Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 101-120 av 23718 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nå skal kommunene ha barna i tankene når de planlegger

  13.01.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  − Vi ønsker at alle barn og unge skal vokse opp i sikre, sunne og stimulerende omgivelser, uansett hvor i landet de bor, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Hun gir nå ut en ny veileder, som viser fylkeskommuner og kommuner

 • Økt likebehandling med statlig finansierte omsorgstjenester

  13.01.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenester ser ut til å gi tjenester som i større grad er tilpasset brukeres behov. Bedre kompetanse og bedre styringsgrunnlag i kommunene er andre positive effekter

 • Nytt styre for Merkur-programmet

  13.01.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Wenche Fresvik blir ny styreleder for Merkur-programmet fra årsskiftet. Merkur er et kompetanse- og utviklingsprogram i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som bidrar til at små lokalsamfunn har en dagligvarebutikk.

 • Presseinformasjon: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein til Genève

  13.01.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Global helseinnsats blir et hovedtema for utviklingsministerens møter i Genève 14. og 15. januar. Genève er hovedkvarter for en rekke FN-organisasjoner og organisasjoner innen helse, humanitær innsats, handel og utvikling og er en viktig arena for

 • Rapport om oppdrett av nye arter

  13.01.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge har et unikt utgangspunkt for å oppdrette nye arter, viser en ny rapport.

 • Fiskeri- og sjømatministeren til Sjømatdagene

  13.01.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik deltar på Sjømatdagene på Hell tirsdag.

 • Menon Economics har evaluert tilskuddsordningene for utvikling og produksjon av film

  13.01.2020 Nyhet Kulturdepartementet

  Formålet med evalueringen har vært å vurdere om tilskuddene til film er tilpasset endringene i markedet for audiovisuelle produksjoner og de filmpolitiske målene. Evalueringen er første skritt i en prosess som skal munne ut i nye regler/forskrifter

 • Nikolai Astrup blir bærekraftsminister

  13.01.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup får ansvar for å koordinere Norges oppfølging av bærekraftsmålene.

 • Nye nasjonale minstekrav til helseutdanningene

  13.01.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Nå skal leger, psykologer og tannleger kunne mer av det samme når de er ferdig utdannet, uavhengig av hvor i landet de har studert. For første gang har også helsetjenestene fått være med å bestemme hva studentene skal lære.

 • Presseinvitasjon: Statsministeren og forsvarsmininsteren besøkjer NATO sine maritime styrkar i Oslo

  10.01.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  NATO besøkjer Oslo. Statsministeren og forsvarsministeren deltek på omvising om bord på eit av skipa frå to av NATOs maritime styrkar som er i Oslo. Dei vil mellom anna møte NATOs styrkesjefar om bord.

 • Statsministerens program veke 3

  10.01.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU). Søndag 12. og måndag

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 3

  10.01.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 3, 2020.

 • Utdrag frå olje- og energiminister Sylvi Listhaugs kalender for veke 3

  10.01.2020 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes besøker Østfold 13. januar

  10.01.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Statsråden skal besøke Hobøl bo- og behandlingssenter. Temaet for turen er å offentliggjøre evalueringsrapporten for statlig finansiering av omsorgstjenesten. Statlig finansiering av omsorgstjenester er en forsøksordning som Hobøl kommune har vært

 • Utvalg for museum og forskning

  10.01.2020 Nyhet Kulturdepartementet

  I forbindelse med Kulturdepartementets arbeid med museumsmeldingen etableres et eksternt utvalg som skal gi råd om hvordan arbeidet med forskning i museene kan videreutvikles og styrkes i tiårene fremover.

 • Oppnevning av setteriksadvokat

  10.01.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Kongen har i statsråd i dag oppnevnt professor i rettsvitenskap Gert Johan Kjelby som setteriksadvokat for riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

 • Sigrid Redse Johansen er ny generaladvokat

  10.01.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Konstituert generaladvokat Sigrid Redse Johansen (43) ble i statsråd i dag utnevnt til generaladvokat ved Generaladvokatembetet.

 • Landbruks- og matministerens næringslivsdelegasjon til Grüne Woche

  10.01.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har med seg en egen delegasjon til Berlin med sentrale norske aktører med tilknytning til mat, reiseliv og utdanning. Torsdag 16. januar leder Bollestad et dialogseminar for delegasjonen som skal diskutere

 • Presseinvitasjon: Bent Høie held sjukehustalen 2020

  10.01.2020 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Her presenterer helseministeren forventningane og oppdraga sine til sjukehusa i året som kjem.

 • Slik foreslår universitetene og høyskolene å få ned andelen midlertidig ansatte

  10.01.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Lederne ved universitetene og høyskolene bør være tettere på arbeidet med å få ned antallet midlertidige stillinger. Det kommer frem i en ny rapport. - Bruken av midlertidig ansatte skal og må ned, og forslagene i denne rapporten vil bli en viktig

Til toppen