Presseinvitasjon

Eierskapskonferansen 2024

Næringsminister Cecilie Myrseth inviterer tirsdag 11. juni til Eierskapskonferansen 2024. Tema for årets konferanse er: «Kunstig intelligens – hvordan kan norske selskaper utnytte mulighetene?»

Nett-tv Eierskapskonferansen 2024

Se sendingen her

Se sendingen her

Utviklingen innenfor kunstig intelligens og digitalisering går i rekordfart. For staten som eier og norsk næringsliv er det avgjørende at selskapene utnytter innovasjonskraften og mulighetene for økt verdiskaping som ligger i kunstig intelligens.

Gjennom konkrete eksempler fra selskaper og innlegg fra ledere og eksperter, vil konferansen belyse muligheter og utfordringer knyttet til kunstig intelligens – både når det gjelder selskapenes kompetansebehov, grønn omstilling og verdiskaping, samt betydningen for selskapenes sikkerhets- og aktsomhetsvurderinger.

Eierskapskonferansen er et årlig arrangement for ledere i norsk næringsliv og samfunnsliv.  Konferansen arrangeres av Nærings- og fiskeridepartementet og belyser aktuelle temaer som er av betydning for staten som eier og norsk næringsliv.

Les mer om konferansen

Tid: Tirsdag 11. juni kl. 14:00-17:30

Sted: Munchmuseet, Edvard Munchs plass 1, Oslo

Statens eierrapport 2023

Dagen etter eierskapskonferansen – onsdag 12. juni – lanserer næringsministeren Statens eierrapport for 2023. Eierrapporten gir oversikt over statens eierskap i 69 selskaper. Rapporten inneholder informasjon om omfang og hovedtall om selskapene hvor staten har direkte eierandeler.

Se egen presseinvitasjon til lansering av Statens eierrapport 2023