Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 121-140 av 18959 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nå skal det legges ekstra rør for fiberkabler i nye veiprosjekt

  16.07.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Elektronisk kommunikasjon og bredbånd blir stadig viktigere i vårt samfunn. God digital infrastruktur er etter hvert blitt en forutsetning for velfungerende næringsliv og for god tilgang til informasjon og tjenester for innbyggerne. Ved å legge

 • Ytterligere restriktive tiltak mot Myanmar

  16.07.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Forskrift av 4. juli 2003 nr. 895 om restriktive tiltak mot Myanmar/Burma er revidert med virkning fra 8. juli 2018.

 • Fordømmer angrep i Pakistan

  14.07.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Norge fordømmer angrepet mot et valgkamparrangement i Pakistan på det sterkeste. Slike angrep er et anslag mot velgernes evne til å påvirke politiske prosesser og velge sine representanter. Våre tanker går til de som er rammet av angrepet og deres

 • USAs forsvarsminister besøkte Norge

  14.07.2018 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  USAs forsvarsminister James N. Mattis besøkte Oslo lørdag 14. juli, der han hadde møter med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og utenriksminister Ine Eriksen Søreide. - USA er vår nærmeste allierte. Det var derfor veldig hyggelig å ønske den

 • Mer penger til skadefelling av ulv i Nord-Østerdal

  13.07.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet gir 500.000 kroner ekstra til å dekke utgiftene til skadefelling av ulv i Nord-Østerdal. Pengene tildeles gjennom Fylkesmannen i Hedmark.

 • Tre år tett på EUs skattepolitikk

  13.07.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Etter tre år som finansråd på Norges delegasjon til EU vender Lone Semmingsen tilbake til Oslo og Finansdepartementet. Slik oppsummerer hun årene i Brussel.

 • Fastsettelse av planprogram for deponi i Brevik

  13.07.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har 13. juli 2018 fastsatt planprogram for konsekvensutredning av et mulig deponi for nøytralisert og stabilisert uorganisk farlig avfall i Brevik. Planprogrammet som er utarbeidet av NOAH, var på høring i vinter. NOAH

 • Vil redusere mengden farlig avfall

  13.07.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen ber Miljødirektoratet om å lage en plan for å redusere mengden og øke gjenvinningen av farlig avfall i Norge.

 • Nye samiske veivisere utnevnt for 2018–2019

  13.07.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Takk for at dere vil påta dere dette viktige vervet. Dere har både et spennende og et lærerikt år foran dere, sa statssekretær Anne Karin Olli, da hun presenterte de nye samiske veivisere på Riddu Riđđu-festivalen i Manndalen i Kåfjord i dag.

 • Mandatet for mulighetsstudie om tilknytningsformer

  13.07.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Mandatet for arbeidet med en mulighetsstudie om ulike tilknytningsformer for universiteter og høyskoler er nå klart.

 • Forslag til endringer i tvisteloven

  13.07.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt en rekke forslag til endringer i tvisteloven på høring.

 • Utviklingsminister Astrup deltar i FNs generalsekretærs høynivåpanel om digitalt samarbeid

  12.07.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrup har blitt invitert av FNs generalsekretær Guterres til å delta i et høynivåpanel om digitalt samarbeid.

 • Tørke og avlingssvikt

  12.07.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Den langvarige tørken og varmt vær har gitt avlingsvikt over store deler av landet. Mange bønder har problemer med å skaffe nok fôr til dyra.

 • Osteprodusent fra Rogaland til Oste-VM

  12.07.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  For seks år siden gikk Bo Jensen inn i osteproduksjon og det så grundig at hans håndlagde ost har høstet prestisjetunge priser. Nå er det Oste-VM 2018 i Bergen, som gjelder.

 • Presseinformasjon: Statssekretær Holte til høynivåmøte i FN om bærekraftig utvikling

  12.07.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - De 17 bærekraftsmålene er et veikart for hvordan det internasjonale samfunn kan arbeide sammen for å løse globale utfordringer som fattigdom, konflikter, ekstremisme, migrasjon og klimaendringer. Målene er en viktig rettesnor for norsk innenriks-,

 • Noreg aukar støtta til minerydding i Irak og Syria

  12.07.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Minerydding er avgjerande for å hindre at sivile liv går tapt, for at nødhjelp skal komme fram, og for å sikre at fleire hundre tusen internt fordrivne kan vende trygt heim. Dette er bakgrunnen for at vi no aukar mineryddingsinnsatsen i Irak og

 • Presseinformasjon: Utenriksministeren deltar på møte i koalisjonen mot Isil

  11.07.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Vi har kommet langt i kampen mot Isil, samtidig som betydelige utfordringer gjenstår. Det er sterkt samhold i koalisjonen og en tydelig vilje til å stå løpet ut, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Regjeringa med ny strategi for økologisk produksjon: Skal møte forbrukarane sin etterspurnad

  11.07.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa la, 25. mai, fram ein nasjonal strategi for økologisk jordbruk. Det har dei siste åra vore ein sterk vekst i etterspurnaden etter økologisk mat. Målsettinga er at økologisk produksjon skal utvikle seg i takt etterspurnaden frå

 • Menneskesmugling og grensekontroll på dagsorden

  11.07.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Når EUs justis- og innenriksministre møtes torsdag står blant annet asyl, grensekontroll og menneskesmugling på dagsorden. Statssekretær Torkil Åmland deltar fra norsk side på det uformelle innenriksministermøtet i Innsbruck.

 • Nytt utvald kulturlandskap i Oppland

  11.07.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Stølsvidda ligg på fjellet mellom Hemsedal og Valdres og er eit av dei ni nye utvalde kulturlandskapa i 2018. I kulturlandskapet står mjølkeproduksjonen sentralt, og stølsdrifta i området har fleire hundre år gamle tradisjonar.