Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 61-80 av 24516 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Avvergingsplikt for flere lovbrudd

  03.04.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår at terrorhandlinger og terrorforbund, alvorlig miljøkriminalitet, tvangsekteskap, grov menneskehandel og grov seksuell omgang mv. med barn mellom 14 og 16 år skal omfattes av avvergingsplikten.

 • Strengere straff for å skyte mot politiet

  03.04.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Strafferammen for å skyte mot politiet foreslås utvidet fra tre til ti år, med en minstestraff på ett år.

 • Ny risikoavlastning for grøntprodusentene

  03.04.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen har vedtatt å utvide den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Dette gir grøntprodusentene en trygghet og en kompensasjon dersom de ikke skulle klare

 • 1 milliard til barnehager og SFO for å dekke tapt foreldrebetaling

  03.04.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil gi 1 milliard kroner til barnehager og SFO, for å kompensere for at foreldre slipper å betale for tilbudet mens det er koronastengt.

 • Endringer i regelverk for investering og bedriftsutvikling i landbruket

  03.04.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt midlertidige endringer i forskrift av 19. desember 2014 nr. 1816 om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-forskriften). Bakgrunnen for endringen er at det som følge av

 • Viil Søyland er utnevnt til ny ekspedisjonssjef

  03.04.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Viil Søyland er av kongen i statsråd i dag utnevnt til ekspedisjonssjef i Landbrukspolitisk avdeling i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 • 3 millioner til dugnadsarbeid som styrker hjemmeundervisningen

  03.04.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  – Jeg blir glad for å se at det er så mange lærere og andre som hjelper til, gir råd og deler idéer om hvordan hjemmeundervisningen kan bli bedre. Det trenger vi i en tid der koronasituasjonen har satt skoler og familier på en vanskelig prøve, sier

 • Ny rapport om energibruk i oppvarming og kjøling

  03.04.2020 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Oslo Economics og Asplan Viak har kartlagt energibruk i oppvarming og kjøling, og vurdere potensialet for effektivisering av varme- og kjølesektoren i Norge. Arbeidet har blitt finansiert av Olje- og energidepartementet.

 • Regjeringen foreslår 20 millioner mer til krisefôr for rein

  03.04.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  For å avhjelpe reineierne i en svært vanskelig situasjon, og for å legge til rette for god dyrevelferd og framtidig produksjon, har regjeringen i dag foreslått for Stortinget en økning av kriseberedskapsfondet over reindriftsavtalen med 20 millioner

 • Mellombelse unntak i foreldrepengeordninga

  03.04.2020 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa gjer mellom anna endringar i foreldrepengeordninga for at foreldre som har samfunnskritiske oppgåver kan kome tilbake til jobb før dei har planlagt utan å miste retten til foreldrepengar.

 • Flere utdanningstilbud til permitterte og arbeidsledige

  03.04.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen lanserer en kompetansepakke på 190 millioner kroner. - Vi må bruke tiden fremover på å ruste folk bedre for arbeidslivet etter at koronakrisen er over. Derfor oppretter vi nå flere skreddersydde utdanninger og opplæringstilbud for

 • Nett-tv

  Koronasituasjonen: Pressekonferanse med justisministeren, kultur- og likestillingsministeren og helseministeren

  03.04.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet

  Invitasjon til pressekonferanse fredag 3. april kl. 16:00 med justis- og beredskapsminister Monica Mæland, kultur- og likestillingsminister Abid Raja og helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 • Avslår klager for Buheii vindkraftverk i Agder

  03.04.2020 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag stadfestet NVEs godkjenning av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan for Buheii vindkraftverk i Kvinesdal og Sirdal etter en omfattende klagebehandling.

 • Støttar friluftsliv i nærområda

  03.04.2020 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  For mange betyr påska i år turar i nærmiljøet i staden for reise til hytta, til familie og vennar andre stadar i landet eller til utlandet. Regjeringa deler ut om lag 2,6 millionar kronar ekstra til friluftsorganisasjonane for forsterka innsats

 • Bedre digitale løsninger i helsesektoren

  03.04.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil styrke digitaliseringen i helsesektoren og sørge for bedre utnyttelse av helsedata. - Vi er avhengig av gode digitale løsninger for å dele nødvendig pasientinformasjon i normale situasjoner. Dette behovet har blitt svært tydelig når

 • Foreslår strafferettslig diskrimineringsvern for transpersoner

  03.04.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet

  Regjeringen foreslår å gi transpersoner et sterkere vern mot diskriminering i straffeloven.

 • Kvigne blir ny Kripos-sjef

  03.04.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Kristin Kvigne er i statsråd i dag beskikket som ny sjef for Kripos for et åremål på seks år.

 • Regjeringen foreslår 550 millioner kroner ekstra til togselskapene for å sikre rutetilbud

  03.04.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Togtransport bidrar til at samfunnskritisk personell kan reise til og fra jobb under håndteringen av koronapandemien. Det er derfor viktig å opprettholde et grunnleggende tilbud, selv om mange færre nå reiser med tog. Regjeringen foreslår derfor å

 • Vil gjøre det lettere for kommunene å fatte vedtak under koronakrisen

  03.04.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Utbruddet av koronaviruset påvirker alle deler av samfunnet, og norske kommuner er ikke noe unntak. Regjeringen vil stille opp for kommunene og gjennomføre tiltak som kan bidra til å gjøre denne vanskelige situasjonen litt lettere, sier Nikolai

 • Foreslår at Konkurransetilsynet får bedre tid til å behandle fusjoner

  03.04.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår at Konkurransetilsynet og Konkurranseklagenemnda midlertidig skal ha mulighet til å gjøre unntak fra enkelte saksbehandlingsregler i konkurranseloven. Forslaget ble fremmet for Stortinget i dag.

Til toppen