Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 141-160 av 25233 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forslag til ny valglov overlevert

  27.05.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I dag blir valglovutvalgets forslag til ny valglov overlevert til kommunal- og moderniseringsministeren. Utvalget har vurdert den norske valgordningen, herunder inndelingen av valgdistrikter, regler for personvalg, og problemstillinger knyttet til

 • Ekspertgruppe har levert rapporter om økonomiske tiltak og smitteverntiltak

  27.05.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  Ekspertgruppen som ble nedsatt for å gjøre samfunnsøkonomiske analyser av smitteverntiltak, er nå ferdig med tilleggsoppdragene den fikk i april og har levert sine rapporter til Finansdepartementet og Helsedirektoratet. Ekspertgruppen er ledet av

 • Priv. til. red: Hareide tilgjengeleg for pressa etter møte om flaumberedskap onsdag 27. mai

  27.05.2020 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Knut Arild Hareide møter onsdag 27. mai Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Bane NOR for å bli orientert om deira viktige arbeid med flaumberedskap på veg og jernbane. Samferdselsministeren og etatar/selskap vil vere

 • Guri Melby (V) til Luhr skole i Lørenskog

  27.05.2020 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  Torsdag 28. mai besøker kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby Luhr skole i Lørenskog. Her vil ho snakke om kva for tilbod elevane i heile landet skal få på skulen til hausten. Luhr skole har på ein kreativ måte klart å gje alle elevane eit

 • Statskog åpner hyttene

  27.05.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nå kan du legge en bit av sommerferien på Statskogs hytter. Etter måneder med stengte dører, åpnes hyttetilbudet fra og med juni.

 • Nett-tv

  Koronasituasjonen: Pressekonferanse med helseministeren og kunnskapsministeren

  27.05.2020 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Invitasjon til pressekonferanse onsdag 27. mai kl. 1600 med helse- og omsorgsminister Bent Høie og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

 • Fylkesnytt fra Oslo og Viken 1/2020

  27.05.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Oslo og Viken er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om friskere bier i næringsbirøkt.

 • Norsk støtte til flyktninger og migranter fra Venezuela

  26.05.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den økonomiske og politiske krisen i Venezuela har ført til en alvorlig humanitær situasjon som rammer store deler av befolkningen og har sendt 5 millioner mennesker på flukt. På en giverkonferanse arrangert av Spania og Europakommisjonen i dag,

 • Forenkler reglene for å hindre unødvendige konkurser for små bedrifter

  26.05.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring et forslag til nye forskriftsregler om enklere rekonstruksjonsforhandlinger for små foretak. Målet er å begrense kostnadene for disse ved forhandlinger om å unngå konkurs.

 • Fiskeri- og sjømatministeren i møte med sin danske kollega

  26.05.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen hadde i dag telefonmøte med sin danske kollega Mogens Jensen. På agendaen sto både brexit og tiltak for å bedre torskebestanden i Nordsjøen.

 • Mellombelse unntak frå barnetrygdlova og kontantstøttelova

  26.05.2020 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa føreslår mellombelse unntak frå barnetrygdlova og kontantstøttelova. Unntaka skal hindre at foreldre mistar barnetrygd og kontantstøtte fordi dei er på ferie i utlandet og ikkje kan reise tilbake til Noreg som planlagt på grunn av covid-

 • Koronasituasjonen: Innsatte kan igjen motta besøk

  26.05.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Kriminalomsorgen kan nå kun nekte innsatte besøk dersom besøket innebærer en særskilt smitte- eller helsefare, eller at sykefravær i fengselet gjør det uforholdsmessig krevende å gjennomføre besøket. I dag ble midlertidige endringer i

 • Koronasituasjonen: Ny lov om midlertidige forenklinger for domstolene

  26.05.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Stortinget vedtok i dag en ny lov som utvider domstolenes mulighet til å bruke fjernmøteteknologi og åpner opp for mer skriftlig behandling av visse straffesaker. Den nye loven er midlertidig, og viderefører reglene fra den midlertidige forskriften

 • Koronasituasjonen: Mer fleksibel nemndbehandling i Utlendingsnemnda

  26.05.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Utlendingsnemndas nemndmøter skal kunne gjennomføres som fjernmøter, og møtene skal kunne ha mer skriftlig saksbehandling. Det er vedtatt i en midlertidig lovendring sanksjonert av Kongen i statsråd i dag. De nye reglene trer i kraft straks.

 • Jordbruksoppgjeret 2020 oversendt Stortinget

  26.05.2020 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Proposisjon om jordbruksoppgjeret 2020 er i dag oversendt Stortinget. På grunn av koronapandemien har det i år ikkje vore mogleg å gjennomføre tradisjonelle forhandlingar. Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten vart derfor 30. april

 • Endring blant statssekretærane

  26.05.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag konstituert Erik Lunde som statssekretær i 50 prosent stilling for barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, med verknad frå 27. mai 2020.

 • Ida Lindtveit Røse konstituert til statsråd

  26.05.2020 Nyhet Statsministerens kontor, Barne- og familiedepartementet

  Kongen har i statsråd i dag konstituert Ida Lindtveit Røse til statsråd.

 • Vil redegjøre for Stortinget om Equinor-saken

  26.05.2020 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tina Bru vil be Stortingets presidentskap om å få gi en muntlig redegjørelse om Equinor-saken.

 • Fremskynder utbetaling av støtte til frivillige organisasjoner

  26.05.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Helsemyndighetenes pålegg og råd i forbindelse med Covid-19-utbruddet har fått betydelige konsekvenser for de frivillige organisasjonene. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har i dag forskuddsutbetalt 20 millioner kroner til frivillige

 • Forlengelse av lånegarantiordningen fastsatt

  26.05.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag fastsatt i forskrift at garantiordningen for lån til bedrifter inntil videre forlenges ut året. Dersom utviklingen skulle tilsi at ordningen bør avsluttes tidligere, vil departementet informere om det i god tid.

Til toppen