Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 161-180 av 25653 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Lettelse i innreiserestriksjoner for arbeidsinnvandrere og studenter

  25.06.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen gjør endringer i innreiserestriksjonene knyttet til covid-19 som innebærer at det åpnes for innreise for utlendinger med arbeidstillatelse og utenlandske studenter som skal studere i Norge.

 • Åpning for reiser mellom Norge og Europa

  25.06.2020 Pressemelding Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet

  Regjeringen tar sikte på å tillate innreise for personer som er bosatt i Schengen- og EØS-området fra 15. juli - dersom smittesituasjonen tilsier det. Fra samme tidspunkt fjernes kravet om innreisekarantene for land og regioner med en

 • Mer penger til kommuner og fylkeskommuner

  25.06.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  − Gjennom hele koronakrisen har regjeringen vært tydelig på at vi skal stille opp for kommunene. Det har vi gjort gjennom flere økonomiske tiltakspakker, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H). Nå får kommuner og fylkeskommuner

 • Minimumsnivået for flytilbudet i Norge forlenges til 31. august

  25.06.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  -Det er fortsatt krevende tider i luftfarten, og selv om trafikken ser ut til å ta seg opp er det nødvendig at staten sikrer et godt flytilbud gjennom kjøp av flyruter. Derfor forlenger vi avtalen med flyselskapene om et grunnleggende tilbud i hele

 • Enighet om avtale som sikrer videre drift for Haugesund Lufthavn

  25.06.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det har være en krevende tid for hele luftfarten, og dette har også Haugesund Lufthavn blitt hardt rammet av. Flyplassen i Haugesund er viktig for å ivareta ambulanseberedskap, og vi har også gjennom vårt statlige kjøp av flyruter sørget for en

 • Nye styremedlemmer i Statnett

  25.06.2020 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Statnett SF er systemsystemansvarlig nettselskap i det norske kraftsystemet, og har ansvar for samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet for kraft.

 • 8,1 milliarder statlige kroner til Fornebubanen

  25.06.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Jeg har i dag gjort det klart at staten stiller med 8,1 milliarder kroner til Fornebubanen så snart lokale parter har sin del av finanseringen på plass. Jeg har også vært tydelig på at ny E18, som Stortinget har vedtatt, krever en lokal

 • Presseinvitasjon: Næringsministeren til Hallingdal

  25.06.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  - Det har vore ein krevjande vår for norsk næringsliv, men no er me i gang med å gjenopne samfunnet litt etter litt. Eg ser fram til å møte verksemder i Hallingdal for å høyre meir om framtidsutsiktene for næringslivet i denne spanande regionen,

 • Sier ja til flytting av containerhavnen til Kongsgård–Vige

  25.06.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag godkjent kommunedelplan for havneområdet Kongsgård-Vige i Kristiansand. - Med dette legger vi til rette for at både containerhavnen og sentrum kan videreutvikles for å møte fremtidige behov, sier

 • Nett-tv

  Halvårlig pressekonferanse

  25.06.2020 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg inviterer til halvårlig oppsummerende pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i Oslo fredag 26. juni kl. 10.30.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Om kraft fra land og elektrifisering av industri

  25.06.2020 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Oljedirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat presenterer utredninger om kraft fra land til norsk sokkel og elektrifisering av stor landbasert industri.

 • Tilskudd til lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – tildelinger for 2020

  25.06.2020 Nyhet Radikalisering

  I 2020 mottok Sekretariatet for konfliktrådene totalt 48 søknader fra 41 kommuner - med en samlet søknadssum på omlag 20 millioner kroner. Av disse ble totalt 42 prosjekter tildelt midler med en samlet sum på 13.2 millioner kroner.

 • Ekstern kvalitetssikrer har levert sin vurdering av fullskalaprosjektet for fangst og lagring av CO₂

  25.06.2020 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Atkins og Oslo Economics har i dag levert den andre kvalitetssikringsrapporten (KS2) om CO2-fangst og -lagringsprosjektet. Rapporten vurderer det tekniske underlaget samt kostnadsanslag og usikkerhet i prosjektet. Den inneholder også en vurdering av

 • Vil ha prosjekter som bidrar til grønn vekst

  25.06.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  For å få grønn vekst og et lavutslippssamfunn er det viktig at ressursene våre både brukes og gjenbrukes effektivt. Nå lyser Forskningsrådet ut 35 millioner kroner til offentlig innovasjon for en sirkulær biobasert økonomi.

 • Utvidet rett til nemndmøtebehandling i Utlendingsnemnda for konvertitter

  25.06.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  I en ny høring foreslår regjeringen at asylsøkere som frykter forfølgelse fordi de har skiftet religion, skal få sterkere rett til å få møte personlig i Utlendingsnemnda under klagebehandlingen enn det de har i dag.

 • Norsk selskap inngår F-35 avtale

  25.06.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Det norske selskapet Kitron AS har inngått en avtale med Northrop Grumman om produksjon av elektronikkmoduler til F-35 kampfly. Modulene er en del av flyets svært avanserte kommunikasjon-, navigasjon- og identifiseringsavionikk. Avtalen har en verdi

 • Nytt styremedlem i Folketrygdfondet

  25.06.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag oppnevnt seniorrådgiver Tørres Trovik som nytt medlem til Folketrygdfondets styre.

 • Vil gjøre det enklere å drive forening

  25.06.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nå skal det bli billigere og enklere å drive forening. - Poenget med en ny foreningslov er at den skal være kort, lettfattelig og kun regulere de mest sentrale spørsmålene, sier næringsminister Iselin Nybø.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om korona og reiser

  25.06.2020 Pressemelding Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Utanriksdepartementet

  Statsminister Erna Solberg og statsrådane Iselin Nybø, Bent Høie og Ine Eriksen Søreide inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen og reiser.

 • Forslag til nasjonale retningslinjer for barnevernsfaglige masterutdanninger er sendt på høring

  25.06.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har sendt ut forslag til nasjonale retningslinjer for to barnevernsfaglige masterutdanninger på høring.

Til toppen