Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 101-120 av 29741 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Tilpasser innreisekarantenereglene for film- eller serieproduksjoner

  06.07.2021 Nyhet Kulturdepartementet

  Regjeringen tilpasser innreisekarantenereglene for de som skal arbeide med film- eller serieproduksjon i Norge og som har fått tilsagn fra Norsk filminstitutt om tilskudd fra filminsentivordningen. Det gjøres for å gi nødvendig forutsigbarhet for å

 • Borgarting lagmannsrett bekrefter at enerettsmodellen ikke strider mot EØS-avtalen

  06.07.2021 Nyhet Kulturdepartementet

  Borgarting lagmannsrett har i en dom av 1. juli 2021 bekreftet at enerettsmodellen i Norge ikke strider mot EØS-avtalen. Saken gjaldt spørsmålet om Norsk Tippings pengespillmonopol kan opprettholdes, eller om denne eneretten i dag strider mot

 • Oppretter felles etterretnings- og kontraterrorsenter

  06.07.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen ønsker å forsterke samarbeidet mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste, og har besluttet å opprette Felles etterretnings- og kontraterrorsenter.

 • Regjeringen vil gjennomgå handlingsrommet for vaksineproduksjon i Norge

  06.07.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen ønsker å se nærmere på mulighetene for produksjon eller delproduksjon av vaksiner i Norge. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

 • Presseinvitasjon: Bollestad møter Norges Bygdekvinnelag

  06.07.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Onsdag 7. juli møter landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad Norges Bygdekvinnelag (NBK) hjemme på garden til lederen Jorun Henriksen i Frogn.

 • En havbruksnæring for fremtiden: Lansering av regjeringens havbruksstrategi "Et hav av muligheter"

  06.07.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen vil legge til rette for økt vekst i havbruksnæringen innenfor bærekraftige rammer. I dag lanserer regjeringen sin havbruksstrategi.

 • Regjeringen vil gjøre lærerspesialistordningen varig

  06.07.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Når målet om 3000 lærerspesialister i skolen er nådd, vil regjeringen opprette en varig tilskuddsordning for lærerspesialister.

 • Trygg samhandling forutsetter en helhetlig digital infrastruktur

  05.07.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  En nasjonal digital datainfrastruktur er nødvendig for å lykkes med effektiv samhandling på tvers av nivåene i helsetjenesten og mellom helsepersonell og pasienter. Et forslag til lovendring som ivaretar personvernet i samhandlingen, er i dag sendt

 • Presseinvitasjon: Næringsministeren til London 8. og 9. juli

  05.07.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Iselin Nybø (V) reiser til London for å undertegne den historiske frihandelsavtalen med Storbritannia.

 • 20 millioner til programmering i skolen

  05.07.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  62 kommuner, 7 fylkeskommuner, to samiske videregående skoler og 17 friskoler får støtte til å kjøpe inn nytt programmeringsutstyr. Pengene skal brukes til å kjøpe utstyr slik at lærere kan bruke programmerings-kompetansen sin i klasserommet.

 • Planlegger for å tilby vaksine til 16- og 17-åringer

  05.07.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen planlegger å tilby 16- og 17-åringer koronavaksine, etter at befolkningen over 18 år er fullvaksinert. En endelig beslutning om dette vil tas i september.

 • Planlegger lettelser i innreiserestriksjoner

  05.07.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Mange EØS-borgere kan nå reise inn i Norge. Regjeringen tar sikte på å åpne for at enda flere grupper kan få reise inn i Norge fra slutten av juli. Dette gjelder blant annet arbeidsreisende EØS-borgere og familiemedlemmer.

 • Seed security at the UN Food Systems Summit

  05.07.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  In September 2021, the UN Secretary-General will convene a Food Systems Summit and a Pre-Summit is planned for the last week in July. In this connection, Norway has proposed the game-changing idea Putting farmers’ and indigenous peoples´ access to

 • Trinn 4 utsettes - trinn 3 i gjenåpningsplanen justeres

  05.07.2021 Pressemelding Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet

  Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI har regjeringen besluttet å utsette innføringen av trinn 4 i gjenåpningsplanen. Overgangen til trinn 4 kan tidligst skje i slutten av juli eller begynnelsen av august.

 • En normal hverdag med økt beredskap

  05.07.2021 Pressemelding Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har revidert den langsiktige strategien og beredskapsplanen for håndteringen av koronapandemien, og kaller fasen etter trinn 4 «En normal hverdag med økt beredskap».

 • Dei tre skuleskipa får ekstraordinære koronatilskot

  05.07.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa gjer ei tilleggsløyving på til saman 10 millionar kroner til dei tre skværriggarane, fordelt med 4 millionar til Statsraad Lehmkuhl og 3 millionar kvar til Christian Radich og fullriggeren Sørlandet.

 • Presseinvitasjon: Statsråd Helleland besøker Troms og Finnmark 6.-7. juli

  05.07.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland tar sykkelen i bruk når hun besøker bedrifter i Alta, før ho reiser vidare til Kautokeino.

 • Til utlandet i sommer?

  05.07.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det er mye å passe på for dem som skal til utlandet i sommer. Situasjonen er fortsatt uforutsigbar og preget av restriksjoner og regler. Her finner du svar på mange spørsmål om reiser og lenker til viktig informasjon.

 • Sender forslag om rekneskapsskilje for private barnehagar på høyring

  05.07.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa held fram arbeidet med å sikre eit godt tilsyn og openheit om økonomien i dei private barnehagane, og sender no på høyring eit forslag om krav til rekneskapsskilje for private barnehagar som driv fleire barnehagar i same verksemd eller

 • Skal få bedre oversikt over skadde i trafikken

  05.07.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det er langt flere som blir hardt skadd i trafikken enn det som fremgår av den offisielle statistikken. Nå skal informasjon fra legevakt og sykehus gi oss et mer korrekt bilde av virkeligheten, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.