Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 81-100 av 24473 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Regjeringen forbedrer rammevilkårene for hestesport, hestehold og hesteavl

  01.04.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen fremmer forslag for Stortinget om å frita Norsk Rikstoto fra plikt til å betale totalisatoravgift til staten for hele året 2020. Dette vil hjelpe hestenæringen i en svært krevende situasjon.

 • Ny avtale skal forhindre uregulert fiske i Polhavet

  01.04.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Stortinget har nå godkjent en ny avtale som skal forhindre uregulert fiske i internasjonal del av Polhavet og fremme forskning på fiskebestander i området.

 • Beitekrise ble hovedtema i møte med sametingspresidenten

  01.04.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Beitekrisen i reindriften, koronasituasjonen og arbeidet med norsk-svensk reinbeitekonvensjon var temaet i møtet mellom landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF) og sametingspresident Aili Keskitalo.

 • Store forskjeller i oppfølgingen av sårbare barn og unge

  31.03.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Mange kommuner sier de klarer å ta godt vare på utsatte barn og unge mens barnehager og skoler er stengt. Samtidig erkjenner flere kommuner at de sliter med å sikre god nok oppfølging. Det er vanskeligst å nå frem til barnehagebarn og flerspråklige

 • Tros- og livssynssamfunn og ordningene for frivillige organisasjoner

  31.03.2020 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Tros- og livssynssamfunn, som er registrert som frivillige organisasjoner i Frivillighetsregisteret, vil beholde statlig tilskudd de allerede har mottatt eller det er vedtatt at de skal motta.

 • Norge bidrar til FNs nye koronafond for global innsats

  31.03.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Vi er glade for at FN agerte så raskt på vårt forslag om å etablere et felles koronafond. Norge gir et første bidrag på 150 millioner kroner til fondet slik at arbeidet kan komme i gang så snart som mulig. Vi oppfordrer også andre land til å bidra

 • Virkningstidspunkt for høringsforslag om egenendringsadgang og rederiskatteordningen

  31.03.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Regjeringen har konkludert med at den foreslåtte lovendringen om egenendringsadgang og rederiskatteordningen bør får virkning først fra det tidspunkt den eventuelt er vedtatt og sanksjonert.

 • Statskog stokker om på skogsdriften

  31.03.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statskog omprioriterer skogsdriften for å holde oppe aktivitet for små og sårbare entreprenører.

 • Forsvarsdepartementet tar ankeutvalgets avgjørelse til etterretning

  31.03.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Statens anke i saken om feriepenger til HVs innsatsstyrker ble ikke fremmet til behandling i Høyesterett. Forsvarsdepartementet tar ankeutvalgets avgjørelse til etterretning, og vil utbetale feriepenger i henhold til dommen fra Frostating

 • Ber Mattilsynet vente med dispensasjoner

  31.03.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri-og sjømatministeren ber Mattilsynet vente med å gi flere dispensasjoner fra fiskekvalitetsforskriften, i påvente av en mulig innstramming i retningslinjene.

 • Norsk pandemiregister er opprettet og i drift i rekordfart

  31.03.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  I dag starter sykehusene registrering til Norsk pandemiregister for å kunne følge forløpet av alle pasienter med bekreftet covid-19 i norske sykehus.

 • Norsk produksjon av nød-respiratorer

  31.03.2020 Pressemelding Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  De norske bedriftene Laerdal Medical og Servi har sammen med Forsvarets forskningsinstitutt utviklet en nød-respirator som kan bidra til å doble antall pustemaskiner ved norske sykehus innen mai. Pustehjelp er nødvendig for at noen av de sykeste

 • Oppdaterte regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

  31.03.2020 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeidsgiver får refundert sykepenger fra fjerde dag for korona-relatert sykefravær. Også frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde dag for slikt sykefravær. For å lempe på arbeidspresset hos

 • Drøftet koronapandemien med Malis helseminister

  31.03.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Koronapandemien sprer seg i afrikanske land og skaper særlig bekymring for situasjonen i sårbare land med svake helsesystemer.

 • Presisering angående ekspertgruppe om videre tiltak i barnehage og skole

  31.03.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  I pressemeldingen som Kunnskapsdepartementet sendte ut om dette 28.mars gis det inntrykk av at anbefalingene til ekspertgruppen blir offentlig kjent fredag 3. april. Det er ikke riktig.

 • Gir 500 000 i ekstratilskudd til Seniornett Norge

  31.03.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Korona-epidemien har ført til at mange eldre i større grad blir avhengig av digitale hjelpemidler for å kommunisere med omverdenen. Seniornett Norge får nå en ekstrabevilgning på 500 000 kroner for å bistå eldre som trenger hjelp med å komme seg på

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om koronasituasjonen

  31.03.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg, helse- og omsorgsminister Bent Høie og justis- og beredskapsminister Monica Mæland inviterte til pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag 31. mars kl. 16.

 • Grenland får 60 millioner kroner til kollektivtransport

  31.03.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Grenland oppfyller målene for 2020 i belønningsavtalen for perioden 2017-2020 som skal sikre bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. De får dermed utbetalt 60 millioner kroner til bruk for blant annet bedre kollektivløsninger.

 • Tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner utbetales i mai

  31.03.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet vil utbetale midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner allerede i mai for å bidra til å opprettholde aktivitet hos store landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

 • Forlenger samarbeidet med flyselskapene og reiseselskapene for å få nordmenn hjem

  31.03.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet, Samferdselsdepartementet

  - Jeg er glad for at samarbeidet Utenriksdepartementet og Samferdselsdepartementet har inngått med flyselskapene har sikret at mange nordmenn har kunnet komme trygt hjem til Norge. Vi forlenger nå ordningen fram til 1. mai, sier utenriksminister Ine

Til toppen