Om arbeidet med handlingsplan for deltakelse

Inviterer til innspill

Regjeringen ønsker bred involvering fra de unge selv, frivillig sektor, og det offentlige. Meld deg på innspillsmøter i november og send skriftlige innspill innen 20. desember.

Innspillsmøter

Det skal gjennomføres tre innspillsmøter i forbindelse med arbeidet med en handlingsplan for deltakelse i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter. I tillegg til ulike former for involvering av aktørfeltet.

Innspillsmøtene er for alle gode krefter som engasjerer seg innen kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter. Samarbeid og samhandling mellom stat, fylke, kommune og frivillig sektor er viktig i arbeidet med planen.

Informasjon om innspillsmøtene som var 6. og 21. november finner du lenger nede på nettsiden.

8. januar 2024, kl. 1500-1700 - Lukket møte for barn og ungdom:
Kulturtanken har ansvaret for å samle inn og løfte frem barn og unges stemmer i dette arbeidet. Sammen med Norges Idrettsforbund, Norsk Friluftsliv og en rekke andre samarbeidspartnere skal de snakke med barn og unge om hvordan fritidstilbudet kan bli mer inkluderende: Hvorfor er det så viktig å delta i fritidsaktiviteter, hvordan oppleves det å stå på utsiden og hvilke grep må politikerne ta for at alle barn og unge har et godt fritidstilbud å gå til?

Kom med skriftlige innspill allerede nå!  

Spørsmål vi ønsker svar på:

- Hva er det viktigste din organisasjon/institusjon kan gjøre for å inkludere enda flere barn og ungdom i kultur-, idrett- og/eller friluftslivsaktiviteter? 

- Hva trenger din organisasjon/institusjon for å inkludere enda flere barn og ungdom i kultur-, idrett- og/eller friluftslivsaktiviteter?

- Hvem trenger dere å samarbeide med for å inkludere enda flere barn og ungdom innen kultur-, idrett- og eller friluftslivsaktiviteter? Og hva skal til for at dere finner sammen?

Frist for skriftlige innspill er 20. desember 2023. 

Skriftlige innspill sendes til postmottak@kud.dep.no og merkes med følgende: Innspill til handlingsplan for deltakelse 
Merk at alle innspill er offentlige etter Offentlighetsloven og vil bli lagt ut på regjeringen.no

Kontaktperson: Charlotte Sætre, charlotte.satre@kud.dep.no 

Mottatte innspill

Tidligere innspillsmøter

6. november 2023 - Åpent møte i Sarpsborg, i samarbeid med Viken fylkeskommune:

Nett-tv Innspillsmøte i Sarpsborg

Se sendingen her

Se sendingen her

På møtet 6. november var det anledning til å holde et kort forberedt innlegg på vegne av en organisasjon eller interessegruppe. Dette møtet ble også strømmet på regjeringen.no. 

Program for 6. november:

  • Velkommen v/ fylkesdirektør i Viken fylkeskommune, Jon Endre Røed Olsen.
  • Ambisjoner for handlingsplanen v/ kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.
  • Inspirasjon fra Norges Musikkorpsforbunds arbeid med Ungdomsløftet. 
   10-årig prosjekt for systematisk å inkludere flere og bidra til at flere velger og ønsker å ha korps som sin fritidsaktivitet.
  • Innlegg fra paraplyorganisasjonene Frivillighet Norge, Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Norges idrettsforbund (NIF), Kulturalliansen, Ungdom og Fritid og Norsk Friluftsliv.
  • Korte innspill fra påmeldte aktører:
   1) Hva er det viktigste din organisasjon/institusjon kan gjøre for å inkludere enda flere barn og ungdom i kultur-, idrett- og/eller friluftslivsaktiviteter?
   2) Hva trenger din organisasjon/institusjon for å inkludere enda flere barn og ungdom i kultur-, idrett- og/eller friluftslivsaktiviteter?
  • Oppsummering v/ kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

21. november 2023 - Åpent digitalt møte:

På møtet 21. november ble det lagt opp til å løse oppgaver i digitale grupperom med bred deltakelse fra alle påmeldte aktører. 

Program for 21. november:

  • Fleridrett+skole=inkludering Vigør samfunn i Kristiansand er et idrettslag som strekker seg utover fotballen. Én gratis treningstime i uka for alle førsteklassebarn på barneskolene i området og et tett samarbeid med skolene er blant tiltakene de ser nytter for å få flere med i rett aktivitet v/ Geir Torvund, daglig leder i Vigør Samfunn og Vidar Nilsen, sosial lærer på Hellemyr skole.
  • 10 år med aktivitetsguider i Tromsø Aktivitetsguider hjelper barn og unge med minoritetsbakgrunn og funksjonsvariasjoner inn i fritidsaktiviteter i Tromsø. Britt Leandersen fra Tromsø Idrettsråd deler erfaringer og inspirasjon fra hvordan de har ført over 1000 barn og deres familier inn i idretten.
  • Hva vet vi om barrierer for inkludering i fritidsaktiviteter og kunnskapshull? Institutt for samfunnsforskning formidler fra status om kunnskapen vi har om deltakelse i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter.
  • Innspill i digitale grupperom
   1) Hvem trenger å samarbeide for å inkludere enda flere barn og ungdom innen kultur-, idrett- og eller friluftslivsaktiviteter i lokalsamfunnene?
   2) Og hva skal til for at dere finner sammen?
  • Deling i plenum
  • Oppsummering v/ statssekretær Erlend Hanstveit.