Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 221-240 av 20678 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Underteikna tryggingsavtale mellom Noreg og Hellas

  24.01.2019 Nyheit Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet har i samarbeid med Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) tinga fram ei tryggingsavtale mellom Noreg og Hellas. Underteikninga fann stad i Aten tysdag 22. januar.

 • Blåfjelldal ny styreleiar i Veterinærinstituttet

  24.01.2019 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Hanne Maren Blåfjelldal er oppnemnd som ny styreleiar for Veterinærinstituttet av Landbruks- og matdepartementet. Blåfjelldal var inntil sist haust statssekretær i same departement. Oppnemninga gjeld fram til 30. juni 2023.

 • Presseinformasjon: Statssekretær Hagen til Davos

  24.01.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statssekretær Marianne Hagen vil delta på flere møter om handelspolitikk i Davos 25. og 26. januar.

 • Fiskeriministeren diskuterte brexit i London

  23.01.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Harald T. Nesvik møtte sin britiske kollega George Eustice i London i dag.

 • Produksjonspraksis av norsk torsk i Kina

  23.01.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Det framkommer i flere medier i dag at norsk torsk sendes til Kina og tilsettes fosfat og vann, før fisken returneres til det europeiske markedet.

 • Presseinvitasjon: Presenterer tiltakspakke for varsling til offentlige myndigheter

  23.01.2019 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeidstilsynet presenterer nyttige verktøy for hvordan offentlige myndigheter skal bli bedre til å motta, håndtere og veilede varslere.

 • Presseinformasjon: Statssekretær Jens Frølich Holte til New York 23.-25. januar

  23.01.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holte besøkjer New York 23.-25. januar. Han skal delta på den første internasjonale dagen for utdanning i FN og han skal halde innlegg i FNs tryggingsråd om klima og tryggleik.

 • 0-24-samarbeidet vant bedre stat-prisen

  23.01.2019 Nyhet Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Direktoratet for økonomistyring kårer hvert år en virksomhet/et tiltak, som har bidratt til god styring og effektiv ressursbruk i staten.0-24- samarbeidet vant årets pris.

 • Om overtakelsestilbud mv.: Verdipapirlovutvalgets sjette utredning

  23.01.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Verdipapirlovutvalget har i dag overlevert sin sjette utredning til Finansdepartementet. Utredningen inneholder forslag til endringer i verdipapirhandellovens regler om overtakelsestilbud.

 • - Dette er tiden for å ta ansvar

  23.01.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide mener Norge må stå opp for forpliktende internasjonalt samarbeid når verden blir vanskelig.

 • Fylkesnytt fra Innlandet 1/2019

  23.01.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nyetablerte Fylkesmannen i Innlandet er ute med sitt første nummer av Fylkesnytt, blant annet en artikkel om Matgledekorpset som er i gang.

 • Kjell Ingolf Ropstad ny barne- og familieminister

  22.01.2019 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Kjell Ingolf Ropstad (33) er i dag utnevnt til barne- og familieminister.

 • Expanded Norwegian Government headed by four female leaders

  22.01.2019 Nyhet Statsministerens kontor

  Conservative Prime Minister Erna Solberg expanded her Coalition Government Tuesday, to include the Christian Democratic Party along with coalition partners The Progressive Party and The Liberal Party.

 • Rettar opp utilsikta følgjer av nye uførereglar

  22.01.2019 Nyheit Arbeids- og sosialdepartementet

  Uførereforma i 2015 førte til at uførepensjon frå folketrygda blei erstatta av ny uføretrygd. Regjeringa sender no på høyring forslag om å rette opp i enkelte utilsikta konsekvensar av reforma.

 • Ny rapport om utbyggingsavtaler

  22.01.2019 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ved utbygging av nye områder, vil det ofte være behov for infrastrukturinvesteringer, viser en ny rapport. Investeringene må kommunen enten dekke selv eller få utbygger til å bekoste. − Rapporten gir interessant informasjon som vi vil bruke i

 • Olaug Vervik Bollestad ny landbruks- og matminister

  22.01.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Olaug Vervik Bollestad er utnevnt til ny landbruks- og matminister. Landbruks- og matminister Bård André Hoksrud er gitt avskjed i nåde. Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen har fått avskjed

 • Endringer blant de politiske rådgiverne

  22.01.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Etter endringene i regjeringen i dag slutter Kristine Lie som politisk rådgiver for landbruks- og matminister Bård André Hoksrud, og engasjeres som politisk rådgiver for samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

 • Endringer i departementsstrukturen

  22.01.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  I statsråd er det besluttet å gjøre endringer i arbeidsdelingen mellom departementene. Det tas sikte på at endringene vil bli gjennomført i løpet av første halvår 2019. Statsrådene overtar allerede nå ansvaret for saksområdene som skal flyttes til

 • Nett-tv

  Endringar i regjeringa

  22.01.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag gjort endringar i regjeringa.

 • Endringar blant statssekretærane

  22.01.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  I samband med endringane i regjeringa i dag, er det i statsråd gjort endringar blant statssekretærane.

Til toppen