Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 61-80 av 16989 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ny forskrift: Oslo og Akershus får myndighet til å sette beredskapstakst

  13.12.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Oslo kommune og Akershus fylkeskommune fikk i dag myndighet til å endre bompengetakstene midlertidig i kampen mot dårlig luftkvalitet. - Dette er en forskrift de selv har bedt om. Vi jobber alle for bedre luftkvalitet, men politikerne i Oslo og

 • Veterinærinstituttet er med i stort EU-prosjekt om antibiotikaresistens

  13.12.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Veterinærinstituttet har fått EU-midler for å undersøke hvordan antibiotikaresistens kan forebygges, kontrolleres og bekjempes. Instituttet er med i et samarbeidsprosjekt som ledes av Sveriges lantbruksuniversitet og involverer partnere fra flere

 • Konferanse om seksualundervisning 14. desember

  13.12.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge er sammen med FNs befolkningsfond (UNFPA) vertskap for en internasjonal konferanse om seksualundervisning denne uken.

 • Forslag til forbod mot ekteskap under 18 år vert sendt på høyring

  13.12.2017 Nyheit Barne- og likestillingsdepartementet

  Regjeringa vil at det ikkje lenger skal vere mogleg å få dispensasjon til å gifte seg for personar mellom 16 og 18 år.

 • Fylkesnytt fra Østfold 3/2017

  13.12.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Østfold er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I denne utgaven finner du blant annet en artikkel om dreneringsaktiviteten i Østfold.

 • Høring av forslag til planprogram for et mulig deponi i Brevik

  13.12.2017 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Forslag til planprogram for et mulig deponi for behandlet uorganisk farlig avfall i Dalen gruve sendes nå ut på høring. Forslaget er utarbeidet av NOAH AS som forslagstiller.

 • Nytt klimainitiativ for statlige investeringsfond

  12.12.2017 Pressemelding Statsministerens kontor

  På klimatoppmøtet i Paris ble det satt ned en arbeidsgruppe med statlige investeringsfond. Gruppen skal se på hvordan investorer kan ta hensyn til finansiell risiko som følger av klimaendringer. Statens pensjonsfond utland deltar i arbeidet.

 • Skal utrede nytt anlegg for radioaktivt avfall

  12.12.2017 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Statsbygg har fått jobben med å lage en faglig analyse av et nytt anlegg for radioaktivt avfall. De skal blant annet se på hvor anlegget skal lokaliseres og hvordan det skal utformes.

 • Tettere handelssamarbeid med Nigeria

  12.12.2017 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge og de andre EFTA-landene er enige med Nigeria om tettere samarbeid om handel og investeringer.

 • Arbeidet i teknisk beregningsutvalg for klimagassutslepp frå jordbruket startar opp

  12.12.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I dag møtast teknisk berekningsutval for klimagassutslepp for fyrste gong. Dei tek for seg jordbruk og klimagassutslepp, og set alle utvalsmedlemane godt inn i temaet og påfølgjande utvalsmøte. Utvalet skal sjå på metodar for korleis jordbruket sitt

 • Helse- og omsorgsdepartementet stiller ikke krav til hårvask eller hårvaskservant

  12.12.2017 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Det er ikke aktuelt å innføre påbud om å vaske frisørkunders hår eller å stille krav om at salongene må ha hårvaskeservant. Hensynet til smittevern og hygiene gir ikke grunnlag for å påby hårvask eller hårvaskservant.

 • Endrer kongekrabbekvoten for 2018

  12.12.2017 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen endrer kongekrabbekvoten for 2018. Beregninger fra forskerne tyder på en nedgang i bestanden av kongekrabbe i det kvoteregulerte området.

 • Samlokalisering av politi og brann i Ålesund

  12.12.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen åpnet i dag den nye samlokaliserte sentralen for politi og brann i Ålesund.

 • Ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser

  12.12.2017 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Den nye veilederen er nå tilgjengelig på regjeringen.no.

 • Møte i den internasjonale kontaktgruppen for Afghanistan

  12.12.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge er vertskap for møtet i den internasjonale kontaktgruppen (ICG) for Afghanistan 12. desember. - Norges deltakelse i den internasjonale innsatsen i Afghanistan er langsiktig og omfattende. Møtet i Oslo er en viktig anledning for fortsatt dialog

 • Norges første strategi for hjernehelse – mer forskning og forebygging og bedre behandling

  12.12.2017 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Hjernesykdommer rammer en av tre mennesker i løpet av livet. En ny nasjonal strategi skal sikre mer forskning på hjernesykdommer, bedre behandling og oppfølging og bedre involvering av pasienter og pårørende

 • Klimatoppmøte i Paris – to år etter Parisavtalen

  12.12.2017 Nyhet Statsministerens kontor, Klima- og miljødepartementet

  Statsminister Erna Solberg, klima- og miljøminister Vidar Helgesen og lederen for Statens pensjonsfond utland, Yngve Slyngstad, deltar på dagens toppmøte som følger opp Parisavtalen.

 • Presseinvitasjon: Listhaug besøker Grønland

  12.12.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Det har vært en økning i antall unge som blir rekruttert til kriminelle miljøer på Grønland. Regjeringen er svært opptatt av å forhindre rekruttering av unge til disse miljøene og har i år bevilget 17 millioner kroner til Grønlandssatsingen i Oslo.

 • Ny rapport om lærertetthet i ungdomsskolen

  12.12.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Statistisk sentralbyrå (SSB) har undersøkt effekten av økt lærertetthet i ungdomsskolen. Forskerne fant ingen effekt på elevenes læringsutbytte eller skolemiljøet ved de skolene som fikk ekstra lærere.

 • - Krevende tid for handel og globalisering

  11.12.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Verden trenger et sterkt handelspolitisk system som kan tilrettelegge for rettferdighet, likhet og størst mulig åpenhet i internasjonal handel, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide da hun i dag holdt det norske hovedinnlegget på WTOs 11.