Fredsmeglerforum mot alle odds

Statsminister Jonas Gahr Støre åpnet årets Oslo Forum, med temaet Mediation Against All Odds på Losby Gods tirsdag 11. juni. Der møttes aktører som har nøkkelroller i konfliktløsning og fredsmegling.

Årets forum finner sted mot et globalt bakteppe av stadig flere konflikter, akutte humanitære behov og rekordmange mennesker på flukt. Rommet for fredsmekling og politiske løsninger blir mindre. Oslo Forum har derfor fremdeles en viktig funksjon.

Panelsamtale med en moderator og fire deltakere.
Oslo Forum på Losby gods 11. juni 2024. Foto: Ragnhild Håland Simenstad / Utenriksdepartementet

– Konfliktløsning er en nøkkel til bedre liv for en stor andel av verdens befolkning. Mye av fredsarbeidet foregår helt under radaren, men innenfor veggene på Oslo Forum er det tradisjon for konstruktive diskusjoner om dilemmaer, utfordringer og muligheter for konfliktløsning og fredsmegling. Årets forum er intet unntak, sier statsminister Støre.

Fredsmeklere, beslutningstakere, parter i konflikt, FN-representanter og andre aktører engasjert i konfliktløsing utveksler på forumet perspektiver og analyser. Deltagerne ble ønsket velkommen av både statsministeren og utenriksminister Espen Barth Eide.

Forumet inkluderte representanter for land eller de facto myndigheter som står langt fra Norge i viktige spørsmål. På programmet stod blant annet utviklingen i Midtøsten med særlig oppmerksomhet om krigen i Gaza, situasjonen i Afghanistan, krigen mot Ukraina, Sudan og Myanmar samt andre konfliktområder som Colombia. Å løse konflikter i land der kriminelle gjenger har tatt delvis over, som på Haiti, var også tema for diskusjon.

Fakta om Oslo Forum 2024

  • Temaet for årets forum var «Mediation Against All Odds».
  • Blant spørsmålene som ble diskutert, var blant annet hvordan fredsmeklere forholder seg større globale endringer, kritikk for doble standarder og press på det multilaterale systemet og internasjonal folkerett.
  • Rundt 120 deltakere var med på Oslo forum i år, og alle regioner var representert.
  • Forumet er en viktig del av den norske freds- og forsoningsprofilen, hvor Norge i samarbeid med Centre for Humanitarian Dialogue skaper en plattform for dialog og erfaringsutveksling mellom erfarne og relevante aktører som jobber for å finne fredelige løsninger på konflikt. Oslo Forum er blitt arrangert siden 2003.

Nett-tv Oslo Forum 2024: Fredsmegling mot alle odds

Se sendingen her

Se sendingen her