Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 161-180 av 24470 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Krekar er utlevert til Italia

  26.03.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  - Najmuddin Faraj Ahmad, også kjent som Krekar, er ikke lenger i Norge. Han er utlevert til Italia, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

 • Nye økonomiske tiltak for studenter under koronakrisen

  26.03.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Studenter vil få utbetalt stipend og lån for resten av semesteret sammen med utbetalingen for april. Det utgjør for de fleste 27 550 kroner. I tillegg får de som har mistet arbeidsinntekt på grunn av korona-krisen mulighet til å ta opp et ekstra lån

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om nye økonomiske tiltak

  26.03.2020 Pressemelding Statsministerens kontor, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Statsminister Erna Solberg, finansminister Jan Tore Sanner, næringsminister Iselin Nybø og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad orienterer om tiltak for å støtte bedrifter og næringsdrivende, sikre arbeidsplasser og styrke næringslivet som

 • Nett-tv

  Justis- og beredskapsminister Monica Mæland innkaller til pressekonferanse

  26.03.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Pressekonferansen foregår hos Forsvarsdepartementet i dag klokka 12.45.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse med statsrådene Mæland, Eriksen Søreide og Høie

  26.03.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Media inviteres til den daglige pressekonferansen om håndteringen av koronasituasjonen. I dag stiller justis- og beredskapsminister Monica Mæland, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og helse- og omsorgsminister Bent Høie. Avdelingsdirektør Line

 • Bruk partssamarbeidet lokalt

  26.03.2020 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I en krisesituasjon er partssamarbeidet spesielt viktig. Statens personaldirektør og lederne for de fire hovedsammenslutningene i staten har derfor i en felles uttalelse uttrykket behovet for å mobilisere det konstruktive samarbeidet sentral og

 • Lengre saksbehandlingstid grunnet koronautbruddet

  26.03.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Som følge av det pågående koronautbruddet har Nærings- og fiskeridepartementets ansatte for tiden svært stort arbeidspress. Derfor kan svar på henvendelser og behandling av saker, som for eksempel innsynsbegjæringer, ta noe lengre tid enn vanlig.

 • Norge slutter seg til EUs internasjonale nettverk for bærekraftig finans

  26.03.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Etter invitasjon fra Europakommisjonen har Norge sluttet seg til nettverket International Platform on Sustainable Finance (IPSF).

 • Natt til søndag stiller vi klokka én time fram

  26.03.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Noen ting er som før, natt søndag 29. mars stiller vi klokka én time fram og går fra normaltid til sommertid.

 • Vil ansette 400 nye politifolk

  26.03.2020 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Politidirektoratet (POD) fullmakt til midlertidig å ansette inntil 400 politifolk for å styrke bemanningen som følge av utbruddet av koronaviruset.

 • Vet du om noen som fortjener Innovasjonsprisen for universell utforming?

  26.03.2020 Nyhet Kulturdepartementet

  Prisen er en anerkjennelse til virksomheter, designere og arkitekter som på en helhetlig og nyskapende måte har utviklet produkter, tjenester og omgivelser som bidrar til å bygge ned barrierer for et mer inkluderende samfunn. Søknadsfrist er 30.

 • Ny forskningsrapport om alliertes syn på norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk

  26.03.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  RAND Europe, sammen med RAND Corporation, har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet utarbeidet rapporten for å fremskaffe et alliert perspektiv på norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

 • Utvalg skal se på inntektssystemet for kommunene

  26.03.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunene leverer viktige velferdstjenester som barnehage, skole, helse og omsorg. Tjenestene blir finansiert gjennom kommunenes såkalte frie inntekter, som er midler kommunene kan disponere fritt etter sine ønsker. Kommunenes frie inntekter

 • Planlegging og byutvikling - byvekstavtaler

  26.03.2020 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser i 2020 ut inntil 25,9 millioner kroner som tilskudd til prosjekter som bygger opp under en bærekraftig arealbruk i de ni største byområdene, i tråd med målsettingene for arbeidet med byutviklings- og

 • Banker og forsikringsforetak bør holde tilbake overskudd

  25.03.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt brev til Finanstilsynet om finansforetakenes disponering av overskudd for 2019, som svar på et brev fra Finanstilsynet om samme tema. Departementet vil ikke nå fastsette forskrift om begrensning i de norske

 • Nedsettelse av en ekspertgruppe for samfunnsøkonomisk vurdering av smitterverntiltak m.v – Covid-19

  25.03.2020 Nyhet Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Finansministeren og helse- og omsorgsministeren har samarbeidet om å etablere et ekspertutvalg som skal gjøre samfunnsøkonomiske analyser av smittevernstiltak.

 • Filippinene. Våpenhvile i kampen mot koronasmitten

  25.03.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den filippinske regjeringen og den filippinske kommunistbevegelsen NDFP har erklært gjensidige humanitære våpenhviler for å bekjempe covid-19. Våpenhvilene gjelder i første omgang frem til 15. april.

 • Regjeringen åpner for digitale årsmøter

  25.03.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utbruddet av koronaviruset gjør det umulig å overholde krav om fysisk oppmøte uten å samtidig bryte offentlige pålegg og anbefalinger om ikke å samles i større grupper. Regjeringen åpner derfor for digitale årsmøter i boligbyggelag,

 • Flere sårbare barn og unge bør få tilbud om plass i barnehage og skole

  25.03.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet

  Stengte barnehager og skoler gjør at mange sårbare barn og unge nå har det ekstra vanskelig. En arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet anbefaler nå å utvide tilbudet om plass i skole og barnehage til de barna som trenger det.

 • Familievernkontorene åpner igjen på telefon

  25.03.2020 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  På grunn av smittevernhensyn har familievernkontorene vært stengt de siste ukene. Fra torsdag 26. mars, vil Bufdir gjenåpne alle sentralbord ved familievernkontorene.

Til toppen