Presseinvitasjon:

Pressemeldinger
Presseinvitasjon:

Invitasjon til innspillsmøte om deltakelse mandag 6. november

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery ønsker å høre hvor skoen trykker, og hva man kan gjøre for å få deltakelsen opp og prisene ned. Handlingsplanen for deltakelse i kultur-, idretts og friluftslivsaktiviteter for barn og unge lages nå sammen med gode krefter i organisasjoner og det offentlige. Planen skal være klar før sommeren 2024.

Pressen inviteres til det åpne møtet i Sarpsborg 6. november. Innspillsmøtet er et samarbeid mellom Kultur- og likestillingsdepartementet og Viken fylkeskommune.

Sted: Fylkeshuset, Oscar Pedersens vei 39, 1702 Sarpsborg 
Tid: Mandag 6. november 2023, kl. 17.00-19.00
Påmelding: Send navn og telefonnummer til kudinfo@kud.dep.no innen mandag kl 12.00. Meld gjerne ifra om dere ønsker å snakke med statsråden.

Program (med forbehold om justeringer):

 • Velkommen v/ fylkesdirektør i Viken fylkeskommune, Jon Endre Røed Olsen.
 • Ambisjoner for handlingsplanen v/ kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.
 • Inspirasjon fra Norges Musikkorpsforbunds arbeid med Ungdomsløftet. 
  10-årig prosjekt for systematisk å inkludere flere og bidra til at flere velger og ønsker å ha korps som sin fritidsaktivitet.
 • Innlegg fra paraplyorganisasjonene Frivillighet Norge, Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Norges idrettsforbund (NIF), Kulturalliansen, Ungdom og Fritid og Norsk Friluftsliv.
 • Korte innspill fra påmeldte aktører:
  1) Hva er det viktigste din organisasjon/institusjon kan gjøre for å inkludere enda flere barn og ungdom i kultur-, idrett- og/eller friluftslivsaktiviteter?
  2) Hva trenger din organisasjon/institusjon for å inkludere enda flere barn og ungdom i kultur-, idrett- og/eller friluftslivsaktiviteter?
 • Oppsummering v/ kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Det gjennomføres også et innspillsmøte digitalt 21. november og et fysisk innspillsmøte for ungdom 8. januar 2024.