Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 141-160 av 22534 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Fastlegeordningen er evaluert

  04.09.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Fastlegenes arbeidsbelastning har økt de siste årene, og det er nødvendig å ta grep for å få flere til å velge fastlegeyrket og for å skape en ordning som møter pasientens behov i fremtiden. Det viser evalueringen selskapet EY har gjort av

 • Regionale økonomiseminarer 2019

  04.09.2019 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Presentasjoner og bakgrunnsmateriale til regionale økonomiseminarer 2019

 • Regjeringa vil utvide modulvegnettet – gir betre transportvilkår for norsk næringsliv

  04.09.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringa vil styrke næringslivets konkurranseevne. Difor har eg no gitt Vegdirektoratet i oppdrag å utvide modulvegnettet til også å omfatte tømmervegnettet. Det vil gi næringslivet mogelegheit til å trafikkere vesentleg fleire vegar - med stor

 • Spillerom – Norges første dataspillstrategi er lansert

  04.09.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kultur- og likestillingsministeren la i dag frem strategien som har fått navnet Spillerom. Strategien skal løfte dataspill som selvstendig kulturuttrykk, kunstform, næring og fritidsaktivitet. Strategien skal gjelde fra 2020-2022. Med strategien

 • Gir grønt lys til nytt bygg for helse- og sosialfagene ved NTNU i Trondheim

  04.09.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen gir nå klarsignal til å starte arbeidet av nytt bygg i Elgeseter gate. Bygget skal kunne huse 2000 studenter og 200 ansatte innenfor helse- og sosialfagene ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). I tillegg flytter

 • Presseinvitasjon: Statsråd Mæland besøker Hordaland

  04.09.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland besøker Hordaland torsdag 5. september. Media er velkomne til å ta del i programmet.

 • Presseinvitasjon: Samferdselsministeren til Hordaland torsdag 5. september

  04.09.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Jon Georg Dale besøker Hordaland torsdag 5. september. Samferdselsministeren skal presentere en nyhet om trasevalg av Hordfast, fjerne bomstasjonen på Halsnøysambandet og besøke asfaltbedriften NCC Roads i Etne. Pressen er

 • Nasjonalt tilsyn med private barnehager legges til Molde

  04.09.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil opprette et nasjonalt økonomisk tilsyn for private barnehager. Det nye tilsynet skal være i Molde. - Økonomisk tilsyn er viktig for å sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode, og for å sikre mer åpenhet.

 • Besøk til Frelsesarmeen i Bergen

  04.09.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad besøker Frelsesarmeens bo- og omsorgssenter i Bergen i dag 4. september kl. 16.10.

 • TFO 2019: Stor interesse for norsk sokkel

  04.09.2019 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har mottatt et stort antall søknader fra 33 oljeselskaper i forbindelse med utlysningen av TFO 2019 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder).

 • Vil ha lønnsomme arbeidsplasser i hele landet

  04.09.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Næringslivet går godt i mange distrikter, regjeringen ønsker vekst i hele landet. Nytt utvalg skal vurdere hvilken betydning privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn.

 • Kunnskaps- og integreringsministeren held pressekonferanse i Molde og besøkjer Veslefrikk barnehage i Ålesund 4. september

  03.09.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Jan Tore Sanner vil følgje opp forslaget til ny barnehagelov for private barnehagar, og fortel kva han vil gjere når han besøkjer Utdanningsdirektoratet i Molde 4. september.

 • 100 000 kroner til sjømattiltaket "Trendy klippfisk"

  03.09.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Sjømattiltaket "Trendy klippfisk" får 100 000 kroner for å utvikle nye, trendy retter av salt- og klippfisk basert på nye, spennende lokale råvarer og smaker.

 • Presseinvitasjon:Næringsministeren til Porsgrunn og Skien torsdag 5. september

  03.09.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Torsdag 5. september besøker næringsminister Torbjørn Røe Isaksen Porsgrunn og Skien.

 • Forsøk med regionalt næringsprogram i landbruket er evaluert

  03.09.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Som et ledd i regionreformen er det gjennomført et toårig forsøk i Trøndelag fra 1. januar 2018, der ansvaret for regionalt næringsprogram for landbruket er overført fra fylkesmannen til fylkeskommunen.

 • Bollestad åpnet ny tømmerkai i Egersund

  03.09.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad sto for den offisielle åpningen av den nye tømmerkaia i Egersund 2. september. Det er ventet at inntil 50 000 kubikkmeter tømmer årlig vil bli transportert over kaia.

 • Presseinvitasjon: Nesvik til Pelagisk Arena 2019

  03.09.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik deltek på Pelagisk Arena 5. september i Ålesund.

 • Raskare framdrift i togtrafikkpakkane: Jernbanedirektoratet kunngjer konkurransen om Trafikkpakke 4 allereie no

  03.09.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Erfaringane frå dei to fyrste konkurransane om trafikken på Sørlandsbanen og på strekningane i nord, er gode. Togtilbodet blir minst like bra som i dag, samstundes som staten skal bruke vesentleg mindre skattepengar på å kjøpe togtilbod enn før.

 • Presseinformasjon: Finlands utenriksminister besøker Norge

  03.09.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Finlands utenriksminister Pekka Haavisto besøker Oslo 4. september for samtaler med utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Tiltak for å forhindre mobilkapring

  03.09.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Telefonnummeret vårt er i dag knyttet til så mange personlige tjenester, at det er nødvendig å sikre oss bedre mot at det kan overtas av andre. Vi har sett flere eksempler på at kriminelle har lyktes med å opprette SIM-kort i falskt navn til tross

Til toppen