Respons:

Norsk freds- og forsoningspolitikk i en urolig og uforutsigbar verden

Hva betyr en endret geopolitisk kontekst for Norges utenriks- og sikkerhetspolitikk? Hvordan kan Norge fremme internasjonalt samarbeid og drive freds- og forsoningspolitikk innenfor disse endrede rammene?

Nett-tv Respons Lillehammer - norsk utenrikspolitikk for en ny tid

Se sendingen her

Se sendingen her

Dette er noen av spørsmålene vi stiller på en konferanse på Høgskolen i Innlandet (Lillehammer) 27. september, hvor utenriksminister Anniken Huitfeldt deltar sammen med statsforvalter Knut Storberget og forskere fra Høgskolen.

Konferansen er en del av UDs prosjekt «Respons – norsk utenrikspolitikk for en ny tid», og arrangeres i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Utgangspunktet for konferansen er at større uforutsigbarhet i verden gjør utfordringene i utenrikspolitikken større enn på lenge. Stormaktsrivaliseringen er tilbake for fullt, og den regelbaserte verdensorden er under press. Russlands folkerettsstridige angrepskrig mot Ukraina har drastisk endret vestlige lands forhold til Russland. Globalt økonomisk og politisk samarbeid, forsvar av det multilaterale systemet, og tillitsbygging, blir stadig viktigere. 

Bidrag til forsoning og konfliktløsning vært en sentral dimensjon i norsk utenrikspolitikk i mange år. Hvordan påvirker en verden i endring, preget av mer konflikt og polarisering, rammebetingelsene for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk? Fokuset er spesielt på å forstå om og hvordan Norge kan fremme internasjonalt samarbeid og drive freds- og forsoningsarbeid.

Les mer om prosjektet:

Arrangementet filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på denne siden.
Her kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende arrangementet direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller epost dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.