Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 101-120 av 21801 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 13. juni

  05.06.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 13. juni 2019.

 • Kallmyr deltar på justis- og innenriksrådsmøte i Luxembourg

  05.06.2019 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Fredag 7. juni er justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP) i Luxembourg for å delta på justis- og innenriksrådsmøte i EU.

 • Presseinvitasjon: Digitaliseringsministeren besøker Rogaland og Hordaland

  05.06.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  E-helse, kunstig intelligens og ulike sider av digitalisering står på programmet når digitaliseringsminister Nikolai Astrup besøker Stavanger, Sandnes og Bergen 5. og 6. juni.

 • Legger til rette for 5G med tildeling av nye frekvenser

  05.06.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Den første 5G-auksjonen er gjennomført. Tilbyderne Ice, Telenor og Telia har skaffet seg viktig spektrum for videre utvikling av mobiltjenester. - Jeg er godt fornøyd med resultatet og ser frem til at disse ressursene blir tatt i bruk til det beste

 • Regionalt innspillsmøte for nasjonal ramme for vindkraft i Trondheim

  05.06.2019 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Onsdag 12. juni arrangerer Olje- og energidepartementet det fjerde av fem regionale innspillsmøter for nasjonal ramme for vindkraft på Scandic Nidelven i Trondheim. Statssekretær Liv Lønnum (FrP) vil delta på møtet.

 • Markerte 75 år siden D-Dagen

  05.06.2019 Nyhet Statsministerens kontor

  I år er det 75 år siden D-Dagen, den allierte invasjonen i Normandie i Frankrike 6. juni 1944. Statsminister Erna Solberg og flere statsledere og regjeringssjefer deltok onsdag 5. juni i en britisk nasjonal markering av D-dagen i Portsmouth.

 • Tettere samarbeid om sikkerhetsmessig stabilisering og kapasitetsbygging i Mali

  05.06.2019 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøkte i slutten av mai Mali. De møtte de norske soldatene som deltar i FNs fredsbevarende operasjon i Mali samt Malis statsminister Boubou Cissé. I tillegg hadde forsvarsministrene

 • Fylkesnytt fra Nordland 2/2019

  05.06.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Tre inn i fremtiden - treprosjektet er i sitt 5. år.

 • Staten har solgt aksjer i Entra

  05.06.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Den 5. juni 2019 solgte staten om lag 20,3 millioner aksjer i Entra for 2,5 milliarder kroner. Statens eierandel gikk ned fra 33,4 prosent til 22,4 prosent. - Jeg er godt fornøyd med nedsalget og måten det har skjedd på, sier næringsminister

 • Norge, USA og Storbritannia fordømmer angrep på sivile i Sudan

  04.06.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge sier i en uttalelse sammen med USA og Storbritannia i kveld at de er alvorlig bekymret over bruddet i forhandlingene mellom partene i Sudan. Det militæret overgangsrådet har satt en fredelig overgang til sivilt styre i Sudan i fare.

 • Kultur- og likestillingsministeren og helseministeren åpnet Norsk helsearkiv på Tynset

  04.06.2019 Nyhet Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen var godt representert på Tynset da Norsk helsearkiv ble åpnet. Både kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og helseminister Bent Høie var tilstede.

 • Endrer forskriften om arbeidstid for avlastere

  04.06.2019 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie endrer forskriften om arbeidstid for avlastere. Det betyr at familier med syke barn kan ha avlastere også i ferien.

 • Seminar om mineraler på norsk sokkel

  04.06.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  I dag var omtrent 30 forskere, bransjefolk, industri og politikere til stede i Olje- og energidepartementet for å snakke om mulighetene for mineralvirksomhet på norsk sokkel.

 • Regjeringen deler ut 35 millioner kroner til fleksible videreutdanningsprogram i digital kompetanse

  04.06.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  16 prosjekter over hele landet får nå midler til å utvikle nye videreutdanningstilbud som skal hjelpe næringslivet til å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering. - Den teknologiske utviklingen krever at både bedrifter og ansatte må fornye

 • Presseinvitasjon: Statsråd Mæland besøker Alta

  04.06.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland besøker Alta i Finnmark onsdag 5. juni. Tema for besøket er innovasjon i offentleg sektor og lærlingar i staten.

 • No kan språknøytrale kommunar få nynorskpris

  04.06.2019 Nyheit Kulturdepartementet

  Prisen «Årets nynorskkommune» treng ikkje lenger å gå til ein nynorskkommune. Kulturdepartementet opnar no for å inkludere språknøytrale kommunar som legg godt til rette for nynorskbruk.

 • Norsk formannskap i Haag-kodeksen mot spredning av ballistiske missiler

  04.06.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge overtok mandag 3. juni formannskapet i Haag-kodeksen mot spredning av ballistiske missiler (The Hague Code of Conduct Against Ballistic Missile Proliferation, forkortet til HCOC).

 • Ny rapport om mulighetene i havet

  04.06.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Statsministerens kontor

  300 bedrifter og organisasjoner har gitt råd om hvordan vi kan gjøre klimaendringer, forsøpling og forurensning om til forretningsmuligheter. FNs næringslivsinitiativ Global Compact har skrevet rapporten Ocean Opportunities, som tirsdag ble

 • Regjeringen ønsker en offensiv boligsosial politikk

  04.06.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - De aller fleste bor godt i Norge. Samtidig ser vi at barnefattigdommen øker, og at flere er vanskeligstilte på boligmarkedet. Denne utviklingen skal vi snu, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Hun har nettopp startet på

 • Vil at Norge skal bli et laboratorium for innovative blå næringer og grønn ferdsel til havs

  04.06.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet

  I 2019 er det to år siden fremleggelsen av regjeringens havstrategi og stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken. Nå har regjeringen lagt fram sin oppdaterte havstrategi, "Blå muligheter".

Til toppen