Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 101-120 av 24516 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høy fart i digitaliseringsarbeidet i staten

  02.04.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  En kartlegging av 67 statlige virksomheter viser at det er stor aktivitet i digitaliseringsarbeidet i staten. 432 digitaliseringsprosjekter ble satt i gang eller har gått inn i en ny fase i 2019. Cirka 30 prosent av tiltakene involverer andre deler

 • Utenriksdepartementet trapper opp støtten til internasjonal koronaforskning

  02.04.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  I samråd med Utenriksdepartementet vil Forskningsrådet bruke inntil 100 millioner på tiltak som kan bekjempe koronaviruset. Støtten skal blant annet gå til Verdens helseorganisasjons (WHO) arbeid med å teste legemidler mot viruset, og til

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om kompensasjonsordning til bedrifter

  02.04.2020 Pressemelding Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Invitasjon til pressekonferanse om kompensasjonsordning til bedrifter torsdag 2. april.

 • Revidert rundskriv om karantene ved ankomst til Norge

  02.04.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskrivet presiserer nærmere karantenepliktene og unntakene fra karanteneplikt etter forskriften § 6 (reisekarantene).

 • Ny giv for lokaldemokratiet i nye kommuner

  02.04.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommuner som har slått seg sammen har jobbet godt med nye tiltak for å øke det politiske engasjementet og involvere innbyggerne i den nye kommunen. - Det viser at sammenslåingskommunene ønsker å fornye og styrke lokaldemokratiet i de nye kommunene,

 • Garantiordningen åpnes for større bedrifter

  02.04.2020 Pressemelding Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter innebærer at staten garanterer for 90 prosent av hvert banklån, og ble åpnet for bruk forrige fredag. Finansdepartementet har i dag fastsatt en forskrift som åpner ordningen også for større

 • Jegerne blir digitale

  02.04.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I år får alle jegere digitalt jegeravgiftskort og jegeravgiften betales elektronisk. Informasjon om jaktåret sendes digitalt i Altinn.

 • Nett-tv

  Koronasituasjonen: Pressekonferanse med justisministeren, utviklingsministeren og helseministeren

  02.04.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet

  På dagens pressekonferanse stiller justis- og beredskapsminister Monica Mæland, utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og helse- og omsorgsminister Bent Høie. Fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, og fagdirektør Frode

 • Kunstig lys kan brukes ved uttak av villsvin

  02.04.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Miljødirektoratet har åpnet for bruk av fast montert kunstig lys ved åtejakt på villsvin, og bruk av kunstig lys ved ettersøk av villsvin.

 • Helene Ingierd ny direktør i De nasjonale forskningsetiske komiteene

  02.04.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Helene Ingierd (46) er ansatt som direktør i De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). Ingierd er statsviter, har bred erfaring fra komitésystemet og har siden desember i fjor fungert i stillingen som direktør.

 • Endringer i bortvisningsforskriften

  02.04.2020 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen gjorde endringer i bortvisningsforskriften 30. mars slik at blant annet at EØS-borgere, som skal påbegynne arbeid i næringer med kritisk behov for arbeidskraft, kan reise inn i Norge.

 • Rekordstor avtale med Kirkens Nødhjelp for kampen mot fattigdom

  02.04.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Kirkens Nødhjelp undertegnet i dag en rekordstor avtale med Norad. Avtalen innebærer støtte over fem år på totalt 1,75 milliarder kroner til organisasjonens arbeid for bærekraftig utvikling i Afrika sør for Sahara og andre deler av verden.

 • Vil ha påskeåpne barnehager og skoler

  02.04.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen og partene i arbeidslivet vil sikre at barna til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare barn får tilbud i hele påsken. Nå oppfordres barnehager og skoler til å holde åpent, også i helligdagene hvis det er behov.

 • Forlengelse av koronaloven på høring

  02.04.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut høringsbrev om forlengelse av koronaloven. Høringsfristen er satt til onsdag før påske.

 • Presseinvitasjon: Pressemøte etter Natos utenriksministermøte

  01.04.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Pressen inviteres til pressemøte med utenriksminister Ine Eriksen Søreide etter Natos utenriksministermøte 2. april, kl. 18.00, utenfor Utenriksdepartementet.

 • Forsvaret tilpasser inntaket til de som skal inn i førstegangstjenesten etter påske

  01.04.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  - Korona-pandemien er ikke over med det første. Samtidig må Forsvaret fortsatt kunne løse sine oppgaver i morgen, neste uke, neste måned og neste år. Dette inkluderer også støtte til sivilsamfunnet. Derfor gjennomføres inntaket til

 • Forskuddspenger fra NAV på konto

  01.04.2020 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Permitterte som har rett på dagpenger og har søkt om forskudd fra Nav, får penger på konto fra og med i dag.

 • Øker støtten til Norsk Folkehjelp gjennom femårig samarbeidsavtale

  01.04.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein var til stede da en ny femårig avtale i dag ble signert mellom Norad og Norsk Folkehjelp for støtte til organisasjonens arbeid for å bekjempe fattigdom og ulikhet i 17 utviklingsland.

 • Enklere å få opplysninger om konkursgjengangere

  01.04.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  En ny nettløsning gjør opplysninger om konkursgjengangere som ikke kan stifte nye selskap mer tilgjengelig.

 • Mer gunstig å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket

  01.04.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det innføres en ordning der dagpengemottakere som arbeider i landbruket bare trenger å føre halvparten av timene på meldekortet.

Til toppen