Presseinvitasjon:

Overrekkelse av Frontfagsmodellutvalgets rapport

27. januar satte regjeringen ned et utvalg som skulle se på utfordringer for den tradisjonelle norske lønnsdannelsen. Utvalget leverer sin rapport til finansministeren fredag 15. desember kl. 10:00.

Tid: Fredag 15.12 kl.10:00.
Sted: Finansdepartementet, Akersgata 40.

Pressekonferansen er forbeholdt medlemmer av pressen. Dørene åpnes kl. 09:45. Påmelding til presse@fin.dep.no. Ta med gyldig pressekort og ID.

Pressekontakt er Celine Lyse Augdal, telefon 95 84 71 56, e-post cela@fin.dep.no.  

Utvalgets sammensetning:

 • Professor Steinar Holden (Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo) (utvalgsleder)

 • Forhandlingssjef Anette Bjørlin Basma (Akademikerne)

 • Sjeføkonom Roger Bjørnstad (Landsorganisasjonen i Norge)

 • Avdelingsdirektør Ragnar Ihle Bøhn (Kommunal- og distriktsdepartementet)

 • Sjeføkonom Øystein Dørum (Næringslivets Hovedorganisasjon)

 • Områdedirektør Helge Eide / Sjeføkonom Torbjørn Eika (Kommunesektorens organisasjon)

 • Sjeføkonom Kjersti Haugland (DNB)

 • Sjeføkonom Lars Eivind Haartveit (Hovedorganisasjonen Virke)

 • Forskningskoordinator Kristine Nergaard (Fafo Institutt for arbeidsliv- og velferdsforskning)

 • Professor Ragnar Nymoen (Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo)

 • Sjeføkonom Merete Onshus (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund)

 • Avdelingsdirektør Sigrid Russwurm (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

 • Forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby (Unio)

 • Avdelingsdirektør Arent Skjæveland (Finansdepartementet)

 • Professor Hildegunn Stokke (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)

 • Utviklingsdirektør Anne Turid Wikdahl (Arbeidsgiverforeningen Spekter)

Om sendingen

Arrangementet filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på denne siden. Her kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende arrangementet direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller epost dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.