Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 81-100 av 990 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Åpner for å endre overtredelsesgebyret for brudd på blåreseptordningen

  19.01.2022 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol åpner for å gjøre endringer i forskriften hvor leger som skriver ut blåresepter på feil grunnlag kan pålegges et overtredelsesgebyr.

 • Regjeringen åpner for at flere kan bli kjørelærer for lastebil

  19.01.2022 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen gir ekstra penger for å utdanne flere kjørelærere for lastebil og buss og gjør det enklere for personer med lang erfaring som tungbilsjåfør å bli kjørelærer.

 • Forsvarsministeren møtte forsvarskommisjonen

  19.01.2022 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Odd Roger Enoksen møtte 19. januar for første gang den nyoppnevnte forsvarskommisjonen.

 • Klarsignal for Høgskolen i Molde sin satsing i Kristiansund

  19.01.2022 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har gitt Høgskolen i Molde samtykke til å inngå leiekontrakt for nytt studiested i Kristiansund. Det betyr at byggeprosessen går videre og at Campus Kristiansund etter planene skal være innflyttingsklar i 2024.

 • Norge og Tyskland er partnere i grønn omstilling

  19.01.2022 Nyhet Statsministerens kontor

  - Tyskland er Norges viktigste partner i Europa. Vi må videreutvikle energisamarbeidet innen fornybar energi, og utforske muligheter på områder som hydrogen og havvind. Gjennom samarbeid kan vi nå felles mål om grønn omstilling og lavere utslipp,

 • Nå skal vi rydde opp i drosjenæringen

  19.01.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Denne regjeringen skal sikre en drosjenæring med ordnede forhold, der kundene er trygge, og sjåførene har en jobb de kan leve av. Vi skal ha en trygg pasient- og skoletransport, og et godt drosjetilbud i hele landet. Vi skal stanse det frislippet

 • Foreslår nye regler om verger og digitale fullmakter

  19.01.2022 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen sender i dag på høring forslag til nye regler som vil gjøre det lettere å bruke digitale vergefullmakter. Endringene skal bidra til at personer som har verge, kan få mer effektiv bistand til å ivareta rettighetene sine på lik linje med

 • Regjeringen vil skjerpe innleie-reglene

  18.01.2022 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringen anbefaler et forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. I tillegg kommer det forslag om flere generelle endringer i innleiereglene i arbeidsmiljøloven som vil gjelde for alle

 • Idrettslag og andre frivillige organisasjoner får strømstøtte

  18.01.2022 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  Regjeringen oppretter en egen strømpakke for idrettslag og andre frivillige organisasjoner.

 • Presentasjon av klimarisiko i norske finansforetak

  18.01.2022 Nyhet Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet

  Våren 2021 inviterte Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet norske finansforetak til å teste et verktøy for å vurdere investeringsporteføljers klimarisiko ved ulike klimascenarioer. Resultatet av undersøkelsen er nå klart.

 • Utsetter håndhevingen av den nye høstingsforskriften

  18.01.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Den nye høstingsforskriften som trådte i kraft ved nyttår har skapt debatt i næringen, fiskeri- og havministeren har derfor besluttet at håndhevelsen av den nye forskriften utsettes til 1. mars.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 2

  18.01.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Vest-Afrika og Sahel, Nord-Korea, Mali, Jemen, Sudan, Kypros, forebyggende diplomati og fredsmekling.

 • Evaluering av statsforvalternes geografiske inndeling

  18.01.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringen legger opp til endringer i fylkesstrukturen, og vil oppløse tvangssammenslåtte fylkeskommuner som sender søknad etter vedtak i fylkestinget. Dette har ført til at spørsmålet om endring av statsforvalterens geografiske struktur også har

 • Presseinvitasjon: Næringsministeren møter sametingspresidenten i Karasjok 20. januar

  18.01.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre besøker Sametinget og møter sametingspresident Silje Karine Muotka i Karasjok 20. januar.

 • TFO 2021: Stor interesse for videre leteaktivitet på norsk sokkel

  18.01.2022 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet tilbyr 53 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden TFO 2021.

 • Forsvarskommisjonen inviterer til pressemøte

  18.01.2022 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarskommisjonens leder, Knut Storberget, inviterer til pressemøte i forbindelse med kommisjonens første samling.

 • Klimakrav i offentlige anskaffelser - sjøtransport: Klimakrav frå det offentlege til sjøtransport

  18.01.2022 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa vil at det offentlege skal ta større ansvar for grøne innkjøp. I  dag sender klima- og miljøminister Espen Barth Eide ut eit oppdrag om å utforme klimakrav når det offentlege skal kjøpe inn tenester innan sjøtransport og når dei skal

 • Regjeringa ber om innspel til tillitsreformarbeidet

  18.01.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringa har teke initiativ til å starte ei tillitsreform for offentleg sektor. Målet er betre tenester til folk over heile landet gjennom å satse på meir fagleg fridom til fyrstelinja i forvaltninga.

 • E-lisens er oppe igjen 20.01.2022

  18.01.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Søknadssystemet E-lisens er oppe igjen 20.01.2022 etter en teknisk feil, som nå er løst. Systemet fungerer som normalt.

 • Sterk skattevekst for kommunesektoren

  18.01.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Nye tall viser at kommunene har hatt en skattevekst på rundt 9,2 milliarder kroner, bare siden i fjor høst. - Dette er gledelige tall for alle kommuner og fylkeskommuner. Skatteutjevningen i inntektssystemet bidrar til at alle tar del i