Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 241-260 av 28893 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ungdommer som redder dyreliv vinner Jord-Fjord-Bord prisen

  29.04.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Hvert år dør mange rådyrkalver under slåtten. Nå har fire ungdommer fra Hvam videregående skole utviklet et varmesøkende kamera som skal hjelpe bonden å oppdage dyr i åkeren, før det er for sent. Ungdomsbedriften, Wildspotter, hedres i dag med

 • Endringar blant dei politiske rådgivarane

  29.04.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministerens kontor har engasjert Lise Hammersland som politisk rådgivar for finansminister Jan Tore Sanner i perioden 26. mai 2021 til og med 18. mars 2022.

 • Økt salg av reinkjøtt

  29.04.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Sammenlignet med fjorårets vintersesong har salget av reinkjøtt i forbrukermarkedet økt. Markedssituasjonen for reinkjøtt er god og prisen til reineier har gått opp. Under pandemien har salget av reinkjøtt i hotell og restaurantmarkedet vært

 • Spørsmål og svar om Grøtsund

  29.04.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Her har vi samlet noen spørsmål og svar om anløp av allierte, reaktordrevne fartøyer til Grøtsund havn ved Tønsnes i Tromsø.

 • Nett-tv

  Peder Kjøs overleverer rapport om psykisk helse til statsminister Erna Solberg

  29.04.2021 Pressemelding Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet

  Fredag klokka 12.35 overleverer Kjøs rapporten frå ekspertgruppa til statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 • Grunneierstyrt forvaltning bidrar til mer effektiv villsvinjakt

  29.04.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Et utstrakt samarbeid mellom grunneierne og jegere er avgjørende for å nå regjeringens mål om færrest mulig villsvin i Norge, spredt utover et minst mulig område. Derfor er det bevilget to millioner for å sikre videreføring av prosjektet

 • Staten har solgt seg helt ut av Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind

  29.04.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  29. april 2021 solgte staten 33,1 millioner aksjer i Aker Carbon Capture for 563 millioner kroner og 33,1 millioner aksjer i Aker Offshore Wind for 215 millioner kroner, totalt 778 millioner kroner. Staten har med dette solgt seg helt ut av begge

 • Internasjonalt samarbeid, bærekraft og grønne løsninger var tema for digitalt besøk til California

  28.04.2021 Nyhet Utenriksdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet

  Internasjonalt samarbeid, bærekraft og grønne løsninger sto på dagsorden da kronprins Haakon besøkte San Francisco denne uken. Med i følget var utenriksminister Ine Eriksen Søreide, næringsminister Iselin Nybø, olje- og energiminister Tina Bru og en

 • Webinar om søknadsprosessen til Horisont Europa-prosjekt

  28.04.2021 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  No kan norske aktørar søkje om midlar frå EUs forskings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til eit webinar der dei gjev informasjon om moglegheitene til norske forskingsinstitusjonar, bedrifter,

 • Nye anbefalingar om skrantesjuke

  28.04.2021 Nyheit Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Mattilsynet og Miljødirektoratet har overlevert ein rapport til regjeringa med nye anbefalingar om mål, strategi og tiltak for handsaming av skrantesjuke i Noreg.

 • Høgnivåmøte om marint vern i Antarktis

  28.04.2021 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn diskuterte denne veka arbeidet med marint vern i Antarktis på eit digitalt høgnivåmøte. Saman med blant anna EU og Australia arbeider Noreg for å etablere eit heilskapleg system av verneområde i Sørishavet.

 • Justering og forlenging av stimuleringsordning for frivillighetssektoren

  28.04.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  Stimuleringsordningen for frivillighetssektoren justeres slik at det er mulig å søke støtte til både merkostnader og mindreinntekter som følge av myndighetspålagte koronarestriksjoner. Ordningen gjelder fram til 31. august 2021.

 • Økt risiko for mer fugleinfluensa i fremtiden

  28.04.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Høsten 2020 ble det for første gang funnet høypatogen fugleinfluensa i Norge. Det førte til strenge restriksjoner for alle som har fjørfe. Antagelig vil vi finne denne smitten flere ganger i årene som kommer. Det gjør at mange dyreeiere bør ta noen

 • Strengere krav til testing

  28.04.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen innfører krav om at personer med positiv hurtigtest på grensen fra land utenfor EØS- og Schengenområdet også må ta PCR-test på grensen. Det innføres videre krav om at alle personer på karantenehotell skal teste seg døgn syv etter ankomst

 • Letter på rådene for fullvaksinerte

  28.04.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen letter på rådene for fullvaksinerte etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet. I private hjem kan fullvaksinerte ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre fullvaksinerte. De kan også ha nær sosial kontakt med uvaksinerte som ikke

 • Endringer i forsikringsformidlingsforskriften - ansvarsforsikringens størrelse

  28.04.2021 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i forsikringsformidlingsforskriften som innebærer en oppjustering av minstekravet til beløpsmessig størrelse av forsikringsformidleres ansvarsforsikring.

 • Krisen i India kan skape global pandemi-katastrofe

  28.04.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Den nasjonale katastrofen som nå rammer India kan raskt bli en global vaksinekrise. India er en av verdens største vaksineprodusenter, og mange lav- og mellominntektsland er avhengig av leveranser fra India. Dette viser med tragisk tydelighet

 • Norge støtter India

  28.04.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Situasjonen i India er svært alvorlig, med høye smittetall og mange døde. Norge vil bidra med 20 millioner kroner i humanitære midler for å støtte befolkningen i den svært krevende situasjonen landet står i, sier utenriksminister Ine Eriksen

 • Ny veileder om reindrift og plan- og bygningsloven

  28.04.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet en ny veileder om reindrift og plan- og bygningsloven. Veilederen vil være et nyttig verktøy for alle aktører som er involvert i planleggingsprosesser som berører reindriftsområdene.

 • 16 millioner til klippekortordning for norskopplæring

  28.04.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen er opptatt av at mange innvandrere, også de med lengre botid, ikke behersker norsk godt nok til å kunne delta fullt ut i arbeids- og samfunnsliv. - Regjeringen har fått på plass en klippekortordning som skal bidra til å styrke