Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 261-280 av 17208 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Digitalt samarbeid i Norden fremhevet på EU-konferanse

  14.12.2017 Nyhet Utenriksdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statssekretær Paul Chaffey presenterte det nordisk-baltiske digitale samarbeidet da han innledet konferansen som markerte slutten på Estlands EU-formannskap.

 • Nå kutter staten bompengegjelden med 500 millioner kroner

  14.12.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen har som mål å redusere bompengeandelen i veisektoren. Andelen er allerede redusert fra toppnivået i 2012/13, og nå tas nye skritt. Det er klart for å utbetale det første årlige tilskuddet til reduserte bompengetakster utenfor

 • Nett-tv

  Kulturministeren mottok NOU om søndagsåpne butikker

  14.12.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  I dag tok kulturminister Linda Hofstad Helleland imot NOU 2017:17 "På ein søndag?" fra utvalgsleder Erling Lae.

 • Kommunene kan bruke ressursene mer effektivt

  14.12.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - For at kommunene skal kunne gi gode tjenester til innbyggerne sine, må de bruke ressursene sine godt og effektivt. Nye effektivitetstall viser at dersom alle kommuner blir like effektive som de beste, kan vi frigjøre om lag 29 milliarder kroner

 • Motsyklisk kapitalbuffer uendret

  14.12.2017 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag besluttet at det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene holdes uendret, i tråd med råd fra Norges Bank.

 • Vil bygge Matnasjonen Norge

  14.12.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale inviterer til bredt samarbeid om å bygge Matnasjonen Norge. Matnæringen er en stor og viktig næring, som har betydning for sysselsetting og verdiskaping i hele landet. Mangfoldet i matmarkedet, både i form av

 • Ministermøte i WTO

  14.12.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Den 11. ministerkonferansen i WTO i Buenos Aires er nå avsluttet. Før møtet var det fremmet forhandlingsforslag knyttet til bl.a. nasjonal støtte, offentlig matvarelagring i u-land, eksportrestriksjoner for jordbruksvarer og sikkerhetsmekanismer i

 • Rester etter kyllingproduksjon og torskehoder skal utnyttes bedre

  14.12.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Rester etter kyllingproduksjon og torskehoder blir gjenstand for forskning når tre nye forskningsprosjekter får midler til å forske på hvordan restråstoff kan utnyttes bedre.

 • Felles uttalelse fra troikaen om fredsprosessen i Sør-Sudan

  13.12.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  USA, Storbritannia og Norge (troikaen) har kommet med en fellesuttalelse om fredsprosessen i Sør-Sudan.

 • Regjeringa opprettar nytt forum for norsk vegtransportnæring

  13.12.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det er eit klart mål å sikre konkurranseevna til norsk transportnæring. Det er viktig for å sikre investeringar og rekruttering. Vi har allereie i dag eit godt samarbeid med bransjen. No ønskjer vi å formalisere det med eit eige vegtransportforum

 • Ulovlig innført steinalderøks levert tilbake til Sverige

  13.12.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Under et nordisk seminar om kulturkriminalitet i Oslo onsdag overleverte statssekretær i Kulturdepartementet Bård Folke Fredriksen en ulovlig innført steinalderøks tilbake til Sveriges ambassadør Axel Wernhoff.

 • Kvoteavtale mellom Noreg og Grønland på plass

  13.12.2017 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Noreg og Grønland er einige om ein kvoteavtale for 2018, og vil vidareutvikle forskingssamarbeidet.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 15. desember 2017

  13.12.2017 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger omtale av EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 15. desember 2017. Her kan du lese en omtale av rettsaktene (pdf)

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Kulturminister Linda Hofstad Helleland mottar NOU om søndagsopne butikkar

  13.12.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturminister Linda Hofstad Helleland mottar torsdag 14. desember kl 09.00 NOU 2017:17 På ein søndag? Utvalsleiar Erling Lae vil presentere utgreiinga og forslaga.

 • Ny Nasjonal diabetesplan – økt mestring, mer forebygging og bedre behandling

  13.12.2017 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Diabetes er en av de vanligste folkesykdommene. Omtrent 245 000 personer lever med diabetes i Norge. En ny Nasjonal diabetesplan skal bidra til økt mestring, mer forebygging og et bedre helsetilbud.

 • Møte med neste EU-formannskap

  13.12.2017 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg har i dag politiske samtaler med statsministeren og presidenten i Bulgaria.

 • Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Vistestølen sykehjem og aktivitetstilbodet Inn på tunet på Steindal gård torsdag 14. desember

  13.12.2017 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  På Vistesølen sykehjem vil statsråden besøke tilbodet til personar med demens. Høie skal også møte brukarar og tilsette på Steindal gård. Garden har dagaktivitetstilbod til eldre i samarbeid med Randaberg kommune.

 • Åpning av områder for vindkraft til havs

  13.12.2017 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringen tar sikte på å åpne ett til to områder for fornybar energiproduksjon til havs. Dette skal legge til rette for demonstrasjonsprosjekter for flytende vindkraft.

 • Ny forskrift: Oslo og Akershus får myndighet til å sette beredskapstakst

  13.12.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Oslo kommune og Akershus fylkeskommune fikk i dag myndighet til å endre bompengetakstene midlertidig i kampen mot dårlig luftkvalitet. - Dette er en forskrift de selv har bedt om. Vi jobber alle for bedre luftkvalitet, men politikerne i Oslo og

 • Veterinærinstituttet er med i stort EU-prosjekt om antibiotikaresistens

  13.12.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Veterinærinstituttet har fått EU-midler for å undersøke hvordan antibiotikaresistens kan forebygges, kontrolleres og bekjempes. Instituttet er med i et samarbeidsprosjekt som ledes av Sveriges lantbruksuniversitet og involverer partnere fra flere