Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 161-180 av 23381 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ny nasjonal helse- og sykehusplan: Slik skal vi møte utfordringene i helsetjenesten

  22.11.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Vi blir flere, vi blir eldre, flere av oss får kroniske sykdommer, og vi forventer mer av helsetjenesten. Mangel på arbeidskraft, spesielt sykepleiere og helsefagarbeidere, setter grenser for hvordan vi kan løse oppgavene i helsetjenesten. Den nye

 • 38,4 millioner til ALIS-Nord og ALIS-Vest

  22.11.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår i nysalderingen av budsjettet for 2019 at det settes av 38,4 millioner for å bedre rekrutteringen til fastlegeordningen gjennom prosjektene ALIS-Nord og ALIS-Vest.

 • 30 millioner til Altinn

  22.11.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Brønnøysundregistrene med 30 millioner kroner. Pengene skal dekke utgifter til drift og forvaltning av Altinn.

 • Regjeringen vil sette av 715 millioner i tilskuddsordning for kommunedelen av Helseplattformen

  22.11.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår i nysalderingen av budsjettet for 2019 at det settes av 715 millioner kroner for å legge til rette for deltakelse fra kommunene og fastleger i Midt-Norge i Helseplattformen.

 • Nye lokaltog skal betre togtilbodet på Østfoldbanen

  22.11.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Mange lokaltog i Oslo-området er gamle og klare for utskifting. Vi foreslår no å kjøpe 30 nye lokaltog, og dei fleste av desse skal erstatte dei eldste toga på Østfoldbanen. Dei nye lokaltoga kjem til å ha plass til fleire passasjerar og bidra til

 • Vikarer for politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet

  22.11.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke og politisk rådgiver Saliba Andreas Korkunc går ut i foreldrepermisjon på nyåret. Inger Klippen skal være vikar for Bjerke, mens Erlend Svardal Bøe blir vikar for Korkunc.

 • Ny direktør for Statens kartverk

  22.11.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Administrerende direktør Johnny Welle ble i statsråd i dag tilsatt som direktør for Kartverket i et åremål på seks år.

 • En ekstra milliard til studentboliger i 2019

  22.11.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke Husbankens låneramme med 1 milliard kroner i 2019. - Økningen skal gå til å støtte opp om den ekstraordinære satsingen på studentboliger. Dermed vil en rekke viktige studentboligprosjekter få tilsagn om lån allerede i år,

 • Endringar blant statssekretærane

  22.11.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag konstituert Inger Klippen som statssekretær for helseminister Bent Høie frå og med 1. januar 2020 til og med 4. oktober 2020.

 • Tomas Berg blir ny administrerende direktør for Statens pensjonskasse

  22.11.2019 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Ekspedisjonssjef Tomas Berg ble i statsråd i dag oppnevnt til ny administrerende direktør for Statens pensjonskasse for en åremålsperiode på seks år. Berg kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef for pensjonsavdelingen i Arbeids- og

 • Beitedyr er en ressurs

  22.11.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det er viktig å utnytte beiteressursene på best mulig måte. NIBIO kartlegger utmarka i Norge for å gi husdyreierne god oversikt over hvilke områder som burde satses på for å beholde beitekvaliteten. Så langt er 10 prosent av utmarka i Norge kartlagt.

 • Ledig stilling i Brussel EU-Delegasjonen - Spesialutsending for matvareproduksjon

  22.11.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Ønsker du å skape gjennomslag for norske interesser internasjonalt og bidra til løsninger på globale utfordringer? Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad. En karriere i utenrikstjenesten byr på

 • Statsministerens program veke 48

  22.11.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU). Måndag 25. november

 • Norge lanserer utviklingsstrategi for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer

  22.11.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  -  Vi får ikke utryddet fattigdommen i verden innen 2030 uten bedre helse. Nå lanserer Norge som første land i verden en strategi for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer i utviklingsland,  sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Dialogmøte i Tromsø om den nye langtidsplanen for Forsvaret

  22.11.2019 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forsvarsministeren inviterer pressen til dialogmøte tirsdag 26. november i Tromsø om ny langtidsplan for forsvaret.

 • Første departement med eige lokalkontor

  22.11.2019 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) opprettar to nye stillingar på Svalbard og blir det første departementet med eige lokalkontor.

 • Ny eierskapsmelding: De fleste salgsfullmaktene videreføres

  22.11.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen ber ikke Stortinget om nye fullmakter til å redusere statens eierskap. Rammene for statens eierutøvelse, som har ligget fast siden tidlig på 2000-tallet, videreføres.

 • Enklere å få godkjent oppdrettsanlegg på land

  22.11.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen arbeider med å forenkle regelverk, og vil nå fjerne kravet om at Fiskeridirektoratet må utstede brukstillatelser for landbaserte oppdrettsanlegg. Nye anlegg kan nå starte opp umiddelbart etter at anlegget er ferdig og klar for produksjon.

 • Presseinvitasjon: Overlevering av Etikkinformasjonsutvalgets rapport

  21.11.2019 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Torsdag 28. november overleverer Etikkinformasjonsutvalget sin rapport til forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad.

 • Åpner opp for å hente selskapsledelse ute

  21.11.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår endringer i aksjelovgivningen, som åpner for at norske selskaper kan velge daglig leder og flere styremedlemmer i utlandet - hvis de er statsborger eller bosatt i EØS eller EFTA.

Til toppen