Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 161-180 av 27488 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Kan bli nødvendig med nye grep for å stoppe julesmitte

  23.12.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Det kan bli nødvendig å ta nye lokale og nasjonale grep for å stoppe smittespredning i julen, varsler helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 • Noreg gjev Pakistan betalingsutsetjing på lån

  23.12.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Betalingsutsetjingar på lån gjer det lettare for Pakistan å handtere konsekvensane av koronapandemien, slik at landet kan byggje seg opp att på ein berekraftig måte, seier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

 • - Gjennombrudd for den globale koronadugnaden

  23.12.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  I kongressen i USA er det enighet mellom demokratene og republikanerne om en bevilgning på 4 milliarder dollar, rundt 40 milliarder norske kroner, til det globale pandemiarbeidet.

 • Flystans videreføres og vurderes på nytt 2. juledag

  23.12.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Norge viderefører stans i direkteflygninger fra Storbritannia fram til og med 2. juledag. Flystansen kan bli videreført til over nyttår.

 • Torskereguleringen for 2021

  22.12.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt reguleringene av fisket etter torsk, hyse og sei i 2021.

 • Grunnloven § 112 – dom i Høyesterett

  22.12.2020 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Dette er en viktig og grundig dom, og vi er godt fornøyd med at statens syn har vunnet frem, sier olje- og energiminister Tina Bru. Høyesterett avsa i dag dom i saken der staten ved Olje- og energidepartementet var saksøkt for brudd på Grunnloven §

 • Nytt utval om reisegaranti

  22.12.2020 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa vil ha ein gjennomgang av dagens system med reisegaranti. Dette skal gjerast av eit ekspertutval som blir oppnemnt over nyttår.

 • Støtteordning for store publikumsåpne arrangementer

  22.12.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  Den midlertidige støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer er nå godkjent av ESA.

 • Tverrfagleg helsekartlegging av barn i barnevernet

  22.12.2020 Nyheit Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  For at barnevernet skal kunne gi eit tilpassa og godt tilbod til barn som vert plasserte utanfor heimen, må dei ha nok informasjon om barnets helse og behov. I dag er det ei utfordring at barnevernet manglar kunnskap om barnet. Difor sender

 • Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2021 fra Nærings- og fiskeridepartementet

  22.12.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  FISKERI: Endring i ervervstillatelsesforskriften Bakgrunnen for endringen er oppfølging av inntektskravet for saksbehandlingsgebyrer i statsbudsjettet for 2021. Saksbehandlingsgebyr jf postene 3917 post 05. Saksbehandlingsgebyrene som reguleres i §

 • Fordelingen av de første vaksinedosene

  22.12.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Det er ventet at den første leveransen med koronavaksine vil komme til Norge 26. desember. Det er i første omgang en leveranse på i underkant av 10 000 doser, som skal brukes på Østlandet.

 • – Forsøksloven fungerer, men bør brukes mer

  22.12.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  En ny rapport konkluderer med at forsøksloven bør gjøres mer kjent slik at flere kommuner tar den i bruk.

 • Ny rapport om innbyggerforslag

  22.12.2020 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Innbyggerforslag er relativt lite brukt i norske kommuner og fylkeskommuner, men ordningen har støtte som kanal for lokaldemokratisk deltakelse.

 • Fiskerireguleringar 2021

  22.12.2020 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  Oversikt over fiskerireguleringar for 2021. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette. Sist oppdatert 23.12.2020.

 • Vil vurdere reguleringene for fiske innenfor grunnlinjen og fjordlinjene

  22.12.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Fiskeridirektoratet om å gjennomføre en vurdering av ferskfiskordningen og reguleringen innenfor grunnlinjen og fjordlinjene.

 • Strengere smitteverntiltak for reisende fra Storbritannia

  21.12.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  For å hindre innførsel av ny variant av covid-19 oppdaget i Storbritannia, innføres det strengere smitteverntiltak for reisende fra Storbritannia.

 • Norsk diplomat utnevnt til FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten

  21.12.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jeg er glad for at FNs generalsekretær har gitt en av våre mest erfarne diplomater, Tor Wennesland, oppgaven med å lede og koordinere FNs arbeid med fredsprosessen mellom israelerne og palestinerne, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Europakommisjonen har godkjent koronavaksinen til BioNTech og Pfizer

  21.12.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Comirnaty, koronavaksinen til BioNTech og Pfizer, har fått en betinget godkjenning av Europakommisjonen. Nå ventes de første vaksinedosene til Norge om få dager.

 • Endeleg kvote for lisensfelling i ulvesona i 2021 blir på to revir

  21.12.2020 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har handsama klagene på rovviltnemndene sitt vedtak om å felle ulvane i fem revir innanfor ulvesona denne vinteren. Departementet stadfester vedtaket om felling av ulvane i revira Aurskog og Kynna. Vedtaket om

 • Over 150 millioner kroner til hydrogenprosjekter i 2020

  21.12.2020 Nyhet Olje- og energidepartementet

  I år har 13 prosjekter fått tildelinger på til sammen over 150 millioner kroner gjennom Forskningsrådets programmer for å utvikle hydrogenbasert teknologi.