i samferdselssektoren. - Dette er både viktig og til riktig tid. Det ligger til rette for en fantastisk utvikling av teknologiløsninger i

 • Utenriksministeren til WTO-konferanse i Buenos Aires

  07.12.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Bevaring og styrking av WTO er helt avgjørende for norsk handelspolitikk og for norske interesser. En aktiv handelspolitikk forankret i WTO er viktig for vekst i norsk økonomi. Økt proteksjonisme og et svekket internasjonalt handelsregime vil

 • God inntektsvekst i jordbruket

  07.12.2017 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Inntektene per årsverk i jordbruket auka med 2 prosent i 2016, etter to år med sterk inntekts-auke. Inntektsauken var 8 prosent på Jæren, 7 prosent på Vestlandet, 11 prosent i Trøndelag og 1 prosent i Nord-Norge. På Austlandet gjekk inntektene ned

 • Forskning for å utvikle bioøkonomien og redusere klimautslipp fra landbruket

  07.12.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det er bevilget midler til flere store forskningsprosjekter som skal bidra til å utvikle bioøkonomien, og redusere klimautslippene fra landbruket.

 • Svært bekymret for beslutning om Jerusalem

  06.12.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jeg er svært bekymret for at den amerikanske beslutningen om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad kan bidra til økt ustabilitet i regionen og føre partene lengre vekk fra forhandlingsbordet. Utestående spørsmål i konflikten mellom

 • Statssekretær Halvorsen til OSSEs ministermøte i Østerrike

  06.12.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen deltar 7. desember på utenriksministermøtet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Møtet finner sted i Wien.

 • Kina senker tollsatser for sjømat

  06.12.2017 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Kina signaliserer at de ønsker mer importert sjømat og halverer tollsatsene for flere arter, inkludert fryst atlantisk laks. Nå ventes det at eksporten vil øke kraftig fremover.

 • WTOs 11. ministermøte

  06.12.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide leder den norske delegasjonen til WTOs 11. ministermøte i Buenos Aires 10.-13. desember.

 • 165 millioner til å styrke profesjonsutdanninger

  06.12.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Sykepleiere, lærere og ingeniører gjør en svært viktig jobb. Det skal de og andre med profesjonsutdanning gjøre også i fremtiden. For å sikre at utdanningene forbereder studentene på fremtidens arbeidsliv, styrker vi derfor forskningen i

 • Ny rapport viser klar positiv effekt av integreringsmottak

  06.12.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Rambølls ferske rapport viser at tidlig og intensivt kvalifiseringsopplegg i integreringsmottak er positivt, og beboernes forutsetninger ser ut til å styrkes.

 • Målet er null utslipp av plast til havet

  06.12.2017 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Norge fikk oppslutning om en global målsetting om å stanse utslipp av plast til verdenshavene under FNs Miljøforsamling i Nairobi. Rundt 100 miljøministere fra hele verden deltok på møtet.

 • Festival-Norge blir som før

  06.12.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ber Politidirektoratet (POD) trekke brevet til politidistriktene der direktoratet tolker alkoholloven i skjerpende retning overfor festivalarrangører. I stedet ønsker Amundsen at vurderingene gjøres

 • Grasfôra husdyr preger jordbruket i nord

  06.12.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  De naturgitte forutsetningene for jordbruk synker med breddegraden. I Nordland, Troms og Finnmark er andelen av landets jordbruksareal henholdsvis 7, 3 og 1 prosent. Det viser en fersk arealressursoversikt presentert i NIBIOs fylkesvise