Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 201-220 av 2125 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statsministeren deltok på nordisk-indisk toppmøte i København

  04.05.2022 Nyhet Statsministerens kontor

  Indias statsminister Narendra Modi møtte statsministrene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige på nordisk-indisk toppmøte i København i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre hadde også et bilateralt møte med statsminister Narendra Modi og et

 • Nett-tv

  Energikommisjonens digitale innspillsmøte 10. mai

  04.05.2022 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Den regjeringsutnevnte Energikommisjonen holder digitalt innspillsmøte 10. mai. Du kan se sendingen direkte og i opptak her.

 • Hjort i auke skadar skog

  04.05.2022 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Ei ny gransking frå Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) syner at hjortebeiting på skog og grasareal fører til store økonomiske tap for skogeigarar og bønder. Ei meir berekraftig forvalting av hjortebestanden er naudsynt.

 • Presseinformasjon: Utenriksministeren møter Sviatlana Tsikhanouskaja

  04.05.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldt møter lederen for den hviterussiske demokratibevegelsen, Sviatlana Tsikhanouskaja, fredag 6. mai.

 • Statsministeren til Kirkenes

  04.05.2022 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren besøkjer Kirkenes måndag 9. mai. Han skal mellom anna på bedriftsbesøk, møte representantar for næringslivet, kulturlivet og organisasjonslivet og treffe representantar for den russiske befolkninga.

 • Presseinformasjon: Program for FNs sikkerhetsråd i mai

  04.05.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Arbeidsprogrammet for FNs sikkerhetsråd i mai er klart. Denne måneden blir det blant annet møte om matsikkerhet, der utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltar. Det blir også møter om Russlands invasjon av Ukraina, og vedtak av mandater for

 • FAO: Global avskoging reduseres, men tapet av tropisk regnskog fortsetter

  04.05.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FAOs nye rapport viser at det blir hogd mindre i verdens skoger, men allikevel fortsetter tropisk regnskog å trues. Den største årsaken til dette er utvidelse av dyrket jord på disse områdene som utgjør nesten 50 prosent av den globale avskogingen.

 • Økt støtte til humanitær innovasjon

  04.05.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Gapet mellom humanitære behov og tilgjengelige midler øker fra år til år. Innovasjon er én av nøklene til mer effektiv humanitær innsats. Vi må jobbe smartere og bedre for å tilby livreddende assistanse til enda flere, sier utenriksminister

 • Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8.mai.

  04.05.2022 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Norges frigjøringsdag og den nasjonale veterandagen vil bli markert fra Kirkenes i nord til Lindesnes i sør.

 • Flere på jobb i barnehager i levekårsutsatte områder

  04.05.2022 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil endre barnehageregelverket slik at kommunene kan bruke mer penger på barnehager i levekårsutsatte områder.

 • Samferdselsministeren vil stanse avrenning fra fisketransport

  04.05.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Hvert år havner betydelige mengder smeltevann fra fisketransport på vegene våre. Avrenning fra slik transport kan føre til trafikkfarlige vegforhold og være skadelig for miljøet. Jeg har derfor nå bedt Statens vegvesen se på tiltak for å hindre

 • Kronikk av landbruks- og matminister Sandra Borch: Ta vare på matjorda

  03.05.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Dette er mitt enkle budskap til alle landets kommuner, utbyggere og eiere av jordbruksareal; ta vare på matjorda! Begrunnelsene er mange, men akkurat nå er behovet for matproduksjon den viktigste.

 • Forsvarsministeren besøkte Estland

  03.05.2022 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Bjørn Arild Gram møtte sin estiske kollega Kalle Laanet i Tallinn 3. mai.

 • Nett-tv

  Jordbruksoppgjøret 2022: Staten legger fram sitt tilbud

  03.05.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Staten legger torsdag 5. mai fram sitt tilbud i årets jordbruksoppgjør.

 • Skal gjennomgå varselordningane til Helsetilsynet og Ukom

  03.05.2022 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Eit nytt utval skal ha full gjennomgang av varselordningane til Helsetilsynet og Ukom. Utvalet skal sjå på korleis ordningane blir praktiserte i dag, og korleis dei blir følgt opp av verksemdene, Helsetilsynet og Ukom, i tillegg til kva konsekvensar

 • Innspelsmøte om etteradopsjonstiltak

  03.05.2022 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Statsråden inviterer elleve adopsjonsorganisasjonar til innspelsmøte om etteradopsjonstiltak 2. juni 2022 kl. 09:30-11:30 i Akersgata 64 i Oslo, auditorium Hovedbølet. Møtet vil verte strøymt på regjeringa sine nettsider.

 • Staten vant fram i Trafikklyssaken

  03.05.2022 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Gulating Lagmannsrett har nå kommet med sin dom i Trafikklyssaken. Staten vant på alle punkter.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: 50 år med Klima- og miljødepartementet

  03.05.2022 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøverndepartementets 50-årsmarkering vil finne sted på Clarion Hotel The Hub, fredag 6. mai fra kl. 9:00 - 16:00.

 • Nett-tv

  Klima- og miljødepartementet markerer 50 år

  03.05.2022 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Fredag 6. mai markerer Klima- og miljødepartementet 50 år med norsk miljøhistorie med foredrag, samtaler og intervjuer.

 • Regjeringa føreslår å atterreise Haram kommune

  03.05.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringa vil fremje forslag for Stortinget om at Ålesund kommune delast slik at heile tidlegare Haram kommune på nytt blir ein eigen kommune. Dette er ikkje den same løysinga som kommunestyret i Ålesund har søkt om.