Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 181-200 av 16989 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vernar 36 viktige skogområde

  01.12.2017 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa har i dag verna 36 skogområde i ni fylke. Områda er viktige for naturmangfald og er leveområde for eit stort tal trua artar. Områda inngår i arbeidet med frivillig vern av privateigd skog, unntatt eit område som er eigd av Statskog.

 • Trepartssamarbeidet om fastlegeordningen reetableres

  01.12.2017 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  For å styrke samarbeidet om fastlegeordningen har Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen bestemt å reetablere trepartssamarbeidet.

 • Avtale mot uregulert fiske i Polhavet

  01.12.2017 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet

  På det siste forhandlingsmøtet i Washington D.C. denne uka ble man enige om en internasjonal avtale som forhindrer uregulert fiske i Polhavet.

 • Ny organisering i kunnskapssektoren

  01.12.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Fra 2018 omorganiserer regjeringen de sentraladministrative virksomhetene i kunnskapssektoren. - Dette vil legge til rette for høyere kvalitet og mer effektiv oppgaveløsning. Omorganiseringen vil også gi flere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo,

 • Utenriksminister Eriksen Søreide til London 4. desember

  01.12.2017 Pressemelding Utanriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er i London 4. desember for møter med den britiske utenriksministeren Boris Johnson, minister for Europa og Amerika Alan Duncan og utviklingsminister Penny Mordaunt.

 • 1700 færre heilt arbeidslause

  01.12.2017 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  - Talet på arbeidssøkarar har gått kraftig ned det siste året og arbeidsløysa er på same nivå som før oljebremsen, seier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i ein kommentar til nye tal for registrerte arbeidslause hjå Arbeids- og

 • Vil gjøre moderasjonsordninger for barnehage bedre kjent

  01.12.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Mange familier med lav inntekt kjenner ikke til ordningen med gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling, viser ny SSB-rapport. I 2018 vil regjeringen styrke informasjonsarbeidet i kommunene med ny tilskuddsordning på 20 millioner kroner.

 • Mer kunnskap er fremtiden for mat og jordbruk

  01.12.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Alle nasjoner må arbeide for at vi skal få globale bærekraftige, rettferdige og robuste matsystemer. Det sa generaldirektør José Graziano da Silva under arrangementet "En bærekraftig matfremtid" i London denne uken. Arrangementet tok for seg temaer

 • Fikk digitaliseringsinnpill fra næringslivet

  30.11.2017 Nyhet Statsministerens kontor

  Regjeringens digitaliseringsutvalg fikk i dag konkrete innspill fra næringslivet til hvordan myndighetene best kan legge til rette for en mer digital hverdag for næringslivet.

 • Felles uttalelse om vold og overgrep mot barn

  30.11.2017 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Regjeringen og KS vil samarbeide for å bekjempe den alvorlige svikten mot barn, og for å forebygge vold og overgrep.

 • Fellesuttalelse fra troikaen om fredsprosessen i Sør-Sudan

  30.11.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  USA, Storbritannia og Norge (troikaen) har kommet med en fellesuttalelse om fredsprosessen i Sør-Sudan.

 • Meir samarbeid om «framtidas arbeidsliv»

  30.11.2017 Nyheit Arbeids- og sosialdepartementet

  Dei nordiske arbeidsministrane vil samarbeide for å møte utfordringar i framtidas arbeidsliv som rask omstilling og endringar, utfordringar for den nordiske modellen, digitalisering og delingsøkonomi.

 • Nye ambassadører fra Japan, Colombia, Bosnia-Hercegovina og Jemen

  30.11.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Fire nye ambassadører overleverte sine akkrediteringsbrev til H.M. Kongen 30. november 2017.

 • Støtter kommuner som vil gi digital hjelp til innbyggerne

  30.11.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet støtter kommuner som mangler veiledningstilbud i digital kompetanse til sine innbyggere. - Det er viktig at ingen faller utenfor det digitale samfunnet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore

 • Fremgang i miljøsamarbeidet i Barentsrådet under norsk ledelse

  30.11.2017 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima og miljøforbedringer i Barentsregionen er viktigste tema for Miljøministermøtet under Barentsrådet. Norge har ledet miljøsamarbeidet i Barentsregionen de siste to årene, og har nå gitt ledelsen videre til Sverige.

 • Indre markedskonferansen 2017

  30.11.2017 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Brexitforhandlingene pågår, men de resterende EU-landene ser fremover og gleder seg over lysere økonomiske tider. Utviklingen i Europa og i det indre marked har stor betydning for norsk næringsliv. Hva har vi i vente?

 • Svar på kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 22.11.2017

  29.11.2017 Nyhet Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen (Frp) har i dag sendt sine svar på spørsmålene fra Stortingets kontroll - og konstitusjonskomite i brev av 22.11.2017.

 • Kan overføre større sildekvoter

  29.11.2017 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Båter i kystgruppen kan overføre en større del av kvota på norsk vårgytende sild til 2018.

 • Samarbeider om HMS i landbruket

  29.11.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Denne uka ble flere tema innen trygghet og helse i landbruket drøftet under et møte i Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket. I forumet blir det diskutert relevante problemstillinger knyttet til arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i

 • Fylkesnytt fra Troms 3/2017

  29.11.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Troms er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Dette nummeret har blant annet en artikkel om en studietur til Gudbrandsdalen for å lære om lokalmat og distribusjon.