InvestEU lansert i Norge

Fredag 24. november lanserte økonomikommisær Paolo Gentiloni og næringsminister Jan Christian Vestre InvestEU i Norge. InvestEU åpner nye muligheter knyttet til bærekraftige investeringer i norsk næringsliv.

Bilde av Paolo Gentiloni
EUs økonomikommisær Paolo Gentiloni

På lanseringen deltok Den europeiske investeringsbanken (EIB), Det europeiske investeringsfondet (EIF) og Den nordiske investeringsbanken (NIB), sammen med investorer, grundere, virkemiddelaktører og representanter for ulike EU-land.

Nett-tv Lanserer InvestEU i Norge

Se sendingen her

Se sendingen her

 

InvestEU åpner nye muligheter knyttet til bærekraftige investeringer i norsk næringsliv. Programmet gir norsk næringsliv tilgang til lån, egenkapital og garantier til nyskapende prosjekter. Investeringene kan komme direkte fra EIB eller NIB for større prosjekter eller fra private banker og investeringsfond som har avtaler med EIF.

InvestEU skal støtte opp om målene til en rekke EU-virkemidler som norsk næringsliv har tilgang til, herunder Horison Europa, Innovasjon fondet, DIGITAL, EU4Healt og forsvarsfondet. 

Se hele programmet her: InvestEU Roadshow Norway Agenda

Lysbilder fra de ulike parallellsesjonene ligger her:

Parallel Session I: IEU Guarantee Products (SME debt financing)

 

Parallel Session II: IEU (Quasi-)Equity Products (venture debt and infrastructure funds)

 

Parallel Session III: IEU loan products for infrastructure and large projects