Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 41-60 av 22875 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statssekretær Hagen møtte menneskerettighetsforsvarere

  15.10.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Statssekretær Marianne Hagen møtte 11. oktober 16 menneskerettighetsforsvarere fra Hviterussland, Moldova, Russland, Moldova, Georgia, Aserbajdsjan, Armenia, Kasakhstan, Usbekistan og Kirgisistan i Utenriksdepartementet.

 • Presseinformasjon: Republikken Slovenias president på statsbesøk til Norge

  15.10.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Republikken Slovenias president Borut Pahor kommer på statsbesøk til Norge 6.-7. november 2019, etter invitasjon fra kong Harald. Det er første gang Slovenias president besøker Norge. Besøket er en gjenvisitt etter kongen og dronningens statsbesøk

 • Regjeringa skjerpar krava til tunge køyretøy

  15.10.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Fjorårets vinter var prega av alvorlege ulukker og fastkøyringar. Difor innfører vi no strengare krav til vinterdekk for tunge køyretøy, samt auka gebyrsatsar for brot på krava til vinterutrusting. Samstundes styrkjer vi kontrollverksemda i

 • Presseinformasjon: Utenriksministeren besøker Tyskland 17. og 18. oktober

  15.10.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksministeren reiser torsdag til Berlin for nordisk-tysk utenriksministermøte og markering av 20-årsjubileet for det nordiske ambassadekomplekset. Hun reiser deretter videre til Bokmessen i Frankfurt for å delta på to arrangementer om

 • Presseinvitasjon: Røe Isaksen til Washington DC

  15.10.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsministeren besøker Washington DC 14. november. Han skal blant annet åpne et norsk maritimt seminar om grønn skipsfart, og ha politiske møter om handelsspørsmål.

 • Fortsatt indre grensekontroll

  15.10.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Norge varslet fredag 11. oktober EU-kommisjonen om at Norge vil videreføre indre grensekontroll i seks nye måneder fra og med 12. november. Også Danmark, Sverige, Tyskland, Østerrike har varslet at man vil videreføre indre grensekontroll fra samme

 • Presseinvitasjon: Vikingbrød med Bollestad på Verdens brøddag

  15.10.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad bretter opp ermene og markerer verdens brøddag og FNs matvaredag med å bake varme brødtallerkner - en pizza fra vikingtiden.

 • Innfører egnethetskrav i hvitvaskingsregelverket for tjenestetilbydere innen virtuell valuta

  15.10.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet innførte 11. oktober 2019 egnethetskrav etter hvitvaskingsregelverket for tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta. Endringen innebærer at egnethetskravene i hvitvaskingsloven § 42 også gjøres

 • Regulering av private barnehager: Nye rapporter om driftstilskudd og oppkjøp av barnehager

  15.10.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Som en del av arbeidet med å lage ny barnehagelov, har Kunnskapsdepartementet bestilt nye analyser av driftstilskudd og konsekvenser ved oppkjøp av private barnehager. - Regjeringen ønsker et mangfold av barnehager i Norge. For å få til det trenger

 • Presseinformasjon: Statssekretær Jakobsen til Verdensbankens årsmøte

  14.10.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statssekretær Aksel Jakobsen deltar på Verdensbankens årsmøte i Washington 15.-18. oktober. Hovedtema for årsmøtet er utsiktene for verdensøkonomien, internasjonal handel, jobbskaping, helse og utdanning.

 • To millioner kroner til kunstprosjektet Roseslottet 2020

  14.10.2019 Pressemelding Kulturdepartementet, Forsvarsdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge til sammen to millioner kroner til kunstprosjektet Roseslottet 2020. Forsvarsdepartementet og Kulturdepartementet vil bevilge 1 million kroner hver til prosjektet.

 • Høring om endring i regnskapsregler for skadeforsikringsforetak

  14.10.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forskriftsutkast fra Finanstilsynet om endring av reglene for skadeforsikringsforetaks regnskapsføring av premierabatter og utsatt skatt. Les høringsnotatet

 • Mattilsynet har mer enn doblet antallet politianmeldelser for brudd på dyrevelferdsloven

  14.10.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Hittil i år er 29 dyreholdere blitt anmeldt til politiet av Mattilsynet for brudd på dyrevelferdsloven. Det tilsvarer antallet i samme periode i 2018 og er mer enn dobbelt så mange anmeldelser som i samme periode i 2017.

 • Statsministeren til åpningen av Bokmessen i Frankfurt

  14.10.2019 Nyhet Statsministerens kontor

  Norge er i år gjesteland på verdens viktigste bokmesse. Det handler om norske forfattere, ytringsfrihet og demokrati når statsministeren, kulturministeren og Kronprinsparet deltar på åpningen av Bokmessen i Frankfurt tirsdag 15. oktober.

 • Kontrakter inngått for gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet

  14.10.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statsbygg har inngått tre store kontrakter i arbeidet med nytt regjeringskvartal. - Jeg er svært fornøyd med at vi nå har nådd en viktig milepæl i gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet etter terroren 22. juli 2011, sier kommunal- og

 • Skogstrær tilpasset et klima i endring

  14.10.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Skogfrøverket har åpnet et nytt foredlingssenter for skogstrær. Målet er frøproduksjon og foredling tilpasset klima i endring, samt sikker oppbevaring av frøkloner.

 • Gir flere voksne mulighet til å kvalifisere seg til fagbrev

  14.10.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen fortsetter satsingen på yrkesfag og deler nå ut 16 millioner kroner til et prøveprosjekt gjennom Kompetansepluss-ordningen. - Vi må ruste folk for fremtidens arbeidsliv. I 2030 kan vi mangle 100.000 fagarbeidere. Med fagbrev står du

 • Færre ansatte i departementene og direktoratene

  14.10.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  En ny analyse fra Difi viser at departementene og direktoratene hadde nedgang i antall ansatte fra 2017 til 2018, justert for omorganiseringer.

 • Uttalelse fra utenriksministeren om situasjonen i Nordøst-Syria

  11.10.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge er svært bekymret over den tyrkiske militæraksjonen i det nordøstlige Syria. Vi gjentar vår tydelige oppfordring om at Tyrkia umiddelbart må avslutte militæroperasjonen samt må respektere folkeretten. Dette har Utenriksdepartementet også gitt

 • Høgare kvote for nordaustarktisk sei i 2020

  11.10.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har fastsett totalkvoten for fiske av nordaustarktisk sei i 2020 til 171 982 tonn.

Til toppen