Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 121-140 av 23930 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Endring blant statssekretærane

  07.02.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag utnemnd direktør Hilde Johanne Barstad som statssekretær for justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

 • Nett-tv

  Forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim får ny rapport om kompetansebehova i arbeidslivet

  07.02.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Måndag 10. februar får statsråd Asheim den siste av til saman tre innstillingar frå Kompetansebehovsutvalet. Utvalet er sett ned av Kunnskapsdepartementet. Rapporten slår fast at Noreg treng meir kvalifisert arbeidskraft og at fleire tar

 • Utvider plikten til å varsle

  07.02.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Kommunene skal få plikt til å varsle Statens undersøkelseskommisjon om alvorlige hendelser. Det foreslår Helse- og omsorgsdepartementet i et lovforslag som sendes på høring.

 • Presseinformasjon: Kronprinsen besøker Mosambik i februar - besøket til Kenya utsatt

  07.02.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kronprins Haakon besøker Mosambik 12.-13. februar 2020. Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein ledsager kronprinsen. (Oppdatert med at besøket til Kenya der digitaliseringsministeren skulle ha deltatt er utsatt).

 • Skal sikre at samisk sykepleierutdanning er spesialtilpasset samiske pasienter

  07.02.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Fra 2021 blir det opprettet en egen samisk sykepleierutdanning i Kautokeino. Utdanningen skal få sin egen nasjonale retningslinje på samisk. - Det er viktig med helsepersonell som både har samisk kulturforståelse og som kan kommunisere godt med

 • Presseinvitasjon: Norge melder inn sitt forsterkede klimamål for 2030

  07.02.2020 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Søndag 9. februar går fristen ut for å levere inn forsterkede klimamål for 2030 til FN. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), finansminister Jan Tore Sanner (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) inviterer pressen for å

 • Kjønnslemlestelse koster 13 milliarder kroner

  06.02.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hvert år koster kjønnslemlestelse verdens helse-institusjoner 13 milliarder kroner, viser nye tall fra WHO.

 • Utsetter stengningsperiode for kongekrabbe

  06.02.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  I reguleringene av kongekrabbe ble det vedtatt å stenge fisket i det kvoteregulerte området i april måned. Stengningen er nå utsatt til april neste år slik at næringsaktørene skal få bedre tid til å innrette seg.

 • Innspillsseminar om landbrukets bidrag i bioøkonomien og sirkulær økonomi

  06.02.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet, sammen med Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd, inviterer aktører i landbruks- og matsektoren til et innspillseminar om landbrukets bidrag i bioøkonomien og sirkulær økonomi.

 • Vil sikre truga natur betre

  06.02.2020 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Naturen er under press. Klima- og miljødepartementet vurderer no tiltak for å ta betre vare på to sterkt truga naturtypar og ein sterkt truga art.

 • Førebels rapport 2020 frå TBU kjem måndag 17. februar

  06.02.2020 Nyheit Arbeids- og sosialdepartementet

  Det tekniske berekningsutvalet for inntektsoppgjera (TBU) legg fram sin førebels rapport om grunnlaget for lønnsoppgjera 2020 på ein pressekonferanse måndag 17. februar kl. 10:00.

 • Endrer praktiseringen av folketrygdens tilknytningskrav til Norge

  06.02.2020 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen endrer praktiseringen av folketrygdens tilknytningskrav til Norge. Det betyr at flere som har bodd i utlandet får rett til trygdeytelser. Arbeids- og sosialministeren lover samtidig at det skal ryddes opp, og at de som ikke har fått de

 • Autisme- og touretteutvalget leverte sitt arbeid: Likeverdige tjenester til alle

  06.02.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie fikk torsdag overlevert utredningen om situasjonen for personer med autismeforstyrrelser og Tourettes syndrom.

 • Forsvarsministeren til NATO 12. - 13. februar

  06.02.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Situasjonen i Midtøsten blir et sentralt tema når forsvarsminister Frank Bakke-Jensen møter sine NATO-kolleger i Brussel 12. og 13. februar, blant annet vil NATOs rolle i Irak bli diskutert.

 • Klima- og miljødepartementet ankar dommen i saka om lisensfelling av ulv

  06.02.2020 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Borgarting lagmannsrett har kome til at to vedtak frå 2017 om felling av ulvane i revira Julussa og Osdalen er ugyldige. Staten, ved Klima- og miljødepartementet, har bestemt seg for å anke dommen til Høgsterett.

 • Presseinvitasjon: Næringsministeren til Haugesund

  06.02.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Iselin Nybø reiser til Haugesund for å møte maritim næring, mandag 10. februar.

 • Gratulerer med samefolkets dag!

  06.02.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I dag blir det flagget med både det samiske og det norske flagget over hele landet. Det minner oss om at vi deler en felles historie, og at vi sammen må ta ansvar for framtiden.

 • Nær halvparten av elevane starta på yrkesfag i 2019

  06.02.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Helse- og oppvekstfag er dei mest populære yrkesfaglege utdanningsprogramma, medan studiespesialisering er størst av dei studieførebuande. - At fleire elevar vel yrkesfag er bra. Vi vil trenge mange fagarbeidarar i åra som kjem, seier kunnskaps- og

 • Staten selger GIEK Kredittforsikring til Coface

  05.02.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  To måneder etter regjeringen fikk fullmakt til å avvikle eller selge GIEK Kredittforsikring AS har Nærings- og fiskeridepartementet inngått en avtale om salg til franske Coface-gruppen.

 • En romlov for fremtiden

  05.02.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  For første gang siden 1969 kommer det forslag til ny romlov.

Til toppen