Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 61-80 av 26961 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Hjem til jul?

  23.11.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Vi får mange spørsmål om hva som gjelder for de som skal hjem til jul. Her har vi samlet informasjon.

 • Nybø: - Start forberedelsene før jul

  23.11.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Iselin Nybø oppfordrer alle bedrifter som planlegger å søke kompensasjon i januar til å starte forberedelsene før jul. Bedrifter som ikke har regnskapsfører eller revisor blir oppfordret til å skaffe seg det. Bedrifter vil få dekket

 • Millioner til forskning på landbruks- og matområdet

  23.11.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Klimaendringene skaper utfordringer og muligheter for landbruks- og matsektoren, samtidig skal sektoren ta sin del i å redusere klimagassutslippene. Kunnskap som bidrar til å sikre mattrygghet, plante- og dyrehelse vil være viktig for å tilpasse oss

 • Nett-tv

  Den internasjonale dagen for bekjempelse av vold mot kvinner

  23.11.2020 Nyhet Statsministerens kontor, Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen inviterer til nettmøte for å markere den internasjonale dagen for bekjempelse av vold mot kvinner onsdag 25. november kl. 13.15.

 • Nett-tv

  Digitalt møte om ungdom og psykisk helse

  23.11.2020 Nyhet Statsministerens kontor, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Statsminister Erna Solberg inviterer til digitalt møte om ungdom og psykisk helse torsdag 26. november kl. 12.00.

 • Ekspertgruppen som har sett på studentenes situasjon har levert sin rapport

  23.11.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Nasjonal portal for erfaringsutveksling, mer studentaktiv undervisning og alternative treningstilbud er blant anbefalingene.

 • Justering av forsvarsbudsjettet for 2020

  23.11.2020 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Omgrupperingsproposisjonen legges frem for Stortinget i slutten av hver budsjettperiode. I denne proposisjonen foreslår regjeringen nødvendige endringer i budsjettet for forsvarsbudsjettet 2020. I år medfører forslaget til omgruppering en økning av

 • EU-kommisjonen publiserer utkast til kriterier i klassifiseringssystemet for bærekraftig økonomisk aktivitet

  23.11.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Europakommisjonen publiserte 20. november utkast til delegert rettsakt om hvilke økonomiske aktiviteter som anses å gi betydelige bidrag til oppnåelse av målene om begrensning av klimaendringer og klimatilpasning.

 • Et skritt nærmere en global plastavtale

  23.11.2020 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Det internasjonale miljøregelverket er ikke godt nok til å hindre at plastavfall havner i naturen. En gruppe myndighetseksperter ber nå FN vurdere en ny global avtale for å stanse plastforurensing.

 • Nye, strengere regler for eksport og import av plastavfall

  23.11.2020 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Norge vil nå gjennomføre strengere regler for eksport og import av plastavfall. Endringene vil gjøre det lettere for norske myndigheter og næringsliv å være trygge på at plastavfall ikke kommer på avveie.

 • Somaliland: - Uakseptabel dødsstraff

  22.11.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg tok lørdag morgen kontakt med presidenten i Somaliland og ga tydelig beskjed om at dødsstraffen er uakseptabel og ikke må fullbyrdes, og at nordmannen må få tilgang til ordinære rettsprosesser, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i

 • Regjeringa ønskjer friare skuleval for elevar i vidaregåande skule

  22.11.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Det skal innførast fritt skuleval i heile landet, men det skal vere mogleg for fylkeskommunane å fastsetje eigne inntaksområde. Det betyr at fylkeskommunar ikkje lenger kan ha inntak etter eit nærskoleprinsipp. - Regjeringa ønskjer at elevar skal ha

 • Forenklinger i dokumentasjonskrav og utvidet avdragsfrihet under lånegarantiordningen

  21.11.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet klargjør lønnsomhetsvilkåret i lånegarantiordningen og utvider muligheten til å gi avdragsfrihet på garanterte lån til tre år.

 • Utenlandske forskere: Justeringer i innreiserestriksjonene

  20.11.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Utenlandske forskere fra land utenfor EØS som kommer til Norge med egne midler gis unntak fra innreiserestriksjonene.

 • Kompensasjon for tapte aktivitetsbaserte inntekter i sykehusene

  20.11.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Virusutbruddet førte til redusert aktivitet ved sykehusene fra mars 2020, og dermed lavere aktivitetsbaserte inntekter for sykehusene. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til helseregionene med 2,4 milliarder kroner for å kompensere tapte

 • Enighet med Storbritannia om midlertidig avtale

  20.11.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge, Island og Storbritannia er enige om en midlertidig vareavtale, som vil gjelde fra 1. januar og frem til frihandelsavtalen trer i kraft.

 • Justerte regler for innreisekarantene

  20.11.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen gjør flere tilpasninger i reglene om innreisekarantene. Endringene vil bidra til klarere regelverk og større fleksibilitet for arbeidsreisende.

 • Barn slipper å legge frem Covid-19 test

  20.11.2020 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har i dag vedtatt endringer i forskriften om innreiserestriksjoner. Dette gjelder for barn under 12 år og utlendinger som er fastboende på Svalbard.

 • Ønsker flere økonomer til Konkurranseklagenemnda

  20.11.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å gjøre Konkurranseklagenemnda bedre rustet til å møte svingninger i saksmengden. Nemnda skal derfor utvides med flere økonomer.

 • Utsatt innbetaling av skatt og merverdiavgift

  20.11.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet forlenger ordningen med utsatt innbetaling av skatt og merverdiavgift til 28. februar 2021. Ordningen innebærer at skattemyndighetene lettere kan gi betalingsutsettelser enn ved de ordinære reglene.