NB! Nytt tidspunkt

Presseinvitasjon: Seminar om kvalitet i høgare utdanning

Kva kvalitetsutfordringar er det i norsk høgare utdanning? Korleis kan vi oppretthalde brei tillit til utdanningskvaliteten? Korleis ser kvalitetsutviklinga ut, både innanfrå og utanfrå universiteta og høgskulane?

Nett-tv Seminar om kvalitet i høgare utdanning

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Forskings- og høgare utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) inviterer undervisarar, kommentatorar og andre som har engasjert seg i debatten om kvalitet i høgare utdanning til seminar tysdag 11. juni.

Statsråd Oddmund Hoel opnar møtet, og det vil vere innlegg og debatt med kjende stemmer frå akademia, organisasjonar og media.

Stad: Representasjonsanlegget til regjeringa, inngang Riddervoldsgate 2, Oslo.

Tid: Tysdag 11. juni 2024, klokka 13.00 til 16.30. Registrering og kaffi frå 12.30.

Program:

Statsråd Hoel innleiar, før det blir innlegg ved: 

 • Bernt Hagtvet, UiO
 • Hilde Gunn Slottemo, Nord universitet
 • Aksel Tjora, NTNU
 • Anders Malthe-Sørensen, UiO
 • Elisabeth Josefine Lackner, Agenda Kaupang

Paneldebatt med samfunnsperspektiv på høgare utdanning

 • Eva Grinde, Dagens Næringsliv
 • Ingeborg Misje Bergem, Morgenbladet
 • Kristin Clemet, Civita
 • Magnus Marsdal, Manifest Analyse

Plenumsdebatt med åpningsreplikker ved:

 • Norsk studentorganisasjon
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Akademiet for yngre forskere
 • Forskerforbundet

Presse: Pressa møter opp kl. 12.30 for skanning av kamera og utstyr. Ta med pressekort og gyldig id (førarkort, pass eller nasjonalt ID-kort).

Påmelding: Presse som ønsker å vere til stades må melde seg på til kommunikasjonsrådgivar Johanne Severinsen: johanne.severinsen@kd.dep.no.  

Pressekontakt for forskings- og høgare utdanningsministeren er kommunikasjonssjef Anders Lundell, telefon: 900 49 636, e-post: anders.lundell@kd.dep.no.

Strøyming

Pressekonferansen vil bli strøymd av Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa (DSS) og kan følgast direkte på denne sida. Her kan også videofila lastast ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til media som vil sende pressekonferansen direkte. DSS kan kontaktast på telefon 22 24 88 45 eller e-post dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendinga på sine nettsider finn innbyggingskode ved å trykke «Del video»-knappen i videospelaren på sida.