Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 121-140 av 29752 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • 20 millioner til programmering i skolen

  05.07.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  62 kommuner, 7 fylkeskommuner, to samiske videregående skoler og 17 friskoler får støtte til å kjøpe inn nytt programmeringsutstyr. Pengene skal brukes til å kjøpe utstyr slik at lærere kan bruke programmerings-kompetansen sin i klasserommet.

 • Planlegger for å tilby vaksine til 16- og 17-åringer

  05.07.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen planlegger å tilby 16- og 17-åringer koronavaksine, etter at befolkningen over 18 år er fullvaksinert. En endelig beslutning om dette vil tas i september.

 • Planlegger lettelser i innreiserestriksjoner

  05.07.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Mange EØS-borgere kan nå reise inn i Norge. Regjeringen tar sikte på å åpne for at enda flere grupper kan få reise inn i Norge fra slutten av juli. Dette gjelder blant annet arbeidsreisende EØS-borgere og familiemedlemmer.

 • Seed security at the UN Food Systems Summit

  05.07.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  In September 2021, the UN Secretary-General will convene a Food Systems Summit and a Pre-Summit is planned for the last week in July. In this connection, Norway has proposed the game-changing idea Putting farmers’ and indigenous peoples´ access to

 • Trinn 4 utsettes - trinn 3 i gjenåpningsplanen justeres

  05.07.2021 Pressemelding Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet

  Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI har regjeringen besluttet å utsette innføringen av trinn 4 i gjenåpningsplanen. Overgangen til trinn 4 kan tidligst skje i slutten av juli eller begynnelsen av august.

 • En normal hverdag med økt beredskap

  05.07.2021 Pressemelding Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har revidert den langsiktige strategien og beredskapsplanen for håndteringen av koronapandemien, og kaller fasen etter trinn 4 «En normal hverdag med økt beredskap».

 • Dei tre skuleskipa får ekstraordinære koronatilskot

  05.07.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa gjer ei tilleggsløyving på til saman 10 millionar kroner til dei tre skværriggarane, fordelt med 4 millionar til Statsraad Lehmkuhl og 3 millionar kvar til Christian Radich og fullriggeren Sørlandet.

 • Presseinvitasjon: Statsråd Helleland besøker Troms og Finnmark 6.-7. juli

  05.07.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland tar sykkelen i bruk når hun besøker bedrifter i Alta, før ho reiser vidare til Kautokeino.

 • Til utlandet i sommer?

  05.07.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det er mye å passe på for dem som skal til utlandet i sommer. Situasjonen er fortsatt uforutsigbar og preget av restriksjoner og regler. Her finner du svar på mange spørsmål om reiser og lenker til viktig informasjon.

 • Sender forslag om rekneskapsskilje for private barnehagar på høyring

  05.07.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa held fram arbeidet med å sikre eit godt tilsyn og openheit om økonomien i dei private barnehagane, og sender no på høyring eit forslag om krav til rekneskapsskilje for private barnehagar som driv fleire barnehagar i same verksemd eller

 • Skal få bedre oversikt over skadde i trafikken

  05.07.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det er langt flere som blir hardt skadd i trafikken enn det som fremgår av den offisielle statistikken. Nå skal informasjon fra legevakt og sykehus gi oss et mer korrekt bilde av virkeligheten, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om koronasituasjonen

  02.07.2021 Pressemelding Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet

  Måndag 5. juli kl. 12.30 inviterer statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie til pressekonferanse om koronasituasjonen. Pressekonferansen vil handle om dei neste stega i gjenopninga av Noreg.

 • Regler om internasjonale konkurser trer i kraft

  02.07.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  En stadig økende internasjonal samhandling gir behov for nye regler om konkursbehandlinger over landegrenser. Torsdag 1. juli 2021 kom det nye endringer i konkursloven, som gjør at også andre staters konkurser anerkjennes i Norge hvis de oppfyller

 • Legg fram handlingsplan for ein giftfri kvardag

  02.07.2021 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Leikene skal vere trygge for borna, og matemballasje og kokekar skal vere frie for giftstoff. Sportskleda vi kjøper skal ikkje innehalde miljøgifter. No legg regjeringa fram ein handlingsplan for ein giftfri kvardag.

 • 10-årsmarkeringa for 22. juli: Akkreditering for presse

  02.07.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Torsdag 22. juli skal det markerast at det er 10 år sidan terroren i regjeringskvartalet og på Utøya, der 77 menneske vart drepne. Det blir nasjonale minnemarkeringar både i Oslo og Hole.

 • Forslag til ny ekomlov skal gi gode og fremtidsrettede digitale tjenester

  02.07.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Den digitale infrastrukturen bærer stadig større verdier for samfunnet. Forslag til nytt regelverk om elektroniske kommunikasjonsnett- og tjenester vil legge til rette for videre utbygging av mobil- og bredbåndsnett og konkurranse i markedene. Vi

 • Det globale reiserådet oppheves for EØS/Schengen og enkelte land utenfor EU fra 5. juli

  02.07.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Fra og med mandag 5. juli opphever Utenriksdepartementet reiserådet for land i EØS/Schengen og Storbritannia. Reiserådet oppheves samtidig for enkelte land og områder på EUs såkalte tredjelandsliste, altså land utenfor EU med tilstrekkelig lav

 • Store endringer i landvurderingen – flere land blir grønne

  02.07.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Fra 5. juli vil de norske innreiserestriksjonene og karantenereglene ta utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU. Regjeringen har gjort flere endringer på bakgrunn av FHIs ukentlige landvurdering, og langt flere land blir nå grønne. For

 • Skal du på båttur i sommer? Her er reglene

  02.07.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Mange er på båttur i løpet av sommeren. Enten som fører eller passasjer. Her følger en oversikt over de viktigste regler som gjelder for ferdsel med fritidsfartøy.

 • Presseinvitasjon (oppdatert 7. juli): Fiskeri- og sjømatministeren til Troms og Finnmark 5.- 9. juli

  02.07.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen besøker en rekke kommuner i Troms og Finnmark 5.- 9. juli. Ingebrigtsen skal blant annet besøke Tromsø, Skjervøy, Alta Gamvik og Vardø. Tirsdag 6. juli legger fiskeri- og sjømatministeren fram