Regjeringen utvider nyfødtscreeningprogrammet

Regjeringen har vedtatt en forskriftsendring som utvider nyfødtscreeningprogrammet til å inkludere test for ytterligere fire alvorlige arvelige sykdommer.

– Dette er viktig for at enda flere barn kan unngå alvorlig sykdom og få livreddende behandling enda tidligere, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.

De fire sykdommene er metakromatisk leukodystrofi (MLD), remetyleringsdefekter, distale ureasyklusdefekter og hemoglobinopatien sigdcellesykdommer.

Sykdommene er sjeldne, men for de få som får dette påvist, vil tidlig behandling kunne redde liv. Endringen betyr at alle nyfødte skal tilbys undersøkelse for til sammen 30 sykdommer. Undersøkelsen er samtykkebasert. Nesten alle foreldre i Norge samtykker til undersøkelsen.

Utvidelsen av nyfødtscreeningprogrammet er i tråd med Helsedirektoratets vurdering av søknader fra de regionale helseforetakene, om å utvide nyfødtscreeningprogrammet til å omfatte disse sykdommene.

Forskriftsendringen trer i kraft straks nyfødtscreeningen og sykehusene har tilpasset sine rutiner og er klare til å tilby undersøkelse for også disse sykdommene.