Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 221-240 av 28782 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nasjonale turiststiar: Løyver 10 millionar kroner til å ta vare på storslått natur

  22.04.2021 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  16 av dei mest populære turstiane i Noreg får til saman 10 millionar kroner for å sikre naturattraksjonane framover.

 • Norge låner ut AstraZeneca-doser til Sverige og Island

  22.04.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Sverige og Island ønsker å låne norske doser av vaksiner fra AstraZeneca som står på lager hos Folkehelseinstituttet. Norge vil låne ut doser til Sverige og Island så lenge vaksinen står på pause her i landet.

 • Ny tilskuddsordning for etnisk mangfold i arbeidslivet

  22.04.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  - Arbeidslivet tjener på mangfold. Innvandrere i Norge representerer en viktig ressurs for det norske arbeidslivet, som vi går glipp av dersom de ikke kommer i jobb og får brukt sin kompetanse. Vi vet at det er mange virksomheter som ønsker å styrke

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Ungdommens distriktspanel gir råd om framtidas distriktspolitikk

  22.04.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statsminister Erna Solberg og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland mottek ti råd frå ungdommens distriktspanel måndag 26. april.

 • Forlenger søknadsfristen for arrangementsordningen

  21.04.2021 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen forlenger søknadsfristen for støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer til 20. mai.

 • Fredsavtalen i Colombia på dagsorden i FNs sikkerhetsråd

  21.04.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Sikkerhetsrådet orienteres jevnlig om hvordan det går med gjennomføringen av fredsavtalen i Colombia som ble signert i 2016. Norge var sammen med Cuba tilrettelegger for fredsprosessen.

 • 500 000 kroner til Oslo Pride i forbindelse med Skeivt kulturår 2022

  21.04.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  I 2022 er det 50 år siden straffelovens § 213 som forbød seksuell omgang mellom menn ble opphevet. Det ønsker Oslo Pride å markere, og har i dag fått innvilget 500 000 kroner til prosjektet "Festen og Protesten" i forbindelse med Skeivt kulturår

 • Redusert foreldrebetaling også i SFO ved friskoler

  21.04.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen bevilger tre millioner kroner til å gi friskoleelever med foreldre med lav inntekt et rimeligere SFO-tilbud.

 • Nett-tv

  Koronasituasjonen: Pressekonferanse torsdag 22. april

  21.04.2021 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet

  Invitasjon til pressekonferanse torsdag 22. april kl. 15:00 med helse- og omsorgsminister Bent Høie og kultur- og likestillingsminister Abid Raja. Helsedirektør Bjørn Guldvog frå Helsedirektoratet og avdelingsdirektør Line Vold frå

 • Overgangsordningen for akuttmedisinforskriften forlenges

  21.04.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Akuttmedisinforskriften stiller kompetansekrav til helsepersonell i legevakt. For at kommunene skulle få tid til å rekruttere personell med nødvendig kompetanse, ble det innført en overgangsordning. Denne forlenges nå til 1. mai 2022.

 • Island med i Joint Expeditionary Force

  21.04.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  20. april ble Island medlem av Joint Expeditionary Force (JEF). JEF er en britisk-ledet flernasjonal hurtigreaksjonsstyrke og Norge har vært medlem fra opprettelsen i 2014.

 • Ny Panorama-strategi legg vekt på trygt forskings- og utdanningssamarbeid

  21.04.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa vil at norsk forsking og høgare utdanning skal samarbeide meir med land av særleg interesse for Noreg. Samstundes vil dei ha klare retningsliner for samarbeidet, som tek opp etterretningstrugslar, akademisk fridom og etiske

 • Ingebrigtsen møtte sin britiske kollega

  21.04.2021 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen møtte tirsdag den britiske ministeren med ansvar for fiskeri, George Eustice.

 • Nye regler om fartsgrenser på sjøen

  21.04.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Ny forskrift om fartsgrenser på sjøen trer i kraft 15. mai 2021. Det vil blant annet være maksimalt 5 knop 50 meter fra folk som bader eller bademerkebøyer. Det er kommunene som fastsetter fartsgrenser for fritidsfartøy.

 • Norges posisjonsnotat om Europas grønne giv

  20.04.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  I dag presenterte Norge sitt posisjonsnotat om Europas grønne giv i et webinar med europeiske ambassadører til Norge.

 • Senter for oljevern og marint miljø målrettes mot marin forsøpling

  20.04.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen vil videreutvikle arbeidet mot marin forsøpling og har besluttet at Senter for oljevern og marint miljø i Svolvær skal bli et nasjonalt senter dedikert til dette arbeidet. Senterets ansvar innen oljevern skal overføres til Kystverket.

 • Rapport fra partssammensatt maritimt utvalg ut på høring

  20.04.2021 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Det partssammensatte maritime utvalget sin rapport med forslag for å styrke den maritime næringen er nå ute på høring.

 • Strenge innreiserestriksjoner inntil videre

  20.04.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har besluttet at innstramningene i innreiserestriksjonene som ble gjennomført med virkning fra 29. januar 2021 videreføres inntil videre, i første omgang til og med 12. mai.

 • Utlysning: Tilskudd til private kirkebygg

  20.04.2021 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  I behandlingen av statsbudsjettet for 2021 bevilget Stortinget 5,3 mill. kroner til tilskuddsordningen «Tilskudd til private kirkebygg», kap 881, post 75.

 • Ny jernbanedirektør: Søkarlista er klar

  20.04.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Søkarlista til stillinga som ny jernbanedirektør er no klar. Utlysinga hadde søknadsfrist 15. april 2021.