Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 181-200 av 23937 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Brexit: Hva skjer i Norge 31. januar?

  31.01.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Alt ligger nå til rette for at Storbritannia forlater EU med en avtale 31. januar. Likevel blir det meste som før. Brexit endrer ikke Norges forhold til Storbritannia i inneværende år. De betingelser som gjelder før 31. januar, vil i all hovedsak

 • Reintallstilpasningen i Finnmark har gitt en klar forbedring av reinbeitene på Finnmarksvidda

  31.01.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Kartlegging fra NORUT (Northern Research Institute) viser en positiv fremgang i lavrik og lavholdig vegetasjon på Finnmarksvidda. Hovedårsaken til den positive fremgangen knyttes til reduksjon i reintallet og redusert beitebelastning.

 • Klimakur 2030

  31.01.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen har i dag fått overlevert rapporten Klimakur 2030. Dette er en utredning av ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005. Ikke-kvotepliktig sektor innbefatter

 • Koronavirus blir meldepliktig sykdom

  31.01.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helsetjenesten må melde eventuelle tilfeller av det nye koronaviruset i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Forskriftsendringen trer i kraft 31. januar.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 6

  31.01.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 6, 2020.

 • Norges fremtidige forhold til Storbritannia

  31.01.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet

  Storbritannia går ut av EU ved midnatt 31. januar. I løpet av overgangsperioden i 2020 må Norge derfor forhandle frem en ny frihandelsavtale med Storbritannia, som må være klar innen 2021.

 • Uavhengig Råd for Statistisk sentralbyrå

  31.01.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  I henhold til ny statistikklov ble Rådet for Statistisk sentralbyrå i dag oppnevnt av Kongen i statsråd.

 • Elisabeth Sørbøe Aarsæther er ny direktør i DSB

  31.01.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har i statsråd i dag utnevnt Elisabeth Sørbøe Aarsæther som ny direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

 • Endring blant statssekretærane

  31.01.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Det er i statsråd i dag utnemnd ein ny statssekretær i regjeringa.

 • Statsministerens program veke 6

  31.01.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Framleis stabil låg arbeidsløyse i januar

  31.01.2020 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Nye tal fra Arbeids- og velferdsdirektoratet syner at det blei knapt 300 færre ledige i januar når vi justerer for normale sesongsvingningar.

 • Nett-tv

  Ny rapport om hvordan redusere klimagassutslippene i Norge

  31.01.2020 Nyhet Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet

  Regjeringen har mottatt Klimakur 2030. En etatsgruppe har utredet mulig tiltak og virkemidler som kan redusere utslipp med minst 50 prosent i ikke-kvotepliktig sektor fram mot 2030. Dette gjelder blant annet utslipp fra transport, landbruk, avfall

 • Bent Høie inviterer til møte om openheit kring sjølvmord 4. februar

  31.01.2020 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  I samband med at regjeringa lagar ny handlingsplan mot sjølvmord, er det ønskeleg å høyre brukar- og pårørandeorganisasjonar, media og fagpersonar sine vurderingar og refleksjonar kring openheit om sjølvmord i det offentlege rom.

 • Mæland vil utvise utlendinger som blir straffet for ordensforstyrrelser

  31.01.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Utlendinger uten oppholdstillatelse som blir straffet for ordensforstyrrelser eller for å trosse politiets pålegg om å fjerne seg fra plasser hvor det foregår kjøp og salg av narkotika, skal etter en ny instruks fra justis- og innvandringsministeren

 • Brexit: Studentutveksling og forskningssamarbeid går som normalt ut året

  31.01.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Midnatt fredag 31. januar forlater Storbritannia EU og EØS-avtalen. Ut året går alt samarbeid om studier, studentutveksling og forskning som normalt.

 • Hver fjerde matematikklærer mangler fordypning

  31.01.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Nå går startskuddet for å søke om videreutdanning for lærere. Hele 8100 matematikklærere mangler fordypning i faget de underviser i. Det samme gjelder 8200 engelsklærere og 6300 norsklærere.

 • Koronaviruset og norske myndigheters arbeid

  30.01.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Norske myndigheter følger utviklingen av koronaviruset nøye og er godt forberedt dersom viruset skulle komme til Norge.

 • Presseinvitasjon: Ny direktør i DSB

  30.01.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringa utnemner fredag ny direktør i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB).

 • Presseinformasjon: Statsbesøk til Jordan

  30.01.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Kong Harald og dronning Sonja har takket ja til invitasjonen fra kong Abdullah II av Jordan om å avlegge statsbesøk. Besøket finner sted 2.-4. mars.

 • Presseinvitasjon: Toppmøte om inkludering

  30.01.2020 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Mandag 3. februar blir det toppmøte om inkludering på Youngs med brukerorganisasjoner, partene i arbeidslivet og regjeringen.

Til toppen