Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 141-160 av 28036 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Strengere regler ved ankomst til Norge

  19.02.2021 Pressemelding Statsministerens kontor, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen varsler nye tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset. Regjeringen vil også ha mer kontroll og strengere regler ved bruk av karantenehotell. Samtidig oppretter regjeringen en snever søknadsbasert ordning for unntak fra

 • Sjøfartsdirektoratet i Haugesund får ansvaret for ny innreiseordning

  19.02.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  En ny ordning for bedriftene åpner opp for å hente strengt nødvendig arbeidskraft fra utlandet. Ordningen vil ha strenge krav og avgrensninger. Sjøfartsdirektoratet har fått ansvaret for å administrere ordningen.

 • Asheim: - Nå er det studentenes tur

  19.02.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen åpner for at flere studenter på fagskoler, høyskoler og universitet kan bruke lokalene og få fysisk undervisning i små grupper.

 • Bompengeinnkrevingen på Svinesund avsluttes 15. mars

  19.02.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet, Utenriksdepartementet

  - Norge og Sverige er to gode naboer. Siden åpningen av den nye brua på grensen ved Svinesund i 2005, har det vært innbetalt bompenger begge veier. Mandag 15. mars kl. 14.00 avsluttes innkrevingen, nærmere fem år før tiden. Jeg tror mange vil ha

 • 264 millioner til høyhastighetsbredbånd er fordelt

  19.02.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Vi fordeler nå årets bredbåndstilskudd på 264 millioner kroner til alle landets fylkeskommuner. Dette vil trolig gi rundt 15.000 nye husstander i distriktene høyhastighetsbredbånd, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

 • Endring i reiseråd for områder i Finland

  19.02.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  På bakgrunn av Folkehelseinstituttets ukentlige vurdering av smittesituasjonen for koronaviruset har regjeringen besluttet at sykehusdistriktet Södra Karelen i Finland går fra gult til rødt på smittekartet for Europa.

 • Utdrag frå olje- og energiminister Tina Brus kalender veke 8

  19.02.2021 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Tildeling av utvinningstillatelser - TFO 2020

  19.02.2021 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Kongen i Statsråd tildelte 19. februar 2021 61 nye utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder (TFO-områdene).

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 8

  19.02.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 8, 2021.

 • Hjelp, ikke straff mot narkotikabruk

  19.02.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår at bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til egen bruk ikke lenger skal straffes. I stedet for straff får personer som blir tatt med illegale rusmidler plikt til å møte for en kommunal rådgivende enhet. Der skal de få

 • Forlik om plassering av Fiskerne og Måken

  19.02.2021 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet og arvinger etter kunstner Carl Nesjar og arkitekt Erling Viksjø, har i dag inngått forlik i tvisten om plasseringen av Fiskerne og Måken i det nye regjeringskvartalet.

 • Regjeringen foreslår Nordlánnda som lulesamisk navn på Nordland fylke

  19.02.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen sender i dag en lovproposisjon til Stortinget med forslag om å gi Nordland fylke offisielt lulesamisk navn. Fylket får dermed to fylkesnavn, både på norsk (Nordland) og lulesamisk (Nordlánnda).

 • Regjeringen foreslår å lovfeste plikten til å konsultere Sametinget og samiske interesser

  19.02.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  -Regjeringen ønsker å legge til rette for gode demokratiske prosesser mellom myndighetene og samene. Vi foreslår derfor å lovfeste plikten til å konsultere Sametinget og samiske interesser i saker som angår dem. Det vil bidra til mer effektive

 • Regjeringa styrkar prinsippet om at forureinar skal betale

  19.02.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa foreslår ei lovendring som byggjer opp under prinsippet om at forureinar skal dekkje alle kostnadar ved forureining. Dersom forureinar ikkje set i gang tiltak forureiningsmyndigheta har pålagt dei, kan myndigheita setje i gang tiltak

 • Foreslår nye regler for å sikre at alle får stemt ved valget til høsten

  19.02.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Valget til høsten skal gjennomføres på en trygg og god måte, uavhengig av pandemisituasjonen. - Alle som vil, skal få bruke stemmeretten sin, sier valgminister Nikolai Astrup.

 • Astrup overtar forvaltningsansvaret for deler av sameloven

  19.02.2021 Nyhet Statsministerens kontor

  Forvaltningsansvaret for sameloven § 1-4 og §§ 2-3 til 2-11 overføres fra distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

 • Innkvartering skal godkjennast på førehand

  19.02.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeidsgjevarar som stiller innkvartering til disposisjon for utanlandske arbeidarar må få godkjent bustadane av Arbeidstilsynet på førehand. Regjeringa kjem med framlegg til ny godkjenningsordning.

 • Ønsker innspill til framtidens distriktspolitikk

  19.02.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup inviterer til innspillsmøter om framtidens distriktspolitikk. Innspillene skal bidra til utviklingen av tre nye distriktspolitiske

 • Nye ambassadører fra Saudi-Arabia og Sverige

  19.02.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  To nye ambassadører overleverte sine akkrediteringsbrev til kronprinsregenten 18. februar 2021.

 • Rekord i bruken av digitale fellesløsninger

  19.02.2021 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Bruken av nasjonale fellesløsninger som Altinn, ID-porten og kontakt- og reservasjonsregisteret økte kraftig i 2020. - Dette er digitale byggeklosser som har vært helt avgjørende i håndteringen av koronakrisen, sier distrikts- og