Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 41-60 av 30286 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • EØS-komiteens beslutninger i 2021

  24.09.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2021 (per 24. september).

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om koronasituasjonen

  24.09.2021 Pressemelding Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Fredag 24. september kl. 12.30 inviterer statsminister Erna Solberg og statsrådane Guri Melby, Bent Høie og Monica Mæland til pressekonferanse om koronasituasjonen.

 • Svalbard Globale frøhvelv er en forsikring for verdens matforsyning

  23.09.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FNs høynivåuke er i gang i New York. På dagsorden står klimautfordringene, koronapandemien og bærekraftig utvikling. Svalbard Globale frøhvelv er et viktig bidrag fra norsk side for å sikre en verdensomspennende matforsyning til kommende

 • Utenriksministeren vert for ministermøte i Barentsrådet

  23.09.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge vil 26. oktober være vertskap for utenriksministermøtet i Barentsrådet. Møtet finner sted i Tromsø og utenriksministrene fra medlemslandene Danmark, Finland, Island, Russland og Sverige er invitert til møtet, i tillegg til EUs utenrikssjef.

 • Uformelt energiministermøte i EU om "Fit for 55-"-forslagene på energiområdet

  23.09.2021 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Statssekretær Lars Andreas Lunde deltok den 22. september på det uformelle energiministermøtet til EU i Ljubljana, Slovenia. Her understreket Lunde Norges forpliktelse til et tett samarbeid med EU på energiområdet.

 • Nytt forskningssenter om bolig og velferd

  23.09.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ved OsloMet skal etablere et nytt senter for forskning om bolig og velferd. Senteret skal styrke kunnskapen om sammenhengen mellom boligmarkedet, lavinntekt og boforhold.

 • Presseinvitasjon: Gjerdrumutvalget legger frem første delrapport om årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum

  23.09.2021 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tina Bru mottar onsdag 29. september første del av Gjerdrum-utvalgets rapport om årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum. Overleveringen finner sted i Gjerdrum og strømmes på nett-tv.

 • Education at Glance: Mange uten fullført videregående opplæring havner utenfor arbeidslivet

  23.09.2021 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Sammenlignet med andre OECD-land har Norge en høy andel unge voksne som ikke har fullført videregående opplæring. Mange av disse er arbeidsledige eller utenfor arbeidsmarkedet. - Dette viser hvor viktig regjeringens satsing på videregående er.

 • Behovene innen psykisk helsevern og rusbehandling i årene fremover

  23.09.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil sikre at behandlingskapasiteten for dem som sliter psykisk eller har rusmiddelproblemer er god nok. En ny rapport peker på at det er behov for å styrke tjenestene til eldre og barn og unge, og til personer med alvorlige psykiske

 • Kompensasjonsordningen trappes ned

  23.09.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet vil få et mindre omfang enn tidligere. Etter hvert som samfunnet gradvis åpnes opp igjen og aktiviteten i næringslivet øker, vil behovet for statlig støtte til næringslivet gradvis avta.

 • FNs høynivåuke 2021. Dagsrapport 2

  23.09.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Onsdagens viktigste møte var president Bidens korona-toppmøte, der statsministeren også deltok. Biden oppfordret verden til å “go big” i kampen mot viruset. Mens Biden deltok virtuelt fra Washington DC, koblet både utviklingsminister Dag-Inge

 • Slik vil regjeringa gje forskartalenta fleire moglegheiter

  23.09.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Meir enn dobbelt så mange tek doktorgraden no enn for 20 år sidan, men framleis blir for mange gåande for lenge i mellombelse stillingar. No legg regjeringa fram ein ny strategi der målet er å sørgje for at forskartalenta får fleire og betre

 • Friends of Sudan Statement

  22.09.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Friends of Sudan condemn attempts to undermine Sudan’s peaceful political transition.

 • Statsministeren deltok på Bidens globale korona-toppmøte

  22.09.2021 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg holdt i dag innlegg på president Joe Bidens globale toppmøte for å bekjempe koronapandemien.

 • Harald Dovland utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden

  22.09.2021 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Hans Majestet Kongen har utnevnt tidligere klimaforhandler Harald Dovland til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Dovland mottar utmerkelsen for sin innsats for klimaet og miljøet.

 • Nytt laboratorium for innovasjon og bærekraft

  22.09.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Hvordan hindrer vi at unge faller utenfor skole og arbeidsliv, eller at Distrikts-Norge blir et gamlehjem? Noen samfunnsutfordringer, som ungt utenforskap og en aldrende befolkning, er så komplekse at vi trenger helt nye løsninger. Nå skal

 • Høring - endringer i skattereglene for grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

  22.09.2021 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt ut et forslag til endringer i skattereglene for grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte på høring. Formålet med forslaget er å forenkle reglene, og å legge bedre til rette for optimal organisering av

 • Høring: Prøveprosjekt med tiltak til havs

  22.09.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen sender på høring et forslag om å tillate arbeidsmarkedstiltak utenfor landegrensene.

 • Presseinvitasjon: Forsvarsministeren til internasjonalt møte i Sverige

  22.09.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen deltar fredag 24. september på det årlige ministermøtet i European Intervention Initiative (EI2).

 • Fortsatt nedgang i antibiotikabruken

  22.09.2021 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Det var ein nedgang i antibiotikabruken til husdyr i Noreg i perioden frå 2013 til 2020 er på 23 prosent. Det går fram av NORM-VET rapporten for 2020, som Veterinærinstituttet har overlevert til Mattilsynet. NORM-VET står for Norsk