Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

 • Hanna Geiran får nytt åremål i Riksantikvaren

  24.05.2024 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Hanna Geiran (55) er i statsråd i dag beskikket for en ny åremålsperiode som riksantikvar - direktør for Direktoratet for kulturmiljøforvaltning.

 • Enighet med LO Stat og YS Stat i lønnsoppgjøret i staten

  24.05.2024 Pressemelding Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  - Enigheten sikrer lønnsøkning for LO Stat og YS Stat sine medlemmer, helt i tråd med frontfaget. I en tid med prisstiging og høye renter, har det vært viktig for oss å sikre at folk får bedre råd. Jeg er også glad for at partene har strukket seg

 • Fordeling av mandatene for stortingsvalget i 2025

  24.05.2024 Nyhet Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet har beregnet hvor mange mandater som skal velges fra hvert valgdistrikt ved stortingsvalget i 2025.

 • Akademikerne og Unio går til streik i staten

  24.05.2024 Pressemelding Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  - For oss handler det om lik lønn for likt arbeid, uansett hvor du er organisert. Ulike avtaler kan bidra til økte forskjeller og det kan jeg ikke forsvare. Ansatte i samme virksomhet, med de samme oppgavene, skal ikke ha ulike lønns- og

 • Ny evaluering om økonomisk kriminalitet og finansiell etterretning

  23.05.2024 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, har Politidirektoratet fått gjennomført en evaluering av politiets bruk av finansiell etterretning.

 • Joint statement on minimization of highly enriched uranium

  23.05.2024 Nyhet Utenriksdepartementet

  Joint statement between the National Nuclear Security Administration of the Department of Energy of the United States of America and the Ministry of Foreign Affairs of Norway concerning minimization of highly enriched uranium.

 • Endringer i svalbardmiljøloven gir bedre beskyttelse for isbjørn og sjøfugl

  23.05.2024 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringens forslag til endringer i svalbardmiljøloven er i dag vedtatt i Stortinget. Endringene har blant annet som formål å redusere forstyrrelse av isbjørn og sjøfugl.

 • Bidrar til finansiering av ny støttepakke til Ukraina

  23.05.2024 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Norge vil sammen med andre land finansiere en pakke verdt om lag 150 millioner britiske pund gjennom International Fund for Ukraine (IFU). Støtten går til luftvern og maritime kapasiteter som blant annet radarer, anti-dronesystemer og småbåter.

 • Uttalelse fra forsvarsministermøtet i Northern Group

  23.05.2024 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsministerne i Northern Group møttes i Litauen 22.-23. mai 2024. Under er deres felles uttalelse etter møtet.

 • Økte pensjoner og trygdeytelser

  23.05.2024 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Årets trygdeoppgjør sikrer en god realinntektsvekst for mer enn 1,5 millioner pensjonister og trygdede. I år øker alderspensjonene med 4,58 prosent, med en økning fra 1. mai på 2,76 prosent. Uføretrygd og andre trygdeytelser for personer under 67 år

 • Presseinvitasjon: Fiskeri- og havminister til Sør-Korea og Japan

  23.05.2024 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss er i Sør-Korea og Japan frå 2. til 7. juni. Sivertsen Næss skal møte representantar for koreansk og japansk næringsliv, samt gjennomføre politiske samtalar for å styrkje samarbeidet med dei to landa.

 • Presseinvitasjon: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre er i Brussel 24. mai

  23.05.2024 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre er i Brussel for å ha samtaler med blant annet visepresident i Europakommisjonen Maroš Šefčovič og kommissær for humanitær bistand og krisehåndtering Janez Lenarčič. Tema for samtalene er blant annet

 • Strammer inn innreisemulighetene for russiske borgere

  23.05.2024 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen strammer nå ytterligere til anledningen for innreise til Norge når formålet med reisen er turisme. Endringen har virkning fra og med 29. mai.

 • ReinDig - Et nytt digitalt system for reindriften

  22.05.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  ReinDig er en ny digital løsning for å sende inn søknad om tilskudd og den årlige meldingen om reindrift.

 • Uttalelse fra utenriksminister Espen Barth Eide om ICC

  22.05.2024 Nyhet Utenriksdepartementet

  - For Norge er det viktig å støtte opp under arbeidet ICC gjør for å sikre ansvarliggjøring for alvorlige internasjonale forbrytelser begått i alle deler av verden, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

 • Fylkesnytt fra Innlandet 1/2024

  22.05.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Innlandet er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om samarbeid for å styrke skogbrannberedskapen.

 • Nett-tv

  Norge anerkjenner Palestina

  22.05.2024 Pressemelding Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet

  - Regjeringen har besluttet at Norge vil anerkjenne staten Palestina. Midt i en krig, med titusenvis av døde og skadde, må vi holde liv i det eneste som kan gi et trygt hjem for både israelere og palestinere: To stater som kan leve i fred med

 • Endringer i reguleringen av fisket etter brosme

  22.05.2024 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å gi Fiskeridirektoratet myndighet til å gjøre endringer i reguleringen av fisket etter brosme og lange i nord for fartøy under 28 meter.

 • Over 60 000 flere fikk fastlege i 2023

  22.05.2024 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  - Ventetidene skal ned og fastlegeordningen er en viktig del av løsningen. Derfor er det gledelig at over 60 000 flere fikk fastlege i 2023, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.

 • Presseinvitasjon: Næringsministeren til Brussel 22.-24. mai

  22.05.2024 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Cecilie Myrseth besøker Brussel for første gang som næringsminister. Statsråden skal møte sine europeiske kolleger og norske næringslivsaktører i Brussel.

 • Side 3 av 404
 • Side 3 av 404