Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 141-160 av 26960 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Regjeringa tek sikte på å få Oslo universitetssjukehus inn i delar av nytt livsvitskapsbygg

  17.11.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Etter at livsvitskapsbygget støtte på utfordringar under bakken, måtte regjeringa tenkje nytt for å halde budsjettet. No tek regjeringa sikte på å få Oslo universitetssjukehus inn i delar av det planlagte bygget. Dette vil gi enda meir samarbeid om

 • Digitalt konsultasjonsmøte med KS

  17.11.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mandag 16. november ble det holdt et bilateralt konsultasjonsmøte mellom Landbruks- og matdepartementet og KS. KS er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner, og er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon og forhandlingspart i

 • Fem skogfagstudenter hedret med stipender

  17.11.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad delte i dag ut til sammen 225.000 kroner i stipend til fem skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet (HINN - Evenstad).

 • Forsterket innsats for å nå bærekraftsmålene

  17.11.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  For fem år siden ble alle verdens land enige om 17 mål og 169 delmål for utvikling i verden. Norge var pådriver for å få bærekraftsmålene vedtatt, og vi har derfor et stort ansvar for å bidra til at vi når målene innen 2030 - både her hjemme og i

 • Nett-tv

  Folkets spørretime om vaksine

  17.11.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Har du spørsmål om korona-vaksine? Tirsdag 17.november kl. 20.00 svarer helse- og omsorgsminister Bent Høie deg live på Facebook. Sendingen kan også sees her.

 • Utenriksministeren om Israels utvidelse av bosettinger i Givat Hamatos

  17.11.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Israelske myndigheters beslutning fra den 15. november om å åpne en anbudsprosess for bygging av 1257 boenheter i en ny bosetting i Givat Hamatos gir grunn til stor bekymring. Dersom den gjennomføres, vil byggingen skje på okkupert palestinsk

 • Jordbruket reduserer sine klimagassutslipp

  17.11.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Klimagassutslippene fra jordbruket er redusert med 6,4 prosent siden 1990, og 0,9 prosent fra 2018 til 2019, viser ferske tall.

 • Ekspertgruppe skal foreslå ytterligere tiltak for å redusere smitte blant innvandrere

  16.11.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Det er gjennomført en rekke tiltak for å nå frem til innvandrerbefolkningen under koronapandemien, og nylig avholdt kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby et innspillsmøte med frivillige organisasjoner og trossamfunn sammen med

 • Invitasjon: : Innspillsmøte til arbeid med stortingsmelding om marint vern

  16.11.2020 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  I 2021 skal regjeringen legge fram en stortingsmelding om marint vern. I den forbindelse inviterer klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til et digitalt innspillsmøte.

 • Anskaffelse av nye stridsvogner

  16.11.2020 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Regjeringen vil kjøpe nye stridsvogner, og det er to leverandører som er aktuelle for levering av stridsvogner til Norge.

 • Ny direktør i Vegtilsynet: Søkerlista er klar

  16.11.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Det er 13 menn og 3 kvinner på søkerlista for ny direktør i Vegtilsynet. Samferdselsdepartementet tek sikte på å tilsette ein ny direktør så raskt som mogleg.

 • The Foreign Minister on the violence in Tigray, Ethiopia

  14.11.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  'Norway urges the parties to the conflict in Ethiopia to stop the violence in Tigray. Hostilities and hate speech must give way to dialogue. Safe and unhindered humanitarian access and lifting the information blockade are important first steps',

 • The Foreign Minister on the general elections in  Myanmar

  14.11.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  'Congratulations to the National League for Democracy and Aung San Suu Kyi on winning the general elections in Myanmar. The high voter turnout shows people’s commitment to the reform process. Norway expects the next government to use this mandate to

 • Statsministerens program veke 47

  14.11.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Nett-tv

  Digitalt møte om einsemd

  13.11.2020 Nyheit Statsministerens kontor

  Tysdag 17. november inviterer statsministeren til eit digitalt møte om einsemd i koronatida.

 • Nett-tv

  Toppmøte om hydrogen

  13.11.2020 Nyheit Statsministerens kontor, Olje- og energidepartementet

  Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tina Bru inviterer til digitalt toppmøte om hydrogen tysdag 17. november.

 • Høring om forslag til nye regler om tilsynsråd for kriminalomsorgen

  13.11.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring forslag til nye regler om tilsynsråd for kriminalomsorgen. Forslaget innebærer at tilsynsrådet får et klart mandat og en tydelig forankring i lovverket.

 • Statsministeren møtte presidenten for Det europeiske råd

  13.11.2020 Nyhet Statsministerens kontor

  - Covid-19 har tydeliggjort hvor viktig det europeiske samarbeidet er for Norge og hvor viktig EU er som internasjonal aktør, sa statsminister Erna Solberg etter dagens videomøte med presidenten for Det europeiske råd, Charles Michel.

 • Nytt utvalg for å hindre straffrihet: Utleverings- og arrestordreutvalget

  13.11.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen oppnevnte i dag et utvalg som skal foreslå et nytt regelverk for utlevering og arrestordre. Regelverket er viktig for å hindre at personer som har begått alvorlig kriminalitet i utlandet slipper unna straff ved å oppholde seg i Norge.

 • Utdrag frå olje- og energiminister Tina Brus kalender for veke 47

  13.11.2020 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.