Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 101-120 av 17692 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Viderefører miljødugnad mot forsøpling av havet

  07.03.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriministeren gir tilskudd til videreføring av nasjonal ryddedugnad for å fjerne søppel fra havet.

 • Statsbesøk og næringslivsdelegasjon til Argentina

  06.03.2018 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsministeren og utenriksministeren ledsager Kongen og Dronningen på statsbesøket til Argentina 6.-8. mars. En stor næringslivsdelegasjon på 50 norske selskaper følger også med på turen.

 • Høring - utkast til regler tilsvarende EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv

  06.03.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring utkast til regler om formidling og salg av forsikringer.

 • Mange barnehagelærere vil ta videreutdanning

  06.03.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Over 1500 barnehagelærere søkte om videreutdanning innen fristen 1. mars. Det er nesten 400 flere enn på samme tid i fjor. Også rektorutdanningen er et populært videreutdanningstilbud.

 • Fastlegeordningen må forbedres og fornyes

  06.03.2018 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  En ny kartlegging viser at fastlegene har fått lengre arbeidsdager.

 • Støtte til prosjekter som synliggjør nasjonale minoriteter

  06.03.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Regjeringen mener det er viktig å støtte opp om tiltak som er med på å gjøre nasjonale minoriteters kultur og historie synlig i offentligheten. Vi gir derfor totalt 1,75 millioner kroner til ulike prosjekter som bidrar til å synliggjøre nasjonale

 • Støtte til kvenske/norskfinske språk- og kulturtiltak

  06.03.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - I det kvenske miljøet blir det lagt ned en stor innsats for å bevare og styrke det kvenske språket, derfor er jeg glad for at vi kan gi støtte til en del av disse tiltakene. Dette er også i tråd med målrettet plan for kvensk språk som regjeringen

 • Endringer i forsikringsavtaleloven - på høring

  06.03.2018 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag et forslag til endringer i forsikringsavtaleloven ut på høring. Hovedformålet med forslaget er å gjennomføre forventede EØS-regler om forsikringsformidlingsvirksomhet.

 • Samferdselsministeren mottok plan med 136 tiltak for bedre trafikksikkerhet

  06.03.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Norske veier er tryggest i verden, men vi skal bli enda bedre. Et godt og tett samarbeid mellom de sentrale aktørene innen trafikksikkerhetsarbeidet har vært grunnleggende for den gode utviklingen. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet er det

 • Auka investeringar i driftsbygningar i landbruket

  06.03.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Investeringane i driftsbygningar i jord- og hagebruk auka frå 3,5 til 4.0 milliardar kroner frå 2014 til 2016. Talet på jordbruksbedrifter som investerte i driftsbygningar auka frå 5.400 i 2014 til 7.000 i 2016.

 • Elvestuen deltok på plastseminar under sitt første Brussel-besøk

  06.03.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  - Å bekjempe marin forsøpling og mikroplast er en prioritert oppgave for den norske regjeringen, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen under sitt første besøk i EU-hovedstaden som statsråd.

 • Nett-tv

  Språkdagen 2018

  06.03.2018 Nyheit Kulturdepartementet

  Språkdagen 2018 blir arrangert 15. mars frå 10.00 til 15.30 i Oslo Konserthus, Lille sal.

 • Øker vågehvalkvoten

  06.03.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriministeren har fastsatt en kvote på 1278 vågehval i 2018.

 • Ny forsvarsattaché ved ambassaden i Washington

  05.03.2018 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Flaggkommandør Ole Morten Haugen Sandquist ble i statsråd 2. mars 2018 beskikket til kontreadmiral i Sjøforsvaret med disponering i stilling som forsvarsattaché ved ambassaden i Washington fra 1. august 2018.

 • Presseinvitasjon/priv. til red.: Finansministeren besøker Trondheim 8. mars

  05.03.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen skal besøke Vintervoll og Skanska, samt en skoleklasse ved Heimdal videregående hvor hun vil delta i en innovasjonscamp. Finansministeren er tilgjengelig for pressen.

 • Statsministerens program veke 10 - andre halvdel

  05.03.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Torsdag 8. mars Kl. 08.00: Statsministeren, barne- og likestillingsministeren og

 • Nett-tv

  Pressetreff: Overrekkelse av tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018 - 2021

  05.03.2018 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Tirsdag 6. mars legges den rykende ferske tiltaksplanen for årene 2018-2021 fram. Planen vil overrekkes samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Fokus 2018: E-tjenestens åpne vurdering

  05.03.2018 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Fokus 2018 er en ugradert utgave av E-tjenestens årlige trusselvurdering. Det er en rent etterretningsfaglig rapport om utviklingstrekk som har betydning for Norges sikkerhet.

 • Svein Gjedrem blir ny formann for OECDs landhøringskomité

  05.03.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Tidligere sentralbanksjef og finansråd Svein Gjedrem er valgt til formann for OECDs landhøringskomite. Det er første gang en nordmann har dette viktige vervet. Gjedrem har en lang karriere i Finansdepartementet og Norges Bank bak seg, var finansråd

 • Ny GMO-avtale om ansvar og erstatning

  05.03.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  En ny FN-avtale om genmodifiserte organismer trer i kraft fra og med mandag 5. mars. Avtalen plasserer et klart ansvar på brukere av genmodifiserte organismer for å avverge skade på naturen.