Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 261-280 av 18602 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Anniken Hauglie åpner faktabokseminar om forebyggende arbeidsmiljø

  30.05.2018 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeidsmiljøforhold er av stor betydning for hverdagen til over 2,6 millioner mennesker i Norge, og har direkte innvirkning på helse, resultater og produktivitet.

 • Kunnskap i alle ledd fra råvare frem til forbruker

  30.05.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet har nylig vært på besøk hos forskningsinstituttet Nofima. Der jobber fagfolkene med å overføre kompetanse fra forskningen til matprodusentene. Mange er lokalmatprodusenter som

 • – Arbeid og språk er viktigst

  30.05.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner reiser denne våren rundt i landet for å lære av gode integreringstiltak. Tirsdag 22. mai besøkte han Tønsberg kommune.

 • Presseinformasjon: Utenriksministeren deltar på OECDs ministerrådsmøte i Paris

  30.05.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar på ministerrådsmøtet i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i Paris 30.-31. mai.

 • Presseinvitasjon: Statsråd Mæland vitjar Tysfjord

  30.05.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fredag 1. juni kjem kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland til Tysfjord i Nordland for å møte representantar frå kommunane Ballangen, Hamarøy, Narvik og Tysfjord.

 • Fylkesnytt fra Buskerud 2/2018

  30.05.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Buskerud er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om rovviltberedskapen i beitelagene som økes.

 • Nytt forum skal bidra til samstemthet

  29.05.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Mange områder av norsk politikk har konsekvenser for utviklingsland. Handelspolitikken vår påvirker for eksempel mulighetene for jobbskaping i fattige land. Nå oppretter regjeringen et samstemthetsforum for å bidra til en mer samstemt politikk for

 • Statsministeren til Brussel og London for politiske samtaler

  29.05.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg reiser til Brussel den 5. juni og London den 6. juni. I Brussel skal hun ha møter med EUs toppledere, mens i London blir det bilateralt møte med statsminister Theresa May i Downing Street 10.

 • Milliardpotensial i havet

  29.05.2018 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen satser på havnæringene. Havet skal gi oss mange bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser i årene som kommer.

 • Strengere reaksjoner mot vertsfamilier som utnytter au pairer

  29.05.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  I dag sender Justis- og beredskapsdepartementet et lovforslag om at vertsfamilier som utnytter au pairen skal kunne ilegges varig karantene, slik at de ikke kan få au pair igjen, på høring.

 • 30 millioner til leselyst i Bokåret 2019

  29.05.2018 Nyhet Kulturdepartementet

  Regjeringen vil bruke 30 millioner kroner til å fremme leselyst i Norge i Bokåret 2019. Nasjonalbiblioteket skal fordele midlene, som skal gå til bibliotek og andre institusjoner som formidler leseglede i Norge. Dette er den største satsing på

 • Ny utprøving av medisinsk avstandsoppfølging

  29.05.2018 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Nasjonal utprøvning av medisinsk avstandsoppfølging av kronisk syke videreføres i ny fase fra høsten 2018. Seks kommuner og tre skal bydeler skal delta i prosjektet.

 • Rekordmange fullfører videregående

  29.05.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Nesten 75 prosent av de som begynte på videregående skole i 2012 fullførte innen fem år. Dette er det høyeste tallet som er målt, og en økning på 1,5 prosentpoeng fra i fjor - og en økning på nesten 5 prosentpoeng siden Kunnskapsløftet ble innført i

 • Nødvendig reform av bistandsforvaltningen

  29.05.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  - I 2018 kommer Norge til å bruke over 35 milliarder kroner på utviklingsbistand. Bistanden skal forvaltes effektivt og med størst mulig effekt. Mye er gjort for å nå dette målet. Vi har redusert antall mottakerland og samarbeidspartnere og

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 31. mai 2018

  29.05.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 31. mai 2018.

 • Ny rapport viser sterk vekst i privat barnehagesektor: Varsler gjennomgang av regelverk for private barnehage

  29.05.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen tok i fjor høst initiativ til en helhetlig gjennomgang av regelverket og lønnsomheten i barnehagesektoren. - Regelverket for de private barnehagene er utdatert. Vi starter derfor nå et arbeid for sikre et regelverk som er bedre tilpasset

 • Sanner besøkte den flerkulturelle avisen Utrop

  29.05.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskaps-og integreringsminister Jan Tore Sanner besøkte Utrop sist fredag. -Utrop har bidratt til flere og nye stemmer i samfunnsdebatten. Med Utrop er viktige spørsmål rundt felles verdier i et mangfoldig Norge løftet fram. Dere har våget å skape

 • Vil høre gode gründerhistorier på Tøyen

  29.05.2018 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) inviterer gründere og næringsdrivende med minoritetsbakgrunn for å få råd om hvordan næringspolitikken kan bli bedre, slik at flere bedrifter lykkes med å vokse og skape flere jobber.

 • Ny teknologi i transportsektoren: Tre prosjekter tildelt midler fra Pilot-T

  28.05.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Innovasjon Norge har gitt tilskudd til tre prosjekter fra Samferdselsdepartementets innovasjonssatsing Pilot-T. Møre og Romsdal fylkeskommune er ett av prosjektene. De skal finne innovative løsninger til utfordringene med bygging og vedlikehold av

 • Avtale om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons kulturpartnerskap

  28.05.2018 Nyhet Kulturdepartementet

  Norge undertegnet i dag en avtale, sammen med Finland, Latvia, Polen, Russland og Sverige, om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons kulturpartnerskap (Northern Dimension Partnership on Culture- NDPC).