Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 61-80 av 21801 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nå kan du foreslå medlemmer til FUB og FUG

  07.06.2019 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) trenger nye medlemmer fra 2020. Utvalgene skal sikre foreldrestemmen i aktuelle barnehage- og skolepolitiske saker. Utvalgene velges for fire år.

 • Gratulerer til Trondheim – årets vinner av innovasjonsprisen

  07.06.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  KMDs innovasjonspris 2019 gikk til Trondheim kommune for deres helhetlige og systematiske innovasjonsarbeid over lenger tid. - Trondheim er en verdig vinner. Jeg er spesielt imponert over jobben de har gjort for å få ledelsen i oranisasjonen til å

 • 75 år siden D-dagen

  07.06.2019 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Torsdag 6. juni var det 75 år siden D-dagen, den allierte invasjonen i Normandie. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og veteran Trygve Hansen var blant dem som var tilbake i Normandie og markerte D-dagen.

 • Statsministerens program veke 24

  07.06.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU). Måndag 10. juni

 • Sanner settestatsråd for Kallmyr

  07.06.2019 Nyhet Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Jan Tore Sanner som settestatsråd for statsråd Jøran Kallmyr.

 • Utval for å verne barn mot skadeleg medieinnhald

  07.06.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa har sett ned eit tverrfagleg utval som skal sjå på korleis barn kan vernast mot skadeleg medieinnhald. Utvalet skal leiast av advokat Jon Wessel-Aas.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 24

  07.06.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 24, 2019.

 • Norsk-støttet superdatamaskin tildelt 1 milliard kroner fra EU

  07.06.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Norge, sammen med sju andre europeiske land, søkte tidligere i år EU om penger til å bygge en av de kraftigste superdatamaskinene i verden. Nå er det klart at det norsk-støttede prosjektet blir en av tre superdatamaskiner som skal bygges for å sikre

 • Framtidas forbrukar er grøn, smart og digital

  07.06.2019 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  - Regjeringa vil leggje til rette for vi kan ta smartare og meir berekraftige forbruksval - og sikre forbrukarvernet i vår stadig meir digitale kvardag, seier forbrukarminister Kjell Ingolf Ropstad. I dag legg han fram den nye stortingsmeldinga om

 • Alle drepte i trafikken skal obduseres

  07.06.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Samferdselsdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem en lovproposisjon med forslag om at det skal gjennomføres rettsmedisinsk obduksjon av alle drepte i trafikken.

 • Tidligere innsats, raskere hjelp og bedre samarbeid om barn og unges psykiske helse

  07.06.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kulturdepartementet

  Mange unge opplever press og bekymringer i hverdagen og stadig flere ungdom rapporterer om psykiske helseplager. En egen opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse skal snu denne utviklingen og bidra til at unge mestrer eget liv.

 • PSD 2 innlemmes i EØS-avtalen

  07.06.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Kongen i statsråd har i dag gitt tilslutning til at EØS-komiteen på møtet 13. juni 2019 kan treffe beslutning om å innlemme EUs reviderte betalingstjenestedirektiv (PSD 2) i EØS-avtalen.

 • Fornya åremål for administrerande direktør i Statsbygg

  07.06.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Administrerande direktør i Statsbygg, Harald Vaagaasar Nikolaisen, har i statsråd i dag fått forlenga sitt åremål for ein periode på seks år. Han tiltredde stillinga som administrerande direktør 1. juli 2013.

 • Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2018

  07.06.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen legger i dag fram den årlige meldingen om eksporten av forsvarsmateriell. I 2018 eksporterte norske bedrifter forsvarsmateriell og  -tjenester for 5,8 milliarder kroner. Det er en nedgang fra eksportverdien på 6,3 milliarder i 2017.

 • Utdrag frå olje- og energiminister Kjell-Børge Freibergs kalender for veke 24

  07.06.2019 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Nye regler for passasjerskip ved Svalbard

  07.06.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen innfører nye regler for passasjerskip ved Svalbard. Målet er å øke sikkerheten.

 • Presseinformasjon: Statssekretær Jakobsen til Madagaskar

  07.06.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statssekretær Aksel Jakobsen reiser 11. juni til Madagaskar. I løpet av fire dagar vil han reise til dei fattigaste områda i sør og møter politikarar, leiarar i FN-organisasjonar og det sivile samfunnet i hovudstaden.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Eierskapskonferansen 2019

  07.06.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterer næringslivstopper og presse til den årlige eierskapskonferansen tirsdag 11. juni.

 • Nybø vil vite om de rekordmange med doktorgrad lykkes på arbeidsmarkedet

  07.06.2019 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Siden 2014 har regjeringen og stortingsflertallet bevilget penger til nesten 1000 rekrutteringsstillinger, som skal gi flere med doktorgrad. Men forbereder PhD-utdanningen kandidatene godt nok på arbeidslivet, slik at vi for eksempel får flere

 • Høynivåkonferanse om Istanbul-konvensjonen

  07.06.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  120 politikere, praktikere, forskere og representanter fra sivilsamfunnet var 4.- 6. juni samlet på høynivåkonferanse i Bucuresti. Formålet med konferansen var å bidra til ratifisering og gjennomføring av Europarådets konvensjon for å forebygge og

Til toppen