Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 121-140 av 25206 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norsk støtte til flyktninger og migranter fra Venezuela

  26.05.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den økonomiske og politiske krisen i Venezuela har ført til en alvorlig humanitær situasjon som rammer store deler av befolkningen og har sendt 5 millioner mennesker på flukt. På en giverkonferanse arrangert av Spania og Europakommisjonen i dag,

 • Forenkler reglene for å hindre unødvendige konkurser for små bedrifter

  26.05.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring et forslag til nye forskriftsregler om enklere rekonstruksjonsforhandlinger for små foretak. Målet er å begrense kostnadene for disse ved forhandlinger om å unngå konkurs.

 • Fiskeri- og sjømatministeren i møte med sin danske kollega

  26.05.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen hadde i dag telefonmøte med sin danske kollega Mogens Jensen. På agendaen sto både brexit og tiltak for å bedre torskebestanden i Nordsjøen.

 • Mellombelse unntak frå barnetrygdlova og kontantstøttelova

  26.05.2020 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa føreslår mellombelse unntak frå barnetrygdlova og kontantstøttelova. Unntaka skal hindre at foreldre mistar barnetrygd og kontantstøtte fordi dei er på ferie i utlandet og ikkje kan reise tilbake til Noreg som planlagt på grunn av covid-

 • Koronasituasjonen: Innsatte kan igjen motta besøk

  26.05.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Kriminalomsorgen kan nå kun nekte innsatte besøk dersom besøket innebærer en særskilt smitte- eller helsefare, eller at sykefravær i fengselet gjør det uforholdsmessig krevende å gjennomføre besøket. I dag ble midlertidige endringer i

 • Koronasituasjonen: Ny lov om midlertidige forenklinger for domstolene

  26.05.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Stortinget vedtok i dag en ny lov som utvider domstolenes mulighet til å bruke fjernmøteteknologi og åpner opp for mer skriftlig behandling av visse straffesaker. Den nye loven er midlertidig, og viderefører reglene fra den midlertidige forskriften

 • Koronasituasjonen: Mer fleksibel nemndbehandling i Utlendingsnemnda

  26.05.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Utlendingsnemndas nemndmøter skal kunne gjennomføres som fjernmøter, og møtene skal kunne ha mer skriftlig saksbehandling. Det er vedtatt i en midlertidig lovendring sanksjonert av Kongen i statsråd i dag. De nye reglene trer i kraft straks.

 • Jordbruksoppgjeret 2020 oversendt Stortinget

  26.05.2020 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Proposisjon om jordbruksoppgjeret 2020 er i dag oversendt Stortinget. På grunn av koronapandemien har det i år ikkje vore mogleg å gjennomføre tradisjonelle forhandlingar. Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten vart derfor 30. april

 • Endring blant statssekretærane

  26.05.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag konstituert Erik Lunde som statssekretær i 50 prosent stilling for barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, med verknad frå 27. mai 2020.

 • Ida Lindtveit Røse konstituert til statsråd

  26.05.2020 Nyhet Statsministerens kontor, Barne- og familiedepartementet

  Kongen har i statsråd i dag konstituert Ida Lindtveit Røse til statsråd.

 • Vil redegjøre for Stortinget om Equinor-saken

  26.05.2020 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tina Bru vil be Stortingets presidentskap om å få gi en muntlig redegjørelse om Equinor-saken.

 • Fremskynder utbetaling av støtte til frivillige organisasjoner

  26.05.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Helsemyndighetenes pålegg og råd i forbindelse med Covid-19-utbruddet har fått betydelige konsekvenser for de frivillige organisasjonene. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har i dag forskuddsutbetalt 20 millioner kroner til frivillige

 • Forlengelse av lånegarantiordningen fastsatt

  26.05.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag fastsatt i forskrift at garantiordningen for lån til bedrifter inntil videre forlenges ut året. Dersom utviklingen skulle tilsi at ordningen bør avsluttes tidligere, vil departementet informere om det i god tid.

 • Etablerer regulatorisk sandkasse for personvern og kunstig intelligens

  26.05.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Som et av de første land i Europa oppretter det norske Datatilsynet nå en regulatorisk sandkasse for personvern og kunstig intelligens. - Vi tildeler tre millioner kroner til et forprosjekt i år og vil følge opp med mer i 2021 og 2022, sier

 • Nordisk ministerråd og KD inviterer til webinar om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

  26.05.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Hvordan jobber de nordiske landene med å forebygge og bekjempe negativ sosial kontroll og æresrelatert vold? Hva kan vi lære fra hverandre? Det er temaene for webinaret som holdes 15. juni fra klokken 10.00 til 12.00.

 • Nytt skritt mot å gjøre Norge 5G-klart

  26.05.2020 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  En ny frekvensauksjon som blant annet legger til rette for å gjøre Norge 5G-klart, er gjennomført. Frekvensene ble fordelt på flere aktører i markedet.

 • Norge oppretter ambassade i Den demokratiske republikken Kongo

  26.05.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge øker sitt engasjement i Den demokratiske republikken Kongo og oppretter ambassade i Kinshasa.

 • Melding om midler i 2021 over ordningen Støtte til organisasjoner

  26.05.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet forvalter tilskuddsordningen Støtte til organisasjoner over kap. 1138 post 70. Formålet med tilskuddsordningen er å støtte organisasjoner på nasjonalt nivå som arbeider innenfor Landbruks- og matdepartementets

 • Garanterte pensjonsprodukter – amortisert kost

  26.05.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har besluttet å ikke gå videre med et forslag om å fjerne pensjonsleverandørers adgang til verdivurdering av investeringer av kundemidler i obligasjoner og andre utlån til såkalt amortisert kost. Forslaget har vært på høring som

 • Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova vedtatt

  26.05.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Stortinget har i dag etter forslag fra regjeringen vedtatt midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Til toppen