Regjeringen vil gi flere unge voksne billigere tannlegehjelp

Fredag fremmet regjeringen forslag om å gi flere grupper lovfestet rett til tannhelsehjelp, deriblant unge voksne opp til 24 år.

– Regjeringens mål er at folk skal få bedre hverdagsøkonomi etter lang tid med høy prisstigning og høye renter. Å styre trygt gjennom denne krevende tiden, handler også om å bruke velferdsstaten til det den er ment til. Derfor vil regjeringen gi flere grupper rett til tannhelsehjelp, sier statsminister Jonas Gahr Støre. 

Regjeringen har over tid jobbet for å styrke tannhelsetilbudet i regi av det offentlige.

– Vi skal gjøre hverdagen litt enklere for folk, og bidra til å styrke hverdagsøkonomien. Dette er et viktig tiltak både for lommeboka og for tannhelsen til mange unge. Dette gjør at flere kan besøke tannlegen uten å frykte regningen like mye i etterkant, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

God tannhelse er viktig

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier tannhelse er en viktig del av helsa til folk.

– Å sikre unge voksne rett til tannhelsehjelp handler om å gi en enklere overgang til voksenlivet, og å legge til rette for gode tannhelsevaner. Derfor er jeg glad for vårt forslag om å sikre flere unge mennesker billigere tannlegehjelp fremover, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Reduserte kostnader på lang sikt

Fra før har blant annet barn og unge opp til 20 år hatt rett til nødvendig tannhelsehjelp fra det offentlige. Nå foreslås det at retten utvides til også å gjelde unge voksne fra 21 til og med 24 år. Egenandelen for tannlegetjenester blir på 25 prosent.

– Dette kan også bidra til å styrke tannhelsen på lang sikt, og med det også gi lavere tannlegekostnader for den enkelte, sier helse- og omsorgsministeren.

Styrkede pasientrettigheter for flere

I tillegg til unge voksne, foreslås det å lovfeste retten til nødvendig tannhelsehjelp for personer med rusmiddelavhengighet som mottar enkelte kommunale helse- og omsorgstjenester eller er i LAR-behandling, og for innsatte i fengsel.

For disse gruppene er behandlingen gratis dersom tjenestene eller oppholdet varer eller er ment å vare lenger enn tre måneder.

– Å lovfeste retten er viktig. Det vil bidra til at tilbudet til pasienten sikres. Vi legger til rette for at flere utsatte pasientgrupper med behov for tannhelsehjelp, får hjelpen de trenger, sier Kjerkol.

Forslagene har vært på høring og fått bred, prinsipiell støtte. I lovproposisjonen foreslås det at endringene trer i kraft 1. juli 2024.