Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 101-120 av 18260 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Angrep på kirker i Indonesia

  15.05.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Terrorangrepene mot flere kirker i Indonesia er dypt tragiske og må fordømmes. En kirke er et sted hvor mennesker skal føle seg trygge og utøve sin religion uten frykt for trusler eller overgrep, sier statssekretær Marianne Hagen.

 • Revidert nasjonalbudsjett

  15.05.2018 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Finansminister Siv Jensen legger i dag tirsdag kl 10.45 frem regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018.

 • Nøkkeltall i revidert nasjonalbudsjett 2018

  15.05.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  For å gi lik tilgang til makroøkonomiske tall som kan være markedssensitive, offentliggjør Finansdepartementet her enkelte nøkkeltall før fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett klokken 10.45. En mer detaljert anslagstabell publiseres sammen med

 • Endring i reglene for havfiskefartøy som fisker med snurrevad

  15.05.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har endret reglene for bruk av fangstredskapet snurrevad.

 • Utenriksministeren bekymret over voldsspiral

  14.05.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jeg er svært bekymret for den voldsspiralen vi nå er vitne til på grensen mellom Israel og Gaza. Jeg vil på det sterkeste oppfordre politiske ledere på begge sider til å roe situasjonen, og til å vise tilbakeholdenhet for å unngå ytterligere

 • Utenriksministeren frykter økt ustabilitet i Midtøsten som følge av ambassadeåpning

  14.05.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg er bekymret for at den amerikanske beslutningen om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad kan bidra til økt ustabilitet i regionen og gjøre det vanskeligere å få partene til forhandlingsbordet. Vårt syn har blitt tydelig formidlet til

 • Norge leder nedrustningsgruppe i FN

  14.05.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge, ved spesialrepresentant for nedrustning, Knut Langeland, ble i dag valgt til å lede FNs ekspertgruppe for verifikasjon av kjernefysisk nedrustning. Ekspertgruppen etableres etter norsk initiativ.

 • Styreleder i Helse Nord RHF trekker seg

  14.05.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Marianne Telle, styreleder i Helse Nord RHF, trekker seg. Styrets nestleder Inger Lise Strøm overtar som styreleder inntil videre.

 • Ny veiledning om forsyningsforskriften

  14.05.2018 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Veiledning til virkeområdet for forsyningsforskriften og oppdatering av veilederen til anskaffelsesforskriften

 • Norge hjelper Europas unge ut i arbeid

  14.05.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Nesten 14 millioner unge i Europa er ikke i arbeid, under utdannelse eller i opplæring. Det nye regionale fondet for å motvirke ungdomsledighet i Europa gir støtte til de mest sårbare blant de unge, for å hjelpe dem inn på arbeidsmarkedet. Fondet

 • Viser vei inn i arbeidslivet

  14.05.2018 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Da kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner besøkte Lillehammer og Gran var budskapet klart: Vi må gjøre veien inn i arbeidslivet så kort som mulig. For på jobben lærer du språk og får tilhørighet.

 • Fylkesnytt fra Hedmark 2/2018

  14.05.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Hedmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om strategier i melke- og kjøttproduksjonen.

 • Samferdselsministeren til Brussel: Skal diskutere foreslåtte regelendringer for godstransport på vei

  14.05.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen er opptatt av å sikre best mulige forhold for yrkessjåfører og en ryddig konkurransesituasjonen i lastebilnæringen. Vi er ikke fornøyd med EUs foreslåtte endringer i EU-regelverket for godstransport på vei. Vi trenger andre løsninger

 • Sametingsrådet og regjeringen enige om lovregler for konsultasjoner

  14.05.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Klare regler for konsultasjoner vil kunne føre til mer effektive prosesser og større forutsigbarhet for partene. Jeg er glad for at vi nå er enige om å lovfeste konsultasjonsordningen i et eget kapittel i sameloven, sier kommunal- og

 • Underdalsutvalget har levert sin rapport

  14.05.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Underdalsutvalget har levert sin rapport hvor de kommer med forslag om å endre stillingsstrukturen for faglige stillinger ved universiteter og høyskoler.

 • Presseinvitasjon: Sandberg inviterer til møte om laksedød

  14.05.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Per Sandberg inviterer til et møte om svinn og dødelighet i laksemerdene tirsdag 15. mai.

 • Beslutning om systemviktige finansforetak

  14.05.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag besluttet at DNB ASA og Kommunalbanken AS fortsatt skal anses som systemviktige finansforetak i Norge, i tråd med råd fra Finanstilsynet. Systemviktige foretak skal etter finansforetaksloven § 14-3 tredje ledd oppfylle

 • Presseinformasjon: Statssekretær Halvorsen til Ukraina

  13.05.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen besøker 13.-15. mai Ukraina for politiske samtaler.

 • Regjeringen vil bidra til trygge bomiljøer og hindre boligspekulasjon

  12.05.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen ønsker at normal korttidsutleie av boliger skal fortsette som før, men foreslår nå å stramme inn regler som gjelder for korttidsutleie, for eksempel gjennom Airbnb. - Vi er opptatt av å bidra til trygge bomiljøer og å hindre at

 • Framgang på klimamøtet i Bonn

  11.05.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klimaforhandlere fra hele verden har i to uker vært i Bonn og forhandlet om oppfølgingen av Parisavtalen. Møtet er en forberedelse til klimatoppmøtet i Katowice i Polen i desember, hvor politikerne deltar.