Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 181-200 av 25066 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statsministerens program veke 20

  08.05.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU). Måndag 11. mai Kl.

 • Godkjenner planar for bustadbygging i Skodje sentrum

  08.05.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag godkjent kommunen sine planar om bustadbygging i utkanten av Skodje sentrum. Planane opnar òg for å etablere eit friområde med badeplass ved bustadområdet.

 • Innbyggerhøring om grensejustering mellom Karmøy og Haugesund

  08.05.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Departementet vil høre hva innbyggerne på Fastlands-Karmøy mener om en eventuell grensejustering mellom Haugesund og Karmøy kommuner. Bakgrunnen er et initiativ fra innbyggere på fastlandet om grensejustering som innebærer at Fastlands-Karmøy blir

 • Enklere å oppnevne advokat ved brudd på utlendingsloven

  08.05.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Det har vært ulik praksis ved oppnevning av advokater til utlendinger som har brutt utlendingsloven. Nå foreslår Justis- og beredskapsdepartementet tydeligere og enklere regler.

 • Nett-tv

  Bent Høie legger frem handlingsplan for allmennlegetjenesten

  08.05.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie legger frem handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024. Den norske legeforeningen, KS og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er tilstede og kommenterer.

 • Veteranene overtok Veteranhuset i Oslo

  08.05.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  7. mai overtok veteranene huset som skal bli deres felles møteplass i Oslo. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fikk en omvisning.

 • Høring - forskrifter om egen pensjonskonto

  08.05.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt på høring utkast til forskrifter til lovreglene om egen pensjonskonto.

 • Nett-tv

  Digitalt folkemøte om ny Nasjonal transportplan

  08.05.2020 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Knut Arild Hareide inviterte til digitalt folkemøte 11. mai om ny Nasjonal transportplan (NTP) som legges fram våren 2021. Sendingen kan ses i opptak her.

 • Presseinvitasjon: Kultur- og likestillingsministeren presenterer justerte kompensasjonsordninger

  08.05.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kultur- og likestillingsminister Abid Q Raja presenterer i dag kl. 14.00 justerte kompensasjonsordninger.

 • Nett-tv

  Folkets spørretime med Guri Melby og Henrik Asheim

  08.05.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Har du spørsmål om åpning av skoler, barnehager og høyere utdanning? Still spørsmål til kunnskaps- og integreringsministeren og forsknings- og høyere utdanningsministeren tirsdag 12. mai.

 • Nett-tv

  Koronasituasjonen: Pressekonferanse

  08.05.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Invitasjon til den daglige pressekonferansen fredag 8. mai kl. 1600, i dag med helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 • Risikoavlastning i grøntsektoren – fastsetting av forskrift

  08.05.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet fastsatt 7. mai endringer i forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon.

 • Endrer mandatet for forvaltningen av Statens obligasjonsfond

  08.05.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har besluttet å endre mandatet for forvaltningen av Statens obligasjonsfond. Kravet til nedre grense for akseptert rating justeres fra B- til CCC+, slik at det er godt tilpasset dagens situasjon.

 • Nett-tv

  I dag feirer vi 75 år i frihet

  08.05.2020 Pressemelding Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet

  − I dag flagger vi over hele landet, akkurat slik vi gjorde på denne dagen for 75 år siden. Fred og frihet er ikke noe vi har fått gratis, og vi må aldri glemme denne viktige delen av vår historie, sier statsminister Erna Solberg.

 • Rammer for gjennomføringen av 17. mai-feiringen 2020

  07.05.2020 Nyhet Kulturdepartementet

  De nasjonale smitteverntiltakene legger begrensninger på årets 17. mai-feiring.

 • Første møte om brexit med Storbritannia

  07.05.2020 Nyhet Utenriksdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Sjefsforhandlerne fra Norge og Storbritannia har i dag møttes for å diskutere hvordan det gode samarbeidet mellom landene kan ivaretas etter brexit. Oppstartsmøtet fant sted som en videokonferanse.

 • Åpner sakte men sikkert opp for næringslivet

  07.05.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  En rekke samfunnsområder som har vært stengt som følge av korona-krisen åpner nå opp igjen mot sommeren. - Dette er gode nyheter for bedriftene og næringslivet. Nå skal vi få hjulene i gang igjen i norsk økonomi, sier næringsminister Iselin Nybø.

 • Nå blir kjøreopplæring og førerprøver for personbil igjen tillatt

  07.05.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Som del av regjeringens plan for gradvis gjenåpning av landet kan nå også trafikkopplæring og praktiske førerprøver i personbil starte opp igjen. Det er jeg glad for. Bil er et viktig fremkomstmiddel for mange, og jeg vet at det er mange som har

 • Ny rapport om sårbare barn og unge tilrår å opne alle tenester

  07.05.2020 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Rapporten kjem med forslag til tiltak for å betre situasjonen for barnog unge. Deira viktigaste tilråding er å sikre at alle tenester for barnog unge opnast opp utan unaudsynt opphald og i tråd medgrunnleggande smittevernsomsyn.

 • Skolene åpner for alle elever fra 11. mai

  07.05.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. Det forutsettes at de følger kravene til smittevern.

Til toppen