Næringsministeren presenterer nye tiltak for mer åpenhet om aksjeeiere

Næringsminister Jan Christian Vestre vil gjøre det enklere å finne informasjon om hvem som eier aksjer i norske selskaper. Nå inviterer Vestre til Åpenhetsfrokost for å legge fram nye tiltak for mer åpenhet. Deretter vil det være en panelsamtale om ulike perspektiver i arbeidet med å skape større åpenhet.

- Jeg ønsker å få på plass løsninger som gir større åpenhet om aksjeeiere enn i dag. Dette arbeidet prioriterer jeg. På Åpenhetsfrokosten vil jeg presentere noen tiltak som på kort tid kan skape større åpenhet. Målet er å skape mer åpenhet samtidig som vi ivaretar hensynet til personvern og informasjonssikkerhet på en god måte, sier næringsminister Vestre.

Publikum er velkommen til å stille spørsmål til næringsministeren og paneldeltakerne.

Tid: 19. januar kl. 09.00-10.30. Dørene åpner 8.30

Sted: Pressens hus, Skippergata 24, 0154 Oslo. Møterom Ytring.

Påmelding innen torsdag 18. januar kl. 12. Påmelding under.

Arrangementet strømmes på regjeringen.no.

Nett-tv Åpenhetsfrokost

Se sendingen her

Se sendingen her

Intervju etter programmet

Av tidshensyn ber vi om at de som ønsker å stille spørsmål i plenum melder fra om dette på forhånd, enten ved påmelding eller til pressekontakt i forkant av arrangementet. Fremmøtte bes begrense seg til et spørsmål. Det vil inviteres til innspillsmøter senere der interessenter kan presentere sine synspunkter i saken.

Pressekontakt Helene Hoddevik Mørk, helene-hoddevik.mork@nfd.dep.no.

Program

Kl. 08.30 Dørene åpnes. Servering og mingling.

Kl. 09.00-09.10 Næringsminister Jan Christian Vestre innleder.

Kl. 09.10-09.30 Panelsamtale mellom:

  • Irmela van der Bijl Mysen, advokat i Vier advokatfirma med antikorrupsjon, forretningsetikk og åpenhetsloven som spesialfelt. Mysen har tidligere vært Chief Compliance Officer i Aker Energy AS og har hatt ansvar for å utrede korrupsjonssaker for Etikkrådet for Norges Pensjonsfond Utland.
  • Eiliv Frich Flydal, journalist og tidligere medlem av Pressens Offentlighetsutvalg, dekker temaer som politikk, offentlige utgifter og miljøspørsmål.
  • Dan Sørensen, Chief Digital Officer i Advokatfirmaet Selmer AS. Sørensen har hovedfag i informatikk og har lang erfaring som advokat innenfor personvern og IKT, og programvareutvikling fra IT-bransjen.
  • Moderator er Ingunn Solheim, jurist og kommunikasjonsansvarlig i Regjeringsadvokaten.

Kl. 09.30-10.00 Spørsmål fra salen til næringsministeren og til paneldeltakerne.

Kl. 10.00-10.30: Én til én-intervjuer.

Arrangementet filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på denne siden.
Her kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende arrangementet direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller epost dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.