Norge og Colombia styrker samarbeidet om natur

Med en ny felleserklæring vil Norge og Colombia trappe opp innsatsen på naturfeltet.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og Colombias miljøminister Susana Muhamad vertskap for et globalt ministermøte i forbindelse med Oslo Tropical Forest Forum. Målet med møtet var å sikre et høyt ambisjonsnivå på det internasjonale naturtoppmøtet til høsten.

I etterkant av møtet kom de to miljøministrene med en felles erklæring som viser til en rekke områder der Colombia og Norge vil legge politisk tyngde framover. Blant annet vil landene jobbe sammen for at verden skal ta vare på og restaurere natur, og gjennomføre omfattende utslippskutt i tråd med Parisavtalen.

Andreas Bjelland Eriksen og Susana Muhamad på ministerdialog for Natur i Oslo
Foto: Thomas Brun/NTB

Regnskog står høyt på agendaen i samtaler mellom de to landene. I erklæringen legges det vekt på den kritiske betydning regnskogen har for å bevare biologisk mangfold. Den fremhever også hvor viktig det er å involvere urfolk og lokalsamfunn i arbeidet med å bevare natur.

Colombia er president for naturtoppmøtet COP16 som skal være i oktober. Der skal Naturavtalen fra COP15 i Montreal følges opp. Avtalen handler om å stanse og reversere tap av naturmangfold. De globale målene i avtalen skal nås gjennom politisk oppfølging i de 196 landene som har signert avtalen.

– Vi er avhengige av hvert land for å nå de globale målene. Jeg er glad for at Colombia og Norge står sammen om et tydelig budskap om dette inn mot høsten naturtoppmøte, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Norges bidrag vil tydeliggjøres i den kommende stortingsmeldingen for natur som skal legges fram før neste naturtoppmøte.