Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 81-100 av 16903 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Sveio er kåra til årets nynorskkommune 2017

  01.12.2017 Nyheit Kulturdepartementet

  Statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet delte fredag ut prisen Årets nynorskkommune 2017 til Sveio kommune i Hordaland.

 • Utdrag frå olje- og energiminister Terje Søviknes sin kalender for veke 49

  01.12.2017 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Søk UNESCO-midler

  01.12.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Nå lyser den norske UNESCO-kommisjonen ut tilskudd til UNESCO-formål for 2018.

 • Kortere gyldighet på antibiotikaresepter

  01.12.2017 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Fra 1. januar 2018 kan gyldighetstiden på antibiotikaresepterreduseres fra ett år til ti dager. Tiltaket skal bidra til å redusere antibiotikabruken i Norge, og er en oppfølging av Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten.

 • Vil lagre blodprøver til forskning på sykdom

  01.12.2017 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Blodprøvene som tas av nyfødte kan brukes til forskning på sykdommer og bedre behandlingsmetoder. Regjeringen foreslår derfor varig lagring av prøvene fra nyfødtscreeningen.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 49

  01.12.2017 Pressemelding Utanriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 49, 2017.

 • Foreslår lenger lisensfellingsperiode utenfor ulvesonen

  01.12.2017 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet forslår å utvide lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen. Innenfor ulvesonen foreslås det ingen endring.

 • Felling av ulv

  01.12.2017 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet opnar for lisensfelling av to ulveflokkar denne vinteren. I tillegg er det fatta eit nytt vedtak om lisensfelling av ulv utanfor ulvesona.

 • Avtale om missilsamarbeid

  01.12.2017 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Norge og Tyskland er enige om å videreutvikle et felles missil, basert på det norske sjømålsmissilet (NSM), noe som på sikt vil gi identiske missiler i begge lands mariner.

 • Oppdaterte budsjettall for 2017

  01.12.2017 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag lagt frem proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 2017. Bruken av oljeinntekter anslås til 217,4 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Det er 2,2

 • 36,3 millioner kroner til Antidoping Norge i 2018

  01.12.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Stiftelsen Antidoping Norge (ADNO) er i statsråd i dag tildelt 36,3 millioner kroner fra spillemidlene til idrettsformål for 2018. Dette er en økning på 1,7 millioner kroner fra 2017, og det er det høyeste tilskuddet til ADNO noensinne. Tilskuddet

 • Tidenes tilskudd til norsk idrett: Redusert tilskudd til sentralleddet til Norges Idrettsforbund og økning til aktiviteter i hele landet

  01.12.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen har i statsråd i dag tildelt 710,9 millioner kroner fra spillemidlene til idrettsformål for 2018. Dette er en økning på 27 millioner kroner fra 2017, og det er det høyeste tilskuddet til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

 • Endring blant statssekretærene

  01.12.2017 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag gitt statssekretær Sigbjørn Aanes avskjed i nåde fra 11. desember 2017. Samtidig ble kommunikasjonssjef Rune Alstadsæter utnevnt til statssekretær for statsminister Erna Solberg fra samme dato.

 • Vernar 36 viktige skogområde

  01.12.2017 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa har i dag verna 36 skogområde i ni fylke. Områda er viktige for naturmangfald og er leveområde for eit stort tal trua artar. Områda inngår i arbeidet med frivillig vern av privateigd skog, unntatt eit område som er eigd av Statskog.

 • Trepartssamarbeidet om fastlegeordningen reetableres

  01.12.2017 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  For å styrke samarbeidet om fastlegeordningen har Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen bestemt å reetablere trepartssamarbeidet.

 • Avtale mot uregulert fiske i Polhavet

  01.12.2017 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet

  På det siste forhandlingsmøtet i Washington D.C. denne uka ble man enige om en internasjonal avtale som forhindrer uregulert fiske i Polhavet.

 • Ny organisering i kunnskapssektoren

  01.12.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Fra 2018 omorganiserer regjeringen de sentraladministrative virksomhetene i kunnskapssektoren. - Dette vil legge til rette for høyere kvalitet og mer effektiv oppgaveløsning. Omorganiseringen vil også gi flere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo,

 • Utenriksminister Eriksen Søreide til London 4. desember

  01.12.2017 Pressemelding Utanriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er i London 4. desember for møter med den britiske utenriksministeren Boris Johnson, minister for Europa og Amerika Alan Duncan og utviklingsminister Penny Mordaunt.

 • 1700 færre heilt arbeidslause

  01.12.2017 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  - Talet på arbeidssøkarar har gått kraftig ned det siste året og arbeidsløysa er på same nivå som før oljebremsen, seier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i ein kommentar til nye tal for registrerte arbeidslause hjå Arbeids- og

 • Vil gjøre moderasjonsordninger for barnehage bedre kjent

  01.12.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Mange familier med lav inntekt kjenner ikke til ordningen med gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling, viser ny SSB-rapport. I 2018 vil regjeringen styrke informasjonsarbeidet i kommunene med ny tilskuddsordning på 20 millioner kroner.