Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 81-100 av 29728 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ny erstatningsordning for vernepliktige i førstegangstjeneste på høring

  07.07.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  7. juli 2021 sendte Forsvarsdepartementet et forslag til en ny bestemmelse i Forsvarsloven på høring. Den foreslåtte bestemmelsen vil utvide det erstatningsmessige vernet for vernepliktige som gjennomfører førstegangstjeneste.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 26

  07.07.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: barn og væpnet konflikt, cybersikkerhet, Bosnia-Hercegovina, Golanhøydene (Undof), Mali (Minusma), DR Kongo, ikke-spredning og Iran.

 • Gir kandidatene råd om informasjonssikkerhet

  07.07.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Det er viktig at politikere vet hvordan de kan beskytte seg mot misbruk av informasjon. Derfor sender regjeringen i sommer ut en brosjyre med gode råd om informasjonssikkerhet til alle kandidater som stiller til valg i høst. Målet er å gjøre

 • Utvalde kulturlandskap i jordbruket - Fjellgardane i Sunndal i Møre og Romsdal

  07.07.2021 Nyheit Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Dei utvalde kulturlandskapa i jordbruket er ei samling av særs verdifulle kulturlandskap i Norge. I sommar presenterer vi ein serie artiklar om desse viktige landskapa.

 • Vil ha bred involvering i arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen

  07.07.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen ønsker bred involvering og medvirkning i arbeidet med å videreutvikle elevundersøkelsen, nasjonale prøver og andre verktøy og ressurser i lys av de nye læreplanene. Nå er en ny strategi som viser fremdriftsplanen klar.

 • Endrar ikkje reguleringane av sjølaksefisket på Sørlandet i år

  06.07.2021 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Stortinget bad 25. mai om at regjeringa revurderer innstrammingane i sjølaksefisket på Sørlandet og gjer lempelege vurderingar av dispensasjonar. Departementet si vurdering er at oppmodingsvedtaket frå Stortinget vil rokke ved grunnleggande prinsipp

 • Innfører merkekrav på eingongsprodukt av plast

  06.07.2021 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa vil innføre krav til merking av sanitetsprodukt, våtserviettar, tobakksprodukt med filter og drikkebeger som er heilt eller delvis av plast. Merkinga skal bidra til betre avfallshandtering og redusert forsøpling.

 • Tilpasser innreisekarantenereglene for film- eller serieproduksjoner

  06.07.2021 Nyhet Kulturdepartementet

  Regjeringen tilpasser innreisekarantenereglene for de som skal arbeide med film- eller serieproduksjon i Norge og som har fått tilsagn fra Norsk filminstitutt om tilskudd fra filminsentivordningen. Det gjøres for å gi nødvendig forutsigbarhet for å

 • Borgarting lagmannsrett bekrefter at enerettsmodellen ikke strider mot EØS-avtalen

  06.07.2021 Nyhet Kulturdepartementet

  Borgarting lagmannsrett har i en dom av 1. juli 2021 bekreftet at enerettsmodellen i Norge ikke strider mot EØS-avtalen. Saken gjaldt spørsmålet om Norsk Tippings pengespillmonopol kan opprettholdes, eller om denne eneretten i dag strider mot

 • Oppretter felles etterretnings- og kontraterrorsenter

  06.07.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen ønsker å forsterke samarbeidet mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste, og har besluttet å opprette Felles etterretnings- og kontraterrorsenter.

 • Regjeringen vil gjennomgå handlingsrommet for vaksineproduksjon i Norge

  06.07.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen ønsker å se nærmere på mulighetene for produksjon eller delproduksjon av vaksiner i Norge. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

 • Presseinvitasjon: Bollestad møter Norges Bygdekvinnelag

  06.07.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Onsdag 7. juli møter landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad Norges Bygdekvinnelag (NBK) hjemme på garden til lederen Jorun Henriksen i Frogn.

 • En havbruksnæring for fremtiden: Lansering av regjeringens havbruksstrategi "Et hav av muligheter"

  06.07.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen vil legge til rette for økt vekst i havbruksnæringen innenfor bærekraftige rammer. I dag lanserer regjeringen sin havbruksstrategi.

 • Regjeringen vil gjøre lærerspesialistordningen varig

  06.07.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Når målet om 3000 lærerspesialister i skolen er nådd, vil regjeringen opprette en varig tilskuddsordning for lærerspesialister.

 • Trygg samhandling forutsetter en helhetlig digital infrastruktur

  05.07.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  En nasjonal digital datainfrastruktur er nødvendig for å lykkes med effektiv samhandling på tvers av nivåene i helsetjenesten og mellom helsepersonell og pasienter. Et forslag til lovendring som ivaretar personvernet i samhandlingen, er i dag sendt

 • Presseinvitasjon: Næringsministeren til London 8. og 9. juli

  05.07.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Iselin Nybø (V) reiser til London for å undertegne den historiske frihandelsavtalen med Storbritannia.

 • 20 millioner til programmering i skolen

  05.07.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  62 kommuner, 7 fylkeskommuner, to samiske videregående skoler og 17 friskoler får støtte til å kjøpe inn nytt programmeringsutstyr. Pengene skal brukes til å kjøpe utstyr slik at lærere kan bruke programmerings-kompetansen sin i klasserommet.

 • Planlegger for å tilby vaksine til 16- og 17-åringer

  05.07.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen planlegger å tilby 16- og 17-åringer koronavaksine, etter at befolkningen over 18 år er fullvaksinert. En endelig beslutning om dette vil tas i september.

 • Planlegger lettelser i innreiserestriksjoner

  05.07.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Mange EØS-borgere kan nå reise inn i Norge. Regjeringen tar sikte på å åpne for at enda flere grupper kan få reise inn i Norge fra slutten av juli. Dette gjelder blant annet arbeidsreisende EØS-borgere og familiemedlemmer.

 • Seed security at the UN Food Systems Summit

  05.07.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  In September 2021, the UN Secretary-General will convene a Food Systems Summit and a Pre-Summit is planned for the last week in July. In this connection, Norway has proposed the game-changing idea Putting farmers’ and indigenous peoples´ access to