Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 41-60 av 17486 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Endring av forskrift om hold av pelsdyr sendt på høring

  20.02.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet sender forslag til endring av forskrift om hold av pelsdyr på høring. Forslaget innebærer at endringene som ble vedtatt 3. november 2017 reverseres, og at forskriften vil lyde slik den gjorde fram til 1. januar 2018.

 • Statssekretær Hagen til Thailand og Malaysia

  19.02.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  21. februar talar statssekretær Marianne Hagen på ein konferanse i Bangkok om berekraftsmålet for fornybar energi. 22.-23. februar har ho møte i Kuala Lumpur.

 • Forsvarsministeren besøker Heimevernet og Cyberforsvaret

  19.02.2018 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøker Heimevernet på Elverum og Cyberforsvaret på Jørstadmoen tirsdag 20. februar.

 • Utanriksministeren til Kirkenes 21. februar

  19.02.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek 21. februar på Kirkeneskonferansen. Ho vil også opne Barents Spektakel 2018.

 • Bane NORs innspill til handlingsprogram for jernbanesektoren

  19.02.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv

 • Slik er jorda i Noreg

  19.02.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  For første gang har forskarar samla og lagt fram ei oversikt over jorda i Noreg. I ti år har kartleggjarar frå NIBIO gjort undersøkingar i heile landet, for å kunne fortelje oss meir om eigenskapane til jorda i landet vårt.

 • Automatisering av frikort gir kortere saksbehandlingstid og mindre byråkrati

  19.02.2018 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Fra 1. januar 2017 har begge de to frikortsordningene vært automatisert. Automatiseringen har frigjort ca. 160 årsverk til sammen i NAV og Helfo, ved at elektronisk innrapportering gir mindre manuelt arbeid. Det betyr kostnadsbesparelser og kortere

 • Kommer krav for å redusere utslipp av mikroplast fra kunstgressbaner

  19.02.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har bedt Miljødirektoratet utarbeide forslag til regler for å redusere spredning av mikroplast fra kunstgressbaner.

 • Vil styrke kontrollen mot ulovlig fiske

  18.02.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge er en pådriver i kampen mot ulovlig fiske internasjonalt. Nå skal vi bli enda sterkere på hjemmebane.

 • Felles uttalelse fra troikaen om fredsprosessen i Sør-Sudan

  16.02.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  USA, Storbritannia og Norge (troikaen) har kommet med en fellesuttalelse om fredsprosessen i Sør-Sudan.

 • H.K.H. Kronprinsessen fremmer norsk litteratur i Leipzig

  16.02.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Kronprinsesse Mette-Marit besøker bokmessen i Leipzig 17. mars 2018. Besøket er ledd i forberedelsene til at Norge i 2019 er gjesteland på verdens største, internasjonale bokmesse i Frankfurt. Gjestelandsprosjektet er den største norske

 • Statssekretær Halvorsen til Washington D.C.

  16.02.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen besøker Washington D.C. 19.-21. februar 2018.

 • Presseinvitasjon: Samferdselsministeren til Lofoten

  16.02.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  I forbindelse med at Samferdselsdepartementet etablerer et nasjonalt kompetansemiljø for oljevern og marint miljø, besøker samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen Lofoten og Kabelvåg tirsdag 20. februar. Statsråden vil gi en kort orientering i

 • Presseinvitasjon: Gjennomslag i Tjernfjelltunnelen

  16.02.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er til stede når siste tunnelsalve i rv. 77 Tjernfjellet skytes tirsdag 20. februar klokka 09.00. Media inviteres til å delta på seansen.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 8

  16.02.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 8, 2018.

 • Ser store fordeler ved innovative offentlige anskaffelser

  16.02.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Daniel Bjarmann-Simonsen, representanter fra Europakommisjonen samt norske organisasjoner var samlet  da Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterte til seminar om innovative anskaffelser på

 • Dialog om borgernes rettigheter etter brexit

  16.02.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge, Island og Liechtenstein diskuterte denne uken med Storbritannia hvordan den politiske enigheten mellom EU og Storbritannia om borgernes rettigheter kan utvides til også å omfatte EØS/Efta-landene.

 • Regjeringen øker skadeerstatning for barn

  16.02.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Det ble i statsråd i dag besluttet å sette i kraft endringene, som innebærer at erstatningsnivået for barn og unge heves betydelig.

 • Regjeringa vil bygge ut rv 555 Sotrasambandet

  16.02.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Regjeringa har i statsråd i dag lagt fram forslag om utbygging av rv 555 Sotrasambandet i Hordaland. Utbygginga er foreslått organisert som eit OPS-prosjekt og skal medverke til betre trafikkavvikling mellom Sotra og Bergen.

 • Bedre kriminalitetsbekjempelse med ny hvitvaskingslov

  16.02.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem forslag til ny hvitvaskingslov. Lovforslaget gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv i norsk rett. - Jeg er glad for at vi i dag kan legge frem forslag til nye og oppdaterte regler som skal forhindre