Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 241-260 av 27052 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Invitasjon: : Innspillsmøte til arbeid med stortingsmelding om marint vern

  16.11.2020 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  I 2021 skal regjeringen legge fram en stortingsmelding om marint vern. I den forbindelse inviterer klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til et digitalt innspillsmøte.

 • Anskaffelse av nye stridsvogner

  16.11.2020 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Regjeringen vil kjøpe nye stridsvogner, og det er to leverandører som er aktuelle for levering av stridsvogner til Norge.

 • Ny direktør i Vegtilsynet: Søkerlista er klar

  16.11.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Det er 13 menn og 3 kvinner på søkerlista for ny direktør i Vegtilsynet. Samferdselsdepartementet tek sikte på å tilsette ein ny direktør så raskt som mogleg.

 • The Foreign Minister on the violence in Tigray, Ethiopia

  14.11.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  'Norway urges the parties to the conflict in Ethiopia to stop the violence in Tigray. Hostilities and hate speech must give way to dialogue. Safe and unhindered humanitarian access and lifting the information blockade are important first steps',

 • The Foreign Minister on the general elections in  Myanmar

  14.11.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  'Congratulations to the National League for Democracy and Aung San Suu Kyi on winning the general elections in Myanmar. The high voter turnout shows people’s commitment to the reform process. Norway expects the next government to use this mandate to

 • Statsministerens program veke 47

  14.11.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Nett-tv

  Digitalt møte om einsemd

  13.11.2020 Nyheit Statsministerens kontor

  Tysdag 17. november inviterer statsministeren til eit digitalt møte om einsemd i koronatida.

 • Nett-tv

  Toppmøte om hydrogen

  13.11.2020 Nyheit Statsministerens kontor, Olje- og energidepartementet

  Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tina Bru inviterer til digitalt toppmøte om hydrogen tysdag 17. november.

 • Høring om forslag til nye regler om tilsynsråd for kriminalomsorgen

  13.11.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring forslag til nye regler om tilsynsråd for kriminalomsorgen. Forslaget innebærer at tilsynsrådet får et klart mandat og en tydelig forankring i lovverket.

 • Statsministeren møtte presidenten for Det europeiske råd

  13.11.2020 Nyhet Statsministerens kontor

  - Covid-19 har tydeliggjort hvor viktig det europeiske samarbeidet er for Norge og hvor viktig EU er som internasjonal aktør, sa statsminister Erna Solberg etter dagens videomøte med presidenten for Det europeiske råd, Charles Michel.

 • Nytt utvalg for å hindre straffrihet: Utleverings- og arrestordreutvalget

  13.11.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen oppnevnte i dag et utvalg som skal foreslå et nytt regelverk for utlevering og arrestordre. Regelverket er viktig for å hindre at personer som har begått alvorlig kriminalitet i utlandet slipper unna straff ved å oppholde seg i Norge.

 • Utdrag frå olje- og energiminister Tina Brus kalender for veke 47

  13.11.2020 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • EU-kommisjonen har publisert et veikart for gjennomgang av regelverk for krisehåndtering og innskuddsgarantiordninger

  13.11.2020 Nyhet Finansdepartementet

  EU-kommisjonen ber om høringsinnspill til et veikart for gjennomgang av blant annet krisehåndteringsdirektivet (BRRD) og innskuddsgarantidirektivet (DGSD).

 • Utenriksministeren om situasjonen i Cabo Delgado i Mosambik

  13.11.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Rapportene om vold og massakrer i Cabo Delgado i Mosambik er sjokkerende. Mine dypeste kondolanser går til ofrenes familier. Norge støtter FNs generalsekretærs oppfordring om at hendelsene må etterforskes og at gjerningspersonene må holdes

 • Utenriksministeren om situasjonen for opposisjonspolitikere i Hongkong

  13.11.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Det er beklagelig at fire opposisjonspolitikere i Hongkongs folkevalgte forsamling er suspendert. Vi oppfordrer myndighetene i Hongkong og Kina til å omgjøre avgjørelsen og garantere demokratiske rettigheter og frihet i tråd med Basic Law, sier

 • Foreslår nye regler for å håndtere covid-19 i fengsler

  13.11.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Covid-19 krever særskilte tiltak for å redusere faren for smittespredning i fengsel og for å tilpasse antallet innsatte til kapasiteten i kriminalomsorgen. Regjeringen foreslår derfor nye regler, som skal gjelde til 1. juni 2021.

 • Varsler veileder for vindkraft til havs til våren

  13.11.2020 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Områdene Utsira nord og Sørlige Nordsjø II åpnes for konsesjonsbehandling fra 1. januar 2021. Samtidig trer havenergilovforskriften i kraft. Olje- og energidepartementet tar sikte på å komme med en veileder om søknadsprosessen i løpet av våren.

 • Trekanttomten selges for 1,5 milliarder kroner

  13.11.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statsbygg og Oslo kommune er enige om å selge en av landets aller mest attraktive næringstomter til Ferd Eiendom og Vedal.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 47

  13.11.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 47, 2020.

 • EU-kommisjonen vil styrke Europas helsekriseberedskap

  13.11.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  Europakommisjonen har lagt fram forslag til tiltak for å styrke EUs beredskap ved grensekryssende helsekriser. Tiltakene er basert på erfaringer fra årets koronapandemi.