Pressekonferanser og andre nett-tv-sendinger

Følg pressekonferanser og andre arrangementer direkte eller se tidligere sendinger i opptak.

Pressekonferanser om koronasituasjonen

Pressekonferanser om koronasituasjonen under regjeringen Solberg finner du i historisk arkiv.

Viser 21-40 av 58 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Lansering av revidert handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

  16.06.2020 Artikkel Radikalisering

  Handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme er revidert med nye tiltak. Onsdag 17. juni 2020 presenterte statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Monica Mæland den nye handlingsplanen.

 • Nett-tv

  Webinar om ny valglov

  15.06.2020 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Departementet inviterer kommuner og fylkeskommuner til en gjennomgang av valglovutvalgets utredning, med hovedvekt på forslagene som gjelder valggjennomføring.

 • Nett-tv

  Nettseminar om verdikjeder i Norge

  19.05.2020 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Samfunnsøkonomisk analyse presenterer rapporten "Verdikjeder i Norge" i nettseminar 2. juni 2020, klokken 12.00-13.00.

 • Nett-tv

  TBUs åpne fagseminar 2019: Hvordan påvirker pensjonsreformen kommunene?

  06.12.2019 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) inviterte til fagseminar torsdag 5. desember 2019.

 • Nett-tv

  Regnskapsdagen 2019

  22.11.2019 Artikkel Finansdepartementet

  27. nov. 2019, kl. 09.30 → 15.00. Auditoriet Hovedbølet i Arbeids- og sosialdepartementet, Akersgata 64, Oslo

 • Nett-tv

  Frokostmøte om IA-avtalen i staten 05.12.2019

  11.11.2019 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Torsdag 5. desember 2019 arrangerte partene i staten frokostmøte om IA-avtalen.

 • Nett-tv

  Frokostmøte om IA-avtalen i staten 10.10.2019

  10.10.2019 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Torsdag 10. oktober 2019 arrangerte partene i staten frokostmøte om IA-avtalen.

 • Nett-tv

  Webinar om nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

  03.06.2019 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte til webinar om nasjonale forventninger 13. juni kl. 10.00-11.00. Opptaket og presentasjonen er publisert på denne siden.

 • Nett-tv

  Fagseminar om NiN (Natur i Norge) - landskapstyper og landskapstypekart for Norge

  01.04.2019 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Presentasjoner og filmopptak fra seminar 2. april 2019.

 • Nett-tv

  Lansering av nasjonale strategier for digital sikkerhet

  28.01.2019 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterer til lansering av ny nasjonal strategi for digital sikkerhet og nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse.

 • Nett-tv

  Regnskapsdagen 2018

  01.11.2018 Artikkel Finansdepartementet

  27. nov. 2018, kl. 09.30 →  15.00. Auditoriet Hovedbølet i Arbeids- og sosialdepartementet, Akersgata 64, Oslo

 • Nett-tv

  Juridiske fagdager 2018

  18.10.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Hovedfokus for årets juridiske fagdager er den nye kommuneloven.

 • Nett-tv

  Høringsmøte om forslag til endringer i avhendingslova mv. (tryggere bolighandel)

  23.08.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Høringsmøtet sendes på nett-tv torsdag 23. august kl. 12:00.

 • Nett-tv

  Bærekraftig migrasjon fra fattige til rike land

  14.06.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Heldagskonferanse i Det europeiske migrasjonsnettverket (EMN), 21. juni 2018.

 • Nett-tv

  Grønn skattekommisjon

  04.06.2018 Artikkel Finansdepartementet

  Grønn skattekommisjon ble oppnevnt av Regjeringen Solberg 15. august 2014. Utvalget skulle blant annet vurdere hvordan en ved økt bruk av klima- og miljøbegrunnede avgifter, og reduksjoner i andre skatter og avgifter, kunne oppnå lavere utslipp av

 • Nett-tv

  EUs distrikts- og bygdeutviklingsprogrammer

  01.06.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Norges delegasjon til EU inviterte til seminar om EUs distrikts- og bygdeutviklingsprogrammer. EU har flere virkemidler for distrikts- og bygdeutvikling. Flere av disse er

 • Nett-tv

  Innspill til veileder i smart spesialisering

  22.03.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  KMD arrangerte møte der dere kunne gi innspill til utkast til veileder i Smart spesialisering som metode for næringsutvikling. Nå kan du se opptak fra møtet og presentasjonen.

 • Nett-tv

  Regnskapsdagen 2017

  01.11.2017 Artikkel Finansdepartementet

  Program 29.11.2017 9.30 - 10.00: Registrering og kaffe Oppmøte senest 09.45 (husk legitimasjon) 10.00-11.00: Hva skjer på regnskapsområdet i staten DFØs direktør Hilde Singsaas ønsker velkommen Presentasjon av statsregnskapet.no 11.00-11.15: Pause

 • Nett-tv

  Erfaringskonferanse 2017

  20.10.2017 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Erfaringskonferanse om fylkeskommunenes forvaltning av regional- og distriktspolitiske virkemidler.

 • Nett-tv

  Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2017

  10.10.2017 Artikkel Radikalisering

  Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2017 avholdes i Oslo 20. oktober. Årets konferanse vil fokusere på dialog som metode i arbeidet med å forebygge radikalisering.