Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 221-240 av 23720 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Motsyklisk kapitalbuffer uendret

  19.12.2019 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag besluttet å følge Norges Banks råd om ikke å endre det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene.

 • 20 millioner til middelalderkirker i stein

  19.12.2019 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Nå får 27 middelalderkirker i stein til sammen 20 millioner kroner i tilskudd til istandsetting og brannsikring.

 • Bollestad møtte unge reindriftsutøvere

  19.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Den 18. desember ble det avholdt et møte mellom Norske reindriftsamers landsforbund sitt ungdomsutvalg (NRLU) og landbruks- og matministeren. Bakgrunnen for dette møtet var at Markedsutvalget for reinsdyrkjøtt også i år avholdt en markedsdag for

 • Fiskerireguleringar 2020

  19.12.2019 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  Oversikt over fiskerireguleringar for 2020. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette. Sist oppdatert 19.12.2019.

 • 1100 flere lærere i skolen – færre ukvalifiserte

  19.12.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Siden i fjor er det blitt 1100 flere lærerårsverk i den offentlige grunnskolen, og det er blitt færre elever per lærer på alle trinn. Flere lærere har fått faglig fordypning med videreutdanning, og det er færre ukvalifiserte i skolen.

 • Makrellreguleringa for 2020

  18.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Noreg, EU og Færøyane inngikk 17. oktober ein avtale om ein totalkvote (TAC) på 922 064 tonn makrell for 2020. Kvoten blir fordelt i samsvar med rammeavtalen frå 2014, og etter bytter gir det ein kvote på 213 880 tonn til Noreg.

 • Regulering av fisket etter kolmule i 2020

  18.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  I kyststatsforhandlingane om kolmule blei det 23. oktober inngått ein avtale om ein totalkvote (TAC) på 1 161 615 tonn. Dette er i tråd med Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) si tilråding og gjeldande forvaltningsavtale Totalkvoten

 • Sylvi Listhaug ny olje- og energiminister

  18.12.2019 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Det ble gjort endringer i regjeringen i ekstraordinært statsråd i dag.

 • Teknisk beregningsutvalg for nasjonale e-helseløsninger

  18.12.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt utvalget 17. desember 2019. Utvalget skal bidra til transparens og best mulig tallgrunnlag for å beregne betalingen for forvaltning og drift av de nasjonale e-helseløsningene kjernejournal, e-resept,

 • Høring om alternativer til internering

  18.12.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet foreslår enkelte endringer i reglene om tvangsretur av barnefamilier.

 • Innspill til ny helhetlig plan for Oslofjorden

  18.12.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet nå utarbeidet et forslag til en helhetlig plan for Oslofjorden. Planen er nå til behandling i departementet, og det er anledning å komme med skriftlige innspill.

 • Terje Søviknes er ny eldre- og folkehelseminister

  18.12.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Terje Søviknes er i ekstraordinært statsråd utnevnt til ny eldre- og folkehelseminister. Sylvi Listhaug fortsetter i regjeringen som olje- og energiminister.

 • Nytt besøkssenter om rovdyr til Koppang i Hedmark

  18.12.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Det nye Besøkssenter Rovdyr i Hedmark skal ligge i Koppang i Stor-Elvdal kommune. Det er klart etter at Klima- og miljødepartementet har behandlet en klage på Miljødirektoratets vedtak i saken.

 • Slår sammen vannregioner

  18.12.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet har vedtatt endringer i vannforskriften. Disse vil tre i kraft 1. januar 2020.

 • Nye styremedlemmer ved Høgskolen i Innlandet

  18.12.2019 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye styremedlemmer ved Høgskolen i Innlandet for perioden 1. januar 2020 til 31. juli 2023.

 • Hvordan skape økonomisk handlingsrom i den nye langtidsplanen?

  18.12.2019 Nyhet Forsvarsdepartementet

  I forbindelse med at regjeringen arbeider med en ny langtidsplan for forsvarssektoren, hentes det inn råd fra flere hold. I dag har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) lagt frem rapporten «Hvordan skape økonomisk handlingsrom i den nye

 • Tidspunkter for nøkkeloverrekkelser i departementene

  18.12.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  I forbindelse med endringene i regjeringen er det lagt opp til nøkkeloverrekkelser i departementene etter følgende oppsett.

 • Endringar blant dei politiske rådgivarane

  18.12.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Etter endringane i regjeringa i dag, fråtrer Bjørn Siem Knudsen som politisk rådgivar for olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

 • Endringar blant statssekretærane

  18.12.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  I samband med endringane i regjeringa i dag, er det i statsråd gjort endringar blant statssekretærane.

 • Nett-tv

  Endringar i regjeringa

  18.12.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kronprinsregenten har i ekstraordinært statsråd i dag gjort endringar i regjeringa.

Til toppen