Markerte 30 år med EØS

Statsminister Jonas Gahr Støre deltok i dag på et møte i Det europeiske råd i Brussel for å markere 30 år med samarbeid i EØS-området.

– EØS-avtalen har tjent Norge vel i 30 år. Den har sikret like spilleregler og konkurransevilkår for norske bedrifter og vært avgjørende for norske arbeidsplasser. Den har også gitt norske borgere mulighet til å studere, etablere og oppholde seg i 29 andre EØS-land. Vi skal hegne om avtalen også fremover, samtidig som vi ønsker å styrke samarbeidet på områder der hvor det er i vår og EUs felles interesse, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsministeren sitter ved et møtebord og holder Norges innlegg på jubileumsarrangementet. Bakgrunnen preges av en engelskspråklig plakat med EØS 30 år.
Statsminister Støre holder Norges innlegg på jubileumsmarkeringen i Det europeiske råd 22. mars 2024. Foto: Mona Sæverud Higraff / Statsministerens kontor

Det europeiske råd består av regjeringssjefene i EUs medlemsstater.  De møtes jevnlig i Brussel for toppmøter. Under dagens møte ble EØS-avtalen feiret av EUs 27 medlemsstater, og de tre EØS/EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein.

Gruppebilde i Brussel. Pent kledde europeiske ledere ser opp mot fotografen. EU-flagg og flaggene til EØS-landene.
"Familiefoto" i Brussel. EØS-avtalen er 30 år i 2024. Foto: EU

– Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa har gjort samarbeidet med EU viktigere enn noen gang, sier statsminister Støre.

Under sitt besøk i Brussel hadde statsministeren samtale med EU-kommissær Thierry Breton.

Sammen med statsministrene fra de andre EØS/EFTA-landene, møtte han også Italias tidligere statsminister Enrico Letta, som er utredningsleder for en ny rapport om fremtiden til EUs indre marked.

Som en del av 30 års-feiringen undertegnet næringsminister Jan Christian Vestre industripartnerskapet med EU om bærekraftige verdikjeder innen blant annet landbaserte råvarer og batterier. Dette er en viktig milepæl i samarbeidet under Grønn Allianse, som er inngått mellom statsministeren og Kommisjonspresident Ursula von der Leyen.

 

Fakta om EØS-avtalen

Det overordnede målet med Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeids­område, EØS-avtalen, er å knytte EØS/EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein til EUs indre marked. Det indre marked består av til sammen 30 land i Europa (EU 27 + tre EFTA-stater: Norge, Island og Liechtenstein) med mer enn 450 millioner borgere.

EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994, og er 30 år i 2024. Avtalen har blant annet sikret norsk næringsliv tilgang til Norges største marked. Den har også gitt norske studenter mulighet til å studere i andre EØS-land, og norske forskere tilgang til forskning, infrastruktur og teknologi i Europa.