Blue Justice-initiativet feirer 5 år!

Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, statssekretær Bjørg Sandkjær (Utenriksdepartementet) og FNs utviklingsprogram (UNDP) inviterer til konferanse for å markere jubileet.

Nett-tv Blue Justice-initiativet feirer 5 år!

Se sendingen her

Se sendingen her

Initiativet er en viktig del av Norges kamp mot fiskerikriminalitet i det globale sør. Konferansen holdes på Oscarsborg ved Drøbak og sendes live her.

Tid: 18. juni 2024  - kl. 14.25 - 16.30

Sted: Oscarsborg Hotel & Resort i Drøbak

Om Blue Justice og Københavnerklæringen

Norge lanserte «Blue Justice-initiativet» i 2019 for å bistå i implementeringen av den Internasjonale erklæringen om grensekryssende fiskerikrimianliet (Københavnerklæringen). Satsingen skal bistå land med å forebygge fiskerikriminalitet internasjonalt. Initiativet følges opp av FNs utviklingsprogram (UNDP) og inngår i et samarbeid med en rekke andre norske etater og internasjonale samarbeidspartnere.

Samarbeidet gjøres blant annet gjennom et internasjonalt fartøyssporingssenter etablert i Vardø i 2021 og ved bruk av den digitale samhandlingsplattformen Blue Justice Community for sikker stat-til-stat samarbeid mot fiskerikriminalitet. Blue Justice Community er norskutviklet og administrert av FN gjennom UNDP. Blue Justice-initiativets sporingssenter er samlokalisert med den felles analyseenheten mellom Fiskeridirektoratet og Kystverket ved Vardø trafikksentral.