Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 101-120 av 20438 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ny forskningsrapport: Boligen viktig for hverdagen din

  10.01.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Boligen du bor i - hvor den ligger og bomiljøet rundt boligen - påvirker en rekke viktige sider ved hverdagen din. Det viser en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF). - Det er godt å få bekreftet sammenhenger vi har trodd på, men ikke

 • Indisk-norsk forsvars- og romfartsindustriseminar i New Dehli

  09.01.2019 Nyhet Forsvarsdepartementet

  I forbindelse med Statsminister Erna Solbergs offisielle besøk til India 7. - 8. januar, ble det gjennomført en større næringslivskonferanse, med om lag 140 representanter fra norsk næringsliv tilstede i New Dehli.

 • Nå blir det landslinje i sjømat ved Vardø videregående skole

  09.01.2019 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet godkjente i dag søknaden fra Finnmark fylkeskommune om etableringen av landets første landslinje i sjømat. Det er i statsbudsjettet for 2019 og etter budsjettforliket med KRF bevilget midler til opprettelsen av linjen, som vil

 • Flere alternativer til løsning for småflyaktiviteten i Østlandsområdet

  09.01.2019 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet bestilte i 2018 en utredning om ulike alternativer for en permanent løsning for småflyaktiviteten i Østlandsområdet. Nå har Oslo Economics levert sin rapport.

 • Nett-tv

  Presseinformasjon: Fem statsråder lanserer ny handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet

  09.01.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet

  Fredag 11. januar vil utenriksminister Ine Eriksen Søreide, utviklingsminister Nikolai Astrup, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland samt justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel

 • Ny avtale om å styrke handels- og investeringssamarbeidet med India

  08.01.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Tirsdag signerte norske og indiske myndigheter en avtale om å etablere et norsk-indisk dialogforum for handel og investeringer. Økt handel vil gi flere jobber og verdiskaping i begge land.

 • Tilskot til til frivillige organisasjonar i redningstenesta

  08.01.2019 Nyheit Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet skal i 2019 fordele 55,3 millionar kroner til frivillige organisasjonar i redningstenesta.

 • Fiskeriministeren til Ålesund

  08.01.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Ombordfrystkonferansen og bedriftsbesøk står på programmet når Nesvik er i Ålesund torsdag 10. og fredag 11. januar.

 • 2 milliarder til tørkerammede bønder

  08.01.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I løpet av 2018 ble det behandlet mer enn 11.000 saker om avlingsskadeerstatning og betalt ut rundt 2 milliarder kroner til bønder som ble rammet av tørken sommeren 2018. Det gjenstår å behandle 3.700 saker.

 • Veksling mellom skole og praksis motiverer elevene

  08.01.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Yrkesfagelever som veksler mellom skole og praksis er mer motiverte og lærer mer, viser en ny rapport. - Vi trenger flere gode fagarbeidere i fremtiden. Da må vi ha utdanningsløp som motiverer flere til å gjennomføre og utdanningsløp som

 • Revidert søkjarliste til embetet som mellombels fylkesmann i Rogaland

  08.01.2019 Nyheit Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Søknadsfristen til embetet som mellombels fylkesmann i Rogaland gjekk ut 3. januar 2019. Vi har motteke ein søknad etter fristen. Det er ti søkjarar til embetet, seks kvinner og fire menn

 • Nett-tv

  Invitasjon til innspillsmøte – helhetlig hydrogenstrategi

  07.01.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde i Olje- og energidepartementet (OED) og statssekretær Sveinung Rotevatn i Klima- og miljødepartementet (KLD) inviterer til innspillsmøte om hydrogen. Her kan bransjen, leverandørindustri og organisasjoner

 • Deloitte skal gå gjennom virkemidlene

  07.01.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har gitt Deloitte oppdraget med å foreta en helhetlig gjennomgang av virkemidlene for forskning og innovasjon i næringslivet i 2019. Målet er å gjøre tilbudet mer oversiktlig, brukervennlig og effektivt.

 • 78,5 millionar kroner til meir sykling og gåing på fylkeskommunale og kommunale vegar i 2019

  07.01.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi ønsker å legge til rette for at fleire tar beina fatt eller syklar når dei har høve til det. Da skaper vi betre mobilitet og miljø, i tillegg til betring av folkehelsa. Regjeringa må sørge for at infrastrukturen er på plass slik at fleire synes

 • Styrker informasjonssikkerheten ved universitetene og høyskolene

  07.01.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) ber styrene ved alle universiteter og høyskoler styrke arbeidet med informasjonssikkerhet. - I dag har vi ikke nok kunnskap om risikoen vi står overfor, sier hun.

 • Nytt inntektssystem for fylkeskommunene ut på høring

  07.01.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I 2020 trer de nye fylkene i kraft. - Dagens inntektssystem er ikke tilpasset den nye fylkesinndelingen og må derfor oppdateres, blant annet for at sammenslåingene ikke skal gi uheldige utslag for inntektene. Vi er opptatt av å få innspill fra

 • Dreiing av luftfartsavgiftene for å styrke konkurransekrafta til norsk luftfart

  07.01.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Eg er opptatt av å styrke den allmenne konkurransekrafta til norsk luftfart og betre lønsemda for kommersielle flyruter i distrikta. Difor vil eg foreslå å endre dei avgiftene flyselskapa betaler for tenester frå Avinor, seier samferdselsminister

 • Offentleg søkjarliste til embetet som mellombels fylkesmann i Møre og Romsdal

  07.01.2019 Nyheit Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Søknadsfristen til embetet som mellombels fylkesmann i Møre og Romsdal gjekk ut 3. januar 2019. Det er to søkjarar til embetet, ei kvinne og ein mann.

 • Solberg på offisielt besøk til India

  06.01.2019 Nyhet Statsministerens kontor

  En omfattende norsk næringslivsdelegasjon ledsager statsministeren under besøket. Norsk-indisk samarbeid om hav og fremme av de globale bærekraftsmålene er blant tema på dagsorden i samtalen med Indias statsminister Modi.

 • Skredulykken i Tamokdalen

  06.01.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helseminister Bent Høie uttrykker sin medfølelse med familiene til de fire savnede.

Til toppen