Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 101-120 av 19632 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Fortsatt grensekontroll

  12.10.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Norge har i dag varslet EU-Kommisjonen om at man på ny vil gjeninnføre indre grensekontroll i seks måneder fra og med 12. november.

 • Erling Rimestad er ny ekspedisjonssjef

  12.10.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Erling Rimestad (55) ble i statsråd i dag utnevnt til ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet.

 • Nye nettsider om regjeringens havsatsing

  12.10.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Nå kan alle følge med på regjeringens satsing på hav. Nye temasider på norsk og engelsk gir nyheter og temainnsikt om hele bredden i regjeringens havsatsing.

 • Forenkling av regelverket for kommunenes oppgaver innen investeringssaker i landbruket

  12.10.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-forskriften).

 • 250 båter kan fiske mer på distriktskvota

  12.10.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Taket for hvor mye hver båt kan fiske på distriktskvota økes fra seks til ti tonn. Målet er å sørge for fortsatt aktivitet i fiskeindustrien i Gamvik og Lebesby.

 • OECD: Norge har størst kjønnsforskjeller i fullføring av videregående

  12.10.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Norge er det OECD-landet som har størst kjønnsforskjeller i fullføring av videregående. - Det er alvorlig at mange gutter går ut av ungdomsskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig, og at for mange dropper ut av videregående. De

 • Offentlig utvalg skal utrede ordningen for fri rettshjelp

  12.10.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen nedsatte i dag et offentlig utvalg som skal gjennomgå rettshjelpsordningen.

 • Tillatelse til overføring av Vestre Melraktjødn til Heimre Flogvatn

  12.10.2018 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Sira-Kvina kraftselskap har i statsråd i dag fått tillatelse til å overføre Vestre Malraktjødn i Siravassdraget til Heimre Flogvatn i Kvinavassdraget.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 42

  12.10.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 42, 2018.

 • Oppnevning av partnerdrapsutvalg

  12.10.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har i dag nedsatt et utvalg som skal gjennomgå saker med drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner. Hensikten er å avdekke om, i hvilken grad og eventuelt på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige

 • Økt bevilgning til beredskap og håndtering av skogbranner i 2018

  12.10.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 84,1 millioner kroner til beredskap og håndtering av skogbranner i 2018.

 • Endringar blant statssekretærane

  12.10.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag utnemnt Sveinung Rotevatn som statssekretær for klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Rotevatn har samstundes fått avskil frå embetet som statssekretær for justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara.

 • Akevitteksporten doblet på få år

  12.10.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Verdien av eksport av akevitt fra Norge har økt fra 87 millioner kroner i 2012 til 197 millioner kroner i 2017. I disse dager er det Akevittfestival på Gjøvik, der de elde dråpene feires tri heile dager til endes.

 • Statsbudsjettet 2019: 5,9 milliarder i besparelse på asylfeltet

  12.10.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  - Statsbudsjettet handler ikke bare om å bruke mer penger til alle gode formål, men også om å gjøre kutt og synliggjøre besparelser. Totalt sparer vi 5,9 milliarder kroner på asylfeltet neste år sammenliknet med 2016, sier justis-, beredskaps- og

 • Norge gir 450 millioner kroner til utvikling i Somalia

  12.10.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Under Verdensbankens årsmøte på Bali undertegnet utviklingsminister Nikolai Astrup en avtale som innebærer at Norge vil bidra med 450 millioner kroner til Verdensbankens flergiverfond for Somalia de neste tre årene. Formålet med fondet er å bidra

 • Vil gjøre det enklere å studere i utlandet

  12.10.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  - Internasjonal erfaring i studietiden gir store muligheter både for den enkelte student og for samfunnet. Nå ønsker vi innspill fra studentene, utdanningsinstitusjonene og andre som kan bidra til at flere reiser ut og får denne erfaringen, sier

 • Elvestuen til arktisk miljøministermøte

  11.10.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen reiser til Rovaniemi for å delta på miljøministermøte i Arktisk råd. Tema for møte er de helt spesielle miljøutfordringene man står overfor i Arktis.

 • Det norske gjestelandsprogrammet for Bokmessen i Frankfurt 2019 presentert

  11.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Norges gjestelandsprogram ble torsdag presentert under tittelen "The Dream We Carry". NORLA, Norwegian Litterature Abroad organiserer det norske programmet. Gjestelandsprogrammet er et spleiselag mellom Kulturdepartementet, Nærings- og

 • Seminar om finanspolitisk bærekraft – bruk av langsiktige framskrivinger

  11.10.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål inviterer til seminar tirsdag 23. oktober om modell- og metodevalg for langsiktige framskrivinger for å informere om langsiktige

 • Skogsamarbeidet Norge Indonesia evaluert: God fremgang i arbeidet mot avskoging i Indonesia

  11.10.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Samarbeidet mellom Norge og Indonesia for å redusere avskogingen har oppnådd en rekke gode resultater de siste åtte årene.  Det vier en uavhengig evaluering av Norges klima- og skogpartnerskap med Indonesia som er gjennomført at LTS International og

Til toppen