Frokostseminar 17.06.24: revidert arbeidsgiverstrategi og nytt grunnlag for god ledelse

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) arrangerer mandag 17. juni et frokostseminar om revidert arbeidsgiverstrategi og nytt grunnlag for god ledelse (ledelsesgrunnlag) i staten.

Nett-tv Frokostseminar om revidert arbeidsgiverstrategi og nytt grunnlag for god ledelse i staten

Se sendingen her

Se sendingen her

lgruppen for frokostseminaret er ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud i statlige virksomheter. 

Tid: Mandag 17. juni kl. 08.30-10.00. Frokost og mingling fra kl. 08.00.
Sted: Auditoriet i Akersgata 64, Oslo. Se kart.

Ved fyskisk deltakelse, husk gyldig legitimasjon som f.eks. førerkort, nasjonalt ID-kort eller pass. Bankkort med bilde er ikke gyldig legitimasjon for besøkende i regjeringskvartalet.
Fysisk oppmøte er begrenset til 150 deltakere.

Dersom du angir at du deltar digitalt, får du tilsendt lenke til sendingen dagen før. Direktesending og opptak av sendingen blir tilgjengelig på denne nettsiden.

Meld deg på her for fysisk deltakelse!
Påmeldingsfrist: 14.06.2024 kl. 12

Meld deg på her for digital deltakelse!
Påmeldingsfrist: 14.06.2024 kl. 12

Om programmet

Revidert arbeidsgiverstrategi og nytt grunnlag for god ledelse i staten ble lansert 18. april. 

Arbeidsgiverstrategien skal bidra til at staten klarer å beholde, utvikle og rekruttere kompetente medarbeidere fremover, mens ledelsesgrunnlaget synliggjør fem forventninger til god ledelse i staten.  

DFD vil presentere innholdet og forventingene som følger av de nevnte føringene. I etterkant vil én virksomhetsleder og én HR-leder kommentere hvordan DFDs føringer kan tas i bruk i egen virksomhet. Til slutt vil DFØ presentere relevant verktøy og ressurser på Statens arbeidsgiverportal.

Program:

08.00 Enkel frokost og mingling

08.30 Velkommen
v/ Helene Marie Lassen, avdelingsdirektør, Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet
  Innledning
v/ Gisle Norheim, statens personaldirektør,  Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet
 

Presentasjon av revidert arbeidsgiverstrategi
v/ Lars-Erik Becken, utredningsleder, Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

 

Presentasjon av grunnlag for god ledelse i staten
v/ Stina Hansteen Solhøy, utredningsleder, Digitaliserings- og forvaltningsdepartemetnet

 

Kommentar fra Norec
v/ Jan Olav Baarøy, direktør

 

Kommentar fra Arbeidstilsynet
v/ Trude Wikdahl, avdelingsdirektør i avdeling for organisasjon

 

Relevante verktøy og ressurser på Statens arbeidsgiverportal
v/ DFØ

10.00

Takk og farvel

Med forbehold om endringer i programmet