Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 261-280 av 20133 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statsministerens program veke 47

  16.11.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Søndag 18. november Kl. 14.00: Statsministeren taler på fylkesmannen sin

 • Utdrag frå olje- og energiminister Kjell-Børge Freibergs kalender for veke 47

  16.11.2018 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Politiet får tilgang til registra til Statens vegvesen

  16.11.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til

 • Fusk på førarprøva skal gi inntil 1 års karantene

  16.11.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Å sørge for betre trafikktryggleik er ein av regjeringas viktigaste oppgåver. Difor må vi hindre at førare som ikkje er kvalifiserte slepp ut i trafikken. No foreslår vi at kandidatar som fuskar til førarprøva skal kunne få inntil 1 års

 • Endringer blant de politiske rådgiverne

  16.11.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministerens kontor har engasjert Kristoffer Aardal Hanssen som politisk rådgiver for statsråd Monica Mæland i Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra 19. november 2018.

 • Brexit: Beredskap på finansmarkedsområdet for en eventuell «no deal»

  16.11.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Den britiske regjeringen og EU-kommisjonen ble 14. november enige om et utkast til avtale som regulerer Storbritannias uttreden av EU (brexit). Avtalen omfatter også en overgangsordning som skal gjelde fra og med 30. mars 2019 til og med 31.

 • INVITASJON TIL PRESSEN: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen besøker Østfold

  16.11.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Tirsdag 20. november vil Statsråd Ola Elvestuen besøke funnstedet for Gjellestadskipet og delta på et åpent møte om vikingskipet i Halden, han skal delta på møte om problematikken rundt villsvin og besøke bedriftene Norske Skog Saugbrugs i Halden,

 • Høring av forslag om endringer i reglene om systemviktige finansforetak

  16.11.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har sendt på høring et forslag fra Finanstilsynet om endringer i forskriftsreglene om identifisering av systemviktige finansforetak. Systemviktige finansforetak har høyere kapitalkrav enn andre for å ta hensyn til at økonomiske

 • INVITASJON TIL PRESSEN: Klimaforhandlingene i Katowice

  16.11.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen inviterer journalister til en orientering om klimaforhandlingene i Katowice (COP24).

 • Road Alliance: Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

  16.11.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig

 • Ny forskrift om lån fra Husbanken

  16.11.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken. - Vi foreslår endringer som skal gjøre at lån fra Husbanken gir samfunnet enda bedre boligkvaliteter enn i dag, sier kommunal- og

 • Vil endre kravet for å gi statstilskudd til private høyskoler

  16.11.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil at hovedregelen skal være at private høyskoler må ha institusjonsakkreditering for å få statstilskudd. - Samtidig ønsker jeg at regelverket skal ta høyde for at små institusjoner med veldig høy kvalitet på utdanningen kan få tilskudd

 • Fiskeriministeren vil gi flere smaken på hval

  16.11.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Harald T. Nesvik gir en halv million kroner i støtte til markedsføring og salg av norsk hval.

 • Sier ja til blå vekst i Farsund

  15.11.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - I denne saken har kommunen kommet fram til et godt kompromiss mellom ulike næringsinteresser, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Vi stadfester derfor Farsund kommunes vedtak av kommunedelplan for Farsund-Lista.

 • Presseinformasjon: Utanriksministeren deltek på møte i EØS-rådet

  15.11.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på møte i EØS-rådet i Brussel 20. november

 • Forsvarsdepartementets tilskuddsordning for frivillige organisasjoner - Informasjonsmøte

  15.11.2018 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet inviterer til informasjonsmøte 6. desember 2018. Møtet avholdes for tilskuddsmottakere og organisasjoner som er interessert i å søke tilskudd for 2020 fra Forsvarsdepartementets tilskuddsordning for frivillige organisasjoner.

 • Enklare førarkortreglar for utanlandske arbeidarar

  15.11.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringa er opptatt av å gjere reglane enklare på mange område. Vi vil no gjere det enklare å bruke førarkort frå land utanfor EØS for personar som arbeider mellombels i Noreg. Dette vil gjere det enklare både for verksemder som treng slik

 • Støtter fortsatt gjenvinning av kasserte oppdrettsnøter

  15.11.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet håper eksporten av kasserte oppdrettsnøter for gjenvinning ved anlegg i Litauen og Slovenia kan fortsette. Det skriver statssekretær Atle Hamar i et støttebrev til det norske havbruksselskapet Egersund Net.

 • Ny søknadsrunde for mentorordning i landbruket

  15.11.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Er du ny bonde i Trøndelag, Sogn og Fjordane, Hordaland, Agder, Hedmark eller Oppland, kan du søkje om å får delta i mentororodninga til Norsk Landbruksrådgiving.

 • Enighet mellom EU og Storbritannia om utmeldingsavtale

  14.11.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Regjeringen i Storbritannia har godkjent den utmeldingsavtalen som brexit-forhandlerne i EU og Storbritannia er blitt enige om. Det kunngjorde statsminister Theresa May etter lange regjeringsforhandlinger tirsdag 14.11.

Til toppen