Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 241-260 av 20646 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Bård Hoksrud åpnet Norges stand på Grüne Woche

  18.01.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud åpnet i dag den norske standen på Grüne Woche. På årets utstilling er 80 ulike produsenter og bedrifter innen mat og reiseliv fra regionene Fjell Norge, Nord Norge og Trøndelag til stede på en verdens største

 • Energiforskning gir store gevinster for samfunnet

  18.01.2019 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  En sterk satsing på energiforskning har vært lønnsomt for samfunnet og bidratt til betydelig verdiskaping. Dette er hovedfunn i en ny rapport som olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg mottok fredag.

 • Ny lov om romvirksomhet

  18.01.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for norsk romvirksomhet og har oppnevnt et utvalg som skal gi anbefaling til en ny norsk lov om romvirksomhet og -industri.

 • Granavolden: Sikrer en forutsigbar energipolitikk

  17.01.2019 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Den nye regjeringsplattformen sikrer flertall for en forutsigbar energipolitikk.

 • Investeringsfondene for Nordvest-Russland og Øst-Europa slås sammen

  17.01.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Innovasjon Norge foreslår at forvaltningen flyttes til Sør-Varanger.

 • Nye ambassadører fra Tyrkia, Libanon, Liberia og Mosambik

  17.01.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Fire nye ambassadører overleverte sine akkrediteringsbrev til H.M. Kongen 17. januar 2019.

 • Ønsker å utvikle Norge til et attraktivt reisemål

  17.01.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har invitert med seg en bredt sammensatt Næringsdelegasjon til et dialogseminar og til åpningen av den norske standen på Grüne Woche i Berlin denne uken. Delegasjonen har i dag diskutert hvordan opplevelser og

 • 1 milliard i økt verdiskaping av jakt og viltkjøtt

  17.01.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norsk institutt for naturforskning anslår at det i løpet av 10 år vil være mulig å øke omsetningen fra småviltjakt og hjorteviltjakt med 1 milliard kroner.

 • Arbeidsgruppe: Permitteringer må tilpasses konjunkturene

  17.01.2019 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Det er viktig å ha en permitteringsordning som er enkel å administrere og som raskt kan tilpasses ulike konjunktursituasjoner, skriver en arbeidsgruppe som har hatt i oppdrag å se på den norske permitteringsordningen.

 • Torturkomiteens landrapport på Norge er publisert

  17.01.2019 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Den europeiske torturkomités (CPT) landrapport etter besøket i Norge er i dag publisert.

 • Rekordår for skogbruket

  17.01.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det var rekordhøy hogst i Norge i 2018. Siden 2014 er det bevilget ¾ milliarder kroner til skogsveier og tømmerkaier.

 • Hvilket byggverk blir Norges beste?

  17.01.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statens pris for byggkvalitet lyses ut for andre gang. Denne gangen er Direktoratet for byggkvalitet særlig på jakt etter gode transformasjonsprosjekter, der bygninger og områder er endret og har fått nytt liv. Fristen for påmelding er 15. mars.

 • Fiskeriministeren til London

  17.01.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Brexit og handel med sjømat står på programmet når fiskeriminister Harald T. Nesvik besøker London neste veke.

 • Akuttberedskap i barnevernet i 83 prosent av kommunene

  17.01.2019 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  83 prosent av landets kommuner har nå etablert akuttberedskap i barnevernstjenesten. Regjeringen er godt fornøyd med at en så stor andel av landet nå har dette på plass, men understreker at de kommunene som fremdeles ikke har akuttberedskap, må få

 • Strengere regler for bruk av lusemidler

  17.01.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Reglene for bruk av legemidler mot lakselus strammes inn.

 • Vil forenkle for 3 milliarder kroner i 2019

  17.01.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Arbeidet med forenkling for næringslivet har gitt omtrent to milliarder kroner brutto i årlige besparelser i 2018. For 2019 er målet å forenkle for nye tre milliarder kroner.

 • Endringer i bingoregelverket vedtatt

  17.01.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  De nye endringene i bingoregelverket følger opp stortingsmeldingen fra 2016-2017 Alt å vinne - ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk.

 • Helsetilsynet har gjennomgått over hundre saker i barnevernet

  17.01.2019 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Helsetilsynet har på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet gjennomgått over 100 enkeltsaker i barnevernet. Formålet er å få kunnskap om når det svikter og når det går bra i barnevernets arbeid og for å se på kvaliteten i barnevernets

 • Følger utviklingen i Venezuela nøye

  17.01.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  10. januar 2019 lot Nicolás Maduro seg gjeninnsette som president i Venezuela. Resultatet fra presidentvalget i mai 2018 er omstridt, og regimet har blitt oppfordret til å holde nyvalg.

 • Rapport om antibiotikaresistens og smittevern i Norge

  16.01.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Norge har fortsatt et av de laveste nivåene av antibiotikaresistens i Europa. Dette slår Det europeiske smittevernbyrået fast, etter å ha vurdert det norske arbeidet med å implementere Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens.

Til toppen