Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 141-160 av 20129 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse: Flere ressurser bør brukes til etter- og videreutdanning

  29.11.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  En ny rapport om insentiver for investering i kompetanse, slår fast at samfunnet er tjent med å bruke mer ressurser på etter- og videreutdanning. - Dette viser behovet for regjeringens kompetansereform "Lære hele livet". Behovet for investering i

 • Innvandrerungdom sliter mer med å få læreplass

  29.11.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Det var kun 58 prosent av innvandrerungdom som søkte om læreplass som fikk det i 2016 og 2017. Blant øvrig ungdom var det hele 75 prosent. Det viser en ny analyse fra Utdanningsdirektoratet. - Det er mye som går bedre med yrkesfagene. Flere tar

 • Ny rapport om lakselus

  29.11.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en ny rapport om effekt av lakselus på villfisk. Rapporten vil være viktig når departementet neste år skal bestemme hvilke områder av landet som får lov til å øke produksjonen av laks.

 • 9,8 millioner kroner til Agder-kommuner etter flommen i 2017

  28.11.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Flommen på Sørlandet høsten 2017 førte til skader på offentlig infrastruktur i flere kommuner. Kommunene Froland, Songdalen og Vennesla får nå tildelt til sammen 9,8 millioner kroner av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i kompensasjon for

 • Freiberg deltok på Høynivåkonferanse om CCUS i Edinburgh

  28.11.2018 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg signerte avtale med Storbritannia om videre samarbeid om CO2-håndtering.

 • Presseinformasjon: Statssekretær Halvorsen til Berlin

  28.11.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen besøker Berlin 29. november. Statssekretæren deltar blant annet under åpningen av årskonferansen til Freedom Online Coalition.

 • På vei mot en mer human narkotikapolitikk

  28.11.2018 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Norge har satt menneskerettigheter og sivilt samfunn på agendaen under formannskapet i Europarådets narkotikasamarbeid.

 • INVITASJON TIL PRESSEN: Elvestuen inviterer til felles innsats for å følge opp 1,5 graders rapporten

  28.11.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  1,5 graders rapporten fra FNs klimapanel har brakt et nytt alvor inn i klimadebatten. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen inviterer LO, NHO, Equinor og norsk industri til å legge fram sitt syn på hvordan følge opp rapporten under klimarådsmøtet

 • 3 400 studentboliger i 2019

  28.11.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Det kan bygges 1 200 ekstra studentboliger i 2019. Det kommer på toppen av de 2 200 studentboligene som allerede ligger inne i statsbudsjettet.

 • Gaveforsterkningsordningen til kunst og kultur styrkes

  28.11.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  I salderingsproposisjonen for 2018 foreslår Regjeringen å utvide rammen for gaveforsterkning med 50 millioner kroner i 2018.

 • Presseinformasjon: Statssekretær Hagen til Chile, Peru og Ecuador

  28.11.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statssekretær Marianne Hagen besøker Sør-Amerika fra 29. november til 5. desember. Under besøket vil statssekretæren ha bilaterale samtaler med myndighetene i Chile, Peru og Ecuador. Hun vil møte norsk næringsliv, åpne et ekspertseminar om

 • Nå lyses det ut penger til enda flere psykologstillinger

  28.11.2018 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Det er gitt tilskudd til 550 nye psykologer i kommunene, viser nye tall. Nå utlyses ytterligere 205 millioner kroner.

 • Dublinreturer til Hellas

  28.11.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har instruert Utlendingsdirektoratet (UDI) om å vurdere bruk av Dublin-prosedyren overfor enslige mindreårige asylsøkere som har familiemedlemmer i Hellas. Det innebærer at asylsøknadene ikke blir

 • Norge ønsker effektivt regelverk for Parisavtalen

  28.11.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klimatoppmøtet i Katowice i desember er den første, store milepælen etter Paris. En viktig posisjon for Norge er å oppnå et klart og effektivt regelverk under Parisavtalen som er felles for alle land.

 • Jan Tore Sanner til Hamar for å sjå korleis VR teknologi blir nytta i matematikkundervisning

  28.11.2018 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  Onsdag 28. november kjem kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner til Hamar for å besøke Storhamar barneskule. Statsråden skal få ei innføring i korleis 5. klasse ved skulen har delteke i eit forskingsprosjekt om VR teknologi i skulen.

 • Presseinformasjon: Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen i London 29. november

  28.11.2018 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen er torsdag 29. november i London for å delta på konferansen The Future of Ageing. Statsråden skal holde avslutningsinnlegget.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 5. desember

  28.11.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 5. desember 2018.

 • Fylkesnytt fra Telemark 3/2018

  28.11.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Telemark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, med blant annet en artikkel om flere ostemedaljer til Telemark under Oste-VM 2018 i Bergen.

 • Inviterer til inspirasjonsdager om matglede for eldre

  28.11.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen har invitert til seks inspirasjonsdager om matglede og helse for eldre. Etter fem vellykkede gjennomført dager med stor deltagelse, gjenstår nå Mosjøen.

 • Økt støtte til Den internasjonale organisasjonen for migrasjon

  27.11.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge gir 15 millioner kroner i kjernestøtte til Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Støtten ble annonsert under IOMs årsmøte i Geneve 27. november. Støtten skal blant annet styrke organisasjonens nye oppgaver som koordinator for

Til toppen