Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 61-80 av 20438 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • TFO 2018 – Ny rekordhøy tildeling for videre utforskning av norsk sokkel

  15.01.2019 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet tilbyr 83 utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2018 (TFO 2018).

 • Ny samarbeidsstrategi for barn i lavinntektsfamilier

  15.01.2019 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  - Vi må tenke nytt, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Hun vil ha større samarbeid mellom sosiale entreprenører, frivillige, næringslivet og det offentlige.

 • Norge støtter nytt fond mot organisert kriminalitet

  15.01.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen møtte i dag Mark Shaw, direktøren for Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI). Utenriksdepartementet inngikk nylig en avtale med GI om støtte på inntil 38 millioner kroner til fondet Civil Society

 • Eriksen Søreide met with foreign minister Aidarbekov, Kyrgyz Republic

  15.01.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  The Foreign Minister of the Kyrgyz Republic, Chingiz Aidarbekov, paid an official visit to Norway on 15 January. In Oslo, he met with the Norwegian Foreign Minister, Ine Eriksen Søreide.

 • Helseministerens krav til sykehusene i 2019

  15.01.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Kortere ventetider innen psykisk helsevern og raskere omstilling i helsetjenesten. Dette var helseministerens viktigste krav til sykehusene i årets sykehustale.

 • – Alle nye studentboliger skal være grønne

  15.01.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Statsråd Iselin Nybø vil la klimaavtrykket avgjøre om et studentboligprosjekt får støtte eller ikke.

 • Ny rapport om havbruk til havs

  15.01.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  En ny rapport ser på mulige utfordringer som kan følge med havbruk lengre til havs, og hvordan man effektivt kan håndtere disse.

 • Ni av ti foreldre er fornøyde med barnehagen

  15.01.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  93 prosent av foreldrene er fornøyde med barnehagen. Samtidig mener en del foreldre at maten og bemanningen kan bli bedre, viser Foreldreundersøkelsen i barnehagen.

 • Ber næringslivet om innspill til nasjonalt dronesenter

  15.01.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet utreder om det er behov for et nasjonalt kompetanse- og testsenter for droner. Nå ber næringsministeren om innspill.

 • Norgescup for kokk-og servitørlærlinger 2019

  14.01.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud besøkte Norgescup for kokk-og servitørlærlinger 2019, som ble arrangert i Stavanger 11-12 januar.

 • No blir det enklare å endre totalvekt også på nye køyretøy

  14.01.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Bilinteresserte kan sjå fram til stadig fleire resultat av forenklingsarbeidet som er gjort på biltekniske saker under denne regjeringa. Vi har allereie gjort det enklare å endre tillaten totalvekt på køyretøy registrert før 2012. No vil den same

 • Nett-tv

  Seminar om Campusutvikling 2.0: Nye læringsarealer i eksisterende og nye undervisningsbygg

  14.01.2019 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet og Statsbygg har invitert ledelsen ved universiteter og høyskoler til seminar om campus som virkemiddel for kvalitet i høyere utdanning.

 • Går ikke videre med foretaksmodellen

  14.01.2019 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  For å vurdere om universitets- og høyskolesektoren er best mulig rustet til å møte samfunnets forventninger og behov har en interdepartemental arbeidsgruppe gjennomført en mulighetsstudie. Den har sett på ulike tilknytningsformer for statlige

 • Nett-tv

  Kontaktkonferansen 2019: Grønt skifte og forsking i næringslivet

  14.01.2019 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  Tysdag 15. januar skal statsrådane Iselin Nybø, Torbjørn Røe Isaksen og Ola Elvestuen drøfte kunnskapsbasert klima- og næringspolitikk, nyskaping og forsking i næringslivet på regjeringas kontaktkonferanse.

 • Samferdselsministeren vil ha meir infrastruktur for pengane i ny Nasjonal transportplan

  14.01.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 er i startfasen. Samferdselsminister Jon Georg Dale sender no transportetatane eit tydeleg oppdrag: Nytten av investeringane skal aukast, kostnadane skal ned og ny teknologi skal på plass.

 • Nok voksne og barnehagelærere avgjør barnehagekvaliteten

  14.01.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Gode barnehager kjennetegnes av å ha god bemanning og tilstedeværende pedagoger, slår omfattende barnehageforskning fast. - Dette viser at det er viktig å satse på flere ansatte og flere barnehagelærere, slik vi har gjort med bemanningsnormen og

 • Ny stortingsmelding om ungdom

  14.01.2019 Nyheit Barne- og likestillingsdepartementet

  Det er snart tjue år sidan førre stortingsmelding om ungdomspolitikk. No varslar barne- og likestillingsministeren ei ny melding som ser på unges levekår og framtidsutsikter.

 • Fremgang i forhandlingene med Kina

  12.01.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Denne uken møttes forhandlerne i Oslo for å jobbe videre med en frihandelsavtale mellom Kina og Norge.

 • Kommunane må bidra til gode bustader for eldre

  11.01.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunane må ta eit ansvar for å leggje til rette for aldersvennlege bustader. Ein ny rapport frå NOVA tydar på at det er eit uutnytta handlingsrom. Få kommunar stiller krav om å byggje alt på eit plan.

 • Exploitation permit for CO2 storage on the Norwegian Continental Shelf

  11.01.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Equinor has been awarded an exploitation permit for CO2-storage on the Norwegian Continental Shelf.

Til toppen