Støre møtte Somalias president

Somalias president møtte statsminister Jonas Gahar Støre på sitt første besøk til Norge. – Norge har et godt og langsiktig forhold til Somalia. Jeg setter stor pris på at president Hassan Sheikh Mohamud kom til Norge, sier Jonas Gahr Støre.

President Hassan Sheikh Mohamud og statsminister Jonas Gahr Støre.
President Hassan Sheikh Mohamud og statsminister Jonas Gahr Støre på Losby gods. Foto: Andreas Bondevik / Statsministerens kontor

President Mohamud møtte statsministeren i forbindelse med fredsmeklersamlingen Oslo Forum.

Somalia har i flere tiår stått i krig og konflikt mot terrororganisasjonen al-Shabaab, og det er samtidig konflikt mellom klaner.

– Varig fred i Somalia krever både stabilisering av situasjonen og innsats for fred på mange plan. Norge støtter myndighetenes arbeid for fred og forsoning. Mange nordmenn har et personlig forhold til Somalia, gjennom familie eller venner, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Somalia ble valgt inn i FNs sikkerhetsråd forrige uke, og skal sitte som valgt medlem i 2025 og 2026. 

– Somalia kan spille en viktig rolle i internasjonale spørsmål, og for fred og sikkerhet i regionen, sier Støre.

Norske bidrag utvikling og nødhjelp

Norge har samarbeidet med Somalia over mer enn 30 år. Det er et viktig land for norsk utviklingssamarbeid.

Omtrent en fjerdedel av Somalias befolkning lever i akutt matusikkerhet. 

Og Norge bidrar til den store humanitære innsatsen i Somalia for å bekjempe sult og styrke matsikkerheten.

– Store deler av befolkningen blir regelmessig rammet av klimadrevet tørke og flom, og rundt 7 millioner mennesker i Somalia trenger humanitær hjelp, sier Støre.

Fakta om norsk bistand til Somalia

  • I 2023 investerte Norge 756 millioner i bistand spesielt øremerket til innsats i Somalia.
  • I tillegg får Somalia bistand fra norsk kjernestøtte til multilaterale organisasjoner på rundt 110 millioner kroner.
  • Å hjelpe folk i nød gjennom humanitær bistand er en viktig del av innsatsen. Norge øremerket i 2023 219 millioner kroner i humanitær bistand til Somalia. I 2024 utgjør øremerket bidrag 107 millioner kroner. I tillegg mottar Somalia midler fra Norge gjennom ulike humanitære fondsmekanismer, kjernestøtte til FN og regionale program.
  • Gjennom den ekstraordinære støttepakken for utviklingsland til å håndtere de globale ringvirkningene av krigen i Ukraina, støttet Norge i 2023 Somalia med 85 millioner kroner til mennesker på flukt, klimatilpasning og matsikkerhet gjennom FN.
  • FNs humanitære responsplan for Somalia i 2024 er på 1,6 mrd. dollar og skal møte behovene til 5,2 millioner mennesker. Omtrent en fjerdedel av Somalias befolkning lever i akutt matusikkerhet.