Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 161-180 av 17692 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utredning av ordning med driftsvansketilskudd

  01.03.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  En arbeidsgruppe, som ble nedsatt i forbindelse med jordbruksoppgjøret 2017, har utredet en ordning med driftsvansketilskudd og levert sin rapport.

 • Utredning om melkeproduksjon på flere kvoter

  01.03.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Arbeidsgruppen som har vurdert mulige endringer i regelverket for kvoteordningen for melk har i dag levert sin rapport. Arbeidsgruppen har vurdert en rekke konkrete forslag til endring av regelverket for kvoteordningen for melk.

 • Forslag til ny havne- og farvannslov

  01.03.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Havne- og farvannslovutvalgets utredning er et viktig innspill i regjeringens arbeid for å sikre et høyt sjøsikkerhetsnivå og miljøvennlig sjøtransport. Dette sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han i dag mottok forslag til ny havne- og

 • Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (1/2018)

  01.03.2018 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Årets første nyhetsbrev fra den norske samferdselsråden i Brussel.

 • Ny utredning om næringslivets tilgang til kapital

  01.03.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Det er potensial for forbedringer i kapitalmarkedet, blant annet i koblingen mellom gründerne og investorer, ifølge en ny rapport.

 • Kapital i omstillingens tid

  01.03.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Pressemelding fra Kapitaltilgangsutvalget

 • Presseinformasjon: Utviklingsminister Astrup til Nepal

  01.03.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrup reiser til Nepal 6.-7. mars for politiske samtalar med den nye regjeringa i Nepal og feltbesøk til norskstøtta prosjekt.

 • Minsak.no lansert på samisk

  01.03.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Jeg er glad for at vi nå har fått på plass en løsning som gjør det mulig å fremme saker til kommunestyret eller fylkestinget også på samisk via minsak.no. Det er viktig at samiske språkbrukere kan få bruke sitt eget språk på flest mulig offentlige

 • 40 millioner kroner til næringsutvikling i Afrika

  01.03.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge bidrar med 40 millioner kroner til et nyopprettet flergiverfond for næringsutvikling i Afrika. Fondet drives av International Finance Corporation (IFC) i Verdensbankgruppen og støtter opp om det tyske G20-initiativet «Compact with Africa».

 • Høring – NOU 2018:1 Gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR

  28.02.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har sendt fjerde utredning fra Verdipapirlovutvalget på høring, NOU 2018:1.

 • Boliglånsforskriften på høring

  28.02.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring Finanstilsynets forslag om endring og videreføring av boliglånsforskriften.

 • Statssekretær Skogen orienterte Europaparlamentet

  28.02.2018 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Statssekretær Tone Skogen var invitert til Europaparlamentet 27. februar for å gi en orientering om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk og Norges syn på de nye forsvarsinitativene i EU.

 • Arbeidsgruppe skal utrede sentralt kredittregister

  28.02.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere om det bør etableres et sentralt kredittregister i Norge. Arbeidsgruppen består av deltakere fra departementet, Norges Bank, Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå, og skal

 • Endringer for utenriksferger

  28.02.2018 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet vil gjennomføre endringene for utenriksferger under norsk flagg som ble varslet i 2015.

 • Presseinvitasjon: Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen besøker Stavanger og Sandnes 1. mars

  28.02.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Statsråden skal besøke Frilageret i Stavanger, høre mer om treningstilbud 60+ og delta på folkehelsetiltaket 52 hverdagsturer. I Sandnes besøker Michaelsen Rundeskogen bo- og aktivitetssenter, der hun får høre om deres arbeid med prosjektet "Menn i

 • Norge som fokusland under Berlinalen 2019

  28.02.2018 Nyhet Kulturdepartementet

  Kulturminister Trine Skei Grande har signert en avtale med Norsk filminstitutt og Berlin internasjonale filmfestival om Norge som fokusland på det europeiske filmmarkedet under Berlinalen i 2019.

 • Semje om ny reindriftsavtale på 123,1 millionar kroner

  28.02.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) og Staten er samde om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2018 - 30.06.2019. Avtalen har ei total ramme på 123,1 millionar kroner. Dette er ei auke på 4,5 millionar frå gjeldande avtale.

 • Stadig flere ønsker videreutdanning

  28.02.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Rett før fristen går ut 1. mars har 7302 lærere søkt videreutdanning. - Dette er veldig gode tall! Men det er fortsatt et døgn igjen til søknadsfristen, og jeg håper flere lærere benytter sjansen til å søke før fristen 1. mars, sier kunnskaps- og

 • Ny struktur for yrkesfag

  28.02.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Måndag 5. mars legg kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner fram den nye strukturen for yrkesfagutdanninga som skal gjelde frå 2020. Det blir den største endringa i yrkesfagutdanninga sidan Kunnskapsløftet i 2006.

 • Presseinvitasjon: Ny rapport om bedrifters tilgang til kapital

  28.02.2018 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Har gründere og bedrifter god nok tilgang til kapital? Utvalget som har sett på nettopp dette legger i morgen torsdag frem sin rapport og kommer med anbefalinger om hvordan kapitalmarkedet kan fungere enda bedre.