Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

 • Lanserte nytt verktøy i arbeidet mot fiskerikriminalitet

  19.06.2024 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Blue Justice Initiative markerte i går sitt femårsjubileum. Samtidig ble det lansert et nytt verktøy som viser satellittinformasjon (AIS-signaler) fra fartøy over hele verden. Verktøyet skal brukes i arbeidet mot fiskerikriminalitet.

 • Presseinvitasjon: Helse- og omsorgsministeren besøker Larvik, Sandefjord og Tønsberg 20. juni

  19.06.2024 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre skal sjå nærmare på korleis Larvik kommune har lukkast med å ta i bruk velferdsteknologi, korleis Sandefjord kommune har fått bukt med vikarbruken i allmennlegetenesten, og hjå Sjukehuset i Vestfold i

 • Øker satsen for tilskudd til kystrekeflåten i 2024

  19.06.2024 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet øker satsen for utbetaling av tilskudd til kystrekeflåten fra 3 kroner til 4,50 kroner per liter drivstoff. Økningen skjer med umiddelbar virkning, og vil også ha tilbakevirkende effekt til 1. januar 2024.

 • Fylkesnytt fra Agder 2/2024

  19.06.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Agder er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, med blant annet en oppsummering fra en fagsamling om primærskogbruket.

 • Presseinvitasjon: Næringministeren til Kongsberg 20. juni

  19.06.2024 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Cecilie Myrseth er i Kongsberg torsdag 20. juni for å markere åpningen av den nye missilfabrikken til Kongsberg Gruppen og delta på Kongsberg Agenda.

 • Statens fond i Tromsø behandlet av Stortinget

  18.06.2024 Pressemelding Finansdepartementet

  Stortinget behandlet tirsdag regjeringens lovforslag om etablering av Statens fond i Tromsø. Formålet med fondet er å bygge kapitalforvaltningsmiljøer i Nord-Norge.

 • Nett-tv

  Mehl mottok Rushåndhevingsutvalgets utredning

  18.06.2024 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mottok tirsdag 18. juni Rushåndhevingsutvalgets rapport. Utvalget har blant annet sett på politiets virkemidler for å avdekke bruk og besittelse av narkotika, og hvordan politiet bedre kan forebygge

 • Næringsministeren mottok ny rapport om åpenhet om aksjeeierskap

  18.06.2024 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen vil gjøre det enklere å finne informasjon om hvem som eier aksjer i norske selskaper. I dag fikk næringsminister Cecilie Myrseth rapporten Større åpenhet om aksjeeierskap.

 • Regjeringa vil styrke likestilt foreldreskap etter samlivsbrot

  18.06.2024 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  I forslag til ny barnelov som sendes på høyring i dag vil Regjeringa styrkje varetakinga av barnets beste ved å førebyggje foreldrekonfliktar, og leggje til rette for meir likestilt foreldreskap etter samlivsbrot.

 • Nett-tv

  Evalueringen av seksårsreformens sluttrapport: Varierte skoledager for seksåringene

  18.06.2024 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Seksåringene trives på skolen og de møter engasjerte lærere som prioriterer variert undervisning, uteskole, lek, trygghet og vennskap. Samtidig er det variasjon i hvor stor grad lærerne legger til rette for lek i klasserommet, ifølge evalueringen av

 • Bruk av biometri i utlendingssaker og lengre lagringstid av fingeravtrykk i utlendingsregisteret

  18.06.2024 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til endringer i utlendingsforskriften knyttet til bruk av biometri i forbindelse med reisedokumenter og oppholdskort, og slettefrister for fingeravtrykk.

 • Program 13-års minnemarkeringer 22.juli 2024

  18.06.2024 Nyhet Etter 22. juli

  Minnemarkeringer i Regjeringskvartalet og på Utøya.

 • Styrkede energibånd til Belgia

  18.06.2024 Nyhet Energidepartementet

  En større næringslivdelegasjon fra Belgia besøker Norge denne uken. I delegasjonen, som blir ledet av prinsesse Astrid, deltar flere belgiske energibedrifter. I forbindelse med besøket ble det signert en felles erklæring om havvind og en

 • Presseinvitasjon: Fiskeri- og havministeren til Båtsfjord fredag 21. juni

  18.06.2024 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss besøker Båtsfjord fredag 21. juni.

 • Presseinvitasjon: Næringsministeren til Genève

  18.06.2024 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Cecilie Myrseth er i Genève 24. juni for å signere den nye handelsavtalen mellom EFTA-landene og Chile.

 • Stor forskningsinnsats for nye og bedre energiløsninger

  18.06.2024 Pressemelding Energidepartementet

  Norges forskningsråd tildeler til sammen hele 380 millioner kroner til 31 nye forskningsprosjekter innen energi. Prosjektene vil blant annet forske på avanserte batterimaterialer, løsninger for å redusere fuglekollisjoner i vindturbiner og

 • OECD mener Norge må holde høyt tempo på digitaliseringen

  18.06.2024 Pressemelding Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Skal vi opprettholde velferdssamfunnet og styrke konkurranseevnen til næringslivet, er det avgjørende at Norge henger med på den raske teknologiske utviklingen. Det slår OECD fast i en ny rapport om digitalisering i Norge.

 • Nett-tv

  Halvårlig oppsummerende pressekonferanse

  18.06.2024 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre inviterer til halvårlig oppsummerende pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i Oslo tirsdag 18. juni kl. 11. Du kan følge pressekonferansen her.

 • Pengedryss til ledende forskning: 216 millioner kroner til banebrytende forskere

  18.06.2024 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  I dag får 21 forskningsprosjekter rundt i Norge en etterlengtet nyhet: De får totalt 216 millioner fra Forskningsrådet til forskningsprosjekter som skal gi banebrytende ny kunnskap. Felles for prosjektene er at de holder svært høy vitenskapelig

 • Enighet mellom YS Stat og staten

  17.06.2024 Pressemelding Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  YS Stat har stemt ja i uravstemning til ny hovedtariffavtale med staten. Avtalen med YS Stat og staten er dermed endelig.

 • Side 4 av 417
 • Side 4 av 417