Om arbeidet med handlingsplan for deltakelse

Alle barn og unge skal få være med på kultur- og idrettsaktiviteter. Regjeringen vil stoppe de økende forskjellene og lager nå en handlingsplan for deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge. Gode krefter innen kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter har bidratt i arbeidet som startet opp høsten 2023.

Jente får ansiktsmaling.

Like muligheter til å delta

Artikkel

Arbeidet med en handlingsplan for like muligheter til å delta i kultur- idretts- og friluftslivsaktiviteter for barn og unge er i gang. Planen skal være klar før sommeren 2024.

Illustrasjonsbilde av tautrekking med barn

Alle må jobbe sammen

Artikkel

Vi må finne løsninger sammen for å få deltakelsen opp og prisene og utstyrspresset ned.

Nett-tv

Illustrasjon av post-it-lapper i flere farger og ordet "Innspill?" på øverste lapp

Mottatte innspill

Artikkel

Regjeringen inviterte til bred involvering fra de unge selv, frivillig sektor, og det offentlige. Se mange av innspillene her.

Aktuelt nå

Lubna Jaffery

Presseinvitasjon til innspillsmøte om deltakelse mandag 6. november

Pressemelding 02.11.2023

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery ønsker å høre hvor skoen trykker, og hva man kan gjøre for å få deltakelsen opp og prisene ned. Handlingsplanen for deltakelse i kultur-, idretts og friluftslivsaktiviteter for barn og unge lages nå sammen med gode krefter i organisasjoner og det offentlige. Planen skal være klar før sommeren 2024.

Prosjektleder i Tøyen Sportsklubb Abdinor Mahamed og kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Statsbudsjettet 2024:

Regjeringa tek grep for å inkludere fleire barn og unge i fritidsaktivitetar

Pressemelding 06.10.2023

– Fleire enn før står no utanfor dei viktige fellesskapa som kulturen, idretten og frivilligheita gir. Regjeringa aukar difor innsatsen for at alle barn og unge skal oppleve å høyre til, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.