Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 41-60 av 16457 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vil ha slutt på dyre kundeservicenumre

  13.10.2017 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Nå skal forbrukerne slippe å ringe til dyre spesialnumre for å kontakte kundeservice. Næringsdrivende har frist til 15. oktober for å slutte med kostbare kundeservicenumre. Forbrukerminister Solveig Horne oppfordrer folk om å tipse Forbrukerombudet

 • Fortsatt personkontroll på indre Schengen-grense etter 11. november

  12.10.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Norge har i dag varslet EU-kommisjonen om at det vil utøves indre grensekontrollen i seks måneder fra 11. november, på bakgrunn av trusselbildet i Europa. Tyskland, Østerrike og Danmark har gitt samme varsel.

 • Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2018

  12.10.2017 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Ny avtale gir Norge nok et år med en høy torskekvote.

 • Fortsatt sterk satsing på internasjonalisering av næringene

  12.10.2017 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 34 millioner kroner til Norwegian Energy Partners.

 • Vil styrke Sintef Raufoss Manufacturing med 8 millioner

  12.10.2017 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår at Sintef Raufoss Manufacturing blir tatt opp i basisfinansieringsordningen. Forslaget bidrar til at instituttet kan styrke sin kompetanse og i større grad konkurrere om nye forskningsoppdrag i Norge og utlandet.

 • Jernbanereformen: Konkurransen om Trafikkpakke 1 Sør: Bedre togtilbud på Sørlands-, Jær- og Arendalsbanen

  12.10.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen har en offensiv satsing på jernbanen, med mål om et stadig bedre tilbud til de reisende. Konkurranse om driften av persontogtilbudene er en viktig del av regjeringens jernbanereform. Dette vil kunne bidra til et bedre togtilbud og

 • Norge deltar på rådsmøtet for justis- og innenrikssaker

  12.10.2017 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  I morgen, fredag 13. oktober, deltar statssekretær Thor Sættem (H) på EUs rådsmøte for justis- og innenrikssaker i Luxembourg. På dagsorden står blant annet terrorbekjempelse og forslag til endringer i EUs grenseforordning.

 • Regjeringen prioriterer IKT-området i 2018

  12.10.2017 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  De neste årene vil regjeringen satse betydelig på IKT-området i forsvarssektoren. Slik skal Forsvaret settes bedre i stand til å innfri målsettingene i langtidsplanen om økt operativ evne.

 • Kulturbudsjett med tydelige prioriteringer

  12.10.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen har som mål at innbyggere over hele landet skal kunne ta del i et rikt og mangfoldig kulturliv. Forslaget til kulturbudsjett for 2018 er på vel 13,9 milliarder kroner. Det er en økning på nær 300 millioner kroner fra saldert budsjett for

 • Styrker Norsk kulturråd og Kreativt Norge med 12 millioner kroner

  12.10.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen tar strukturelle grep for å styrke sektorens bærekraft og gi rom for mer skapende virksomhet. I 2017 fikk Norsk kulturråd i oppdrag å etablere Kreativt Norge i Trondheim og to tilskuddsordninger for enkeltkunstnere og støtteapparatet

 • Styrking av frivillig fellesskap

  12.10.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Frivilligheten gir mye til den som er frivillig og enda mer til samfunnet som helhet. Å være frivillig gir kompetanse, erfaring, sosial tilhørighet og mestring. Regjeringen anerkjenner verdien av frivillig innsats, og støtter opp om frivillighetens

 • Oppstart for rehabilitering av Nationaltheatret

  12.10.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen legger vekt på å sikre nasjonale kulturhistoriske bygninger og gode lokaler for viktige kulturinstitusjoner. Det er nødvendig med rehabilitering av Nationaltheatret. Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til å begynne arbeidet med

 • Pressetreff med samferdselsministeren i Stavanger om konkurransen om persontogtrafikken

  12.10.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Vi inviterer til pressetreff torsdag 12. oktober om vidare opplegg for konkurransen om persontogtilboda. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen orienterer og svarar på spørsmål saman med leiinga i Jernbanedirektoratet.

 • Auke til musea i Det nasjonale museumsnettverket

  12.10.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å auke den samla løyvinga til musea i Det nasjonale museumsnettverket til 1,5 milliardar kroner. I dette inngår ei styrking av driftstilskotet på 21 millionar kroner til seks av musea.

 • Investeringstilskudd til Orkla industrimuseum

  12.10.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen foreslår investeringstilskudd på 35 millioner kroner til Orkla industrimuseum ved Museene i Sør-Trøndelag fra ordningen om Nasjonale kulturbygg. 5 millioner foreslås bevilget i 2018. Prosjektet skal sikre gode lokaler for bevaring og

 • 15 millioner kroner til NORLA og Norge som hovedland på Bokmessen i Frankfurt 2019

  12.10.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Norge skal være hovedland på verdens største bokmesse i Frankfurt i 2019. Dette er en av de største satsingene på norsk kultur utenlands i nyere tid, og et springbrett for et langsiktig løft for eksport av et mangfold av norsk kultur.

 • Styrking av Talent Norge

  12.10.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen ønsker at flere unge talenter skal få utvikle seg på vei mot profesjonelt virke på internasjonalt nivå. Derfor etablerte regjeringen Talent Norge i 2015. I 2018 styrkes tiltaket med 2,8 millioner kroner til 38,9 millioner kroner.

 • Arkivverket styrkes med 15 millioner kroner

  12.10.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til Arkivverket med 15 millioner kroner slik at mer arkivmateriale blir tilgjengelig. Arkivverket vil med denne bevilgningen kunne forsterke arbeidet med å ta vare på digitalt skapte arkiv. I tillegg gir

 • 8,2 millioner til kulturturisme

  12.10.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen følger opp kultursatsingen fra reiselivsmeldingen Opplev Norge - unikt og eventyrlig og foreslår 8,2 millioner kroner til tiltak for kulturturisme.

 • Ny ordning for innovasjon i mediene

  12.10.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  I tråd med regjeringserklæringen reduseres produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier med 25,7 millioner kroner. Regjeringen foreslår å sette av 7 millioner kroner til en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning i 2018. Det innebærer et