Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 141-160 av 20929 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Presseinvitasjon: Samferdselsministeren presenterer ny prosess og organisering av arbeidet med ny Nasjonal transportplan

  07.03.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Stortingsmeldinga om NTP 2022-2033 vert lagt fram i 2021. Arbeidet med meldinga er i gang, og er organisert på ein ny måte.

 • Forslag til ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort

  07.03.2019 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring forslag til ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. Forslaget til ny pass- og ID-kortforskrift er et ledd i arbeidet med å modernisere utstedelsen av pass og realisere ordningen med

 • Nett-tv

  NTP 2022-2033: Samferdselsministeren presenterer ny prosess og organisering av arbeidet

  07.03.2019 Nyheit Samferdselsdepartementet

  Stortingsmeldinga om ny Nasjonal transportplan vert lagt fram i 2021.

 • Helse Nord skal utrede sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset

  07.03.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  I foretaksmøte 7. mars ga helseminister Bent Høie Helse Nord RHF i oppdrag å utrede at Finnmarkssykehuset HF blir en del av Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

 • Ny kunnskap om antisemittisme på nett og sosiale medier i Norge

  07.03.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Et nytt pilotprosjekt har sett på muligheter for å følge med på antisemittiske ytringer på nett og i sosiale medier, og på hva som kan gjøres for å motvirke denne typen ytringer. Det er Institutt for samfunnsforskning (ISF) som har gjennomført

 • Flere får fiske etter havets Ferrari

  07.03.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Flere båter får fiske etter makrellstørje etter at kvota har blitt tredoblet fram mot 2020. Det blir også mulighet for sportsfiskere for å fange, merke og slippe ut igjen.

 • Statsministeren inviterer til møte om kvinner i Forsvaret 8. mars

  06.03.2019 Pressemelding Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

  Statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen inviterer til et arrangement om kvinner, rekruttering og arbeidsmiljø i Forsvaret.

 • Ny forskrift om betalingstjenester

  06.03.2019 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet fastsatte 18. februar 2019 en ny forskrift om betalingstjenester for å oppnå en midlertidig gjennomføring av de viktigste privatrettslige delene av EUs reviderte betalingstjenestedirektiv (2015/2366/EU), også

 • Ønsker fortsatt godt samarbeid

  06.03.2019 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Uavhengig av om Storbritannia forlater EU med eller uten en avtale så ønsker både Norge og Storbritannia å fortsette det nære samarbeidet innen forskning og høyere utdanning. Det er klart etter at forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

 • Vurderer CO2-kompensasjon til Norske Skog Saugbrugs

  06.03.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødirektoratet mottok den 28. februar en begjæring om omgjøring av vedtak om CO2-kompensasjon fra Norge Skog Saugbrugs.

 • 45 millioner til kai- og tømmerterminaler i 2019

  06.03.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruksdirektoratet utlyser om lag 45 millioner kroner i tilskuddsmidler til utvikling av kai- og tømmerterminaler i 2019. Det skal i første omgang sendes inn prosjektskisser med frist 15. april.

 • Overføring av ansvar for hundeloven

  06.03.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Forvaltningsansvaret for Lov om hundehold (Hundeloven) er overført fra Justis- og beredskapsdepartementet til Landbruks- og matdepartementet (LMD). LMD vil nå starte opp arbeidet med gjennomgang av loven i henhold til anmodningsvedtak fra Stortinget.

 • Fylkesnytt fra Trøndelag 1/2019

  06.03.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Trøndelag er ute med et nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Fylkesmannen som gir honnør til Fylkestinget i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune som har satt i gang arbeidet med en Regional plan for arealbruk.

 • Rekordmange lærere har søkt videreutdanning

  06.03.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Over 11 000 lærere søkte om videreutdanning i 2019. Det er over 1100 flere søkere enn i 2018. - Jeg er veldig fornøyd med det rekordhøye søkertallet i år. Når flere lærere får faglig fordypning skaper vi en bedre skole, der kompetente og engasjerte

 • Statsministerens program veke 10 - annan del

  05.03.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU). Sjå

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

  05.03.2019 Pressemelding Finansdepartementet

  Fredag 8. mars legger finansminister Siv Jensen frem regjeringens vurderinger av Statens pensjonsfond utlands (SPU) investeringer i energiaksjer.

 • Verdensbanken må fortsatt være en drivkraft i multilateralt samarbeid

  05.03.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Verdensbanken er en sentral drivkraft i multilateralt samarbeid og en av våre viktigste partnere i arbeidet med å utrydde fattigdom og bidra til inkluderende, bærekraftig vekst, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

 • Elvestuen til miljømøtet i Nairobi

  05.03.2019 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Det er venta over 4000 deltakarar og fleire enn 80 miljøministrar til den fjerde miljøforsamlinga (UNEA-4) i Nairobi neste veke.

 • Ny avtale om EØS-midler: Styrker samarbeidet med Kypros

  05.03.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge og Kypros signerer i dag en ny samarbeidsavtale om EØS-midler for til sammen 11,5 millioner euro. Også fremover skal deler av støtten gå til tiltak som særlig fremmer dialog mellom nord og sør.

 • Kven skal få Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar 2019?

  05.03.2019 Nyheit Kulturdepartementet

  Fram til 1. april kan du føreslå kandidatar til Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar. Prisen skal fremje bruk av nynorsk i media.

Til toppen