Viser 21-40 av 811 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Sivilt samfunn

  17.03.2020 Artikkel Klima- og miljødepartementet

  For å sikre at bevaring av regnskog skjer på en god måte, er det viktig at det sivile samfunn har makt til å påvirke sine lands myndigheter. Sivilsamfunnsorganisasjoner er ofte tettere på lokalbefolkning enn nasjonale myndigheter og kan komme med

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Høie holder pressebrif om koronavirusutbruddet

  16.03.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie holder pressebrif sammen med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

 • Nett-tv

  Pressemøte på budsjettkonferansen på Hurdalssjøen

  16.03.2020 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg, finansminister Jan Tore Sanner, næringsminister Iselin Nybø og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad møter pressen på Hurdalssjøen 16. mars ca. kl. 17.45.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Digital pressekonferanse med justis- og beredskapsministeren

  16.03.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet kaller inn til sin daglige digitale pressekonferanse med Monica Mæland om koronasituasjonen på regjeringen.no i ettermiddag kl. 17:00.

 • Nett-tv

  100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe kriserammede bedrifter

  15.03.2020 Pressemelding Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Statsministerens kontor

  Regjeringen vil foreslå to nye lånetiltak med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner. Tiltakene vil gjøre det lettere for kriserammede norske bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den krevende situasjonen de

 • Nett-tv

  Statsministeren holder pressekonferanse for barn

  15.03.2020 Pressemelding Statsministerens kontor, Barne- og familiedepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Mange barn har spørsmål om korona-viruset. Derfor arrangerer regjeringen, i samarbeid med NRK Supernytt og Aftenposten Jr, en egen pressekonferanse for barn.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om nye næringslivstiltak

  15.03.2020 Pressemelding Statsministerens kontor, Finansdepartementet

  Regjeringen har i dag møte med flere organisasjoner fra næringslivet. Formålet med møtet er å kartlegge konsekvenser, få innspill og målrette tiltak for å trygge jobber, hjelpe bedrifter i en krevende situasjon og sikre næringslivet i tiden som

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Digital pressekonferanse med justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  15.03.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet kaller inn til digital pressekonferanse på regjeringen.no i dag kl 15:30.

 • Nett-tv

  Pressemøte om korona-viruset

  14.03.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg er tilgjengeleg for pressa for å svare på spørsmål om regjeringas handsaming av korona-pandemien.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Mæland i digital pressekonferanse på regjeringen.no kl. 13.30

  13.03.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Som en følge av at Justis- og beredskapsminister Monica Mæland er i karantene kan hun ikke møte pressen i dag. Derfor kaller departementet inn til digital pressekonferanse kl. 13.30 på regjeringen.no.

 • Nett-tv

  Endringar i regjeringa

  13.03.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag gjort endringar i regjeringa.

 • Nett-tv

  Statsministeren varsler endringer i regjeringen

  13.03.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  I statsråd på Slottet i dag kl. 11.00 vil det bli gjort endringer i regjeringen.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om økonomiske tiltak

  13.03.2020 Pressemelding Statsministerens kontor, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet

  Statsminister Erna Solberg, finansminister Jan Tore Sanner og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad presenterer regjeringas tiltak for å motverke dei økonomiske utfordringane som korona-pandemien skapar. Også arbeids- og sosialminister

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om nye tiltak for å bekjempe koronaviruset

  12.03.2020 Pressemelding Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet

  Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterer til pressekonferanse torsdag 12. mars kl. 14.00, der de vil orientere om nye tiltak for å bekjempe koronaviruset.

 • Nett-tv

  Nett-TV: Pressebrif om utbruddet av koronaviruset

  11.03.2020 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie deltar på pressebrif om utbruddet av koronaviruset sammen med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

 • Nett-tv

  Små distriktskommuners deltakelse i innovasjonsvirkemidler

  11.03.2020 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Telemarksforskning legger fram rapporten "Små distriktskommuners deltakelse i innovasjonsvirkemidler". Prosjektleder Bent Aslak Brandtzæg presenterer funnene i rapporten torsdag 12. mars klokken 10-11:30.

 • Nett-tv

  Statsministeren og finansministeren orienterer om tiltak knytta til koronaviruset

  10.03.2020 Pressemelding Statsministerens kontor, Finansdepartementet

  Statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner inviterer til pressekonferanse tysdag 10. mars kl. 13.30, der dei vil orientere om den økonomiske situasjonen i lys av koronaviruset.

 • Nett-tv

  Innspillsmøte om vindkraft

  09.03.2020 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  AVLYST

 • Nett-tv

  Enighet om rettstilstanden etter 2012

  04.03.2020 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Utvalget som gransker EØS-saken støtter NAVs juridiske vurdering fra høsten 2019 og mener samtidig at praksis før 2012 bør gjennomgås.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Domstolstruktur

  02.03.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Monica Mæland kallar inn til pressekonferanse om domstolstruktur.

Til toppen