Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 181-200 av 18304 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ny strategi for forskning og høyere utdanning på Svalbard

  09.05.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har ambisjoner for forskning og høyere utdanning på Svalbard, og vil at forskningen skal levere betydningsfulle bidrag til internasjonal kunnskapsutvikling og bidra til å løse sentrale samfunnsoppgaver og globale utfordringer.

 • Ny medieansvarslov på høring

  09.05.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier.

 • Utlysning av årets konsesjonsrunde i våre best kjente leteområder - TFO 2018

  09.05.2018 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet utlyser i dag årets konsesjonsrunde for de geologisk best kjente delene av norsk kontinentalsokkel - TFO 2018 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder).

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett 2018

  09.05.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen held pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett 2018 kl. 11.00 tysdag 15. mai.

 • Norge i Europa: Regjeringens strategi for samarbeidet med EU

  09.05.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Vår europapolitikk skal ikke bare være aktiv, den skal også være effektiv. Det betyr at den skal ha klare mål og innrettes slik at vi sikrer størst mulig gjennomslag for norske interesser og prioriteringer, sier utenriksminister Ine Eriksen

 • Ta sommarjobb som fiskar

  09.05.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Er du mellom 12 og 25 år kan du nå søke sommarjobb som fiskar.

 • Utenriksministeren beklager beslutningen om å trekke USA fra atomavtalen

  08.05.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg beklager at president Trump i kveld har kunngjort at USA trekker seg fra atomavtalen med Iran og innfører de amerikanske atomrelaterte sanksjonene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Enighet om reetablering av villrein i Nordfjella

  08.05.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  I dag ble det inngått en avtale om gjenoppbygging av en villreinstamme mellom Staten og ordførerne i Nordfjellaområdet.

 • Samarbeidsavtale om skrantesjuke med kommunar som grenser til Nordfjella

  08.05.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og politisk rådgjevar Marit Kristine Vea i Klima- og miljødepartementet har i dag hatt møte med politisk leiing i kommunar som grenser til Nordfjella og med leiaren i Nordfjellarådet.

 • Norsk-svensk samarbeid om viltforvaltning

  08.05.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norge og Sverige samarbeider for å skaffe mer kunnskap og mindre konflikter rundt forvaltningen av elg, ulv og jerv.

 • Midlertidig tilskuddsordning til romanifolket/taterne

  08.05.2018 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut en midlertidig tilskuddsordning til tiltak som bidrar til å styrke romanifolket/taternes språk, kultur og historie. Søknadsfrist er 11. juni og 15. september i år.

 • Beredskapssituasjonen i Nord-Norge

  08.05.2018 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helseminister Bent Høie ba i helgen Helse Nord RHF om en plan for hvordan det regionale helseforetaket vil ivareta beredskapsansvaret i tiden fremover.

 • Språkkafé til inspirasjon

  08.05.2018 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Onsdag besøkte kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner MIRA-senteret i Oslo hvor han fikk møte kvinner på språkkafe og mødre som veiledere. -MiRA-Senteret gjør et viktig arbeid for å styrke kvinner med minoritetsbakgrunn, både gjennom

 • Petroleumssektoren skaper kompetansearbeidsplasser i hele landet

  08.05.2018 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel skaper aktivitet både til havs og på land. Aktiviteten danner grunnlag for verdensledende teknologimiljøer som gir kompetansearbeidsplasser over hele landet.

 • Sanner møtte foreldregruppa på Vestli

  08.05.2018 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Kunnskaps-og integreringsminister Jan Tore Sanner besøkte torsdag foreldregruppa ved Vestli skole. Der møtte han både engasjerte foreldre, elever og ansatte ved skolen. Bakgrunnen for møtet var foreldreaksjonen som ble startet ved Vestli skole for å

 • Ekspertgruppe har levert rapport om tilskudd

  08.05.2018 Nyhet Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet nedsatte en ekspertgruppe i januar 2018 for å få faglige råd i arbeidet med frivillighetsmeldingen når det gjelder statlige tilskudd til frivillige organisasjoner. Gruppen har nå levert sin rapport.

 • Fylkesnytt fra Oslo og Akershus 1/2018

  08.05.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Oslo og Akershus er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om formidabel vekst i antall andelslandbruk.

 • Presseinvitasjon: Røe Isaksen til USA

  08.05.2018 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker New York og Washington 21.-24. mai. Han skal blant annet diskutere amerikanske handelstiltak og norsk havpolitikk.

 • Jordbruksforhandlingene 2018: Partene går i forhandlinger

  07.05.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Jordbrukets forhandlingsutvalg har i dag meddelt staten at de ønsker å gå i forhandlinger.

 • Dette vil Europakommisjonen at EU skal bruke penger på

  07.05.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  2. mai la Europakommisjonen frem sitt forslag til EUs neste langtidsbudsjett for perioden 2021-2027.