Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 141-160 av 17486 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vekstskifte i korn gir bedre økonomi

  07.02.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  En større andel av norsk korn bør dyrkes i vekstskifte med andre arter, mener forskere ved NIBIO. Det gir både bedre kvalitet, avling og økonomi. Olje- og proteinvekster er et viktig tiltak, og nye tidlige sorter kan utvide dyrkingsområdet og øke

 • Ny anbodskonkurranse om omdeling av laurdagsaviser i distrikta

  07.02.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Mediebruken er i rask endring. Stadig fleire bruker digitale plattformer for å halde seg oppdaterte på nyhendebiletet, men for mange er papiravisa framleis viktig. Vi sørgjer for at folk over heile landet kan få avisa si på laurdagar, seier

 • Vil unngå digitale klasseskiller

  07.02.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  De fleste nordmenn er på nett, men fremdeles er det mange som synes det er vanskelig å bruke digitale tjenester. Jo raskere utviklingen går, desto større er faren for at noen faller utenfor det digitale samfunnet. Derfor går stat og kommune sammen

 • Ekstraordinært uttak av ulv i Julussa og Osdalen

  07.02.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen har besluttet at de tre gjenværende årsvalpene i Julussa og Osdalen, som i hovedsak holder til utenfor ulvesonen, skal felles. Fellingen av de tre årsvalpene skal skje som ekstraordinært uttak og gjennomføres av Statens naturoppsyn (SNO).

 • Fylkesnytt fra Vestfold 1/2018

  07.02.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Vestfold er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I dette nummeret finner du blant annet en artikkel om prosjektet NLR Innovasjon Osloregion.

 • Rekordmange velger norsk flagg

  06.02.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Stadig flere skip seiler under norsk flagg. Ikke siden 2008 har det vært like mange norskregistrerte skip.

 • 2018 – Det europeiske kulturarvåret

  06.02.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  EU har utpekt 2018 til europeisk kulturarvår. Året skal markeres over hele Europa under slagordet "Når fortiden møter framtiden".

 • Endringer i Helse og omsorgsdepartementet

  06.02.2018 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  I statsråd 17. januar ble det gjort i regjeringen. Åse Michaelsen ble utnevnt til ny eldre- og folkehelseminister, mens Bent Høies tittel blir helseminister.

 • Sier ja til nye næringsarealer og leiligheter i Vadsø sentrum

  06.02.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier ja til nye leiligheter og næringsarealer i Kaigata 2 i Vadsø. - Det betyr at arbeidet med å utvikle havnepromenaden i Vadsø sentrum kan starte, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 • Presseinvitasjon: Innledende kommentarer før pensjonsforhandlingene

  06.02.2018 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Onsdag 7. februar 2018 starter regjeringen forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon sammen med partene i arbeidslivet.

 • Første avtale mot mva-svindel signert med EU

  06.02.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen undertegnet i dag en avtale med EU for å sikre tettere samarbeid mellom Norge og EU i kampen mot merverdiavgiftssvindel. Bulgarias finansminister Vladislav Goranov undertegnet på vegne av Rådet for Den europeiske union.

 • Vil ha flere sørsamiske og lulesamiske lærere

  06.02.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  - De siste ti årene har det vært en vekst i antall elever som ønsker å lære seg lulesamisk, og behovet vil øke fremover. For å sikre nok lærere som kan undervise i de samiske språkene, styrker regjeringen nå satsingen på lærere i sørsamisk og

 • Gratulerer med samefolkets dag

  06.02.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  I dag er samefolkets dag, og vi feirar samane, det samiske og ikkje minst reindrifta som ei viktig samisk næring.

 • Gratulerer med Samefolkets dag!

  06.02.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Gratulerer med dagen til alle samer! Den samiske kulturen er en viktig del av den norske kulturen - denne dagen er derfor viktig for Norge. Det er gledelig å se at dagen blir markert over hele landet, sier kommunal- og moderniseringsminister

 • Åpnet teknologisenter på Raufoss

  05.02.2018 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) åpnet nytt teknologisenter på Raufoss mandag 5. februar.

 • Rapport om verdikjeden for norske filmar og seriar

  05.02.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  På oppdrag av Kulturdepartementet har Menon Economics i samarbeid med Handelshøyskolen BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) kartlagt korleis overgangen frå analog til digital distribusjon av filmar og seriar har endra marknaden og verdikjedene

 • Forsvarsministeren til møte i koalisjonen mot ISIL, forsvarsministermøte i NATO og München-konferansen

  05.02.2018 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen deltek i veke 7 på ulike møter:

 • Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen besøker Lillehov gård på Løten og Frisklivssentralen på Hamar tysdag 6. februar

  05.02.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Statsråd Åse Michaelsen møter brukarar og tilsette til frukost på Inn på tunet på Lillehov gård. På Lillehov får menneske med demens delta i ulike typar aktivitetar i heimlege omgivnader. Deretter reiser statsråden til Hamar for å delta i ei

 • Om anke i søksmålet om 23. konsesjonsrunde

  05.02.2018 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Greenpeace Norden og Natur og Ungdom kunngjorde mandag at de vil anke dommen fra Oslo tingrett der Staten ble frifunnet i forbindelse med søksmålet om 23. konsesjonsrunde.

 • Utlysning: 3 mill. kroner i tilskudd til finansiering av private kirkebygg 2018

  05.02.2018 Nyhet Kulturdepartementet

  I behandlingen av statsbudsjettet for 2018, bevilget Stortinget 3 mill. kroner til tilskuddsordningen Tilskudd til private kirkebygg, kap 341, post 75.