Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 241-260 av 22256 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nye forhandlinger med Kina

  28.06.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge og Kina møttes i Oslo denne uken for å fortsette forhandlingene om en frihandelsavtale.

 • Første rapport fra teknisk beregningsutvalg for klima

  28.06.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Den første rapporten fra teknisk beregningsutvalg for klima er lagt fram. Rapporten vurderer hvilke metoder man bruker for å analysere effekten av klimatiltak.

 • Meir fleksible rabattordningar i ferjesektoren

  28.06.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringa ønskjer å gjere det så enkelt som mogleg å ferdast i trafikken. Ved overgangen til AutoPASS-ferjekort frå januar i år opplevde mange at dei har mista gode rabattordningar. Det har aldri vore meininga. Derfor bed eg no Statens vegvesen

 • NATO: Norge bidrar i beredskapsinitiativ

  28.06.2019 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Under forsvarsministermøtet i NATO denne uken, annonserte forsvarsministeren at Norge skal bidra i NATOs nye beredskapsinitiativ.

 • Enige om å forsterke det nordiske energisamarbeidet

  28.06.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Karbonnøytralitet og grønn omstilling var temaene på agendaen da olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg møtte sine nordiske kollegaer på det årlige energministermøtet i Reykjavik 28. juni 2019.

 • Høring - forslag til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr

  28.06.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv.

 • Ny rammeavtale om ekstern kvalitetssikring

  28.06.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har gjennomført en åpen anbudskonkurranse og valgt leverandører til ny rammeavtale om kvalitetssikring av konseptvalgutredninger og forprosjekt for store statlige investeringsprosjekter

 • Utvider rettigheter for brukerstyrt personlig assistanse

  28.06.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug vil sikre at personer med rettighetsfestet brukerstyrt personlig assistanse (BPA) får beholde denne også etter fylte 67 år.

 • Bedre oversikt over vaksinasjonsdekningen

  28.06.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen sender på høring forslag til forskriftsendringer som vil gi bedre oversikt over vaksinasjonsdekningen og mer kunnskap om smittsomme sykdommer.

 • Nye regler om infrastrukturinvesteringer i Solvens II-forskriften

  28.06.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i Solvens II-forskriften for å gjennomføre nærmere EU-regler om kapitalkrav for forsikringsforetak, etter at reglene har blitt del av EØS-avtalen. Endringene innebærer blant annet at

 • Samferdselsministeren: Veiåpning Arendal-Tvedestrand og orientering om Grenlandsbanen tirsdag 2. juli

  28.06.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Jon Georg Dale åpner Nye Veiers første motorveistrekning, E18 Arendal-Tvedestrand, i nærheten av Arendal tirsdag 2. juli. Deretter er det orientering om Grenlandsbanen på Brokelandsheia. Pressen er invitert til å delta.

 • Norsk næringsliv tenker og handler i tråd med bærekraftsmålene

  28.06.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utviklingsministeren har denne uka besøkt små og mellomstore bedrifter i Bergen, Voss og Førde. Alle bedriftene han møtte har kunnskap og løsninger som bidrar til bærekraftig utvikling - i Norge og ute i verden. Ulstein fikk også gode innspill til

 • Vil bekjempe fiskevirus

  28.06.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Mattilsynet har utarbeidet en bekjempelsesplan mot Pankreassykdom, for å hindre tap for næringen.

 • Norsk-europeisk konferanse om CCS i Oslo

  28.06.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  5. september er Olje- og energidepartementet og Europakommisjonen vertskap når en norsk-europeisk CCS-konferanse arrangeres på Operaen i Oslo.

 • Presseinvitasjon: Forsvarsministeren besøker Forsvarets opptak og seleksjon

  28.06.2019 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøker Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) tirsdag 2. juli. Opptaket gjennomføres på Sessvollmoen i perioden 21. juni - 5. juli.

 • Historisk ammunisjonskontrakt

  28.06.2019 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Det ble i dag inngått en historisk avtale om levering av ammunisjon til det norske Forsvaret. Kontrakten har en ramme på 1,7 milliarder kroner og er den største ammunisjonskontrakten som er inngått i Norge.

 • Gunnar Olofsson gjenvalgt som styreleder i Statskog SF

  28.06.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Foretaksmøtet i Statskog SF 27. juni 2019 har valgt nytt styre i Statskog SF for perioden 2019-2021.

 • Fem nye fylkeskommunar får utvida TT-ordning

  28.06.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringa ønsker eit godt og enkelt tilgjengelig tilbod for alle. Derfor blir no Hedmark, Oppland, Hordaland, Telemark og Nordland ein del av den utvida ordninga med tilrettelagt transport for personar med nedsett funksjonsevne (TT-ordninga).

 • Har fordelt 50 millioner kroner for å styrke innbyggernes nettilgang

  28.06.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - For å legge til rette for at ingen mister nettilgangen når kobbernettet skal fases ut, har vi nå fordelt de 50 ekstra millionene til fylkene. Skal vi høste gevinstene av den digitale revolusjonen, må alle ha tilgang til internett. Nå kan fylkene

 • Regelendringer fra 1. juli 2019

  28.06.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Regelendringer fra 1. juli 2019 på Finansdepartementets ansvarsområde.

Til toppen