Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 81-100 av 20141 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Mer tilskudd til miljøtiltak i skogbruket

  05.12.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Landbruks- og matministeren har i dag fastsatt fordeling av midler på Landbrukets utviklingsfond (LUF) til skogbruk over jordbruksavtalen for 2019. Her inngår flere miljøtiltak.

 • Møte med Reindriftsstyret

  05.12.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matministeren har avholdt sitt årlige møte med Reindriftsstyret. Hensikten med disse møtene er informasjonsutveksling, samt å få en felles forståelse av problemer og utfordringer i næringen.

 • Fylkesnytt fra Aust- og Vest-Agder 3/2018

  05.12.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, med blant annet en artikkel om Trebiennalen 2018 som skapte engasjement.

 • Mottok innspill til utviklingen av barnehagelærerrollen

  05.12.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner mottok rapport fra ekspertutvalget som har samlet kunnskap om barnehagelærerrollen, og innspill til hvordan profesjonen kan utvikles videre. - De første årene er viktige for barns læring og

 • Presseinformasjon: Utenriksministeren til OSSEs ministermøte i Milano 6. desember

  05.12.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - OSSE-regionen preges av voksende motsetninger. Dessverre er det mer behov for OSSE som regional sikkerhetsorganisasjon nå enn noensinne, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Wara har mottatt plan om vergemålgjennomgang for å sikre at ingen har vergemål mot sin vilje

  04.12.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Statens sivilrettsforvaltning (SRF) har i dag levert sitt forslag til en plan for å avdekke om enkelte har verge mot sin vilje.

 • 21 prosjekter får støtte til digitale læremidler

  04.12.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen ønsker flere digitale læremidler i skolen. Nå får 21 prosjekter støtte til å utvikle nye, smarte læremidler.

 • Frontex, retur og radikalisering i Brussel

  04.12.2018 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Torsdag 6. desember møtes EUs innenriksministre til rådsmøte i Brussel. Statssekretær Torkil Åmland (FrP) deltar fra Norge når EU- og Schengen-landene diskuterer aktuelle saker på justis- og innenriksfeltet.

 • Regjeringen sender forslag om endringer i Finnmarksloven på høring

  04.12.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Regjeringen legger i all hovedsak opp til å videreføre dagens ordning i Finnmarksloven, som innebærer at loven vil gjelde for det samme geografiske området som i dag. Dette vil sikre rettighetene til innbyggerne i Finnmark, sier kommunal- og

 • Inka-gjenstandar levert tilbake til Peru

  04.12.2018 Nyheit Kulturdepartementet

  Elleve inka-gjenstandar som blei beslaglagt av politiet i Oslo hausten 2017 blei i går returnert til Peru under ein høgtideleg seremoni i Palacio Torre Tagle, eit palass som det peruvianske utanriksdepartementet disponerer i den gamle bydelen i Lima.

 • 600 millioner i støtte til regnskogen

  04.12.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Norge utbetaler 600 millioner kroner til Brasil for reduserte utslipp fra avskoging i Amazonas i 2017.

 • Lavere kongekrabbekvoter for 2019

  04.12.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Totalkvoten for hankrabber er fastsatt til 1400 tonn for 2019. Dette er en nedgang på 350 tonn fra 2018.

 • Nett-tv

  Sanner får rapport frå ekspertgruppe om barnehagelærarrolla

  04.12.2018 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  Onsdag 5. desember overrekker ekspertgruppa om barnehagelærarrolla tilrådingane sine til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • Statssekretær Hagen leverer tilbake unik kulturarv til Peru

  03.12.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Peru og Norge jobber aktivt for å stoppe ulovlig handel med kulturgjenstander. Det er derfor en glede for meg å levere peruanske kulturskatter tilbake til sitt hjemland, sa statssekretær Marianne Hagen da hun i dag møtte Perus utenriksminister,

 • Utenriksministeren på politiske konsultasjoner i Bucuresti

  03.12.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Romania overtar formannskapet i EU fra 1. januar 2019. For Norge er det viktig å ha en tett dialog med formannskapene. Vi setter derfor stor pris på at Romania vil fortsette tradisjonen med å invitere oss med på uformelle ministermøter i EU, sier

 • Utredning om verdipapirisering

  03.12.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag bedt Finanstilsynet om å sette ned og lede en arbeidsgruppe som skal vurdere en norsk gjennomføring av nye EU-regler om verdipapirisering. Utredningen skal oversendes departementet innen utgangen av mai 2019.

 • Presseinformasjon: Statssekretær Holte til Det globale utdanningsmøtet i Brussel 4.-5. desember

  03.12.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte deltar på Det globale utdanningsmøtet i Brussel 5. desember. Der skal han presentere Norges bidrag til bærekraftsmål 4 om kvalitetsutdanning for alle og samordning med andre bærekraftsmål.

 • 100 millioner til samarbeid med viktige kunnskapsnasjoner

  03.12.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet deler gjennom Forskningsrådet og Diku ut 100 millioner kroner til forsknings- og utdanningssamarbeid med åtte prioriterte land utenfor Europa. Til sammen får 25 nye prosjekter penger.

 • Kulturminister Trine Skei Grande presenterer stortingsmeldinga om frivilligheit

  03.12.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Under Frivillighet Norge si markering av FNs internasjonale dag for frivillig innsats 5. desember presenterer Trine Skei Grande hovudinnhaldet i stortingsmeldinga "Frivilligheita - sterk, sjølvstendig, mangfaldig" på DOGA kl 14.

 • Europakommisjonen går inn for klimanøytralt EU innen 2050

  03.12.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  28. november presenterte Europakommisjonen en langsiktig visjon for en moderne, konkurransedyktig og klimanøytral økonomi innen 2050.

Til toppen