Statlig arbeidsgiverpolitikk

Statlig lærebedriftkonferanse 01.12.2023

Hvert år er det rundt 6 000 søkere som ikke får læreplass. For å bidra til påfyll av kunnskap og inspirasjon i arbeidet med å skaffe seg lærlinger, ble  lærebedriftkonferansen for statlige virksomheter arrangert. Deltakelse på konferansen ga også mulighet til nettverksbygging og erfaringsutveksling.

Nett-tv Statlig lærebedriftkonferanse 2023

Se sendingen her

Se sendingen her

lgruppen var faglige ledere, lærlingkoordinatorer, instruktører og HR-ansatte i alle statlige virksomheter - både de som allerede har lærling og de som ikke har det.

Opptaket av konferansen er fra de to første timene.

Om programmet

Målet for regjeringen er flere læreplasser og fagutdannede. Samtidig er det et stort behov for IT-kompetanse innen alle næringer. Nærmere blikk på lærlinger i medieteknikk-faget er et av de spennende temaene på denne konferansen. Kunnskapsdepartementet orienterte om hva den nye opplæringsloven vil bety for lærlinger og lærebedrifter. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring presenterte OK stats tilbud. 

Program:

09.30 Registrering og kaffe/bakst
10.00 Velkommen
v/ Helene Marie Lassen, avdelingsdirektør, Kommunal- og distriktsdepartementet
10.05 Åpning av konferansen
v/ Gunn Karin Gjul, statssekretær, Kommunal- og distriktsdepartementet
10.10 Statens pensjonskasse (SPK) forteller om IT-lærlingene i virksomheten
v/ Tofik Sahraoui, utvikler, SPK
Se presentasjon (pdf)
10.30 Hva vil den nye opplæringsloven bety for lærlinger og lærebedrifter?
v/ Frederik Klaveness, seniorrådgiver, Kunnskapsdepartementet
Se presentasjon (pdf)
10.45 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) – årets beste lærebedrift 2022
v/ lærlingekoordinator Hanne Marie Fischer, NMBU
Se presentasjon (pdf)
11.00 Pause - påfyll av kaffe/te/vann
11.10 OK stats tilbud
v/ Monica Jonsrud Svenningsen, seniorrådgiver, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Se presentasjon (pdf)
11.25

Lærlinger i medieteknikk-faget
v/ Kjetil Sviland, spesialrådgiver, Arkivverket
Se presentasjon (pdf)

11.45

Lærlinger ved Kunsthøgskolen i Oslo snakker om egne lærefag
v/ lærling i innholdsproduksjonsfaget Håvard Andreas Krogstad Johansen og lærling i medieteknikk Tilde Wahl Hansen, Kunsthøgskolen i Oslo


12.00 Lunsj
12.45 Lærekandidatordningen
v/ Henrik Braaten, personalleder, Norsk helsenett
Se presentasjon (pdf)
13.10  
13.50 Pause - kaffe/tGruppearbeide/vann/frukt
14.10

Panelsamtale med erfaringsdeling

Panel:
Tofik Sahraoui, SPK
Henrik Braaten, Norsk helsenett
Hans-Erik Slokvik, Utdanningsetaten, Oslo kommune

Panelleder:
Kari Ingunn Barlaup Vahabzadeh, DFØ

15.00 Takk og farvel

Kommunal- og distriktsdepartementet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring er arrangør for konferansen.

Les om lærlinger i staten på Statens arbeidsgiverportal