Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 121-140 av 17723 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vil ha mer handel med Argentina

  08.03.2018 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen diskuterte muligheter og utfordringer for norsk-argentinsk samarbeid da han deltok på NHOs næringslivsarrangement i Buenos Aires denne uken.

 • Monica Mæland vil få flere kvinner inn i lokalpolitikken

  08.03.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Tre av fire ordførere er menn, hele 66 kommuner har mindre enn 30 prosent kvinner i kommunestyrene og det fins kommuner som ikke har en eneste kvinne i formannskapet. - Det er altfor dårlig i et likestillingsland som Norge, sier kommunal- og

 • Vil ha bedre foreldrepermisjon for fiskekvinner

  08.03.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen vil gjøre det lettere for kvinnelige fiskere å ta ut foreldrepermisjon.

 • Store muligheter for reduksjon i klimagassutslipp fra fylkeskommunal persontransport

  07.03.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi har ambisiøse planer for å redusere klimagassutslipp fra kollektivtransport, sa statssekretær Brage Baklien da han i dag innledet et seminar om fylkeskommunale persontransporttjenester i Oslo. Både virkemidler og teknologisk utvikling ble

 • Nye navn og grenser til de nye kommunene Heim, Hitra og Orkland

  07.03.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt navn på de nye kommunene Heim, Hitra og Orkland, og de nye kommunegrensene mellom kommunene. - Jeg ønsker kommunene lykke til i det spennende arbeidet de skal gjennomføre frem mot

 • Budsjettkonferanse ved Hurdalsjøen

  07.03.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Regjeringa startar budsjettarbeidet for 2019 med budsjettkonferanse på Hurdalsjøen hotell måndag 12. mars til og med onsdag 14. mars. I samband med oppstarten av konferansen vil det bli ei kort presseorientering og fellesfoto av regjeringa.

 • Norsk støtte til jordbruksprosjekter i Afrika

  07.03.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal besøker jordbruksprosjekter i Malawi som får norsk støtte gjennom den internasjonale plantetraktatens fond for fordelsdeling i FNs mat og landbruksorganisasjon.

 • Norges beste i matematikk

  07.03.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner delte ut prisen til vinneren av Niels Henrik Abels matematikkonkurranse, også kalt Abelkonkurransen.

 • Dobler makrellstørje-kvoten i 2018

  07.03.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Reguleringa av fisket etter makrellstørje i 2018 er nå klar. Den norske totalkvoten er på 104 tonn, ei dobling av kvoten frå 2017. Av dette er det satt av 14 tonn til bifangst.

 • Vil ha flere minoritetsspråklige barn i barnehagen

  07.03.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen gir 22 utvalgte kommuner med mange minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage, mulighet til å søke om til sammen 20 millioner kroner. - Barnehagen er en viktig arena for integrering, og for å gi barn gode norskkunnskaper før de

 • Seminar om internasjonale barnebortføringssaker

  07.03.2018 Nyhet Barnebortføring

  Justis- og beredskapsdepartementet inviterer til heldagsseminar for advokater om internasjonale barnebortføringssaker.

 • 14 nye digitaliseringsprosjekter gir store samfunnsgevinster

  07.03.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gir tilskudd til 14 nye statlige IKT-prosjekter. - For å fornye offentlig sektor må vi investere i smarte digitale løsninger, så ansatte kan få effektive verktøy og innbyggere og næringsliv kan få en

 • Fylkesnytt frå Hordaland 1/2018

  07.03.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Hordaland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om lite tap av sau og lam på utmarksbeite.

 • Øker støtten til Vest-Balkan med 140 millioner i 2018

  07.03.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge nesten dobler bistanden til Vest-Balkan fra 175 millioner kroner i 2017 til 319 millioner kroner i 2018.

 • Viderefører miljødugnad mot forsøpling av havet

  07.03.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriministeren gir tilskudd til videreføring av nasjonal ryddedugnad for å fjerne søppel fra havet.

 • Statsbesøk og næringslivsdelegasjon til Argentina

  06.03.2018 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsministeren og utenriksministeren ledsager Kongen og Dronningen på statsbesøket til Argentina 6.-8. mars. En stor næringslivsdelegasjon på 50 norske selskaper følger også med på turen.

 • Høring - utkast til regler tilsvarende EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv

  06.03.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring utkast til regler om formidling og salg av forsikringer.

 • Mange barnehagelærere vil ta videreutdanning

  06.03.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Over 1500 barnehagelærere søkte om videreutdanning innen fristen 1. mars. Det er nesten 400 flere enn på samme tid i fjor. Også rektorutdanningen er et populært videreutdanningstilbud.

 • Fastlegeordningen må forbedres og fornyes

  06.03.2018 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  En ny kartlegging viser at fastlegene har fått lengre arbeidsdager.

 • Støtte til prosjekter som synliggjør nasjonale minoriteter

  06.03.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Regjeringen mener det er viktig å støtte opp om tiltak som er med på å gjøre nasjonale minoriteters kultur og historie synlig i offentligheten. Vi gir derfor totalt 1,75 millioner kroner til ulike prosjekter som bidrar til å synliggjøre nasjonale