Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 121-140 av 28780 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Mer byggkorn på norske matfat for bedre helse og klima

  30.04.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I dag importerer Norge store mengder ris, pasta, couscous, quinoa og bulgur. Norges Bygdekvinnelag mener en god del av disse produktene kan erstattes av byggkorn som kan produseres i alle Norges landsdeler. De jobber aktivt for at bygg igjen skal

 • Engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid

  29.04.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen innfører en engangsløsning som gir enkelte utlendinger med avslag på asylsøknaden og lang oppholdstid i Norge en oppholdstillatelse.

 • Brot i lønsoppgjeret i staten

  29.04.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Torsdag 29. april, på ettermiddagen, blei det brot i forhandlingane i årets mellomoppgjer i staten med LO Stat, YS Stat og Unio. Fredag morgon braut også Akademikerne forhandlingane. Lønsoppgjeret går no til mekling hos Riksmeklaren.

 • Høring om EU-gjenopprettingsprospekt

  29.04.2021 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til gjennomføring av forordning (EU) 2021/337 om EU-gjenopprettingsprospekt mv. Høringsfristen er 10. juni 2021.

 • EU-ministre diskuterer fremtidens landbruk

  29.04.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Rapport fra matråden og landbruksråden ved den norske EU-delegasjonen i Brüssel, Stein Ivar Ormsettrø og Magnar Sundfør.

 • Nytt matgledekorps og ny podkast skal gi måltidsglede i Vestland

  29.04.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad avslører at et nytt matgledekorps blir etablert i Vestland i løpet av våren. Det blir Norges sjette matgledekorps som skal bidra til god og riktig mat til eldre, spesielt for de som bor hjemme. I tillegg

 • Ungdommer som redder dyreliv vinner Jord-Fjord-Bord prisen

  29.04.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Hvert år dør mange rådyrkalver under slåtten. Nå har fire ungdommer fra Hvam videregående skole utviklet et varmesøkende kamera som skal hjelpe bonden å oppdage dyr i åkeren, før det er for sent. Ungdomsbedriften, Wildspotter, hedres i dag med

 • Endringar blant dei politiske rådgivarane

  29.04.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministerens kontor har engasjert Lise Hammersland som politisk rådgivar for finansminister Jan Tore Sanner i perioden 26. mai 2021 til og med 18. mars 2022.

 • Økt salg av reinkjøtt

  29.04.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Sammenlignet med fjorårets vintersesong har salget av reinkjøtt i forbrukermarkedet økt. Markedssituasjonen for reinkjøtt er god og prisen til reineier har gått opp. Under pandemien har salget av reinkjøtt i hotell og restaurantmarkedet vært

 • Spørsmål og svar om Grøtsund

  29.04.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Her har vi samlet noen spørsmål og svar om anløp av allierte, reaktordrevne fartøyer til Grøtsund havn ved Tønsnes i Tromsø.

 • Nett-tv

  Peder Kjøs overleverer rapport om psykisk helse til statsminister Erna Solberg

  29.04.2021 Pressemelding Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet

  Fredag klokka 12.35 overleverer Kjøs rapporten frå ekspertgruppa til statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 • Grunneierstyrt forvaltning bidrar til mer effektiv villsvinjakt

  29.04.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Et utstrakt samarbeid mellom grunneierne og jegere er avgjørende for å nå regjeringens mål om færrest mulig villsvin i Norge, spredt utover et minst mulig område. Derfor er det bevilget to millioner for å sikre videreføring av prosjektet

 • Staten har solgt seg helt ut av Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind

  29.04.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  29. april 2021 solgte staten 33,1 millioner aksjer i Aker Carbon Capture for 563 millioner kroner og 33,1 millioner aksjer i Aker Offshore Wind for 215 millioner kroner, totalt 778 millioner kroner. Staten har med dette solgt seg helt ut av begge

 • Internasjonalt samarbeid, bærekraft og grønne løsninger var tema for digitalt besøk til California

  28.04.2021 Nyhet Utenriksdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet

  Internasjonalt samarbeid, bærekraft og grønne løsninger sto på dagsorden da kronprins Haakon besøkte San Francisco denne uken. Med i følget var utenriksminister Ine Eriksen Søreide, næringsminister Iselin Nybø, olje- og energiminister Tina Bru og en

 • Webinar om søknadsprosessen til Horisont Europa-prosjekt

  28.04.2021 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  No kan norske aktørar søkje om midlar frå EUs forskings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til eit webinar der dei gjev informasjon om moglegheitene til norske forskingsinstitusjonar, bedrifter,

 • Nye anbefalingar om skrantesjuke

  28.04.2021 Nyheit Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Mattilsynet og Miljødirektoratet har overlevert ein rapport til regjeringa med nye anbefalingar om mål, strategi og tiltak for handsaming av skrantesjuke i Noreg.

 • Høgnivåmøte om marint vern i Antarktis

  28.04.2021 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn diskuterte denne veka arbeidet med marint vern i Antarktis på eit digitalt høgnivåmøte. Saman med blant anna EU og Australia arbeider Noreg for å etablere eit heilskapleg system av verneområde i Sørishavet.

 • Justering og forlenging av stimuleringsordning for frivillighetssektoren

  28.04.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  Stimuleringsordningen for frivillighetssektoren justeres slik at det er mulig å søke støtte til både merkostnader og mindreinntekter som følge av myndighetspålagte koronarestriksjoner. Ordningen gjelder fram til 31. august 2021.

 • Økt risiko for mer fugleinfluensa i fremtiden

  28.04.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Høsten 2020 ble det for første gang funnet høypatogen fugleinfluensa i Norge. Det førte til strenge restriksjoner for alle som har fjørfe. Antagelig vil vi finne denne smitten flere ganger i årene som kommer. Det gjør at mange dyreeiere bør ta noen

 • Strengere krav til testing

  28.04.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen innfører krav om at personer med positiv hurtigtest på grensen fra land utenfor EØS- og Schengenområdet også må ta PCR-test på grensen. Det innføres videre krav om at alle personer på karantenehotell skal teste seg døgn syv etter ankomst