Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 101-120 av 26960 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Regjeringen innfører restriktive tiltak mot Aleksandr Lukasjenko

  20.11.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen har i statsråd vedtatt innføring av restriktive tiltak mot Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko.

 • World Antibiotic Awareness Week

  20.11.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  WHO har tatt initiativ til å markere World Antibiotic Awareness Week (WAAW) fra 18.-24. november. Hensikten er å øke bevisstheten rundt det økende problemet og den globale helsetrusselen som antibiotikaresistens er, og oppmuntre til "best practice".

 • Styrkt handheving og modernisering av forbrukarvernet

  20.11.2020 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa sender på høyring eit forslag om å styrkje forbrukarvernet, ved å gje forbrukarane fleire rettar på det digitale området. Det blir òg føreslått strengare sanksjonar ved brot på forbrukarvernreglane.

 • Bekymret for politisk vold i Uganda

  19.11.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Norge er bekymret over den politiske volden under valgkampen i Uganda. Min medfølelse går til ofrene. I tråd med EUs høyrepresentant Josep Borrell Fontelles, oppfordrer Norge Ugandas regjering til å ivareta sikkerheten til alle kandidater og

 • Endring i reiseråd for område i Finland

  19.11.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til sykehusdistriktet Södra Savolax i Finland.

 • Webinar |02.12.2020: Lansering av portal for økologiske grunnkart

  19.11.2020 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet inviterer til lansering av portal for økologiske grunnkart. Utviklingen av portalen er en sentral del av departementets økologisk grunnkart-satsning for å øke kunnskapen om naturen vår. Portalen er utviklet av

 • Forhandlinger om ny internasjonal eksportfinansieringsavtale satt på vent

  19.11.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  De tekniske forhandlingene om en ny eksportfinansieringsavtale i International Working Group on Export Credits (IWG) er inntil videre satt på vent. Dialogen fortsetter på politisk nivå.

 • Nett-tv

  Statsministerens internasjonale havpanel: Lansering av hovedkonklusjoner

  19.11.2020 Pressemelding Statsministerens kontor, Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet

  Etter nesten tre års omfattende arbeid legger statsminister Erna Solberg og 13 andre regjeringssjefer frem en global handlingsplan for havet, torsdag 3. desember.

 • Bent Høie delte ut Leve hele livet-prisen til Kinn kommune

  19.11.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Kinn kommune i Vestland er tildelt Leve hele livet-prisen 2020. Kinn fikk prisen for sitt gode arbeid med å gi de eldre i kommunen aktive og meningsfulle dager, også under koronapandemien.

 • Lav til moderat risiko for fugleinfluensa i Norge, viktig å varsle om døde fugler

  19.11.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Høsttrekket av fugler er i gang, og med det kommer smitterisikoen for fugleinfluensa. Risikoen i Norge regnes som lav til moderat, men det er allikevel viktig å ha øynene med seg. Hvis du kommer over døde fugler av visse risikoarter, er det viktig

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Kultur- og likestillingsministeren presenterer nysalderinga av kulturbudsjettet for 2020

  19.11.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja vil presentere Kulturdepartementet sitt framlegg til endringar i samband med nysalderinga av statsbudsjettet 2020 fredag 20. november. Dette vil omfatte fleire framlegg til tilleggsløyvingar og endringar

 • Inn på tunet og Ut på vidda

  19.11.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mange eldre har blitt hardt rammet under koronapandemien. Flere kommuner i Troms og Finnmark har fått tilskudd til aktiviteter der Inn på tunet og Ut på vidda er en del av tilbudet.

 • Utnevner nye næringsklynger med grønn profil

  19.11.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  I dag ble det klart at ni nye miljøer blir tatt opp i det nasjonale programmet for næringsklynger. Regjeringen og Innovasjon Norge styrker dermed innsatsen for grønn omstilling i næringslivet.

 • Utlysning av 25. konsesjonsrunde

  19.11.2020 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet kunngjør i dag utlysning av 25. konsesjonsrunde. Runden omfatter ni områder, fordelt på åtte i Barentshavet og ett i Norskehavet. Departementet tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser andre kvartal 2021.

 • Estlands president Kersti Kaljulaid på dagsbesøk

  19.11.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Estlands president Kersti Kaljulaid kommer på dagsbesøk til Norge fredag 20. november. Bekjempelse av koronaviruset, samarbeid i Sikkerhetsrådet, handel, digitalisering, Arktis og sikkerhetspolitikk vil være viktige tema.

 • Strengere regler for selvforsørgelse for å få varig opphold i Norge

  19.11.2020 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har snevret inn unntakene fra selvforsørgelseskravet for varig opphold i Norge. Endringene gjelder for utlendinger over 18 år i grunnskole- eller videregående opplæring.

 • Prosjektet -Kommunikasjon til kampplattformer videreføres

  19.11.2020 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet har gjennomført en utredning av konseptuelle alternativer for investeringsprosjektet P8100 Kommunikasjon til kampplattformer. Regjeringen har besluttet å videreføre planleggingen gjennom en forprosjektfase.

 • Nordmenn vil ha norsk lokalmat!

  19.11.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nye tall fra Stiftelsen Matmerk årlige forbrukerundersøkelse om merkeordninger for norsk mat, viser at 84 prosent av forbrukerne sier de interessert i å prøve lokalmat. 69 prosent sier de er villig til å betale noe ekstra for lokalmat og -drikke.

 • Heile 13,6 milliardar frå EU til forsking og innovasjon i Noreg

  19.11.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Aldri før har norske forskings- og innovasjonsaktørar fått meir pengar frå EU. Berre sidan mai i år har norske aktørar fått meir enn 2,2 milliardar kroner. Nyleg fekk ein internasjonal vaksinekoalisjon med hovudkvarter i Noreg meir enn ein milliard

 • Felles nordisk samarbeidsmøte om samiske saker

  18.11.2020 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland deltok i dag på det årlige nordiske samarbeidsmøtet mellom sametingspresidentene og ministrene med ansvar for samiske saker.