Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 161-180 av 18582 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Endringer i valgloven om valgdistrikter

  06.06.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Stortingsvalget i 2021 kan gjennomføres med dagens 19 valgdistrikter. Det er klart etter at Stortinget vedtok å endre valgloven 4. juni. - Dette vil gjøre gjennomføringen av stortingsvalget mer forutsigbar, både for partiene og velgerne, sier

 • Nå kan andre fylkeskommuner lære av sammenslåingen i Trøndelag

  06.06.2018 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  1. januar ble Nord- og Sør-Trøndelag slått sammen til ett fylke. Nå er erfaringene fra sammenslåingsprosessen samlet, slik at andre kan dra nytte av dem. - Dette er en viktig rapport, som kommer på helt riktig tidspunkt. Jeg tror mange

 • Verdens Miljødag 2018: Internasjonalt krafttak mot plastsøppel

  06.06.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Løsningen på plastproblemet ligger både lokalt og internasjonalt. Så hvorfor ikke få internasjonal hjelp til å rydde plast lokalt? På Verdens miljødag fikk Klima- og miljøministeren hjelp av representanter fra hovedstadens mange ambassader til å

 • Presseinvitasjon: Pensjonsreformen – reform for hvem?

  06.06.2018 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Hvorfor trengte vi egentlig en pensjonsreform? Hva er hovedelementene i reformen, og hvem tjener og hvem taper på den?

 • Sanksjon av ny hvitvaskingslov

  06.06.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Ny hvitvaskingslov ble sanksjonert i statsråd fredag, 1. juni 2018. Loven erstatter hvitvaskingsloven fra 2009 og den oppdaterer norsk regelverk i tråd med den internasjonale utviklingen.

 • Presseinformasjon: Seminar: Hvilke utfordringer står Nato overfor?

  06.06.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet

  I anledning Natos toppmøte i juli deltar utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på et Nupi-seminar om utfordringene alliansen står overfor torsdag 14. juni.

 • Kristiansand er årets mest attraktive by!

  06.06.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kristiansand vinner Statens pris for attraktiv by 2018. Juryen mener byen har gjennomført et markant skifte i sin bypolitikk. Gjennom målrettet politisk og faglig arbeid, har landsdelshovedstaden tatt ansvar for å skape en kompakt by med god

 • Fylkesnytt fra Vestfold 2/2018

  06.06.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Vestfold er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I dette nummeret finner du blant annet en artikkel om skogbrannovervåking med fly i fylket.

 • Møtte EU-toppene i Brussel

  05.06.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg besøkte 5. juni Brussel. Her møtte hun EU-kommisjonens president, Jean-Claude Juncker, og president i Det europeiske råd, Donald Tusk. Hun deltok også på European development days.

 • Justisminister Wara vil bruke sanksjoner for å fremme retur

  05.06.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP) arbeider med EU-landene om visumrestriksjoner overfor land som ikke samarbeider om retur.

 • Vil ha retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier

  05.06.2018 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  - Kroppspress fra sosiale medier er krevende for mange barn og unge, og kan føre til dårligere psykisk helse. Vi trenger en økt bevissthet og retningslinjer som kan motvirke dette, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

 • Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring

  05.06.2018 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Riksrevisjonens undersøkelse viser at Forsvarets objektsikring har blitt forbedret siden undersøkelsen i 2015, men ikke tilstrekkelig.

 • Til høsten blir det forbudt med ansiktsdekkende plagg i all undervisning

  05.06.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  I dag vedtok Stortinget, etter forslag fra Regjeringen, et nasjonalt forbud mot å bruke ansiktsdekkende plagg i barnehager, skoler, høyere utdanning og opplæring av nyankomne innvandrere etter introduksjonsloven. Forbudet vil gjelde fra august.

 • Nett-tv

  Ønsker bedre treffsikkerhet i bedriftshelsetjenesten

  05.06.2018 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  - Jeg vil ha innspill om bedriftshelsetjenesten fungerer etter hensikten. Kan den drives mer effektivt, slik at vi på en best mulig måte kan møte et arbeidsliv i endring, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i sitt åpningsinnlegg på seminar

 • Konferanse om høyanriket uran i Oslo

  05.06.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge er 5.-7. juni vertskap for en internasjonal konferanse om å redusere bruken av høyanriket uran (HEU) i sivil sektor. Målet er å eliminere all sivil bruk av høyanriket uran.

 • Norge rapporterer om eksport og import av våpen for 2017

  05.06.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge leverte 30. mai 2018 sin årlige rapport til sekretariatet for FN-avtalen om våpenhandel (Arms Trade Treaty - ATT).

 • Sanner og Helleland vil løfte frivilligheten og næringslivets rolle i integreringsarbeidet

  05.06.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet

  Integrerings- og kunnskapsminister, Jan Tore Sanner, og barne- og likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland, besøkte mandag Trøndelag. Der møtte de elever, lærere, næringsliv og frivillighet som alle driver ulike integrerings- og

 • Presseinvitasjon: Byvekstavtale for Bergensområdet – møte i politisk styringsgruppe i Bergen

  05.06.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Første møte i politisk styringsgruppe for ny byvekstavtale for Bergensområdet er onsdag 6. juni. Deltakarane er tilgjengelege for pressa rett etter møtet.

 • Dyrevelferd for slaktegris - sluttrapport frå Mattilsynet sin tilsynskampanje

  05.06.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mattilsynet har i tidsrommet mai 2017 - april 2018 gjennomført ein tilsynskampanje med dyrevelferd for slaktegris i Rogaland. Mattilsynet gjennomførte 228 uvarsla tilsyn i besetningar med slaktegris.

 • Dyrepoliti i Trøndelag

  05.06.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Trøndelag politidistrikts dyrekrimgruppe har nå i snart tre år arbeidet for å styrke politiets arbeid med dyrekrim. Regionens Mattilsyn har også et eget krimteam, som samarbeider med dyrekrimgruppa i politiet. Målet med dyrepolitiprosjektet er at