Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 61-80 av 25595 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Midlertidig leveringsrett til meieri for produsenter med lokalforedlingskvote

  30.06.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I et møte mellom Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2. april 2020 informerte departementet om at lokalforedlingsforetak etter gitte forutsetninger skal kunne levere ku- og geitemelk til Tine uten å bli

 • Mæland besøker Borgarting lagmannsrett

  30.06.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Monica Mæland besøker i dag Borgarting lagmannsrett kl. 12- 13.

 • Nå kan over 13 000 arbeidsledige og permitterte få digital opplæring

  30.06.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Nå er 85 millioner kroner fordelt til 235 nettbaserte kurs som skal tilbys ved 46 utdanningsinstitusjoner over hele landet. Mange av kursene rulles ut allerede nå i slutten av juni. - For å gi de som har mistet jobben eller blitt permittert et

 • Regjeringen satser over 80 millioner på kostnads- og utslippsreduserende petroleumsteknologi

  30.06.2020 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Ni prosjekter får nå bevilging gjennom Forskningsrådets program for ny teknologi i sektoren.

 • Forslag til ny lov om pengespill på høring

  29.06.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet har i dag sendt et forslag til ny pengespillov på høring. Forslaget samler dagens tre lover på pengespillfeltet i én ny lov og viderefører enerettsmodellen med Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som hovedaktører på det norske

 • Gir 10, 5 millioner kroner for å få barn og unge til å spise mer fisk

  29.06.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen gir 10,5 millioner kroner til kostholdsprogrammet Fiskesprell som skal gi barn og unge smaken på mer fisk og sjømat.

 • Endringer i valgloven sendt på høring

  29.06.2020 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å sende ut valgkort digitalt til alle velgere og la velgere med funksjonsnedsettelse ta med seg en egen hjelper inn i valgavlukket. Forslagene blir sendt på høring i dag.

 • Kan spare 5,2 milliarder på e-faktura

  29.06.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Full overgang fra papirfaktura til elektronisk faktura kan spare samfunnet for 5,2 milliarder årlig. Det viser en fersk rapport fra Oslo Economics.

 • Åpning av nytt fengsel i Agder

  29.06.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Nye Agder fengsel vil bli landets største fengsel med høyt sikkerhetsnivå for menn. Fengselet vil ha totalt 300 plasser, fordelt med 100 plasser i Mandal og 200 plasser i Froland.

 • Statsministerens program veke 27

  29.06.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU). Tysdag 30. juni

 • Styrker Økokrim på fiskekrim

  29.06.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Økokrim skal ruste politiet i kampen mot fiskerikriminalitet.

 • Presseinvitasjon: Statsråd Astrup besøker fem fylke

  29.06.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup besøker Viken, Vestfold og Telemark, Agder, Innlandet og Trøndelag i tre dagar frå måndag 29. juni. Tema for besøka er varierte, og media er velkomne til å ta del i besøka.

 • 11 universiteter og høyskoler får penger til å oppgradere bygg

  29.06.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen legger mer penger i potten til å oppgradere og tilpasse universitets- og høyskolelokaler til nye undervisningsformer. Her er oversikten over universitetene og høyskolene som nå får støtte.

 • Fire millioner kroner til lokale trafikksikkerhetstiltak

  29.06.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er helt avgjørende for at færre dør eller blir skadd på norske veier. Derfor gir vi i år 4 millioner kroner i støtte til lokale trafikksikkerhetstiltak landet over. Støtten går i år særlig til tiltak rettet mot

 • 100 millioner kroner til lav- og mellominntektsland

  27.06.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet, Statsministerens kontor

  Norge gir 100 millioner kroner som skal sikre at lav- og mellominntektsland får tilgang til covid-19-vaksiner når de blir utviklet.

 • Jernbaneutbyggingen mot Hamar fortsetter

  26.06.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Fra nå vil det være full framdrift i utbyggingen av InterCity-strekningen Kleverud-Sørli på Dovrebanen. Det forbedrede togtilbudet som er forespeilet skal realiseres. Med mulighet for to Intercity-tog i timen hver vei og 20 minutter raskere

 • Tilskuddsordning for pakkereisearrangørene på plass

  26.06.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Tilskuddsordningen som skal hjelpe pakkereisearrangørene å betale forbrukerne tilbake, er nå godkjent av EFTAs overvåkingsorgan ESA.

 • Regelendringer fra 1. juli 2020

  26.06.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Det iverksettes regelendringer på Finansdepartementets ansvarsområde fra 1. juli 2020. Oversikten inneholder også viktige regelendringer som er blitt vedtatt i løpet av våren.

 • Vil skape fleire møteplassar for ungdommar

  26.06.2020 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa tildeler i underkant av 43 millionar kroner til norske storbyar for å skape nye møteplassar for barn og unge. Pengane løyvast gjennom tilskotsordninga Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, med føremål om å utvikle tiltak som er med

 • KS2-rapport for Akson mottatt

  26.06.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet mottok i dag, fredag 26. juni, den eksterne kvalitetssikringen av det sentrale styringsdokumentet for Akson - Helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning.

Til toppen