Aktuelt

Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

Viser 121-140 av 5258 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Presseinvitasjon: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøker Kristiansand 30. mai

  25.05.2023 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Psykisk helse og folkehelse står på programmet når helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøker Kristiansand tysdag 30. mai

 • Statsministeren besøkte testsenter for flytende havvind

  25.05.2023 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre deltok på havvindkonferanse i Haugesund og besøkte to flytende havvindturbiner utenfor Karmøy onsdag. Den ene av dem er verdens første flytende havvindturbin som ble installert i 2009.

 • Støtte til organisasjoner for 2024

  25.05.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet forvalter tilskuddsordningen Støtte til organisasjoner over kap. 1138 post 70. Formålet med tilskuddsordningen er å støtte organisasjoner på nasjonalt nivå som arbeider innenfor Landbruks- og matdepartementets

 • Bionova åpnet i Brumunddal

  25.05.2023 Nyhet Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  Torsdag 25. mai kl 08:30 åpnet landbruks- og matminister Sandra Borch og klima- og miljøminister Espen Barth Eide Bionova i Brumunddal. Bionova er regjeringens verktøy for å nå Norges klimamål og skal bidra til reduserte klimagassutslipp og økt

 • Regjeringa legg til rette for meir lokal sol- og vindkraftproduksjon

  25.05.2023 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringa foreslår å klargjere konsesjonsgrensa for solkraft, og å endre konsesjonspliktreglane for vindkraft i område som allereie er utbygd. Målet med endringane er å forenkle og effektivisere konsesjonsbehandlinga av fornybar energiproduksjon og

 • 22 July terror attack

  25.05.2023 Nyhet Utenriksdepartementet

  On 22 July 2011 a bomb exploded in the Government Office Complex in the center of Oslo killing eight people. Later that afternoon, 69 people were killed in a mass shooting on Utøya island.

 • Norge støtter trening og opplæring av ukrainsk personell på jagerfly

  24.05.2023 Nyhet Forsvarsdepartementet

  - Norge vil vurdere ulike måter å bidra til opplæring og trening av ukrainsk personell på jagerflyet F-16, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

 • Økt innsats for internasjonal plastavtale

  24.05.2023 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide reiser fredag til Paris for å delta på en rekke møter om en internasjonalt bindende avtale mot plastforurensing. Målet er en avtale i løpet av 2024. Uten en avtale er det forventet at plastforurensingen vil

 • Presseinvitasjon: Næringsministeren til Floating Wind Days 25. mai

  24.05.2023 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre deltek på havvindkonferansen Floating Wind Days 2023 i Haugesund torsdag 25. mai.

 • Innspill til stortingsmelding om dyrevelferd 15. juni

  24.05.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norge har lang tradisjon for oppmerksomhet om dyrevelferd. Landbruks- og matdepartementet er opptatt av å holde på denne tradisjonen, og i Hurdalsplattformen slår Regjeringen fast at Norge fortsatt skal lede an.

 • Staten bruker mindre areal

  24.05.2023 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Sidan 2019 er arealbruken i staten redusert med 176 000 kvadratmeter. Det kjem fram i Statsbygg sin årlege rapport om statens bruk av lokale, som blei publisert i dag.

 • Fra 1. juni blir det krav om fagkompetanse for å få drosjeløyve

  24.05.2023 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi ønsker en trygg og seriøs drosjenæring. Erfaringene etter dereguleringen i 2020 har vist at det ikke var forsvarlig å fjerne kompetansekravet for løyvehavere. Derfor gjeninnfører vi nå dette fra 1. juni, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

 • Fylkesnytt fra Innlandet 1/2023

  24.05.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Innlandet er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt,  blant annet med en artikkel om oppsving i skogkulturaktiviteten i 2022.

 • Uttalelse fra Northern Group-møtet i Warszawa 22. mai

  23.05.2023 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Statssekretær Anne Marie Aanerud i Forsvarsdepartementet (Sp) deltok 22. mai på møte i Northern Group-format med kollegaer fra de nordiske og baltiske land, Nederland, Polen og Storbritannia i Warszawa, Polen. Tematikken var regional sikkerhet, NATO

 • Respons på Gamle Logen: Samtale med generalsekretær Jens Stoltenberg og utenriksminister Anniken Huitfeldt

  23.05.2023 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den 30. mai arrangerer Respons-prosjektet i UD, i samarbeid med Den norske Atlanterhavskomité, en samtale på Gamle Logen i Oslo med utenriksminister Anniken Huitfeldt og generalsekretær Jens Stoltenberg om sikkerhetspolitikk.

 • Økt satsing mot hets og rasisme rettet mot reindriftsutøvere

  23.05.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I Reindriftsavtalen 2023/2024 ble Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund enige om å videreføre prosjekt mot hets og rasisme rettet mot reindriftsutøvere.

 • Trygdeoppgjøret i havn: historisk løft for pensjonistene

  23.05.2023 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringen og organisasjonene har drøftet tallgrunnlaget for årets regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner. Resultatet er blant annet at over en million alderspensjonister får en økning i pensjonene på 8,54 prosent fra 1. mai.

 • Presseinvitasjon: Åpning Bionova

  23.05.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Torsdag 25. mai blir Bionova i Brumunddal offisielt åpnet. Bionova etableres som en del av Innovasjon Norge, og skal bidra til klimatiltak i landbruket og å sikre overgangen til en mer sirkulær bioøkonomi basert på biologiske ressurser fra land og

 • Nett-tv

  Inviterar til erfaringsseminar om tillitsreforma i offentleg sektor

  23.05.2023 Nyheit Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet arrangerer 9. juni eit seminar om tillitsreforma i offentleg sektor. Arrangementet vert sendt digitalt på regjeringa.no fra klokken 09 til klokken 11.30.

 • Kortere saksbehandlingstid for jaktvåpensøknader

  23.05.2023 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Politiet tar i bruk en ny og heldigitalisert saksbehandlingsløsning som sørger for raskere behandling av jaktvåpensøknader. Løsningen vil først bli tatt i bruk i Nordland og Agder politidistrikt, med fortløpende utrulling i resten av etaten innen

 • Side 7 av 263
 • Side 7 av 263