Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 181-200 av 18952 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vedtak i tre vannkraftsaker

  03.07.2018 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i tre vannkraftsaker i Sogn og Fjordane, Trøndelag og Buskerud. Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon for Vigda kraftverk. Departementet har omgjort NVEs konsesjoner til avslag for

 • Styrker næringslivs- og justissamarbeidet med Kroatia

  03.07.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge og Kroatia undertegner i dag samarbeidsavtaler om 103,4 millioner euro. Gjennom EØS-midlene blir næringsliv og innovasjon, energitiltak og justissektoren sentrale satsingsområder.

 • Landbruk: Omsetningsavgifter for andre halvår 2018

  03.07.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Omsetningsrådet har kommet med tilrådninger om satser for omsetningsavgift fra andre halvår 2018. Departementet har fulgt disse tilrådningene.

 • - Mer norsk gass til Europa

  03.07.2018 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Troll-feltet er en gigant på norsk sokkel. Videreutviklingen av feltet vil skape store verdier for fellesskapet og være et viktig bidrag til energiforsyningen i Europa, sier statsekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Tirsdag mottok hun endret plan

 • Styrker det internasjonale arbeidet for å bekjempe ulovlig handel med tobakk

  03.07.2018 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Norge ratifiserte 29. juni 2018 den internasjonale tobakkskonvensjonens protokoll mot ulovlig handel med tobakk.

 • Alternative pasientforløp og ventetidsregistreringer på høring

  03.07.2018 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Helseminister Bent Høie ba i fjor Helsedirektoratet om å se på alternative modeller for regulering av pasientforløp og registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten. Den 2. juli mottok departementet en rapport om dette. Den sendes nå på bred

 • Starter arbeidet med ny områdesatsing i Oslo indre øst

  03.07.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Staten og Oslo kommune starter et nytt langsiktig samarbeid om en ny områdesatsing i Oslo indre øst for perioden 2019 - 2026.

 • Avgiftslettelser for reindriftsnæringen

  03.07.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Med virkning fra 1. juli 2018, er det gitt nye regler om fritak for engangsavgift og fradragsrett for merverdiavgift for snøscootere og ATVer til bruk i reindriftsnæringen.

 • Vedtar grensejustering mellom Sauherad og Notodden kommuner

  02.07.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at grensen mellom Sauherad og Notodden kommuner blir justert slik at grunnkretsene Angard og Hjuksebø blir flyttet fra Sauherad til Notodden kommune. Endringen vil skje fra 1. januar 2020.

 • Vedtar grensejustering mellom Sørum og Nes kommuner

  02.07.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at grensen mellom Nes kommune og Sørum kommune blir justert slik at Rånåsfoss blir flyttet fra Sørum til Nes. Endringen vil skje fra 1. januar 2020.

 • Vedtar grensejustering mellom Ørsta og nye Volda kommuner

  02.07.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at grensen mellom Ørsta og nye Volda kommuner endres slik at grunnkretsen Bjørke og Viddal flyttes fra Ørsta til nye Volda kommune. Endringen vil skje fra 1. januar 2020.

 • Vedtar ikke grensejustering mellom Stranda og nye Fjord kommuner

  02.07.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt å ikke endre grensen mellom Stranda og nye Fjord kommuner.

 • Vedtar grensejustering mellom Sandøy og Aukra kommuner

  02.07.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at grensen mellom Sandøy og Aukra kommuner endres slik at øya Orten blir flyttet fra Sandøy til Aukra. Endringen vil skje fra 1. januar 2020.

 • Nasjonalpark i Colombia inn på verdensarvlisten

  02.07.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  I dag fikk Colombia et område større enn Troms fylke innskrevet på listen over verdens viktigste natur- og kulturarv, den såkalte verdensarvlisten.

 • 20 mill. kr til gang- og sykkelvei langs rv 13

  02.07.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi ønsker å ta godt vare på myke trafikanter og bygger derfor ut gang- og sykkelveinettet i Norge. Nå gir staten 20 millioner kroner til utbygging av gang- og sykkelvei fra Solbakk til Grønnevold langs dagens rv 13 i Strand kommune i Rogaland.

 • Nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen

  02.07.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Områdene rundt Oslofjorden er det største bo- og arbeidsmarkedet i Norge. En effektiv kryssing av Oslofjorden er derfor essensiell for utviklingen av regionen. I behandlingen av Nasjonal transportplan la Stortinget føringer om å bygge nytt

 • Ola Elvestuen til klimaseminar i Vatikanet

  02.07.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar denne uken på tre-årsmarkeringen av Pave Frans' pavebrev Laudato Si' ; som omhandler verdens klima og miljø-utfordringer og er en sterk oppfordring til menneskeheten om å handle.

 • Enklare tilgang til samlingane ved Nasjonalbiblioteket

  02.07.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet har i dag fastsett nye føresegner for avlevering av allment tilgjengelege dokument. Det vert òg gjort endringar i føresegna til åndsverklova.

 • Bevilger 3,7 millioner kroner til lokal plankompetanse

  02.07.2018 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt over 3,7 millioner kroner i tilskudd til 30 ulike prosjekter og tiltak. Midlene skal bidra til å øke kompetansen i lokale og regionale prosesser innen planlegging, kart og geodata.

 • Vil ha rensing av mikroplast fra vaskemaskiner

  02.07.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Norge, Sverige, Frankrike, Finland, Island og Luxembourg ber EU om å raskt å stille krav om rensefilter i vaskemaskiner som skal fange opp mikroplast fra tekstiler.