Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 141-160 av 18645 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Presseinvitasjon: Fiskeriministeren til Hordaland 18. - 19. juni

  14.06.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Besøk under den pågående auksjonen over laksetillatelser står blant annet på programmet når fiskeriminister Per Sandberg besøker Hordaland 18. - 19. juni.

 • Akademikerne sier ja til ny pensjonsordning for offentlig sektor

  14.06.2018 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Akademikerne har i dag gitt Arbeids- og sosialdepartementet beskjed om at de sier ja til den avtalen som departementet inngikk 3. mars med LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor.

 • Raskere i jobb med godt samarbeid

  14.06.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Et ekstra tett samarbeid mellom kommune, NAV og videregående skole gir flyktninger i Gloppen og Eid en unik mulighet til å ta fagbrev og komme seg raskt i jobb. - Dette vil vi at flere skal gjøre, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore

 • Norge stemte for Palestina-resolusjon i FN

  14.06.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Situasjonen i Gaza er kritisk. Det er derfor viktig at et flertall av FNs medlemsland i går kveld støttet et vedtak om å beskytte sivilbefolkningen i Palestina, inkludert i Gaza, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Presseinformasjon: Statssekretær Halvorsen til regionale møte i Stockholm

  14.06.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Tryggingspolitikk, klima og miljø står på agendaen når statssekretær Audun Halvorsen deltek på utanriksministermøtet i Austersjørådet (CBSS) 18. juni, og det årlege utanriksministermøtet for dei nordiske og baltiske landa, samt Visegrad-landa, 19.

 • ESA har godkjent Norges innovasjonsstøtte for mediene

  14.06.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Som en oppfølging av rapporten fra Mediemangfoldsutvalget foreslo regjeringen i statsbudsjettet for 2018 en ny ordning for støtte til innovasjon i mediesektoren, som særlig skal fremme innovasjon og utvikling i lokalmediene. Det ble satt av 7

 • Priv. til red.: Startskudd for inkluderingsdugnaden

  14.06.2018 Pressemelding Statsministerens kontor, Arbeids- og sosialdepartementet

  Onsdag 20. juni arrangerer regjeringen oppstartskonferanse for inkluderingsdugnaden. Inkluderingsdugnaden ble lansert i Jeløya-plattformen og er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb. Konferansen åpnes av statsminister Erna Solberg,

 • Vil sikre en seriøs serveringsnæring

  14.06.2018 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår likevel ikke å oppheve serveringsloven.

 • Forholdstalet for kumjølkkvotar i 2018 aukar

  14.06.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i dag gjennomført ekstraordinære kvotedrøftingar med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. På bakgrunn av dette har Landbruks- og matdepartementet auka forholdstalet for disponibel kvote frå 0,98 til

 • Automatisk godkjenning av utdanninger fra Norden

  14.06.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Fra nå blir de fleste nordiske høyere utdanninger fra bachelorgrad til doktorgrad automatisk godkjent i Norge. Dette skal gjøre det enklere å jobbe eller studere i Norge.

 • Fem fylkeskommuner vant 100 millioner kroner til nye, smarte løsninger for transport i by

  13.06.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Smartere transport Bodø gikk av med hovedpremien på 50 millioner kroner i konkurransen Smartere transport i Norge. Konseptet til Nordland fylkeskommune om å finne gode løsninger på både dagens og morgendagens utfordringer i byer er veldig spennende

 • Mer effektiv håndheving av konkurransereglene

  13.06.2018 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har sendt forslag til endringer i konkurranseloven på høring.

 • Gull til Norge i Bocuse d’Or Europe

  13.06.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale gratulerer Christian André Pettersen med gull under Bocuse d’Or Europa. Pettersen og Team Norway er dermed videre til verdensfinalen i Lyon i januar 2019.

 • Karine Skaret ny politisk rådgjevar i Landbruks- og matdepartementet

  13.06.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Karine Skaret er engasjert som politisk rådgjevar for landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Skaret tek til i stillinga 20. juni 2018.

 • Presseinvitasjon: Fiskeriministeren til sjømatfestivalen i Lødingen

  13.06.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Per Sandberg deltek på sjømatfestivalen i Lødingen i Nordland laurdag 16. juni.

 • To nye fylkeskommuner får utvidet TT-ordning

  13.06.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen vil gi bedre mobilitet til alle i befolkningen. Gjennom gode transportordninger og bedre infrastruktur skal flest mulig kunne ta del i arbeidsliv, skole og sosiale aktiviteter. Det er gledelig at vi nå kan tildele 20,8 millioner kroner

 • Mattilsynet stanser muligheten til å importere gatehunder

  13.06.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Import av gatehunder er en trussel mot dyre- og folkehelsen. For å beskytte dyr og mennesker fra potensielt dødelige sykdommer innfører derfor Mattilsynet en innstramming i regelverket som skal stanse importen av gatehunder til Norge. Endringene

 • Endring blant de politiske rådgiverne

  13.06.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministerens kontor har engasjert Karine Skaret som politisk rådgiver for statsråd Jon Georg Dale i Landbruks- og matdepartementet med virkning fra 20. juni 2018. Skaret slutter samme dag som politisk rådgiver for statsråd Åse Michaelsen.

 • Ingen endringer i vannforvaltningen

  13.06.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Det gjøres ikke endringer i organiseringen av vannforvaltningsarbeidet etter vannforskriften nå.

 • Sommerserie i samarbeid med HANEN: Osteprodusent fra Rogaland deltar på Oste-VM

  13.06.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Osteprodusenten fra Rogaland valgte ikke den enkleste veien da han skulle starte opp ysteriet på Voll. Hans Voll produserer nemlig Jærost, - en type raclette med utvidede muligheter. I november deltar han på Oste-VM i Bergen, og skal være med å vise