Presseinvitasjon:

Resultata frå PISA-undersøkinga 2022 blir lagt fram

Korleis gjer norske 15-åringar det i matematikk, lesing og naturfag? Tysdag 5. desember inviterer kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) til offentleggjeringa av resultata frå den siste PISA-undersøkinga.

Nett-tv Resultata frå PISA-undersøkinga 2022 blir lagt fram

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

PISA (Programme for International Student Assessment) måler kompetansen til 15-åringar i lesing, matematikk og naturfag. Undersøkinga gir også informasjon om andre tilhøve ved skolen, til dømes om elevane sine haldningar til matematikk og oppfatningane deira om undervising og skolemiljø.

Tid: Tysdag 5.desember kl. 10.50 – 12.00.

Stad: Plenumssalen i Kunnskapsdepartementet, Kirkegata 18, Oslo.  

NB! Hugs gyldig ID (pass, nasjonalt ID-kort eller førarkort) og møt opp i god tid. Pressekonferansen startar presis.

Program:

 • 10.50-10.55: Kommunikasjonssjef Line Torvik ønsker velkomen
 • 10.55-11.00: Direktør i Utdanningsdirektoratet, Morten Rosenkvist, fortel kort om PISA
 • 11.00-11.20: Forskar Fredrik Jensen frå Universitetet i Oslo legg fram hovudfunna frå PISA-undersøkinga 2022
 • 11.20-11.35: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun kommenterer resultata
 • 11.35- 12.00: Separate intervju med pressa

Strauming:

Pressekonferansen blir strøymd på Kunnskapsdepartementet - regjeringen.no

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendinga på sine nettsider finn innbyggingskoden ved å trykke «Del video»-knappen i videospelaren på sida.

Kontakt:

Journalistar som ønsker å delta på pressekonferansen må melde seg på til kommunikasjonsrådgjevar Ajfer Husejin, ajf@kd.dep.no, telefon 95936485. NB! På grunn av begrensa plass er arrangementet berre for pressa.

Hva er PISA- undersøkelsen?

 • PISA (Programme for International Student Assessment) er en internasjonal undersøkelse som måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag.
 • 15-åringene svarer også på spørsmål om blant annet holdninger og oppfatninger om undervisningen og læringsmiljøet ved skolen.
 • PISA gjennomføres hvert tredje år og resultatene sammenliknes på tvers av land og over tid. Det var planlagt gjennomføring av PISA i 2021, men undersøkelsen ble utsatt ett år på grunn av korona-pandemien.
 • I 2022 deltok cirka 690 000 15-åringer i 81 land. I Norge deltok omtrent 8 500 15-åringer fra 260 skoler.
 • De tre fagområdene lesing, matematikk og naturfag er med ved hver gjennomføring, men bytter på å være hovedområde. Når et fag er hovedområde, er det flere faglige oppgaver og flere spørsmål knyttet til dette. Matematikk er hovedområde i PISA 2022 og var det også i 2003 og 2012.
 • Hver elev får 2 timer til å svare på et utvalg av de flere hundre oppgavene som utgjør PISA 2022. De får i tillegg 30 minutter til å svare på et spørreskjema med spørsmål om hjemmebakgrunn, interesser, holdninger og hvilke meninger de har om undervisningen og læringsmiljøet ved skolen de går på.
 • Prøven inneholder mange av de samme oppgavene fra gang til gang, slik at vi kan måle endringer i prestasjoner over tid.
 • OECD har det internasjonale ansvaret for PISA. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo har oppdraget med den praktiske gjennomføringen av PISA-studien for Norge.

Hva måles i PISA og hvorfor?

 • PISA måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. For å løse oppgavene i PISA-undersøkelsen er det ikke nok å gjengi fakta, elevene må også bruke sin kunnskap og kompetanse i en kontekst.
 • Fagområdene er valgt ut fordi de er sentrale i skolen i alle land, og fordi de lar seg måle på tvers av land.
 • Aldersgruppen er valgt fordi elever i de fleste land nærmer seg avslutningen av den obligatoriske skolegangen når de er 15 år gamle.
 • Formålet med PISA er å ha et sammenligningsgrunnlag og mulighet til å vurdere hvor godt skolesystemene i ulike land forbereder elevene til videre skolegang, studier, arbeidsliv og en aktiv og reflektert deltakelse i samfunnet.