Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 181-200 av 29356 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Sunnere mat og mer fysisk aktivitet på SFO

  09.06.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Nå får skolefritidsordningen (SFO) en nasjonal rammeplan for aller første gang. Den skal styrke kvaliteten og innholdet i SFO-tilbudet til nesten 150.000 barn over hele landet. Fremover vil regjeringen ha mer sunne måltider og mer fysisk aktivitet.

 • Høring: Snart kan du midlertidig avregistrere bilen uten å levere inn skiltet

  09.06.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Av og til kan det være nyttig å avregistrere et kjøretøy midlertidig. Spesielt kan dette være aktuelt for kjøretøy som bare brukes deler av året, som motorsykler og veteranbiler. Derfor ønsker vi å innføre en ordning med avregistrering av kjøretøy

 • Investeringar i forsvarssektoren

  08.06.2021 Nyheit Forsvarsdepartementet

  Stortinget har gitt si godkjenning til fleire nye investeringsprosjekt på Ørland og Porsangmoen. Stortinget har mellom anna og sagt ja til å få skaffe fleire sjømålsmissil til korvettane i Sjøforsvaret og å oppgradere F-35-flya.

 • Gir råd for sommeravslutninger i skoler og barnehager

  08.06.2021 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  - Jeg unner alle barn og elever en sommeravslutning. Nå kommer vi med klare råd til hvordan det kan gjøres på en trygg måte, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Helsemyndighetene publisert råd og veiledning på sine sider om hvordan

 • Avslag til fire småkraftverk i Namsskogan og konsesjon til Bergsfjord kraftverk i Loppa

  08.06.2021 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har tirsdag 8. juni fattet vedtak i fire småkraftsøknader i Namsskogan kommune i Trøndelag. Departementet mener at kraftverkene vil ha for store konsekvenser for ett eller flere av temaene reindrift, naturmangfold og

 • Nytt utvalg skal gi råd om økt bearbeiding og produksjon av bærekraftige sjømatprodukter i Norge

  08.06.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har satt ned et nytt utvalg som skal gi råd om hvordan det kan legges til rette for at mer av fisken som fiskes i Norge bearbeides i Norge

 • Verdens havdag: Regjeringen legger frem havrapporten "Blått hav, grønn fremtid"

  08.06.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet

  I dag, på verdens havdag, presenterer regjeringen havrapporten "Blått hav, grønn fremtid". Rapporten peker på havets sentrale betydning for Norge og verden, og de mange utfordringene og mulighetene havøkonomien representerer.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om Janssen-vaksina 9. juni

  08.06.2021 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Invitasjon til pressekonferanse om Janssen-vaksina onsdag 9. juni kl. 14.00 med helse- og omsorgsminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg.

 • Nett-tv

  Offentliggjør klimagassutslipp i Statens eierrapport

  08.06.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Iselin Nybø (V) presenterte i dag Statens eierrapport for 2020, årsrapporten for statens direkte eierskap i 74 selskaper. Årets rapport viser for første gang selskapenes klimagassutslipp.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 22

  08.06.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Libya, Sudan, Syria og Jemen, samt uformelle møter om Ukraina og Sahel.

 • Brexit og grønt-kvoter

  08.06.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det har kommet spørsmål om frihandelsavtalen med Storbritannia og utfordringer som kvotene kan gi for grøntsektoren. Grøntkvotene gis i hovedsak på produkter der EU allerede har kvoter, og som i dag i liten grad utnyttes. Det er derfor misvisende

 • Norske utslipp av klimagasser gikk ned i 2020

  08.06.2021 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Foreløpige tall fra SSB viser at utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med om lag 3,2 prosent, eller om lag 1,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter, fra 2019 til 2020. Utslippene var 50 mill. tonn CO2-ekvivalenter i 2020.

 • Sikrer Lånekasse-støtte for studier i utlandet høsten 2021

  08.06.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  For å få lån i Lånekassen til studier i utlandet er det et krav om at du må være fysisk på studiestedet, men under pandemien har mange studenter og utvekslingselever vært nødt til å reise hjem til Norge eller utsette utreisen. - For å fjerne den

 • Tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikten mellom Unio og Oslo kommune

  07.06.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd for å løse arbeidskonflikten mellom Unio og Oslo kommune. Statens Helsetilsyn har gitt beskjed om at streiken vil føre til fare for liv og helse fra og med i dag, 7. juni.

 • Viktig innreisekontrollsenter legges til Bodø

  07.06.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  For å øke kontrollen med reisende til Norge fra land utenfor Schengen-området etablerer regjeringen en ny organisatorisk enhet (ENU) i politiets utlendingsenhet (PU). Enheten vil bli lagt til Bodø og bestå av om lag 12 personer.

 • Presseinvitasjon: Innkaller partene i arbeidskonflikten mellom Unio og Oslo kommune

  07.06.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen innkaller partene i den pågående arbeidskonflikten mellom Unio og Oslo kommune til et digitalt møte i dag ca kl. 17:00.

 • Endringer i viltloven - Nattoptikk tillates ved jakt på villsvin

  07.06.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Stortinget har i dag behandlet et lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet som åpner for utvidet bruk av kunstig lys, herunder nattoptikk, ved jakt på villsvin.

 • Nett-tv

  Barents urfolkstoppmøte 8. juni under Norges formannskap i Barentsrådet

  07.06.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksministeren er vert for Barents urfolkstoppmøte 8. juni. Møtet organiseres i samarbeid med Sametinget, Västerbotten som har formannskapet i Barents regionråd og urfolksarbeidsgruppen under Barentsrådet. Møtet kan følges på nett-tv.

 • Raggovidda vindkraftverk trinn III får fristforlengelse

  07.06.2021 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag tatt klagen fra Varanger KraftHydrogen AS til følge, og gitt forlenget frist for idriftsettelse for Raggovidda vindkraftverk trinn III.

 • Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til Bergen og Øygarden

  07.06.2021 Nyheit Kunnskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Statsrådane Guri Melby og Sveinung Rotevatn dreg tysdag 8. juni til Øygarden for å besøke Hjelteryggen skule. Her får dei høyre erfaringane elevane har med skulegang under koronakrisa, og kva for planar kommunen har for sommarskule.