Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 141-160 av 23151 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Gry Hamarsland utnevnt til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet

  01.11.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Gry Hamarsland, Lier, er i statsråd i dag utnevnt til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet. Hamarsland er 49 år og skal være avdelingsdirektør i Planseksjonen i Bane- og planavdelingen.

 • Monica Auberg utnevnt til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet

  01.11.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Monica Auberg, Drøbak, er i statsråd i dag utnevnt til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet. Auberg er 47 år og skal være avdelingsdirektør i Seksjon for styring og kjøp i Avdeling for luftfart, post og kjøp.

 • Norge åpner for dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020

  01.11.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Fra 1. januar 2020 kan nordmenn bli statsborgere i et annet land uten å miste sitt norske statsborgerskap, og utenlandske statsborgere må ikke lenger si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap for å bli norske. - Når vi åpner for dobbelt

 • Endrer reglene for finansiering av private høyskoler

  01.11.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å endre universitets- og høyskoleloven slik at private høyskoler som hovedregel må ha institusjonsakkreditering for å få statstilskudd. Målet er høyere kvalitet og mer likebehandling mellom private og statlige institusjoner. -

 • Regjeringen styrker den digitale sikkerheten med Nasjonalt cybersikkerhetssenter

  01.11.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet

  I dag åpnet samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen det nye nasjonale cybersikkerhetssenteret i Oslo.

 • Styrker samarbeidet om forbrukernes rettigheter

  01.11.2019 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Forbrukernes rettigheter skal bli bedre ivaretatt på tvers av landegrensene i EU/EØS. I dag la regjeringen frem en proposisjon for Stortinget med forslag til lovendringer som skal styrke forbrukervernsamarbeidet.

 • Friskmelder Raumavassdraga

  01.11.2019 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) kallar kampen mot gyro-parasitten ein suksess etter at Mattilsynet har friskmeldt Raumavassdraga i Møre og Romsdal. Friskmeldinga er resultat av ein 40 år lang kamp mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

 • Geir Inge Sivertsen er ny statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet

  01.11.2019 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  Geir Inge Sivertsen (H) blei i statsråd i dag utnemd til statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet med verknad frå 4. november. Sivertsen kjem frå vervet som ordførar i Lenvik kommune i Troms.

 • Endringar blant statssekretærane

  01.11.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag utnemnd Geir Inge Sivertsen til statssekretær for næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, med verknad frå 4. november 2019.

 • Ostebygda vinner pris

  01.11.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Produsentnettverket Ostebygda består av åtte osteprodusenter over hele Hol og inkluderer hele 30 prosent av alle mjølkeprodusenter i kommunen. I dag blir det prisvinnende produsentnettverket hyllet med Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i

 • Stabil, låg arbeidsløyse i oktober

  01.11.2019 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Nye tal frå Arbeids- og velferdsdirektoratet syner at antall ledige i oktober framleis held seg på eit lågt nivå.

 • Ny bestemmelse: avtaler om tilknytning med vilkår om produksjonsbegrensning

  01.11.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Det er innført en ny bestemmelse i NEM-forskriften § 3-3 tredje ledd om nedregulering eller utkobling av produksjon. Det innebærer at et nettselskap og en produsent frivillig kan inngå en avtale om tilknytning med vilkår om produksjonsbegrensning.

 • Tredje energimarkedspakke: nye og endrede forskrifter til energiloven og naturgassloven

  01.11.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har fastsatt nye og endrede forskrifter som skal sikre at kravene i tredje energimarkedspakke gjennomføres i norsk rett i tråd med EØS-avtalen.

 • Utdrag frå olje- og energiminister Kjell-Børge Freibergs kalender for veke 45

  01.11.2019 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Samarbeidsavtalen med ideell sektor videreføres

  01.11.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Barne- og familiedepartementet

  Samarbeidsavtalen fra 2015 mellom regjeringen, KS og Hovedorganisasjonen Virke, Frivillighet Norge, Ideelt Nettverk og KS Bedrift om leveranser av helse- og sosialtjenester videreføres.

 • Inviterer til toppmøte om kvinnehelse

  01.11.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Regjeringspartiene lanserte 8. mars 2019 seks løfter for bedre kvinnehelse. Regjeringen vil at befolkningen skal ha gode helsetjenester uavhengig av kjønn. I arbeidet med dette arrangerer regjeringen et toppmøte om kvinnehelse tirsdag 5. november i

 • Pilotprosjekter for tidlig innsats i fem kommuner: Skoler og barnehager skal gi barna tettere oppfølging

  01.11.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Fem kommuner skal delta i pilotprosjekter for å gi barn et mer inkluderende og tilpasset tilbud i skole og barnehage. Spesialpedagogisk hjelp gis i dag ofte for sent, og er for dårlig tilpasset barnas behov. Kunnskapsdepartementet gir nå midler til

 • Næringsministeren i Kina

  01.11.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er i Kina for å følge opp statsbesøket fra i fjor og for å legge trykk på frihandelsforhandlingene.

 • Droner og satellittløsninger kan sikre mobildekning under ekstremvær og krise

  01.11.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I sommer opplevde Jølster at styrtregn og jordskred isolerte bygda fra omverdenen. Veiene ble blokkert og innbyggerne var uten mobildekning i to døgn. Dette var bakgrunnen for at digitaliseringsminister Nikolai Astrup tok initiativ til å vurdere om

 • Møtte norske energiselskaper i Brasil

  31.10.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Statssekretær Liv Lønnum deltok på OTC Brasil i Rio de Janeiro 28.-31.oktober 2019. Her møtte hun en rekke norske energiselskaper og brasilianske myndigheter, som sin kollega i det brasilianske gruve- og energiministeriet (MME), Bento Costa Lima og

Til toppen