Alle må jobbe sammen

Vi må finne løsninger sammen for å få deltakelsen opp og prisene og utstyrspresset ned.

Forskjellene i deltakelse blant barn og unge er en stor samfunnsutfordring som krever flere grep. Det handler om bedre samarbeid, bedre tilrettelegging og bedre løsninger. Handlingsplanen er del av en større innsats fra regjeringen.  

I 2023 ble det bevilget totalt 258 millioner kroner ekstra til organisasjoner innen idrett, musikkfeltet og fritidsklubber for å bidra til like muligheter til å delta for alle barn og unge i områder med stor andel lavinntektsfamilier, og skape mer aktivitet lokalt for ungdom.

Regjeringen ser den økte innsatsen innen kultur, idrett og friluftsliv i sammenheng med arbeidet med en stortingsmelding for sosial utjevning og sosial mobilitet, som ble varslet i Folkehelsemeldingen, samfunnsoppdraget for inkludering av barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv og Fritidserklæringen.