Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 41-60 av 26071 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ny Tana bru er opna

  15.09.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Tana bru bind Øst-Finnmark saman med resten av Noreg. Brua er difor eit viktig knutepunkt for både folk og næringsliv. Den gamle brua tolte ikkje så tunge lastebilar. No er ein flaskehals på E6 fjerna, så spesielt for næringstransporten er dette

 • Tolv statsråder på innspillsreise i nord

  15.09.2020 Pressemelding Statsministerens kontor, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet

  Statsministeren, utenriksministeren og ti andre statsråder reiser til Nord-Norge 18. og 19. september for å få de siste innspillene til regjeringens nye nordområdemelding. Det blir arrangert en lang rekke møter med politikere, næringsliv, akademia

 • Presseinvitasjon: Fiskeri- og sjømatministeren til Narvik og Gratangen torsdag 17. september

  15.09.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen besøker Narvik og Gratangen torsdag 17. september.

 • Forenklede karanteneregler og oppbygging av kommuneberedskapen

  15.09.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen forenkler karantenereglene slik at de skal bli enklere å følge. Kommunene må bygge opp beredskapen og forberede seg på lokale smitteutbrudd i tiden som kommer.

 • Rett til omsorgsdager ved lokale utbrudd

  15.09.2020 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen legger til rette for fleksible ordninger dersom skoler eller barnehager stenger på grunn av lokale utbrudd av koronasmitte. Dersom skolen eller barnehagen stenger har foreldre rett til omsorgspenger. Det gjelder også når enkelte

 • To EU-forordninger på hvitvaskingsområdet tas inn i EØS-avtalen

  15.09.2020 Nyhet Finansdepartementet

  To EU-forordninger om utpeking av sentrale kontaktpersoner for betalings- og e-pengeforetak, og om finansforetak og andre finansielle aktørers virksomhet i visse tredjeland ventes å tas inn i EØS-avtalen fredag 25. september, og trer i kraft 26.

 • Presseinvitasjon: Astrup inviterer bransjeforeiningar og arbeidslivsorganisasjonar til idédugnad for korleis Noreg skal nå berekraftsmåla

  15.09.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Innspelsmøtet vil finne stad på Kulturhuset i Oslo onsdag 16. september mellom 10.00 - 11.30.

 • Presseinvitasjon: Velkommen til spørjetime for foreldre

  15.09.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kulturdepartementet

  Onsdag 16. september inviterer regjeringa ved kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, barne-og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og kulturminister Abid.Q.Raja til spørjetime for foreldre. I dag er ikkje informasjonen til foreldre om

 • Nett-tv

  Lanserer internasjonalt fiskekrimprosjekt

  15.09.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen sammen med utviklingsminister Dag-Inge Ulstein lanserer onsdag 16. september et prosjekt i regi av FN for å bekjempe fiskerikriminalitet.

 • Norsk innspill til EU-høring om havenergi

  15.09.2020 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- energiminister Tina Bru har sendt et brev til EUs energikommissær Kadri Simson, i forbindelse med EU-kommisjonens høring om havenergi.

 • 10 millioner til utvikling av leveransemodeller for havvind

  15.09.2020 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Norsk Industri skal lede prosjektet som skal kartlegge leverandørkjeder og utvikle leveransemodeller for havvind.

 • Nett-tv

  Få svar på det du lurer på om barn og korona: Foreldrenes spørretime

  15.09.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kulturdepartementet

  Onsdag 16. september klokka 20 svarer Espen Rostrup Nakstad fra Helsedirektoratet, Siri Helene Hauge fra Folkehelseinstituttet, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og kulturminister Abid Q.

 • Politisk tillit i krisetider

  15.09.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I Noreg har vi høg tillit til politikarane våre og dei politiske institusjonane samanlikna med andre land. Ein ny rapport viser likevel at den politiske tilliten varierer mykje mellom ulike grupper, og at tilliten fell mest i grupper som frå før har

 • Brot i lønsoppgjeret i staten

  14.09.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Staten og hovudsamanslutningane blei ikkje einige, og det blei brot i forhandlingane måndag ettermiddag 14. september. Lønsoppgjeret går no til mekling hos Riksmeklaren.

 • Rapportar om minoritetsspråkpakta og rammekonvensjonen sende til Europarådet

  14.09.2020 Nyheit Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I dag blei Noregs åttande periodiske rapport om statens gjennomføring av minoritetsspråkpakta og den femte periodiske rapporten om statens gjennomføring av rammekonvensjonen sende til Europarådet.

 • Ekspertutvalg anbefaler å utrede veiprising samt å avvikle elbilfordeler i bomringene: Uten endringer vil framtidens bompengeinntekter falle betydelig

  14.09.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Med stadig flere elbiler på norske veier kan bompengeinntektene i bomringene bli redusert med 23 prosent fram mot 2030. - Vi har fortsatt mange oppgaver som må løses og vi må sikre en miljøvennlig byutvikling. Da trenger vi et bærekraftig

 • Einige om felles digitale ambisjonar for offentleg sektor

  14.09.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og KS-styreleiar Bjørn Arild Gram er einige om felles ambisjonar og tiltak for å få brukarane til å oppleve éin digital offentleg sektor.

 • Presseinvitasjon: Samferdselsminister Hareide til Modum tysdag 15. september

  14.09.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Knut Arild Hareide besøker Modum kommune tysdag 15. september. Hareide skal delta på synfaring på riksveg 350 og bli orientert om samferdselsutfordringar og planar i området generelt.

 • Presseinvitasjon: Statsministeren og justis- og beredskapsministeren åpner ny fengselsavdeling i Agder

  14.09.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Monica Mæland åpner i morgen, 15. september, ny fengselsavdeling i Froland. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og Beate Johnsen fra Venstre vil også være til stede.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om koronasituasjonen

  14.09.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

  Invitasjon til pressekonferanse tirsdag 15. september kl. 14.30 med helse- og omsorgsminister Bent Høie og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.