Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 61-80 av 28036 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Partners tilstedeværelse på fødeavdelingene

  02.03.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har bedt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vurdere om systematisk bruk av hurtigtester før og under oppholdet kan redusere smitterisiko når partner er til stede under og etter fødsel.

 • Justeringer i vaksinestrategien

  02.03.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen gir Folkehelseinstituttet fullmakt til å forberede en beskjeden skjevfordeling av vaksiner til en del bydeler i Oslo og enkelte andre kommuner som har hatt vedvarende høy smitte.

 • Søkerliste til stillingen som visesentralbanksjef

  02.03.2021 Nyhet Finansdepartementet

  Søknadsfristen til den ene av to stillinger som visesentralbanksjef til Norges Bank gikk ut 25. februar 2021. Det er fire søkere til stillingen.

 • Tildeler 20 millioner til utstyrssentraler

  02.03.2021 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Flere utstyrssentraler har på starten av året meldt om økt etterspørsel etter utstyr som følge av pandemien og betydelig begrensninger i øvrige fritidsaktiviteter for barn og unge. Nå styrker regjeringen utstyrssentralene med 20 millioner kroner.

 • Nytt politihus i Bergen

  02.03.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  - Både politiet og publikum i Bergen har lenge ønsket seg et nytt politihus. Derfor er det en glede for meg å fortelle at politiet nå kan starte arbeidet med et nytt politihus som vil tilfredsstille politiets krav og publikums ønsker, sier justis-

 • Regjeringa vil gjere det enklare å dra på utveksling for studentar i profesjonsutdanningane

  02.03.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa har som mål at fleire studentar skal ta heile eller deler av utdanninga si i utlandet. For at fleire skal reise ut vil regjeringa bruke minst 27 millionar kroner på auka mobilitet innan mellom anna helse- og sosialutdanningar

 • Det blir enklere å velge sunnere ferdigmat

  01.03.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Flere ferdigmat-produkter kan få Nøkkelhullet når nøkkelhullforskriften endres 1. mars.

 • Invitation to tender: Scheduled air services on the routes Stord–Oslo and Ørland–Oslo from 1 April 2021

  01.03.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  The Ministry of Transport invites tenderers to an open tender procedure for temporary operation of scheduled air services on the routes Stord-Oslo and Ørland-Oslo.

 • Samferdselsdepartementet lyser ut konkurranse om midlertidig drift av flyrutene Stord–Oslo og Ørland–Oslo

  01.03.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet lyser i dag ut en konkurranse om drift av flyrutene Stord-Oslo og Ørland-Oslo. Flyrutene vil fra 1. april inngå i det såkalte 'minimumstilbudet'. Dette er flyruter som normalt opereres kommersielt, men som en følge av

 • Ny nasjonal pårørendeundersøkelse

  01.03.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  For første gang er det gjennomført en nasjonal pårørendeundersøkelse, som kartlegger pårørendes rolle, erfaringer og situasjon. Undersøkelsen er en del av oppfølgingen av regjeringens pårørendestrategi.

 • Norge og Chile lanserer bilateral havdialog

  01.03.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Chile blir det tredje landet Norge har en formalisert havdialog med. - Avtalen vitner ikke bare om vårt nære bilaterale samarbeid med Chile om hav, men også om vårt felles internasjonale engasjement for å utvikle en bærekraftig havøkonomi, sier

 • Eriksen Søreide: Dypt bekymret over situasjonen i Jemen

  01.03.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Etter seks år med væpnet konflikt er sivilbefolkningen i Jemen rammet av verdens største humanitære krise. Jeg er dypt bekymret over situasjonen. På den internasjonale giverkonferansen i dag, annonserer vi at Norge bidrar med  200 millioner kroner

 • Regjeringa vil at fleire studentar frå det globale sør skal kome på utveksling

  01.03.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet, Utanriksdepartementet

  No blir det lyst ut 170 millionar kroner til prosjekt for å fremme studentutveksling gjennom NORPART-programmet.

 • Norge styrker grønt samarbeid med EU

  01.03.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet

  Norge har teknologi og kunnskap som er viktig for Europas grønne omstilling. Et møte mellom norske ministre og EU-kommissærer i dag, markerte at Norge og EU er enige om å styrke samarbeidet om hvordan vi kan sikre overgangen til en moderne og

 • Nett-tv

  Koronasituasjonen: Pressekonferanse med helse- og omsorgsminister Bent Høie 2. mars

  01.03.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Invitasjon til pressekonferanse tirsdag 2. mars kl. 14.00 med helse- og omsorgsminister Bent Høie. Helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, vil også være til stede. Tema er vaksinestrategi.

 • Museer kan få koronastøtte til midlertidige utstillinger

  01.03.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  Museer som oppfyller kravene i stimuleringsordningen kan nå søke om tilskudd til temporære museumsutstillinger i første halvår 2021.

 • Utenriksministeren: Fordømmer voldsbruk i Myanmar

  01.03.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg er dypt bekymret over rapportene om økt voldsnivå og dødstall i forbindelse med demonstrasjonene i Myanmar. Vi fordømmer bruken av vold og krever at militæret avstår fra ytterligere maktbruk, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide..

 • Kjennelse om tredje energimarkedspakke

  01.03.2021 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Høyesterett kom mandag med kjennelse i søksmålet knyttet til Stortingets vedtak i mars 2018 om tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke.

 • 76 millioner til utsatte bedrifter over hele landet

  01.03.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Stortinget har bevilget 76 millioner kroner til Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram fordelt på alle fylkene. Pengene legger grunnlag for omstilling og ny næringsvirksomhet i hele landet.

 • Statsministerens program veke 9

  01.03.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).