Overrekkelse av Frontfagsmodellutvalgets rapport

Professor Steinar Holden overleverte i dag rapporten fra frontfagsmodellutvalget til finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Utvalget har sett på utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi.

Nett-tv Overrekkelse av Frontfagsmodellutvalgets rapport

Se sendingen her

Se sendingen her

Frontfagsmodellutvalget ble satt ned i januar i år etter ønske fra partene i arbeidslivet. Utvalget har drøftet praktiseringen av frontfagsmodellen, som er den norske modellen for lønnsdannelse, og om det er utviklingstrekk som kan utfordre modellen.

– Det er lang tradisjon i Norge for at partene i arbeidslivet gjennom lønnsoppgjørene støtter opp om god utvikling i norsk økonomi. Den norske modellen har vært avgjørende for det samfunnet vi har i dag, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Utvalgets mål har vært å vedlikeholde og bevare det gode samarbeidet mellom partene i arbeidslivet i Norge, og underbygge et godt samspill mellom lønnsdannelsen og den økonomiske politikken.

– Frontfagsmodellen har bidratt til høyere sysselsetting, lavere arbeidsledighet og ordnede forhold i arbeidsmarkedet. Vi må ta vare på frontfagsmodellen, slik at vi også fremover kan sikre at flest mulig har en jobb å gå til, og at vi har et konkurransedyktig og sterkt næringsliv i hele Norge, sier finansministeren.

Utvalget har drøftet hvordan den økonomiske politikken og lønnsdannelsen best kan samspille i møte med utfordringer vi står overfor, som blant annet økte geopolitiske spenninger internasjonalt og demografiske utviklingstrekk. Dette kan endre tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft og utfordre lønnsdannelsen og norsk økonomi.

Les mer: