Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 121-140 av 26158 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Mæland mottok rapport om å inndra utbytte fra gjengkriminalitet

  16.09.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Onsdag 16. september leverte straffelovrådet sin andre delutredning til justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Rådet har vurdert endringer i reglene om inndragning av kriminelt utbytte, og hvordan dette kan bekjempe gjengkriminalitet.

 • Studentar som arbeider i helse- og omsorgssektoren får behalde stipendet sjølv om dei tener for mykje i haust

  16.09.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Mange studentar bidreg med viktig arbeidsinnsats i helse- og omsorgssektoren under pandemien. For å hindre at dei som stiller opp taper økonomisk, fjerna regjeringa i vår inntektsgrensa for desse studentane. No foreslår regjeringa å forlenge

 • Møte i dialogforum for skog- og trenæringen

  16.09.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad inviterte onsdag 16. september næringen til det tredje møte i Dialogforum for skog- og trenæringen. Tema for dagens møte var forskning, utvikling og innovasjon.

 • Invitasjon til frukostmøte for pressa om NTP: Store endringar i måten vi planlegg og prioriterer på i norsk samferdselspolitikk

  16.09.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Knut Arild Hareide inviterer pressefolk med samferdsel som viktig arbeidsfelt til frukostmøte om nye grep i neste Nasjonal transportplan.

 • Norsk støtte til FN-prosjekt mot fiskerikriminalitet

  16.09.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Det er estimert at så mye som 31 prosent av de global fangster av fisk kommer fra ulovlig fiske. Norge har nå bevilget 3,4 millioner kroner til FNs utviklingsprogram (UNDP) for prosjektet "Blue Resilience" for å styrke kampen mot fiskerikriminalitet.

 • Presseinvitasjon: Statsråd Hofstad Helleland besøker Narvik og Finnsnes

  16.09.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland besøker Narvik i Nordland og Finnsnes i Troms og Finnmark fredag 18. september.

 • Korona reduserer matsvinnet

  16.09.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  To undersøkelser viser at forbrukerne kaster mindre mat etter koronautbruddet, og en ny rapport viser at mer overskuddsmat blir reddet av matsentralene under koronautbruddet.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om meldingen om Statens pensjonsfond 2020

  16.09.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner (H) legger frem årets stortingsmelding om Statens pensjonsfond mandag 21. september.

 • To statsråder markerte hendelsen: Hjerkinn skytefelt er tilbakeført til naturen

  16.09.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  I dag ble avslutningen av Norgeshistoriens største naturrestaurering markert i en seremoni på viewpoint Snøhetta på Dovrefjell. Både forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) deltok.

 • Mer fleksibilitet for bankene i lånegarantiordningen

  16.09.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag endret forskriften for ordningen med statlig lånegaranti for bedrifter. Endringen innebærer blant annet at bankene får noe mer fleksibilitet i vurderingen av lånesøknader fra små bedrifter knyttet til kriteriet for

 • Presseinvitasjon: Statsråd Astrup besøker Tromsø og Lyngen

  16.09.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup besøker Tromsø og Lyngen kommuner i Troms og Finnmark fredag 18. september.

 • Normalisering gir økt rom for dialog og samarbeid

  16.09.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Normaliseringen av Israels bilaterale relasjoner med De forente arabiske emirater og Bahrain vil øke rommet for dialog og samarbeid mellom Israel og den arabiske verden. Det er positivt hvis det kan bidra til økt politisk stabilitet i Midtøsten,

 • NordGen Skog 50 år i 2020

  16.09.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det nordiske samarbeidet for bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressurser hos skogstrær er 50 år. NordGen Skog er videreføringen av Nordisk Skogbruks Frø og Planteråd som ble etablert 1970, og som i år feirer 50 års jubileum.

 • 13,5 millioner kroner til havutdanninger

  16.09.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fem prosjekter ved universiteter og fagskoler i Ålesund, Tromsø, Ås, Nordland og Bergen får 13,5 millioner kroner for å øke den digitale kompetansen i havutdanningene.

 • Utlysing av årets nynorskkommune for 2020 - Pris for god målbruk i krisetid

  16.09.2020 Nyheit Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet skal kåre årets nynorskkommune 2020. Prisen, som er på 100 000 kroner, går til ein kommune eller fylkeskommune som tar særleg godt vare på det nynorske skriftspråket.

 • Fylkesnytt frå Rogaland 2/2020

  16.09.2020 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Rogaland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om krevjande jordvernsaker i Rogaland - datalagring eller matjord.

 • Ny Tana bru er opna

  15.09.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Tana bru bind Øst-Finnmark saman med resten av Noreg. Brua er difor eit viktig knutepunkt for både folk og næringsliv. Den gamle brua tolte ikkje så tunge lastebilar. No er ein flaskehals på E6 fjerna, så spesielt for næringstransporten er dette

 • Tolv statsråder på innspillsreise i nord

  15.09.2020 Pressemelding Statsministerens kontor, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet

  Statsministeren, utenriksministeren og ti andre statsråder reiser til Nord-Norge 18. og 19. september for å få de siste innspillene til regjeringens nye nordområdemelding. Det blir arrangert en lang rekke møter med politikere, næringsliv, akademia

 • Presseinvitasjon: Fiskeri- og sjømatministeren til Narvik og Gratangen torsdag 17. september

  15.09.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen besøker Narvik og Gratangen torsdag 17. september.

 • Forenklede karanteneregler og oppbygging av kommuneberedskapen

  15.09.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen forenkler karantenereglene slik at de skal bli enklere å følge. Kommunene må bygge opp beredskapen og forberede seg på lokale smitteutbrudd i tiden som kommer.