Kultur, idrett og frivillighet

Om arbeidet med handlingsplan for deltakelse

Alle barn og unge skal få være med på kultur- og idrettsaktiviteter. Regjeringen vil stoppe de økende forskjellene og lager nå en handlingsplan for deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge. Alle gode krefter innen kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter inviteres til å bidra i arbeidet som starter opp høsten 2023.

Jente får ansiktsmaling.

Like muligheter til å delta

Artikkel

Nå starter arbeidet med en handlingsplan for like muligheter til å delta i kultur- idretts- og friluftslivsaktiviteter for barn og unge. Planen skal være klar før sommeren 2024.

Illustrasjonsbilde av tautrekking med barn

Alle må jobbe sammen

Artikkel

Vi må finne løsninger sammen for å få deltakelsen opp og prisene og utstyrspresset ned.

Aktuelt nå

Lubna Jaffery

Presseinvitasjon til innspillsmøte om deltakelse mandag 6. november

Pressemelding 02.11.2023

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery ønsker å høre hvor skoen trykker, og hva man kan gjøre for å få deltakelsen opp og prisene ned. Handlingsplanen for deltakelse i kultur-, idretts og friluftslivsaktiviteter for barn og unge lages nå sammen med gode krefter i organisasjoner og det offentlige. Planen skal være klar før sommeren 2024.

Prosjektleder i Tøyen Sportsklubb Abdinor Mahamed og kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Statsbudsjettet 2024:

Regjeringa tek grep for å inkludere fleire barn og unge i fritidsaktivitetar

Pressemelding 06.10.2023

– Fleire enn før står no utanfor dei viktige fellesskapa som kulturen, idretten og frivilligheita gir. Regjeringa aukar difor innsatsen for at alle barn og unge skal oppleve å høyre til, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.