Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 201-220 av 28782 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Regler for gjennomføringen av valget i 2021

  23.04.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Valget til høsten skal gjennomføres på en trygg og god måte, uavhengig av pandemisituasjonen. Regjeringen har derfor gjort flere midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven, som vil gjelde for valget i 2021. - Alle som vil, skal få bruke

 • Finansmarkedsmeldingen 2021: Muligheter og utfordringer i finanssektoren

  23.04.2021 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem årets finansmarkedsmelding for Stortinget. Finansmarkedsmeldingen 2021 omhandler blant annet utsiktene for finansiell stabilitet i kjølvannet av koronapandemien, innsatsen for å sikre trygge og gode tjenester til

 • Foreslår nytt unntak fra maksimal varighet for arbeidsavklaringspenger

  23.04.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen sender i dag på høring et forslag til nytt unntak fra maksimal varighet for arbeidsavklaringspenger (AAP). Forslaget innebærer at det skal kunne gis forlengelse av stønadsperioden til personer som har hatt langvarig ventetid på

 • Humlegård blir INTERPOLs nye spesialrepresentant til FN

  23.04.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Tidligere politidirektør Odd Reidar Humlegård tiltrer i mai som INTERPOLs spesialrepresentant til FN i New York. Det er første gang i INTERPOLs historie at Norge har en slik posisjon.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2021

  23.04.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2021 (per 23. april).

 • Flere pasienter skal få mulighet til vurdering fra Ekspertpanelet

  23.04.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten gir pasienter med begrenset levetid mulighet for en ny vurdering av sine behandlingsmuligheter. Nå gir helse- og omsorgsminister Bent Høie helseregionene i oppdrag å evaluere Ekspertpanelet. Målet er at

 • Dette er årets mest populære studier

  23.04.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole (NHH) er det studiet flest søkere har som sitt førstevalg, men den nye bachelorgraden i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger (UiS) er hakk i hæl på listen over de mest

 • Rekordmange har søkt seg til høyere utdanning

  23.04.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Aldri før har så mange søkt om plass ved landets universiteter og høyskoler. I år har over 154 000 søkt om studieplass. Det er 3 304 flere enn i rekordåret 2020, og en økning på 2,2 prosent. I tillegg har nesten 13 000 søkt plass på en fagskole.

 • Videre arbeid for å redusere risikoen for smitte hos sjåfører i veitransportnæringen

  22.04.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Samferdselsdepartementet

  I utgangspunktet skal alle som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt testes ved grensen. For å sikre forsyning og beredskap har det vært gitt et unntak for grensekryssende yrkessjåfører. Unntaket videreføres etter råd fra Helsedirektoratet

 • Endringer i regionale tiltak for kommunene i Viken

  22.04.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Smitten er fortsatt høy i deler av Viken, mens det for andre deler av fylket er en nedadgående trend med en oversiktlig situasjon. Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter har regjeringen besluttet at 4

 • Norge deltar på digitalt klimatoppmøte

  22.04.2021 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg deltar torsdag og fredag på det digitale klimatoppmøtet som USAs president Joe Biden har invitert til. Målet med møtet er å diskutere hvordan vi kan styrke innsatsen for å løse klimakrisen.

 • Norge, USA, Storbritannia og verdensledende selskaper inngår historisk regnskogsamarbeid

  22.04.2021 Nyhet Klima- og miljødepartementet, Statsministerens kontor

  Under president Bidens klimamøte 22.-23. april 2021, lanserer Norge, USA, Storbritannia og en rekke internasjonale selskaper LEAF-koalisjonen (The LEAF Coalition). Dette er første gang selskaper og land går sammen om å sikre storskala finansiering

 • Nasjonaldagsfeiringen 17. mai 2021

  22.04.2021 Pressemelding Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Pandemien vil prege feiringen av Norges nasjonaldag også i år. Markeringer av 17. mai må gjennomføres innenfor gjeldende nasjonale og eventuelt regionale og lokale regler og anbefalinger. Hvis det er risiko for at 17. mai-tog eller andre arrangement

 • Utvider massetesting for å gjenåpne samfunnet

  22.04.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil bruke massetesting mer aktivt i gjenåpningen av samfunnet. Barn og unge i områder med høy smitte vil bli prioritert. Helsedirektoratet får ansvar for et nasjonalt system for massetesting, som skal sikre effektiv bruk av ressurser og

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om IMFs vurdering av Norge

  22.04.2021 Pressemelding Finansdepartementet

  Mandag 26. april kl. 14:15 overleverer Det internasjonale valutafondet (IMF) sin rapport om norsk økonomi til finansminister Jan Tore Sanner (H).

 • Norge og Brasil styrker samarbeidet i kampen mot fiskekrim

  22.04.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet

  I 2018 tok Norge initiativ til en internasjonal erklæring mot fiskerikriminalitet. Da den ble vedtatt var den støttet av 9 land. Når Brasil i dag slutter seg til er det støtte fra 34 stater.

 • Podkast fra EU-delegasjonen i Brussel

  22.04.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vil du lære mer om Norges samarbeid med EU? Norges EU-delegasjon har lansert sin egen podkast hvor du får et unikt innblikk i deres arbeid på ulike politikkområder.

 • Kriterier for bærekraftige investeringer i landbruket i EU

  22.04.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EU Kommisjonen vedtok nytt regelverk knyttet til bærekraftige finansieringer (taksonomi) for nye sektorer på gårsdagens Kommisjonsmøte, men dette gjelder ikke jordbrukssektoren.

 • Avslutter regionale tiltak for ti kommuner i Vestfold og Telemark

  22.04.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Etter anbefalinger fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter avslutter regjeringen de regionale tiltakene for ti kommuner i Vestfold og Telemark med virkning fra og med fredag 23. april. Kommunene ønsker i stedet å innføre

 • Enklere tilgang til helsedata

  22.04.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helseanalyseplattformen skal forenkle og effektivisere tilgangen til helsedata. Nå sendes forskriften på høring.