Regjeringen setter ned utvalg som skal se på frontfagsmodellen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Etter ønske fra partene i arbeidslivet har regjeringen i dag oppnevnt et utvalg som skal se på utfordringer for den tradisjonelle norske lønnsdannelsen. Utvalget skal vurdere om det er utviklingstrekk i økonomien som kan svekke oppslutningen om frontfagsmodellen.

Det er lang tradisjon i Norge for at partene i arbeidslivet gjennom lønnsoppgjørene støtter opp om god utvikling i norsk økonomi. Moderate lønnsoppgjør i usikre tider bidrar til fortsatt høy sysselsetting og god konkurranseevne for norsk næringsliv.

– Den norske modellen har vært avgjørende for at vi her i Norge har hatt en samfunnsutvikling preget av velstandsvekst, høy sysselsetting og små forskjeller. Det gode inntektspolitiske samarbeidet har bidratt til at norsk økonomi over tid har vist god evne til omstilling og tilpasning. Vi setter ned dette utvalget for å sørge for at norsk økonomi fortsatt skal stå godt rustet også i møte med nye utfordringer, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Ettervirkninger av koronapandemien, Russlands krig mot Ukraina og geopolitiske spenninger vil få betydning for norsk økonomi og for lønnsdannelsen fremover. Over tid vil også den fremtidige utviklingen i investeringer og produksjon i petroleumsvirksomheten og klimarelaterte endringer kreve betydelige omstillinger i norsk økonomi.

– Det er bred enighet blant partene om at det er behov for et utvalg som skal se på frontfagsmodellen. Målet er å beholde det gode samarbeidet vi har i Norge i dag. Vi må ta vare på frontfagsmodellen. Slik kan vi fortsatt sikre at flest mulig har en jobb å gå til, og at vi har et konkurransedyktig og sterkt næringsliv i hele Norge, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Frontfagsmodellen innebærer at konkurranseutsatte næringer forhandler lønn først, og gir en norm for lønnsoppgjørene i de delene av norsk økonomi som ikke er i konkurranse med utlandet. Det partssammensatte utvalget som nå nedsettes, har som utgangspunkt at fronfagsmodellen videreføres.

Utvalget skal ledes av professor i økonomi ved Universitetet i Oslo, Steinar Holden. De øvrige medlemmene er representanter for partene i arbeidslivet, myndighetene og uavhengige eksperter. 

Utvalgets sammensetning:

 • Professor Steinar Holden (leder)
 • Sjeføkonom i NHO Øystein Dørum
 • Sjeføkonom i LO Roger Bjørnstad
 • Sjeføkonom i Virke Lars Eivind Haartveit
 • Områdedirektør i KS Helge Eide
 • Sjeføkonom i YS Merete Onshus
 • Forhandlingssjef i UNIO Klemet Rønning- Aaby
 • Forhandlingssjef i Akademikerne Anette Bjørlin Basma
 • Utviklingsdirektør i Spekter Anne Turid Wikdahl
 • Avdelingsdirektør i Finansdepartementet Arent Skjæveland
 • Avdelingsdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet Ragnar Ihle Bøhn
 • Avdelingsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet Sigrid Russwurm
 • Professor Hildegunn Stokke
 • Sjeføkonom Kjersti Haugland
 • Forskningskoordinator Kristine Neergaard
 • Professor Ragnar Nymoen

Les mer: