Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 121-140 av 20450 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • 2 milliarder til tørkerammede bønder

  08.01.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I løpet av 2018 ble det behandlet mer enn 11.000 saker om avlingsskadeerstatning og betalt ut rundt 2 milliarder kroner til bønder som ble rammet av tørken sommeren 2018. Det gjenstår å behandle 3.700 saker.

 • Veksling mellom skole og praksis motiverer elevene

  08.01.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Yrkesfagelever som veksler mellom skole og praksis er mer motiverte og lærer mer, viser en ny rapport. - Vi trenger flere gode fagarbeidere i fremtiden. Da må vi ha utdanningsløp som motiverer flere til å gjennomføre og utdanningsløp som

 • Revidert søkjarliste til embetet som mellombels fylkesmann i Rogaland

  08.01.2019 Nyheit Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Søknadsfristen til embetet som mellombels fylkesmann i Rogaland gjekk ut 3. januar 2019. Vi har motteke ein søknad etter fristen. Det er ti søkjarar til embetet, seks kvinner og fire menn

 • Nett-tv

  Invitasjon til innspillsmøte – helhetlig hydrogenstrategi

  07.01.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde i Olje- og energidepartementet (OED) og statssekretær Sveinung Rotevatn i Klima- og miljødepartementet (KLD) inviterer til innspillsmøte om hydrogen. Her kan bransjen, leverandørindustri og organisasjoner

 • Deloitte skal gå gjennom virkemidlene

  07.01.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har gitt Deloitte oppdraget med å foreta en helhetlig gjennomgang av virkemidlene for forskning og innovasjon i næringslivet i 2019. Målet er å gjøre tilbudet mer oversiktlig, brukervennlig og effektivt.

 • 78,5 millionar kroner til meir sykling og gåing på fylkeskommunale og kommunale vegar i 2019

  07.01.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi ønsker å legge til rette for at fleire tar beina fatt eller syklar når dei har høve til det. Da skaper vi betre mobilitet og miljø, i tillegg til betring av folkehelsa. Regjeringa må sørge for at infrastrukturen er på plass slik at fleire synes

 • Styrker informasjonssikkerheten ved universitetene og høyskolene

  07.01.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) ber styrene ved alle universiteter og høyskoler styrke arbeidet med informasjonssikkerhet. - I dag har vi ikke nok kunnskap om risikoen vi står overfor, sier hun.

 • Nytt inntektssystem for fylkeskommunene ut på høring

  07.01.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I 2020 trer de nye fylkene i kraft. - Dagens inntektssystem er ikke tilpasset den nye fylkesinndelingen og må derfor oppdateres, blant annet for at sammenslåingene ikke skal gi uheldige utslag for inntektene. Vi er opptatt av å få innspill fra

 • Dreiing av luftfartsavgiftene for å styrke konkurransekrafta til norsk luftfart

  07.01.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Eg er opptatt av å styrke den allmenne konkurransekrafta til norsk luftfart og betre lønsemda for kommersielle flyruter i distrikta. Difor vil eg foreslå å endre dei avgiftene flyselskapa betaler for tenester frå Avinor, seier samferdselsminister

 • Offentleg søkjarliste til embetet som mellombels fylkesmann i Møre og Romsdal

  07.01.2019 Nyheit Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Søknadsfristen til embetet som mellombels fylkesmann i Møre og Romsdal gjekk ut 3. januar 2019. Det er to søkjarar til embetet, ei kvinne og ein mann.

 • Solberg på offisielt besøk til India

  06.01.2019 Nyhet Statsministerens kontor

  En omfattende norsk næringslivsdelegasjon ledsager statsministeren under besøket. Norsk-indisk samarbeid om hav og fremme av de globale bærekraftsmålene er blant tema på dagsorden i samtalen med Indias statsminister Modi.

 • Skredulykken i Tamokdalen

  06.01.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helseminister Bent Høie uttrykker sin medfølelse med familiene til de fire savnede.

 • Gir ekstra sjanse til å bli lærer

  06.01.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Så langt har ordningen med forkurs bidratt til at 470 søkere som ellers ville ha fått avslag på grunnskolelærer- og lektorutdanningen har kvalifisert seg for opptak. - Derfor har vi bestemt at det også i 2019 skal tilbys forkurs i matematikk, sier

 • Nye arbeidsoppgaver for Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

  04.01.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv er en unik ekspertinstans og har en viktig oppgave med å ivareta vår forpliktelse til å fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, sier statssekretær Marianne Hagen.

 • Utdrag frå olje- og energiminister Kjell-Børge Freibergs kalender for veke 2

  04.01.2019 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 2

  04.01.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 2, 2019.

 • Statsministerens program veke 2

  04.01.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg er denne veka mellom anna på offisielt besøk i India.

 • Statement on the 11th parliamentary election i Bangladesh

  03.01.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  'Norway commends the many Bangladeshis who exercised their democratic right to vote on election day, 30 December 2018, and welcomes the opposition’s decision to contest the elections for the first time in 10 years,’ said State Secretary Marianne

 • Presentasjon av petroleumsaktiviteten på norsk sokkel

  03.01.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet og Norsk Petroleumsforening (NPF) Oslo inviterer til en oppdatering om petroleumsaktiviteten på norsk sokkel.

 • Statsminister Solberg til India

  02.01.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg reiser på offisielt besøk til India 7-8. januar. Tema for besøket er næringslivssamarbeid, norsk-indisk samarbeid om hav, fremme av de globale bærekraftsmålene og likestilling.

Til toppen