Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 201-220 av 23720 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Endring i reglene for misligholdte engasjementer i bankenes regnskap

  19.12.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag fastsatt hvilke beløpsgrenser som skal gjelde for at engasjementer skal anses som misligholdte. Grensene gjelder fra 31. desember 2020.

 • Rapport 2019 fra faggruppen for IA-arbeidet

  19.12.2019 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Sykefraværet har holdt seg om lag uendret siden 2012, og er drøyt 12 prosent lavere enn da den første IA-avtalen ble inngått i 2001. Det viser faggruppen for IA-arbeidet sin rapport for 2019.

 • Torskereguleringene i Nordsjøen og Skagerrak i 2020

  19.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt reguleringene av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2020. Torskekvoten er redusert med 50 prosent fra 2019 og er historisk lav.

 • Videreføring av overgangsregel for Bankenes sikringsfond

  19.12.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift til lov om Bankenes sikringsfond for å videreføre eksisterende overgangsregler om deling av midler forvaltet av Bankenes sikringsfond.

 • Konsultasjonsmøte med KS

  19.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det har i dag vært holdt bilateralt konsultasjonsmøte mellom Landbruks- og matdepartementet og KS.

 • Nye forskoteringsavtalar med hamner i Herøy, Ibestad og Nordkapp

  19.12.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  I dag vert det inngått avtalar for totalt 237 millionar kroner som skal gå til fleire prosjekt i hamner langs kysten. Totalt har 541 millionar kroner blitt løyva til slike tiltak i år.

 • Må vaksinere fisk mot pankreassykdom

  19.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fra 1. juli neste år skal all fisk som settes ut i matfisk- og stamfiskanlegg i området fra Taskneset i sør til Langøya ved Kvaløya i nord være vaksinert mot pankreassykdom.

 • Endring i finansforetaksforskriften

  19.12.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i finansforetaksforskriften for å gjennomføre lovvalgsregler som følger av direktiv 2001/24/EF (winding-up direktivet).

 • Engangsløsning for utlendinger med 16 år eller lenger oppholdstid

  19.12.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen er blitt enig om et forslag til engangsløsning for såkalte ureturnerbare. Justis- og beredskapsdepartementet sender forslaget på høring.

 • Utlegging av åte reguleres i ny forskrift

  19.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fôring og utlegging av åte er fortsatt tillatt, unntatt for store rovdyr, kongeørn og villsvin, når en ny forskrift som trer i kraft 1. januar 2020.

 • Endringer i lover og forskrifter som trer i kraft 1.1.2020 fra Landbruks- og matdepartementet

  19.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Følgende endringer i lov og forskrift trer i kraft i perioden 1.1.2020:

 • Prisforhandlinger sikrer nok et migrenelegemiddel på blå resept

  19.12.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Prisforhandlingene mellom Sykehusinnkjøp og legemiddelprodusenten Teva har gitt lavere pris på migrenelegemiddelet Ajovy, som nå kommer inn i blåreseptordningen.

 • Staten kjøper hytte for å ta vare på villrein

  19.12.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har kjøpt den såkalte "Veibua" ved fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet i Rondane. Hytta ligger midt i et viktig trekkområde for villrein. Kjøpet skal hindre økt  aktivitet i området.

 • Videre planlegging av Hordfast skal skje med bruk av statlig reguleringsplan

  19.12.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at det videre arbeidet med reguleringsplaner for E39 Stord-Os (Hordfast) skal skje med bruk av statlig reguleringsplan.

 • Rusreformutvalget leverte sitt arbeid: - Historisk dag for norsk ruspolitikk

  19.12.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen oppnevnte i mars 2018 et utvalg som skulle forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til

 • Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2020 fra Kunnskapsdepartementet

  19.12.2019 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Norge åpner for dobbelt statsborgerskap fra januar 2020 Fra 2020 kan nordmenn bli statsborgere i et annet land uten å miste sitt norske statsborgerskap, og utenlandske statsborgere må ikke lenger si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap for å

 • Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. januar 2020

  19.12.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2020. Rentesatsen skal være 9,50 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 400 kroner.

 • Reglene for radiobingo blir forenklet

  19.12.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet fjerner kravet om at bingobonger kjøpt på nett må skrives ut før de kan benyttes i spillet. Samtidig innføres flere av de samme ansvarlighetstiltakene for radiobingo som i dag gjelder for andre typer bingospill som arrangeres av

 • Torskereguleringen for 2020

  19.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt reguleringene av fisket etter torsk, hyse og sei i 2020. Hovedtrekkene i reguleringene videreføres.

 • Vedtak om riving av Y-blokken blir stående

  19.12.2019 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vedtaket om å rive Y-blokken blir ikke omgjort. Departementets konklusjon er at tillatelsen ikke er i strid med internasjonale konvensjoner.

Til toppen